fbpx Marit Leegaard Hopp til hovedinnhold

Marit Leegaard

ProfessorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet – storbyuniversitetet Send e-post
Marit Leegaard

Innlegg av Marit Leegaard som professor:

Cystic fibrosis: parents’ experiences of informing their children about the disease

Peer-reviewed article
">

Cystisk fibrose: foreldres erfaringer med å informere barna om sin egen sykdom

Fagfellevurdert artikkel
">

Kvaliteten på kvalitativ forskning

Forskningens ABC
">

Innlegg av Marit Leegaard som redaktør og førsteamanuensis:

Hvem deltar i hjerterehabilitering etter utblokking av koronarkar?

Forskningsnytt
">

Sykepleien Forskning fortsetter å engasjere

Meninger / Debatt
">

Sjekkliste for trygg kirurgi virker

Forskningsnytt
">

Forskningsartikler skal gi oss noe nytt

Meninger / Debatt
">

Går du med en app i magen?

Meninger / Debatt
">

Hvordan synes demenssyke det er å bo på sykehjem?

Forskningsnytt
">

Hva mener partiene om forskning?

Meninger / Debatt
">

Omsorg tar mye tid for pårørende

Forskningsnytt
">

Norwegian Journal of Clinical Nursing

Meninger / Debatt
">

Telemedisin kan hjelpe kolspasienter

Forskningsnytt
">

Håndhygiene hos sykepleierstudenter i praksis

Forskningsnytt
">

Vi fortsetter å publisere forskning på norsk

Meninger / Debatt
">

Familiedonorer av nyre er fortsatt preget ti år etterpå

Forskningsnytt
">

Hvorfor skal sykepleie være en universitets­utdanning?

Meninger / Debatt
">

Doktorgraden er i boks, men hva skjer videre?

Meninger / Debatt
">

Dette forsker sykepleiere på

Meninger / Debatt
">

Somaliske innvandrer­kvinner har problemer med å forstå helse­informasjon

Forskningsnytt
">

Slik skriver du gode forsknings­artikler

Meninger / Debatt
">

Smerter ved gange etter innsetting av total kneprotese

Forskningsnytt
">

Avslag på publisering?

Meninger / Debatt
">

Implementering av forsknings­resultater

Meninger / Debatt
">

«Hvor finner vi denne legen?»

Forskningsnytt
">

Gir pasientmedvirkning moralsk stress i psykiatrisk sykepleie?

Forskningsnytt
">

Åpen tilgang til forsknings­artikler?

Meninger / Debatt
">

Sensorisk stimulering for personer med demens

Forskningsnytt
">

Obstipasjon og laksativbruk hos sykehjems­pasienter

Forskningsnytt
">

Hard konkurranse om forskningsmidler

Meninger / Debatt
">

Advarer mot høyt forbruk av reseptfrie smerte­stillende

Forskningsnytt
">

Hverdagen etter gastric bypassoperasjon

Forskningsartikkel
">

Sakte sykepleie i demensomsorgen

Forskningsnytt
">

Søvn etter aortaklaffimplantasjon

Forskningsnytt
">

Vi trenger forskning med innovasjonskraft

Meninger / Debatt
">

Mestringstro hos pasienter med leddgikt

Forskningsartikkel
">

Stolt over å være sykepleier?

Forskningsartikkel
">

Somaliske kvinners tilgang på diabetesforebyggende helsetjenester

Forskningsartikkel
">

Sykepleien Forskning blir digital

Forskning
">

Tidlige tegn på endring i intensivpasientens tilstand

Forskningsartikkel
">

Pasienters preferanser i palliativ behandling

Forskningsartikkel
">

Fortsatt lite sosial og fysisk aktivitet på sykehjem

Forskningsartikkel
">

Sykepleie er komplekst

Forskning
">

Forskning er internasjonalt

Meninger / Debatt
">

Bruk av sansehager og utemiljø på sykehjem

Forskningsnytt
">

Åpenhet gir bedre artikler

Meninger / Debatt
">

Women`s experience after early discharge from cardiac surgery

Forskning
">
Annonse
Annonse