fbpx Recovery etter selvskading hos voksne Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Recovery etter selvskading hos voksne

Dette er en presentasjon av en doktorgrad. Hvis du vil lese selve avhandlingen, må du ta kontakt med doktoranden eller utdanningsinstitusjonen.

<< Recovery from self-harm – A qualitative study >>

Hovedhensikten med Tofthagens avhandling har vært å øke forståelsen av recovery-prosessen fra direkte selvskade hos voksne mennesker. Hun har blant annet sett på spesialsykepleieres erfaring med utøvelse av sykepleie pasienter som selvskader i akutt fase og tidligere pasienters recovery-erfaringer fra selvskade.

  • Doktorand: Randi Tofthagen
  • Disputas: 11. mai 2018
  • Utgått fra: Institutt for helse- og sosialfag, Universitetet i Tromsø

3 svar fra Tofthagen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny kunnskap? Hensikten med avhandlingen er å øke forståelsen av recovery fra direkte selvskade hos voksne mennesker. Det synes som recovery fra direkte selvskade kan sees i faser; som før og etter et vendepunkt. Før personen erkjenner et vendepunkt lever personen med destruktive selvskademønstre og har ikke recovery som et personlig mål. Når personen erkjenner at hans/hennes direkte selvdestruktive selvskademønster kan føre til død og/eller at de mister kontakten med nære relasjoner, velges livet og /eller kontakt med relasjoner som er viktig for dem. De er så motivert til å lære å gjenkjenne personlig stress, hva som trigger dem til å selvskade, lære å avlede seg selv fra å selvskade og i større grad mestre grunnleggende behov som å sove nok, spise ernæringsriktig kost og å være i fysisk aktivitet noe som gir økt energi i recovery prosessen. Å selvskade kan for personen innebære å ha psykisk smerte/lidelse, skade på kroppen, sosial skam, isolasjon og eksistensiell smerte. Dette samtidig som hun/han erfarer at å skade seg på kroppen kan gi lindring av psykisk smerte/lidelse i et kort tidsrom. Å selvskade over tid kan føre til at mange må øke og/eller endre form for selvskade for å oppnå samme opplevde lindring av psykisk smerte/lidelse.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen består av tre delstudier; En teoretisk, evolusjonær begrepsanalyse for å tydeliggjøre innholdet i begrepet selvskade avgrenset til fagområdene medisin og sykepleievitenskap. To intervjustudier ble gjennomført. I den første intervjustudien utforskes spesialsykepleieres erfaring med utøvelse av sykepleie til voksne pasienter som selvskader i akutt fase. I denne delstudien anvendes manifest og latent innholdsanalyse av data. I den andre intervjustudien er hensikten å utforske, beskrive og forstå tidligere pasienters recovery erfaringer fra selvskade. I denne delstudien anvendes en fenomenologisk analyse av data.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Implikasjoner for sykepleieren er å kartlegge når personen må øke nivå av selvskadeadferd for å få samme erfarte spenningsreduksjon med økt suicidfare. Dette samtidig som personen kjemper med å ivareta sin verdighet og kontroll på selvskadeadferden. En sentral implikasjon for sykepleieren er hvordan hun/han kan veilede personen før og etter pasientens erkjente vendepunkt.
Les også:

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.