fbpx Å leve med livmorfremfall i rurale Etiopia Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Å leve med livmorfremfall i rurale Etiopia

Illustrasjon for nye doktorgrader
Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Chronic disease among women in a resource-constrained setting: The case of pelvic organ prolapse in rural Ethiopia >>

Sykepleier Janne Lillelid Gjerde har studert erfaringene til kvinner med livmorfremfall i rurale deler av Etiopia. Avhandlingen bygger på feltarbeid på sykehus og lokalt i landsbyer i Amhara-regionen, og funnene viser hvordan tilstanden kan påvirke kvinnenes praktiske, sosiale og følelsesmessige liv i betydelige grad.

  • Doktorand: Janne Lillelid Gjerde
  • Disputas: 8. oktober 2018
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Gjerde

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Jeg håper og tror at den bidrar til økt kunnskap og forståelse av hvordan kvinner som lider av alvorlige grader av genitalt descens (fremfall av kjønnsorganer), og som bor under ekstremt marginaliserte forhold i rurale Etiopia, erfarer tilstanden, at de har stor nytte av å få økt kunnskap om tilstanden og tilbud om gratis behandling.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har benyttet et eksplorerende kvalitativt design for best å kunne svare på formålene satt for studien, som var å bidra til ny kunnskap om hvordan kvinner med genitalt descens i rurale deler av Amhara regionen i Etiopia erfarer å leve med tilstanden, hvordan de søker behandling og opplevelse av bedring og rehabilitering etter gjennomgått behandling. Dette innebar lengre feltarbeid og innbefattet deltakende observasjon, samt dybdeintervju og fokusgruppeintervju, hovedsakelig med kvinner med alvorlige grader av genitalt descens.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Først og fremst helsearbeidere i den Etiopiske konteksten og eventuelt andre som arbeider i liknende kontekster preget av mangel på helserelatert kunnskap, høy fødselsrate, lav alder ved første fødsel og liten tilgang på fødselshjelp. Det er imidlertid også nyttig kunnskap for helsearbeidere som arbeider innenfor generell gynekologi og med genital descens i en Norsk kontekst.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.