fbpx Sykepleieres håndtering av calling-opprop Hopp til hovedinnhold

Sykepleieres håndtering av calling-opprop

« Støtte for sykepleieres strategier til å håndtere (u)ønskede pasientsignal - en designvitenskaplig tilnærming »

Calling-systemer på sykehus har blitt beskyldt for å skape unødige avbrytelser, som kompliserer sykepleieres arbeid. Det hevdes at hyppige forstyrrelser kan påvirke konsentrasjonen negativt og bidra til unødvendige feil. Denne tredelte studien ser både på sykepleiernes strategier for å håndtere avbrytelser, utvikler prototyper på calling-systemer som støtter opp om slike strategier og involverer sykepleiere i videreutvikling av prototypene.

  • Doktorand: Joakim Klemets
  • Disputas: 16. desember 2017
  • Utgått fra: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

3 spørsmål til Klemets

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Det er et komplekst valg sykepleieren må ta når denne mottar et pasientsignal, der flere faktorer spiller inn. Forskningen identifiserer fire forskjellige strategier som brukes i praksis for å håndtere både ønskede og uønskede pasientsignaler i forskjellige situasjoner. Avhandlingen gir også forslag til hvordan ny teknologi kan designes for bedre å støtte disse strategiene.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? En sosio-teknisk tilnærming der jeg først har prøvd å forstå hvordan sykepleiere håndterer pasientsignal på sykehus gjennom observasjoner og dybdeintervjuer. Inspirert av deltakende design og brukersentrert design, har jeg også sammen med sykepleiere utviklet og testet ut nye tekniske løsninger knyttet til pasientsignalsystemet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Innsikten kan først og fremst gjøre ledelsen oppmerksom på at håndteringen av pasientsignal er vanskelig og må planlegges med omsorg. Funnene kan benyttes i organiseringen av sykepleieres arbeid med å respondere på pasientsignaler. Sykepleierne kan lære fra og videreutvikle de identifiserte strategiene. Forskningen har også betydning for utvikling og innføring av pasientalarmsystemer og gir konkrete forslag på hvordan slik teknologi kan se ut.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse