fbpx Nytten av å bruke sjekklister Hopp til hovedinnhold

Nytten av å bruke sjekklister

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Kirurgiske inngrep medfører alltid en viss risiko for komplikasjoner. Sykepleier Anette Storesund har sett nøyere på hvilken nytte sjekklister kan ha.

«A study on effects of safety checklists emphasizing quality of complication data»

Storesund har studert effekten av å bruke ulike sjekklister i forbindelse med kirurgiske inngrep, og fant slik bruk reduserte sykehuskomplikasjoner, reoperasjoner og reinnleggelser.

  • Doktorand: Anette Storesund
  • Disputas: 16. januar 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

 

3 svar fra Storesund

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Vi gjorde en systematisk gjennomgang av litteratur og fant at mer bruk av sjekklister kan bidra til bedre utfall for pasientene. Vi har oversatt og validert det nederlandske sjekklistesystemet SURPASS som dekker hele det kirurgiske forløpet, til en norsk setting. Etter at vi innførte disse individuelle pre- og postoperative SURPASS sjekklistene til bruk for helsepersonell, i tillegg til Trygg kirurgi-sjekkliste på operasjonsstuene, fikk pasientene færre komplikasjoner, reoperasjoner og reinnleggelser i sykehus.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I en systematisk litteraturoppsummering undersøkte vi effekter av å bruke sjekklister i helsevesenet. Vi har også oversatt, tilpasset og validert SURPASS kirurgiske sjekklister til norske forhold. Videre har vi gjort en observasjonsstudie hvor vi verifiserte komplikasjoner oppstått i sykehus ved bruk av to journalgranskingsmetoder; ICD-10 koder og GTT. I hovedstudien gjorde vi en stegvis innføring av de nye SURPASS sjekklistene ved å bruke en Stepped Wedge Cluster Controlled Trial design. Designet er godt egnet fordi en kan bruke alle tilgjengelige implementeringsressurser på en avdeling om gangen, og alle vil til slutt få sjekklistene. Samtidig er hver avdeling sin egen kontrollgruppe ved at man kan sammenlikne resultater før og etter implementering av sjekklister avdeling for avdeling.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepersonell som skal undersøke komplikasjoner oppstått i sykehus kan ha nytte av metoden vi har validert som verifiserer komplikasjoner. Vi anbefaler alle kirurgiske avdelinger å ta i bruk de individuelle SURPASS sjekklistene for å øke pasientsikkerheten. Korte sjekklister er utformet for sykepleiere på avdeling som forbereder pasienter til operasjon, og i utskrivingssituasjon, for operasjonssykepleiere i forberedelse av operasjon og for postoperativsykepleier ved overføring av informasjon til avdeling. I tillegg har lege i mottak, kirurg, anestesilege og utskrivende lege hver sine egne sjekklister.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse