fbpx Symptomer og livskvalitet i forbindelse med kreftbehandling Hopp til hovedinnhold

Symptomer og livskvalitet i forbindelse med kreftbehandling

<< Depressive symptoms, pain, and quality of life in patients with head and neck cancer before, during, and after radiotherapy >>

I sin avhandling har sykepleier Guro Lindviksmoen Astrup sett på depressive symptomer, smerte og helserelatert livskvalitet før, under og etter strålebehandling for hode-/halskreft. Hun har også identifisert risikofaktorer for å få mer plagsomme symptomer og redusert livskvalitet.

  • Doktorand: Guro Lindviksmoen Astrup
  • Disputas: 29. september 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Astrup

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien viser at mange pasienter med hode- og halskreft, som mottar strålebehandling, opplever depressive symptomer og smerter, særlig under behandlingen. De har redusert livskvalitet både før, under og etter behandling. Det finnes flere faktorer som er assosiert med mer depressive symptomer, smerter og redusert livskvalitet, blant annet å ha flere andre symptomer og mindre sosial støtte.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien er kvantitativ, og til sammen 133 pasienter med hode- og halskreft som mottok strålebehandling, var med i studien. Informasjon om symptomer og livskvalitet er hentet inn ved hjelp av flere velprøvde, validerte spørreskjemaer, som pasientene har fylt ut til sammen fem ganger i løpet av seks måneder.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Både sykepleiere, leger og annet helsepersonell som jobber med hode- og halskreftpasienter kan dra nytte av resultatene fra studien. Resultatene tyder på at det er behov for systematisk kartlegging av pasientenes plager før, under og etter behandling. Informasjon om hvordan pasientene opplever symptomer og livskvalitet i forbindelse med behandling, kan brukes til å informere fremtidige pasienter om forventete plager. I tillegg kan informasjon om hvilke faktorer som er assosiert med mer depressive symptomer, smerter og redusert livskvalitet, brukes til å identifisere pasienter som har behov for tettere oppfølging under og etter behandling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse