Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk for eldre

Illustrasjon for nye doktorgrader
Last ned artikkel (pdf, 46.97 KB)
Kommenter artikkel

Hva må til for at forebyggende hjemmebesøk skal ha mest mulig nytteverdi?

«An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes: Users’ and service-providers’ perspectives»

Mette Tøien har spurt tjenestemottagere og sykepleiere som utfører forebyggende hjemmebesøk, om deres erfaringer med nytte av langtidsoppfølging med årlige besøk. Hun fant at besøkene kunne bidra til trygghet, opplevelse av verdi, til å klare seg selv og til å opprettholde aktiviteter som var viktige for å ha gode liv. En forutsetning var at sykepleierne klarte å etablere et konstruktivt, tillitsfullt samarbeid med brukeren over tid.

  • Doktorand: Mette Tøien
  • Disputas: 10. mai 2019
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 46.97 KB)

Skriv ny kommentar

Nye doktorgrader

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

10. mai 2019: Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk for eldre, M. Tøien, UIO

8. april 2019: Profesjonelle grenser innen psykisk helsevern, J.V. Unhjem, UIO

3. april 2019: Helsefremming for personer med kols, H.B. Bringsvor, UIS

2. april 2019: Bruk av velferdsteknologi for å forebygge sykehusinnleggelser, M.T. Gjestsen, UIS

28. mars 2019: Livskvalitet for personer med demens på sykehjem, I.M. Røen, UIO

12. mars 2019: ...

Les også: