fbpx Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk for eldre Hopp til hovedinnhold

Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk for eldre

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Hva må til for at forebyggende hjemmebesøk skal ha mest mulig nytteverdi?

« An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes: Users’ and service-providers’ perspectives »

Mette Tøien har spurt tjenestemottagere og sykepleiere som utfører forebyggende hjemmebesøk, om deres erfaringer med nytte av langtidsoppfølging med årlige besøk. Hun fant at besøkene kunne bidra til trygghet, opplevelse av verdi, til å klare seg selv og til å opprettholde aktiviteter som var viktige for å ha gode liv. En forutsetning var at sykepleierne klarte å etablere et konstruktivt, tillitsfullt samarbeid med brukeren over tid.

  • Doktorand: Mette Tøien
  • Disputas: 10. mai 2019
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

3 svar fra Tøien

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører ny innsikt om brukeres og ansattes erfaringer med nytte av langtidsoppfølging med årlige forebyggende hjemmebesøk (FHB) og belyser hvilke faktorer som påvirker mulighetene for å skape nytte av tjenesten i et langtidsperspektiv. Avhandlingen inneholder også en generell modell av sentrale elementer i beslutningsprosesser om FHB.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien hadde et utforskende case-studiedesign. I tjenesten som ble studert, hadde ti erfarne spesialsykepleiere tilbudt årlige hjemmebesøk til innbyggerne fra fylte 75 år i mer enn ti år. Vi anvendte kvalitative forskningsintervjuer for å utforske brukernes erfaringer med nytte av langtidsoppfølging med tjenesten. Deretter gjorde vi en kvantitativ survey der et representativt utvalg av tjenestemottakere ble invitert til å evaluere nytte av tjenesten, basert på resultatene fra den kvalitative studien. I den tredje delstudien anvendte vi kvalitative intervjuer for å utforske sykepleiernes erfaringer med nytte av tjenesten og hva som bidro til at tjenesten ble nyttig for brukerne.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Resultatene av doktorgradsarbeidet er først og fremst av nytte for beslutningstakere (helsepolitikere og ledere av helsetjenester) i kommuner som vurderer å innføre, forbedre eller evaluere tjenesten forebyggende hjemmebesøk til eldre. I tillegg gir studien kunnskap av relevans for sykepleiere som jobber i helsefremmende og forebyggende tjenester til eldre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse