fbpx Ambivalens ved abortavgjørelser Hopp til hovedinnhold

Ambivalens ved abortavgjørelser

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Selvbestemt abort er ikke alltid helt selvbestemt.

« Pregnant and ambivalent: Experiences of women and health personnel in the decision-making process »

Selv om kvinner gjerne ønsker å ta selvstendige valg om abort eller ikke, kan de ofte også ønske å involvere helsepersonell og sine nærmeste i prosessen. Kjelsvik har intervjuet kvinner om ambivalens knyttet til abortavgjørelser og sett på hva som må til for at helsepersonell skal møte kvinnenes behov og ønsker best mulig.

  • Doktorand: Marianne Kjelsvik
  • Disputas: 11. juni 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Kjelsvik

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Kvinner som forbereder seg til å gjennomføre abort kan være ambivalente til valget, men deres erfaringer er lite belyst i forskningslitteratur. Resultatene som presenteres er unike og bidrar med kunnskap om hvordan kvinnenes livsverden endret seg når de var gravide og usikre på om de skulle fullføre eller avbryte svangerskapet. Kvinnenes erfaringer kan bidra til en dypere forståelse av hvordan det erfares å ta en autonom beslutning av eksistensiell art i løpet av kort tid. Det finnes lite forskning knyttet til helsepersonells erfaringer fra å møte kvinner som skal forberedes til abort, men er ambivalente til valget. Studien belyser helsepersonells dilemmaer og behov for opplæring og veiledning knyttet til samtaler av etisk og eksistensiell art.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Temaene i studien krevde en design som ga mulighet for å utforske levd erfaring hos kvinner som var usikre og å fokusere på hvordan ambivalens som fenomen viste seg i kvinnenes fortellinger. Og videre, hvordan kvinner og helsepersonell erfarte konsultasjonene ved abortforberedelsene. For å undersøke disse menneskelige erfaringene, ble en fortolkende fenomenologisk metode valgt.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Studien er nyttig for klinisk praksis og utdanning ved at den gir utgangspunkt for diskusjoner og fagutvikling knyttet til hvordan man kan gi omsorg til autonome kvinner som vurderer abort, men er usikre. Funnene kan bidra til diskusjoner knyttet til hvilken informasjon som skal gis og om kvinners følelsesmessige erfaringer skal være et tema i abortforberedelsene. Studien kan stimulere til en internasjonal tverrprofesjonell dialog om kvinners helse basert på beskrivelsene av at abort fortsatt oppleves som et «taust tema», til tross for at abort har vært legalisert i Norge 40 år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse