fbpx Sjekkliste for trygg kirurgi virker Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste for trygg kirurgi virker

Bildet viser to sykepleiere og en kirurg på operasjonsstuen på Haukeland universitetssjukehus
MINDRE RISIKO: Hilde Valen Wæhle, Stian Kreken Almeland og Arvid Steinar Haugen ved Haukeland universitetssjukehus har forsket på hvordan det å ta i bruk kirurgisk sjekkliste kan gi bedre omsorg for pasientene. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus

Når operasjonsteamet jobber sammen med å fylle ut en kirurgisk sjekkliste, synker risikoen for komplikasjoner hos pasienten.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet en sjekkliste som skal kvalitetssikre alle arbeidsprosesser ved kirurgiske inngrep. Først skal pasientens identitet og mulige allergier bekreftes sammen med pasienten. Når alt er klart til operasjon, tar operasjonsteamet en «time out», der alle blir presentert for hverandre. Deretter går kirurgen gjennom kritiske faser ved det kirurgiske inngrepet. Når operasjonssåret er lukket, skal sjekklisten brukes blant annet til å sikre at utstyr ikke er glemt igjen, at alle prøver er merket, og at nødvendig lokalbedøvelse er gitt.

Siden 2011 har Arvid Steinar Haugen, fagsjef for sykepleie ved Kirurgisk serviceklinikk (KSK) på Haukeland universitetssjukehus og postdoktor, og Hilde Valen Wæhle, stipendiat og anestesisykepleier, med kollegaer bidratt aktivt i arbeidet med å implementere og dokumentere effekten av å bruke sjekklister. I denne studien ønsket de å se på hvordan det å ta i bruk kirurgisk sjekkliste kunne gi bedre omsorg for pasienter med færre komplikasjoner, både under og etter kirurgiske inngrep.

Forskerne analyserte totalt 3 703 kirurgiske prosedyrer. Studien viste at når de bruker sjekklisten, synker risikoen for komplikasjoner. Pasientene hadde færre infeksjoner, de fikk mindre antibiotika og brukte varmetepper mer. Pasientene trengte også færre blodoverføringer, noe som reduserte kostnadene med 40 prosent sammenliknet med kontrollgruppen.

Forskerne understreker at alle elementene i sjekklisten må brukes aktivt for å få til et vellykket resultat. Det er derfor sentralt at alle som arbeider sammen under et kirurgisk inngrep, som kirurg, operasjonssykepleier, anestesilege og anestesisykepleier, bidrar til at alle punktene i sjekklisten blir gjennomgått.

Referanse

Haugen AS, Wæhle H V, Almeland SK, Harthug S, Sevdalis N, Eide GE, et al. Causal analysis of World Health Organization's surgical safety checklist implementation quality and impact on care processes and patient outcomes: Secondary analysis from a large stepped wedge cluster randomized controlled trial in Norway. Annals of Surgery; 2017. DOI: 10.1097/SLA.0000000000002584.

Kommentar

I denne studien viser forskerne fra Haukeland universitetssjukehus hvor viktig det er å jobbe tverrfaglig for å gjøre det sikrere for alle pasienter å bli operert. Det er ofte operasjons- og anestesisykepleierne som får ansvaret for sjekklisten, men alle må være lojale og bidra til at kontrollpunktene blir gjennomgått. De positive resultatene vil også gi redusert liggetid på sykehus og reduserte kostnader. Vi gratulerer med gode resultater over flere år og internasjonal anerkjennelse.

Les hele studien her:  Causal analysis of World Health Organization's surgical safety checklist implementation quality and impact on care processes and patient outcomes: Secondary analysis from a large stepped wedge cluster randomized controlled trial in Norway

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.