fbpx Sammenhenger mellom psyke og immunapparat Hopp til hovedinnhold

Sammenhenger mellom psyke og immunapparat

Illustrasjon for nye doktorgrader

Psyke og immunforsvar påvirker hverandre. Helge Toft ville finne ut mer om hvordan.

«Cytokines and psychiatric symptoms in patients receiving inpatient treatment: The relationship between changes in immune activation and symptoms of mental distress. A 12-week follow-up study of patients with mental health disorders»

I sitt doktoradsarbeid om relasjoner mellom immunapparat og psyke, har Helge Toft studert utviklingen hos 147 pasienter ved Modum Bad gjennom tolv uker med behandling.

  • Doktorand: Helge Toft
  • Disputas: 2. oktober 2020
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 svar fra Toft

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien tilfører ny kunnskap om nivåer og utvikling av betennelse og psyke gjennom 12 ukers psykiatrisk behandling hos pasienter med diagnoser som depresjon, angst og spiseforstyrrelser.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Pasientene har avgitt blodprøve og besvart ulike psykometriske spørreskjemaer ved oppstart av behandlingen på Modum Bad, halvveis i oppholdet, samt rett før utskrivelse av behandlingsoppholdet. Analysene er utført både som tverrsnitt med deskriptive og bivariate analyser, samt longitudinelt ved hjelp av mixed models.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Studien er ikke direkte klinisk relevant. Den er mer hypotesegenererende enn hypotesetestende. Dette i form av at den bidrar til å belyse at pasienter med ulike diagnoser har ulike inflammatoriske responser mens de mottar behandling. Denne typen kunnskap kan på sikt være relevant for utvikling av bedre og mer presis behandling av psykiatriske lidelser.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse