Doktorgrad Nyredonorer ti år etter

«Donors’ health status and experiences ten years after kidney donation»

Käthe Birgitte Meyer har sett på langtidskonsekvenser av nyredonasjon fra donors ståsted og fra et klinisk perspektiv. Blant annet hun sett på donorers selvrapporterte helse deres erfaringer med å være donor og sammenhengen mellom klinisk og selvrapportert helse og donorspesifikke faktorer.

  • Doktorand: Käthe Birgitte Meyer
  • Disputas: 8. november 2017
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Les også: