fbpx Marit Leegaard Hopp til hovedinnhold

Marit Leegaard

ProfessorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet – storbyuniversitetet Send e-post
Marit Leegaard

Innlegg av Marit Leegaard som professor:

Innlegg av Marit Leegaard som redaktør og førsteamanuensis:

Illustrasjonen viser unge mennesker med PC-er og mobiltelefoner. De kommuniserer med hverandre og leser informasjon.
Sykepleien Forskning fortsetter å engasjere

Sykepleien Forskning ønsker flere gode forskningsartikler. Da er det viktig at du er transparent når du beskriver hvilke valg som er gjort underveis i studien.

Bildet viser to sykepleiere og en kirurg på operasjonsstuen på Haukeland universitetssjukehus
Sjekkliste for trygg kirurgi virker

Når operasjonsteamet jobber sammen med å fylle ut en kirurgisk sjekkliste, synker risikoen for komplikasjoner hos pasienten.

 Bildet viser et forstørrelsesglass som holdes over Googles søkeside
Forskningsartikler skal gi oss noe nytt

Hvis en forskningsartikkel er basert på en masteroppgave som allerede er publisert på internett, presenterer den ikke lenger ny og original forskning.

Illustrasjonen viser en smarttelefon med en helseapp som kommuniserer med et armbåndsur.
Går du med en app i magen?

Noen sykepleiere har utviklet spennende e-helseløsninger, men vi trenger flere sykepleieforskere på banen.

Bildet viser stemmesedlene i et valglokale før Stortingsvalget 2017.
Hva mener partiene om forskning?

Det er viktig at vi velger politikere som kan utgjøre en forskjell for oss som satser på helsefaglig forskning.

Portrett av eldre kvinne med voksen datter
Omsorg tar mye tid for pårørende

Barn av pleietrengende foreldre har ofte problemer med å stå i full jobb selv om foreldrene får hjemmesykepleie.

Bildet viser et røntgenbilde av noen lunger, der lungene er farget røde.
Telemedisin kan hjelpe kolspasienter

Flere kolspasienter som fikk telemedisinsk oppfølging etter utskriving, rapporterte om høyere livskvalitet og mindre alvorlige begrensninger i daglige funksjoner.

Bildet viser et par hender innsmurt av såpe, som vaskes i springen
Håndhygiene hos sykepleierstudenter i praksis

Sykepleierstudentene vasker ikke hendene ofte nok før rene eller aseptiske prosedyrer. Slike uvaner lærer de gjerne av veileder eller andre rollemodeller i praksis.

Bildet viser en ordsky av engelske ord
Vi fortsetter å publisere forskning på norsk

Når vi publiserer på norsk, blir forskningen tilgjengelig for alle norske sykepleiere, og vi beholder vår nære tilknytning til praksisfeltet og profesjonsutøvelsen, skriver Marit Leegaard.

Bildet viser overkroppen til en sykepleier som holder et forstørrelsesglass
Dette forsker sykepleiere på

Våre forskningsartikler viser at sykepleiere forsker på temaer som samfunnet trenger å vite mer om.

Illustrasjon av en mann på kontor som holder opp en artikkel som ses gjennom et forstørrelsesglass. Teksten på artikkelen lyder: "Article Submission Service".
Avslag på publisering?

Sykepleien Forskning har en stadig økende mengde manuskripter til vurdering. Hva gjør du for å unngå at avslaget kommer?

Det norske og det polske flagget satt skrått sammen til ett flagg
«Hvor finner vi denne legen?»

Språket er et hinder for polske immigranters tilgang til norske helsetjenester, viser en studie. Leger og sykepleiere kan hjelpe ved å være tydelige og hyggelige.

Terapihund for eldre
Sensorisk stimulering for personer med demens

Sensorisk stimulering brukes for å øke årvåkenheten, redusere uroen og bedre livskvaliteten til eldre personer med demens. Nå vet vi mer om effekten den har.

Sykepleier og eldre mann i rullestol
Stolt over å være sykepleier?

Kontakten med pasientene og pårørende var den viktigste kilden til stolthet for sykepleiere i hjemmesykepleien. 

Åpenhet gir bedre artikler
Jeg går til oppgaven som ny redaktør i Sykepleien Forskning med stor ydmykhet og respekt.
Annonse
Annonse