fbpx Pasientinvolvering for eldre med alvorlig KOLS Hopp til hovedinnhold

Pasientinvolvering for eldre med alvorlig KOLS

<< Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians >>

Studien ser på hvordan eldre pasienter med alvorlig KOLS opplever sykdommen og beslutningsprosessen omkring egen behandling og omsorg. Den ser også på helsepersonells vurderinger og verdivalg i forbindelse med behandling med mekanisk ventilasjon. 

  • Doktorand: Heidi Jerpseth
  • Disputas:21. juni 2017
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Jerpseth

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Funnene fra studien viser at pasienter med alvorlig KOLS opplever sin situasjon som svært vanskelig hvor det å være tungpustet beskrives som det mest skremmende og hemmende i hverdagen. Funnene viser at pasientene og sykepleierne svært sjeldent var involvert i beslutningsprosessen om Non invasive ventilasjonsstøtte (NIV) eller respiratorbehandling. Dette er ikke i tråd med verken norsk lov eller nasjonale retningslinjer.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For å få svar på forskningsspørsmålene, ble kvalitative metode valgt fordi det egner seg for å beskrive og analysere karaktertrekk og egenskaper ved den medisinske virkelighet. Metoden for datainnsamlingen var fokusgruppeintervju med 7 intensivleger og 7 lungeleger, 12 intensivsykepleiere og 14 lungesykepleiere, samt 12 individuelle intervjuer med pasienter med diagnostisert alvorlig KOLS.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Pasienter med alvorlig KOLS bør få planlagte samtaler med behandlende lege og sykepleier når de er i stabil fase. De bør her få anledning til å diskutere ønsker og preferanser for videre behandling og omsorg. Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientinvolvering bør tilstrebes i komplekse avgjørelser om mekanisk ventilasjon til pasienter med alvorlig og svært alvorlig KOLS.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse