Doktorgrad Utbredelse og risikofaktorer for trykksår ved norske sykehus

Illustrasjon for nye doktorgrader

«Pressure ulcer. A multicenter study of prevalence, risk factors and prevention in a sample of hospitals in Norway»

I sin avhandling har sykepleier Ida Marie Bredesen og medarbeidere undersøkt forekomst av trykksår i et utvalg av norske sykehus. De har deretter brukt materialet til å kartlegge ulike typer risikofaktorer. 1209 pasienter ble inkludert i undersøkelsen, og nærmere 1 av 5 utviklet trykksår.

  • Doktorand: Ida Marie Bredesen
  • Disputas: 29. november 2017
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

 

Les også: