fbpx Forebygging krever oppfølging over tid Hopp til hovedinnhold

Forebygging krever oppfølging over tid

Mange seniorer setter pris på å ha én kontaktperson i 

Artikkelen er en gjennomgang av eksisterende forskning og kan være nyttig for kommuner som ønsker å starte et forebyggende tilbud. Et aspekt som jeg mener bør vektlegges i tillegg, er effekten av oppfølging over tid.

Artikkelen samsvarer i stor grad med vår erfaring med systematiske forebyggende hjemmebesøk i 14 år. Forfatterne konkluderer med at tverrfaglighet og god kompetanse hos utøverne kan bidra til at man lykkes i arbeidet. Modellen i Drammen er tuftet på erfaringer fra Danmark og vektlegger kompetanse og oppfølging over tid, fortrinnsvis av samme person. Drammen har spesialsykepleiere med høy kompetanse, både faglig og personlig, til å utføre besøkene. Vi samarbeider og henviser ofte til andre faggrupper. Andre kommuner har tverrfaglige grupper som utøver tjenesten.

Artikkelen inkluderer studier hvor alderen er over 67 år i intervensjonsgruppen. Etter vår mening er det vesentlig å treffe seniorene tidlig nok. Vi fokuserer på det friske i mennesket og vektlegger helseressurser. Det er den enkeltes eget ansvar at alderdommen blir så god som mulig, samtidig som man må være trygg på at hjelpen er der om man trenger den.

Trygghet er et nøkkelord i vår tjeneste. Å ha en kontaktperson som senior i helsetjenesten, er noe mange setter stor pris på. Pårørende til seniorer med helsesvikt verdsetter denne kontakten høyt. Effekten er vanskelig målbar, men i praksis er det dette seniorene og pårørende melder tilbake. Det ser ut til at trygghet har en positiv effekt på opplevelsen av livskvalitet.

Den gode samtalen er redskapet i arbeidet. En åpen intervjuguide sikrer at man i en samtale favner alle geriatriens hovedpunkter, men utgangspunktet er det seniorene selv ønsker å formidle. Vi erfarer også at sosial aktivitet og nettverk bidrar til opplevelsen av å ha et godt liv.

Seniorer blir stadig sprekere og mer opplyst via forskjellige medier. Kommunene kan ha begrensete ressurser, og selv om forebyggende arbeid er viktig og bør prioriteres, må vi først og fremst utføre de lovpålagte tjenestene. Videre arbeid med forebygging bør derfor handle om videreutvikling av et mer differensiert tilbud til de yngste av seniorene, for eksempel i form av mer gruppevirksomhet, informasjonsmøter og så videre, som et supplement til tradisjonelle hjemmebesøk. Gruppeaktivitet kan i tillegg bidra til nettverksbygging.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.