Doktorgrad Sykepleieres kompetanse i legemiddelhåndtering

«Safe medication management. Evaluation and development of medication competence in registered nurses»

Simonsen har sett på sykepleieres kunnskap om og håndtering av legemidler i både spesialist- og primærhelsetjenesten, og konkluderer med at det er behov for å styrke deres kunnskaper på feltet.  Hun fant blant annet det generelle kunnskapsnivået gjerne ble etablert første året i jobb, og at det utvikles lite etter det.

  • Doktorand: Bjørg Simonsen
  • Disputas: 28. november
  • Utgått fra: NTNU Gjøvik
Les også: