fbpx Åndelige dimensjoner ved sykepleie Hopp til hovedinnhold

Åndelige dimensjoner ved sykepleie

<< The Spiritual Dimension in Nursing: A Mixed Method Study on Patients and Health Professionals >>

Berg-Torskenæs har studert hvordan pasienter og helsepersonell i Norge og på Malta forholder seg til åndelige aspekter i relasjon til pleie og mestring.

  • Doktorand: Kristina Berg-Torskenæs
  • Disputas: 1. desember
  • Utgått fra: Det teologiske menighetsfakultetet

3 svar fra Berg-Torskenæs

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Den gir et viktig bidrag til sykepleievitenskapen da den gir ny innsikt i meningen/betydningen av den åndelige dimensjonen. Den argumenterer på en overbevisende måte for viktigheten av den åndelige dimensjonen i holistisk sykepleie. Den belyser ulike aspekter av praktiseringen av åndelig omsorg i holistisk sykepleie. Gjennom oversettelse av WHOQOL-SRPB Field-test instrument, som omhandler åndelige, religiøse og personlige trosoppfatninger til norsk, er en viktig arena åpnet opp for videre forskning. Det er også påbegynt en validering av instrumentet. De kulturelle ulikheter som belyses, gir også verdifulle bidrag.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er brukt «mixed methods» for å belyse forskningsspørsmålene gjennom forskjellige metoder. Grunnen er også at oversettelsen av instrumentet ifølge WHOs retningslinjer krevde to metoder: Den kvantitative da respondenter som besvarte spørsmålene, og den kvalitative da de samme respondentene i fokusgrupper gav synspunkter på innhold og forståelsen av det oversatte instrumentet. Dette ble også en mulighet for å la respondentene i fokusgruppen diskutere og gå i dybden med hensyn til mening og innhold i begrepene åndelighet, religiøsitet og personlige trosoppfatninger.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Både helsepersonell og pasienter, da den gir et viktig bidrag med hensyn til at den åndelige dimensjonen også blir sett på som viktig for helse og livskvalitet. Dette ble hevdet uberoende av bakgrunnen til respondenter fra både Norge og Malta. Sammen representerer de en kontekst der religion har fått en minsket betydning så vel som en kontekst der religion er en del av hverdagen. Forskningen kan bidra til at helsepersonell retter mer oppmerksomhet mot den åndelige omsorgen og blir mer bevisst på eget livssyn. Den kan gi økt kunnskap for å forstå hvordan den åndelige dimensjonen kan være en ressurs for pasienter og gi dem økt mestring. Forskningen kan også være nyttig for pasienter som får oppleve å bli sett og møtt som hele mennesker, da deres åndelige behov blir kartlagt som en del av holistisk sykepleie. Forskningen sier at dette bidrar til å minske deres lidelse. Avhandlingen kan også være nyttig for videre forskning i klinisk praksis i relasjon til ulike kulturer og til internasjonal komparativ forskning da instrumentet WHOQOL-SRPB finnes oversatt til flere ulike språk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse