fbpx Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Helsepersonell skal jobbe kunnskapsbasert, men hvor integrert er dette i bachelorutdanningen?

« Evidence-based practice in Bachelor healthcare education. A survey of attitudes, knowledge and behaviour »

Snibsøers avhandling viser at selv om bachelorstudenter innen ulike helsefag oppgir å være positivt innstilt til kunnskapsbasert praksis, har de ofte liten forståelse av forskningsterminologi og de utfører sjelden aktiviteter forbundet med kunnskapsbasert praksis.

  • Doktorand: Anne Kristin Snibsøer
  • Disputas: 11. juni 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

Tre svar fra Snibsøer

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen gir innsikt i tilgjengelige måleinstrument og utfall etter undervisning i kunnskapsbasert praksis blant bachelorstudenter i helsefag. Funnene kan tyde på at opplæring i kunnskapsbasert praksis ikke er godt nok integrert i høyere utdanning, og at tiltak er nødvendige for å utforske strategier som kan forbedre undervisning i kunnskapsbasert praksis på tvers av helsefaglige bachelorutdanninger.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen består av tre studier som primært benyttet kvantitative forskningsdesign. Anbefalinger fra COSMIN, en internasjonalt konsensusbasert taksonomi for måleegenskaper, ble fulgt i oversettelsen og valideringen av et spørreskjema som måler kunnskap, holdning og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis. Deretter ble det norske spørreskjemaet brukt i en survey for å undersøke forskjeller i kunnskap, holdning og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis blant bachelorstudenter på tvers av fagprofesjoner og norske utdanningsinstitusjoner. I den siste studien gjennomførte vi en tverrsnittstudie for å undersøke samsvar mellom selvrapportert og objektivt vurdert kunnskap om kvantitativ forskningsterminologi blant bachelor- og mastergradsstudenter på tvers av fagprofesjoner.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen vil være til nytte for lærere ved bachelorutdanninger og helsepersonell i klinisk praksis i forbindelse med implementering av Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse