fbpx Tusen ønsker for fremtiden Hopp til hovedinnhold
Velferdsteknologi:

Tusen ønsker for fremtiden

I fremtiden vil sykepleierne ha blærescannere og datamaskiner som virker. Blant annet.

I spørreundersøkelsen «Hvem skal pleie oss i 2035» svarer en av tre sykepleiere at de har liten eller ingen tro på at omsorgsteknologi vil erstatte dagens sykepleieroppgaver. Halvparten tror at omsorgsteknologi til en viss grad vil erstatte sykepleieroppgaver:

Over 1700 sykepleiere svarte i tillegg med egne ord hva de kunne ønsker seg av nye teknologiske løsninger, som de ikke har i dag.

Mange ønsker seg GPS på pasienter med demens. En annen gjenganger er blæreskanner.

Les om robotteknologi i eldreomsorgen her

Vil ha pc som virker

For en god del er det mer grunnleggende mangler de ønsker å ta tak i: Flere etterlyser et fungerende datasystem for rapportering/dokumentasjon/pasientinformasjon. Noen ønsker seg rett og slett flere datamaskiner.

En av sykepleierne skriver at han eller hun helst ikke vil ha noe nye teknologi: «Skal vi gjøre en jobb, må det være ved senga. Det er ved senga god sykepleie utøves.»

En annen ønsker seg rett og slett en steril pose. «Ønsker en steril pose som man kan legge i toalettet for å ta urinprøver. Jobber på en avdeling med demente og det er en utfordring å få tatt urinprøver. Det som ofte blir gjort er å legge en søppelpose i toalettet for å samle opp urin. Dette er jo ikke sterilt og vi får ofte svar på prøvene at de er forurenset. Det kan jo være en av årsakene. Kanskje ikke direkte teknologisk, men det hadde gjort det litt lettere», skriver denne sykepleieren.

En annen ønsker seg veldig kompresjonsstrømper på sprayboks. Det hadde spart både rygg og tid.

Les mer om «varm» teknologi her

På ønskelisten

Ellers er dette på ønskelisten hos mange:

• Trådløst nett

• Ipad/mobil

• Heiser/forflytningsløsninger

• Sensorer for å overvåke eldre

• Toaletter som vasker, tørker, tar urinprøver

• Bedre nøkkelsystem

 

Dette skriver sykepleierne i undersøkelsen at de ønsker seg i fremtiden:


• Flere PC-er på avdelingen, med trådløs tilkobling. Bedre og enklere innlogging som ikke er så stor tidstyv.
• Mobil teknologi som samhandler med fastlege og ssk/Helsenett. Multidose-dispensere/videokonferansemuligheter/GPS-løsninger i bil eller på smarttelefon/Ipad
• GPS til demente som "vandrer"
• Nettbrett med all info om pasient: Pleieplan, medisiner, tverrfaglighet tjenester, legenotat og så videre.
• Enklere teknologisk utstyr som ikke er tidkrevende i bruk.
• Mobil omsorg, GPS til demente som bor hjemme
• Det viktigste må være om det er ting som kan hjelpe den enkelte til å være mest mulig selvhjulpen. Minst mulig avhengig av andre.
• GPS, PPS, alt av papirer over på data
• Bedre alarmsystemer
• Flere nettbrett, sykkel med video som viser hvor de eldre sykler
• Blæreskanner! GPS - en trygghet for pasient og pleier. Nøkkelarmbånd til pasientrommene, en per pasientrom og ett som pleierne bruker, slik at pasientene kan føle seg trygge på sine rom og trygge for at ingen andre enn pleiere kommer inn på rommene deres. Utgangsdører som forteller hvilken tid det er på døgnet. En sensor som registrere om pasienten forlater sengen og som gir en alarm dersom pasienten blir borte for lenge på natten (alarmmatter som kobles til alarmsystemet blir ofte demontert og ødelagt av pasienten(e)).
• Bedring av data (altfor ofte problemer med tilgang, koder, tregheter, tilgjengelighet når vi tapporterer på PC). Lettere å rapportere, mindre tidkrevende løsninger og mer tilpasset mellom ulike helseforetak og tverrfagligheter. Bedre tilpasset utstyr, både generelt og som hjelpemidler (som heiser, rullestoler, ordentlige og gode madrasser). Bedre bemanning, egne ansatte til "forefallende"- og resepsjon- og telefonarbeid slik at sykepleier kan slippe å sitte i timesvis for å ringe etter vikarer -> gjør sykepleier bedre i stand til å ivareta pasienten på avdelingen.
• Tilgang på nettbrett med mulighet til å hente journal ute i feltet.
• At det teknologiske fungerer når man trenger det.
• Døralarm på alle rom. På den måten kan nattvakten oppdage pasienter som går ut av rommet om natten, og forhindre at demente går inn til andre.
• GPS, sengevakt/alarmmatte som varsler når senga forlates på natt, teknologi som går på kommunikasjon/sosiale aktiviteter.
• Bedre dokumentasjonssystem som krever mindre jobb slik at man kan være mer sammen med pasientene
• Ipad til å ha med ut til brukere for å dokumentere og hente data.
• Vi har dokumentasjon på telefoner som vi har med oss, noe som letter arbeidet. Innføring av Ipad/nettbrett kunne vært med på å lette arbeidet ytterligere, da vi får tilgang på fullversjoner innenfor dokumentasjonsprogrammet. Dette vil bidra til at sykepleieren kan gjennomføre dokumentasjon/iPlos/IKOS og lignende arbeid i samarbeid med pasienten.
• Ikke så lett å finne nye teknologiske løsninger, viktigste er menneskelig kontakt.
• GPS-løsning til personer som har demens.
• Enklere å ta i bruk teknologi som GPS og så videre
• Ipad. Toalett med dusj og tørk
• Nettbrett for dokumentasjon. Ulike former for sensorer, for eksempel fall, våt seng, utgangsdører, går ut av senga. Løsninger i forbindelse med dosering og medisinutdeling, medfører økt pasientsikkerhet. Kommunikasjon med lege og sykehus. Videokonferanse med sykehus sparer pasienter for reise til undersøkelse på sykehus.
• GPS, interaktive tavler på vaktrom, bærbar pasientjournal, kommunikasjonstavle mellom beboerrom på sykehjem og pårørende + mye, mye mer
• Ipad, o2-måler, crp-måler, INR-apparat
• Spyl-/tørk-toaletter, GPS, alarmsignal via Ipad med talefunksjon
• Fallalarm, GPS til enkelte demente
• Overvåkning av demente og terminale
• Trenger mer opplæring om nye teknologiske ting
• Ny PC og raskere PC, flere PC-er, Ipad, skrivere i nærheten. Alt vi har idag er så gammelt og tregt. Og du må gå langt etter skriver. Jeg er så lei det evinnelige sparemaset. Skjermer som vi kan trille inn og ut av rommene til pasientene, til film, enkelte tv-program.
• Overvåkning, GPS, kamera
• Tidsbesparende og avlastende løsninger.
• Gode dokumentasjonssystemer, som samhandler på alle nivå.
• Nettbrett med journaltilgang
• Paro, robotselen. Jobber med personer med demens.
• Bedre kommunikasjonsystem med pasienter som bor hjemme for hjemmesykepleien. I dag har de telefon eller alarm. Vanskelig å høre pasient når alarm, og den blir ofte feil brukt.
• Jeg ønsker meg ikke teknologiske løsninger, men en mulighet for sykepleiere til å få grundig opplæring slik at de blir trygge på det de gjør og seg selv.
• bedre utstyr er viktig ,men ingen ting kan erstatte en sykepleier
• Det datasystemet som er i bruk i dag er tungvint. Håper vi får en lettere versjon og god opplæring.
• Ipad, bredbånd/fiber så en kan ha åpen kontakt med sykehusa/legene, så utkantene/pasientene kan ha muligheten til å få behandling/hjelp i heimen ved bruk av teknologien.
• Ønsker meg mulighet til å skrive pasientrapport/sjekke journal på stedet jeg er, eller i bilen.
• Nettbrett med netttilgang for å kunne rapportere underveis i arbeidsdagen og for lett å hente frem nødvendige opplysninger. Enklere nøkkel-løsninger. Enklere tilgang til kunnskapsbaserte retningslinjer og oppdatert forskning.
• Data som fungerer og som kan brukes av alle aktørene i helsevesenet
• Mer personal på jobbet
• GPS til demente pasienter, bedre heise til pasienter, vekt, annet relevant hjelpemiddel (bad på hvert rom)
• Ingen ønsker, bare mer tid til den enkelte pasient
• Bedre ikt-løsninger som virker! GPS-merking av demente pasienter som hjelper personal og pasient til å bli funnet raskt når de ”stikker av”.
• Tilgang på pasientjournaler ute i felten, ikke bare inne på kontoret.
• Ipad slik at jeg kan dokumentere fortløpende, samt sjekke oppdaterte medisinlister.
• Forebygge fall gjennom sykesignalanlegg, sikre bevegelsesfrihet med større bruk av GPS-teknologi. Men først og fremst kommuner som kan investere i demensvennlige omgivelser, da andelen av befolkningen blir eldre - dermed kommer antallet med demens til å øke. Det er allerede i dag ofte ingen skiller mellom lukkete og åpne avdelinger, og i fremtiden vil alle enheter trenge å være tilrettelagt uansett.
• Tilgang til flere datamaskiner
• Røntgenutstyr
• Nytt utstyr for analyse av blodet, blærescanning, ny heis til pasienter
• Døråpnere
• Mobil omsorg. Fleire uttak for PC.
• Det gjelder ikke teknologi som mangler nå. Det mangler tid som er mistet nå på de byråkratiske ideer.
• Mer undersøkelsesutstyr.
• Bredding av de produktene som tilbys kommunene - og at NAV Hjelpemiddelsentral gir flere vedtak om produkter enn de som står på lista i dag.
• "Smarte" pasientrom med overvåkning av ulike parameter som kan komme direkte inn i journal (digitale pasientrom). Lov til å bruke GPS på brukere, pårørende som ønsker det. Demente brukere kan bli friere med tanke på å kunne gå tur på egen hånd i stedet for å bli fulgt, overvåket av en person hele tiden!
• Takheis i alle rom og Internett, TV tilgjengelig for alle på hvert rom. GPS på demente pasienter som vandrer.
• Jeg savner ikke teknologi, men arbeidskollegaer. Dette er et yrke som skal ivareta mennesker helhetlig. Vi behandler mennesker. Mennesker behandles av andre mennesker, ikke av nye teknologiske løsninger. Jeg savner tilpassede boliger for eldre, med god plass på badet og litt større værelser. Teknologi fjerner sykepleier fra pasienten og fører til jeg og det-forholdet, (les Martin Buberg) i stedet for å behandle mennesker til jeg og deg-forholdet. Det vil si at vi skal ikke behandle mennesker som roboter, men som mennesker. Dagens nye oppfinnelser hvor mennesker eldre mennesker skal stelles med våte servietter i stedet for den gode stellet som vi har lært på skolen er en skam! Hvis denne teknologien er betraktet av helsevesenet som vellykket, så vil jeg takke nei til slike nye oppfinnelser som reduserer mennesket til en maskin som du pusser opp!
• Kunne føre inn på PDA laboratorieverdier, og svare på PLO-meldinger via PDA. Flere biler på arbeidsstedet mitt.
• GPS på personar med demens. Ulike aktiviserande tilbod, for eksempel sykkel med film frå kjent landskap.
• GPS for pasienter som kan rote seg vekk! De kan da beholde en viss frihet. Men teknologi må aldri fortrenge menneskelig kontakt! Aldri!
• PDA (datamaskin i bilen). Teknisk utstyr.
• GPS der det er hensiktsmessig i demensomsorgen.
• Jeg ønsker systemer som snakker sammen, og at kommunene ser på kvalitet av et system istedenfor pris. Ønsker at det skal gis nok opplæring slik at alle som skal bruke systemet er trygge på dette.
• Mulighet for å overvåke demente så de kan ferdes mer fritt ute. (GPS)
• Smertepumper, infusjonspumper, videoovervåkning på natt, lettere datasystem,
• Ønsker å ta i bruk multidose.
• GPS på demente, fysisk spreke pasienter
• Et enklere, bedre og raskere dokumentasjonssystem som kan effektivisere administrativt arbeid (som krever dyrebar tid).
• Enklere kontakt med lege på vakter uten legedekning, "ringeklokke" til å ha i lommen, mulighet for å snakke med pasient uten å måtte gå til rommet slik at for eksempel medisiner kan hentes uten å måtte gå til pasienten først. Videoovervåkningsmulighet for pasienter som trenger og ønsker det, bruke tekonologi for å gjøre det tryggere, også en mulighet for å beregne tidsbruk og sette inn ekstra ressurser om det trengs.
• Teknologisk administrering av medisiner.
• Innen forflytning. Der er gode hjelpemidler på markedet, men det er for dyrt. Må bruke de gamle ståheisene etc. Det nye utstyret som er på markedet er fantastisk, de vil bare ikke kjøpe det. Isteden så slites ryggene.
• Vi har ikke fastboende, bare dagbrukere. Her er vi i gang med utprøving av døralarmer. Kan ønske bildetelefon.
• Anvendelse av GPS for å gi pasienter økt frihet.
• Ipad med dokumentasjonmuligheter. Mer penger til å kjøpe bedre utstyr.
• Ipad med tilgang til profil som vi bruker, med mulighet til å sende e-meldinger til fastlege og sjukehus. Der vi får opp medisinoversikter og kan skrive rapport
• GPS-sporing slik at kognitivt svekkede kan bevege seg mer fritt ute i nærmiljøet og likevel være trygge på å komme seg hjem.
• Digitale apparater (BT/p, SpO2, temp etc) som registrerer målingen direkte i pasientjournal. Elektronisk meldingsutveksling som inkluderer epikriser med legemiddelordinasjon, sykepleiersammenfatning og fysioterapinotat med mer. Økt tilgang til dokumentasjon i journal, for eksempel ved hjelp av håndholdte enheter. Økt bruk av blant annet fall-alarm, GPS på bruker, dør-alarm og elektronisk medisin-dosett tror jeg vil forebygge flere innleggelser på min arbeidsplass som er korttidsavdeling i kommunen.
• Verktøy som kan forenkle administrativt arbeid
• Bedre utstyr til at pasientar kan forflytte seg sjølv, godt utvikla baderom, regulerbare kjøkkenløysingar er utstyr som gjer pasientar meir uavhengige av hjelp i det daglige gjeremål. Dreie ssjukepleierinnsatsen mot dei som er alvorleg sjuke og som treng god sjukepleie.
• Elektronisk kommunikasjon med fastlege. Mulighet til å sende bilde av infiserte sår, for eksempel. Kun mulighet til å sende mail til dem fra stasjonær PC, men ikke bilder.
• Bedre fungerende alarmsystemer.
• Kjappere journalsystem! Skjerm på hvert rom der man har tilgang på journal og kan skrive i journal.
• Mobil data
• Bedre hjelpemidler, for eksempel forflytningshjelpemidler, enklere dokumentasjonssystemer
• Ønsker mer tid til å se pas.
• Mer varslingsteknologi og eventuelt pleieroboter
• Ipad for å kunne slå opp journalen raskt
• Doseringsskap
• Mobile journalsystem, raske og enklere journalsystem, oppdatering av datautsyr (ikke 10 år gamle maskiner som ikke greier å henge med), telemetriløsninger for veiledning
• Diagnostisk utstyr. Oppdatert data på medisinrom.
• Teknologi i hjemmet som kan minne brukere om at det er tid for å ta medisinene. Bedre trygghetsalarmer som ikke er så påvirket av lynnedslag og at det blir enklere å få gjenopprettet telefonlinjer om den går via fasttelefonnettet. De eldre kunne kommunisert på nettbrett via Skype på en enkel måte, slik at vi fikk se dem når vi snakker med dem i telefonen og de får se hvem som ringer til dem, for de som er i stand til å bruke slike hjelpemidler, selvfølgelig.
• God nok mulighet til å nå kollegaer på vakt. Bedret dokumentasjonssystem både i forhold til systematikk og teknologi. Kunnskapsløft slik at det fungerer som sjekkliste og hjelp til god nok dokumentasjon. Bedret mulighet for varsling når pasienter med kognitiv svikt forlater rom eller institusjon.
• Teknologiske løsninger kan ikke erstatte den menneskelige faktoren. Teknologi kan kun være et hjelpemiddel for å gjøre pasienten mer selvhjulpen. Det kan for eksempel være GPS, andre typer alarmer som gir frihet for pasienten, men på samme tid ivaretar sikkerheten til pasienten. På sykehjemmet der jeg jobber, har vi teknologiske løsninger som ivaretar nettopp dette.
• Betre løfteutstyr, billedteknologi, medisindispenserer, betre utvikla fallsensorar.
• Bedre fallbrikker.
• PC, mer Skype-muligheter, videokonferanser
• CRP- og INR-apparater. Bedre biler
• Velferdsteknologi som gjør det trygt for pasientene. At dører til rommene deres låser seg når pasienten går ut og inn. GPS til demente slik at de som ennå kan får gå ute på egen hånd.
• Internett
• Flere hjelpemidler som sikrer pasientsikkerheten.
• Trådløst internett på arbeidsplassen min. Vi må dokumentere, men har knapt et nett som er oppe og går.
• Løsninger som kan opplyse demente hjemmeboende om tidspunkt på døgnet/hjelpe til å opprettholde døgnrytme.
• Bedre kvalitetssikring av medikamenter
• Telemedisin (visuell kommunikasjon med lege, legevakt, sykehus). Nyere type sykesignalanlegg med sammenkobling med dokumentasjonssystem og medisinskteknisk utstyr. Memo-tavler i fellesarealer og i alle leiligheter.
• Mobil pasientjournal
• Teknologiske løsninger er ikke svaret på problemet.
• Hadde vært fint med flere datamaskiner tilgjengelig, ellers vet jeg ikke helt. Sikkert mye som finnes som en ikke er klar over også.
• Bedre mellom apotek/lege/utøver. Tungvint å måtte kontakte så mange ledd.
• Nettbrett med ut når vi i hjemmetjenesten kjører rundt.
• Alarmer, ulike heiser, catapultstol
• Overvåkning av pasienter som har utferdstrang.
• Et enkelt hjelpeutstyr til bruk når pasienten skal reise seg opp av stol. Ikke heis, det blir for tungvint, for mye styr. Noe katapult-lignende. Unngår at personell får slitasjeskader. Mange forflytninger i løpet av en vakt.
• En nettbasert løsning hvor man kan se liste over brukere, info om disse, oppgaver som skal utføres der samt hvor langt kollegaer er kommet på ruten (hjemmesykepleie).
• Ipad
• Lettere dokumentasjon med ferdige maler for og effektivisere. Effektivisere lager og medisiner. Ha nok vikarer ved sykdom.
• Det finnes sirkulasjonsmadrasser. Slike skulle det vært av puter også, stillegående selvfølgelig.
• Bedre datatilgang, gjerne nettbrett slik at rapporter kan skrives i nærheten av urolige pasienter som trenger trygghet og nærvær av personell. På den annen side hadde økt personell også løst dette problemet. Det har vært lite informasjon på arbeidsplass om teknologiske hjelpemidler som kan være en styrke i arbeidshverdagen! GPS hadde i enkelte tilfeller vært bra å ha, likevel er dette gjerne en avgjørelse pårørende er med å bestemme, og ikke alltid ønskelig fra deres side. For lite kunnskap om teknologiske løsninger som er nyutviklet gjør at jeg heller ikke har særlige ønsker.
• Alle kommuner har teknologi til å teste CRP, blodanalyse og så videre. Riktig og mange nok utstyr og ikke utstyr som er fra forrige århundre. Mer av multidoser som letter oppgaver for sykepleiere.
• Bedre datasystemer, bedre nettbrett
• Sporing av hjemmeboende demente. Hjemmetjenesten kan ha kontakt med hjemmeboende ved hjelp av elektroniske løsninger. Har ikke nok kunnskap om hvilke muligheter som finnes.
• Tidsbesparende og pålitelige hjelpemidler som kan spare pasienten for unødvendige sykehusinnleggelser. Dette kan være apparater til prøvetaking og undersøkelser, tilpasset bruk i sykehjem og hjemmesykepleie.
• Elektronisk nøkkel til pasientenes ytterdører i hjemmesykepleien. Bruker mye tid på å kjøre og hente nøkler ved alarmer og lignende.
• Bedre dokumentasjonssystem
• Smarttelefon.
• Elektroniske låser.
• Gode hjelpemidler som ikke går i stykker så fort, nok hjelpemidler på avdelingen så man slipper å bruke tid på å vente til de er ledige. Elektriske rullestoler, takheis med større maks-begrensinger, elektriske senger som letter forflytning. Bedre ringesystem (klokker på avdelingen), telefoner som virker.
• GPS-sporing på demente.
• Mer overvåking for demente hjemmeboende med en enklere prosess for å få igangsatt dette.
• I grunnen ingen. Heller penger til å vedlikeholde det vi har, og nok av av slikt utstyr.
• Senger med vende-funksjoner. GPS-styring på demente. Takheiser i alle rom. Bærbare PC-er slik at dokumentasjonen kan gjøres med en gang, og slippe dobbeltføring. Ipad-er med tilrettelagte programmer for eldre, der de kan aktiviseres.
• Ingenting, synes vi har nok.
• Nettbrett til å dokumentere når vi er ute i felten. Men dette får vi i høst.
• Nøkkel som åpnes via smarttelefon til brukerne
• Nettbrett eller lignende i beboers rom/leilighet med tilgang til fagsystem, det vil i stor grad effektivisere og heve kvaliteten på dokumentasjon. Elektronisk meldingsutvekslingssystem (e-link) hos alle, både første- og andrelinjetjeneste
• Enda bedre elektronisk overføring av opplysninger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bedre datasystemer som gjør at sykepleier slipper å tredobbeltføring pasientdata (stor tidstyv).
• Fallmatter, takfeste til heis.
• Egne multidosemaskiner så vi sparer tid på dosering, og kan heller bruke verdifull tid med beboerne. Nettbrett hvor vi kan dokumentere fortløpende
• Utstyr som forenkler prøver og undersøkelser nær pasienten, som gjør at man fortsatt kan være tett på pasient.
• Bedre dataprogram som gjør at vi bruker mindre tid på dokumentasjon og andre administrative oppgaver.
• All form for dokumentasjon elektronisk. Også medisinsignatur og faste. Skjermer på rom hvor man kan ta opp pleieplaner, samt dokumentere direkte. Fungerer som bilderamme utenom. Ipad som medisinoversikt ved medisintralle, automater hvor man tar ut rett dose til rett tid, direkte fra medisinrom. Også mulighet for å hente ut medisiner, også A- og B-preparater. Id-kort-signatur ved uthenting, med tastatur for kommentar. Mer e-meldinger mot spesialisthelsetjeneste (henvisninger, prøvesvar og resultater av undersøkelser). Mer avanserte takheiser. Teknologiske roboter i rehabilitering, for eksempel ved lammelser etter slag eller nerveskader.
• PDA eller lignende, slik at det er mulig å logge seg inn i cosdoc hjemme hos brukerne. VIktig for kontakt med legevakt, kontroll av medisiner og så videre.
• En exo-skjelett-robot som skal forsørge ryggen til pleieren, så han/hun kan løfte eldre pasienter lett og effektivt.
• Rapportering elektronisk i større grad
• E-lås. Multidoseboks som varsler når tabletter skal tas.
• Enklare journalsystem. Mobilomsorg, der du får meir informasjon om pasienten du er hjå, dette gjeld heimesjukepleien.
• Jeg synes at det er allerede mye teknologiske løsninger. Jeg er redd for at all teknologien får for mye fokus og at vi ikke 'ser' pasienten lenger. Det går bort mye tid i teknologi og jeg ser at tiden ikke strekker til til ordinær sykepleie, selv om jeg ser og vet at vi må bruker teknologi. Men pasienten er hovedfokus.
• PDA, hvor tiltaksplaner og alt er på plass.
• Ønsker litt mer overvåkning og registrering ved at brukere faller ut av seng og så videre. GPS.
• Arbeidslister og dokumentasjon på smarttelefoner
• Forbedring av dokumentasjonssystem, slik at vi kan bruke mindre tid foran datamaskin og mer tid med pasientene
• Nettbrett
• Forflytningshjelpemidler. Dokumentasjonshjelpemidler. Medisinadministrative hjelpemidler.
• Oppgavelister på nettbrett
• Hjelpemidler som løfter tunge pasienter
• Mer og bedre kommunikasjon via data, at vi kan legge ordinasjonskort inn på et datasystem som både fastlege og spesialisthelsetjenesten kan se, der fastlege kan gjøre oppdateringer fortløpende, slik at vi slipper å løpe fysisk med ordinasjonskort. Trygghetsalarm via mobilen.
• Bærbar mini-PC for å kunne skrive rapporter og ha journal og kontaktinformasjon tilgjengelig
• Penger til å kjøpe inn teknologi
• Jeg er opptatt av nærhet og omsorg til pasientene som jeg har ansvar for. Medmenneskelighet er viktig, at man ser pasientens behov. Lytte til pasienten og de pårørende. I dag er det dårlig oversikt . Fint med teknologi, men når du i tillegg skal ajourføre inn i flere permer blir ting uoversiktlig. Det gjelder spesielt i forhold til medisiner. Det er dessverre store mangler på informasjon og synes ofte ledelsen lever på en annen planet i forhold til en sykepleier som jobber direkte med pasientene. Har 37 års erfaring og er glad jeg snart slipper, selv om jeg har elsket jobben min som sykepleier og alltid har gitt 100 prosent av meg selv.
• Jeg kan ikke forestille meg hvilken oppgave teknologien kan løse for meg på jobben, på et pleiehjem hvor du har alt fra demente, psykisk og fysisk syke pasienter.
• Trenger bare flere PC-er for ikke å stå i kø for å dokumentere og finne journalen.
• Felles datasystem mellom spsialisthelsetjenesten og kommunen. Alt som har med forsyning, merkantile oppgaver å gjøre. Bestillinger og lageroppfylling. Medisinbestillinger.
• Ipad. Og alarm med digital overvåking
• Vaskemaskin til rullatorer, rullestol og prekestoler. Takheis med mulighet for å ta pasient direkte inn på badet. Display i korridor som viser hvilket rom det ringer på. Toalettstoler med hev-/senk-funksjon. Ekstra bred seng og seng som går svært lavt ned.
• Mer døralarmer, fallalarmer, kamera en kan kommunisere med pasienten gjennom. Lettere tverrfaglig kommunikasjon
• Nettbrettsystem med et velfungerende pasientprogram.
• Jeg synes at det blir for teknisk, så etterhvert bruker vi mindre tid til pasientene. Det er fint med denne teknologien, men håper at det ikke erstatter den omsorgen og tid vi gir til pasientene våre.
• Greier ikke å se for meg hva det skal være i mitt arbeide. Vi har blant annet eLink opp mot fastlegene. I den forbindelse kunne det vært raskere svar, som kunne vært linket til våre PD-telefoner ute i tjenesten. Nå får man linkene kun opp i vårt dataprogram inne på kontoret.
• Elektronisk natttilsyn. E-lås til alle brukere Jeg jobber fast natt i hjemmesykepleien.
• Har det som trengs på nåværende tidspunkt.
• Kan for lite om dette. Det er menneskelig kontakt jeg ønsker mer av!
• GPS. Innføring av systemer som kan overvåke beboerne på natt.
• Vi har pasienter som nekter å bruke nødvendige hjelpemidler. Det medfører slitasje på rygg til personale. Kunne tenkt meg fleire hjelpemiddel til for eksempel bruke ved fall.
• Fallalarmer dersom beboeren har behov for det.
• Effektivisering av dokumentasjon og rapportering. Effektivisering av hjemmetjenesten ved bruk av smarte løsninger i omsorgsboliger. Teknokogi som gir større pasientsikkerhet (Fallforebygging, lys og varmtvannsregulering, alarmer)
• Smartere alarmer på rommene, bedre datasystemer, Ipad til pleierne
• Løsning med alarm til kun nærmeste pleier, journal tilgjengelig hos pasient, scanning av blodtrykk rett i journal, scanning av beboer, multidose
• Hjelpemidler til blinde menesker.
• Varslingstjenester
• Lettere tilgang til å forbedrede utgaver av varslingssystemer for fallforebygging blant de skrøpligste. Multimediautstyr til for eksempel sansestimulering og fysisk aktivitet. Robotsel eller lignende.
• At det er fall/bevegelsessensor i alle senger, at alle institusjoner har kabinett på medisinrommet fremfor åpne hyller.
• GPS og alarm når demente forlater avdeling eller institusjon. Mye demens på langtidsplasser på sykehjem
• GPS slik at noen kan ut på tur alene, Ipad med bedre servicesystem. Utstyr som spesialstoler, senger, toalett, bevegelige vasker.
• Utvikling av dokumentasjonssystem (smarttelefon som vi bærer med oss rundt til brukerne) slik at man på en mer effektiv måte får utført arbeidet. Man må ha tilgang til mer informasjon og mulighet til å dokumentere det meste hos bruker.
• GPS på eldre for å følge med om de går ut og samtidig gi dem frihet til å gå ut uten følge når de har en demensdiagnose eller av andre årsaker må ha følge på grunn av sykdom
• Bærbare ikt-løsninger. Alarmløsninger som fallalarm, lys som tennes ved sensorer som registrerer bevegelse i rommet. Døråpnere på sensor. 
• Takheis.
• Låsesystem på alle dører til personer med hjemmesykepleier. Dette for å slippe nøkler.
• GPS til eldre, sykkel med skjerm for økt mobilitet,
• Bemanningsplan/turnus
• Skifte-på-senga-roboter, tørke-opp-søl-på-gulvet-roboter, rydde-av-bordet-og-sette-inn-i-oppvaskmaskinen-roboter
• Nettbrett
• Har ikkje noko bestemt ynskje idag. Men er positiv til teknologiske løysingar.
• Egentlig ingen. Skulle vært koblet til sykehuset for å få raskere svar på prøver. Og opp mot legekontorets journaler
• Elektroniske bleier som forteller når noen har behov for skift, en Ipad for hver bruker der alle data blir tastet inn og som varsler når noen er i fare for obstipasjon eller lignende.
• Løsninger som kan gjøre mer av mine administrative oppgaver. I dag er det for mange utdaterte og tidkrevende løsninger.
• Bedre datajournalkommunikasjon mellan pleieinstanser eller pleieaktörer kring pasienten. På et sykeheim må vi kunne kommunisere via nett med både spesialistsykehus og legekontor og ha tilgang til pasientens hela journal!
• Tiltak som angår generell sikkerhet for pasienten
• Elektrisk snuseng og videoovervåking
• Bedre dataprogram, har Gerica. Ellers er det flere hender og ikke teknologi som trengs, først og fremst!
• GPS, apparater for analysering. Takheiser,
• Håndholdte terminaler som vi kan ha med ut på ruta vår, med all pasientinfo der. Ett felles medisinsystem som gjør at alle behandlende leger og apotek kan endre medisinoversikten til pasienten, og denne endres da hos alle. Automatisk oppdatering så vi slipper å bruke tid på det. Også da de oppdateringene vi får ikke stemmer med fastlege/spesialist/apotek. Mye tidsbruk og forvirring.
• Varslinger i bolig som har direkte varsling til helsepersonell/andre/pårørende som kan bistå meg.
• Lesebrett med pasientjournal tilgjengelig.
• Velutviklede alarmsystemer i hjemmetjenesten. Trygghetsalarmer som også fungerer utendørs. Bedre utviklede GPS-tjenester for personer med kognitiv svikt. Vet at dette jobbes med, men at det går sakte da markedet er noe lite og at teknologien er avansert.
• I dag har vi mange hjelpemidler. Nettbrett er nå kommet og det er det som har vært savnet. Nøkkelboks på mobilen ønskes. Overvåkning på Scype kan være en kvalitetssikring i forhold til urolige pasienter. Ellers så er jeg redd for at alle "duppeditter" fører til at pasienten får mindre kontakt med mennesker.
• Ønsker meg ikke teknologiske løsninger, men flere mennesker på jobb. Helst fagutdannet.
• Lettere tilgang til pasientjournal når jeg jobber hjemme hos pasienten. Økt bruk av elektronisk samhandling mellom ulike instanser.
• Forflytningsteknologi. Ernærings- og måltidsposjonering.
• Bedre "sengevakter "
• Bedre utviklede dokumentasjonsprogrammer som er integrerte i alle programmer man bruker. For eksempel CosDoc/IKOS.
• Varslingsutstyr når beboerne står opp og når de går ut av rommene. For å forhindre fall.
• GPS til demente, alarmsystemer som sier fra når pasienten forlater avdelingen og/eller går inn på andre pasientrom. Spillteknologi.
• Redusere alt papirarbeid til å bli elektronisk. Så som arkivering, resultat av prøver og undersøkelser. Aktiv forsyning av alt materiell som trengs til for eksempel sår, iv, injeksjoner, O2-materiell og så videre.
• Støttestrømpepåtrekkere, audiovisuelle hjelpemidler til å kommunisere med brukere, veldig mange toaletter med spyle- og tørkefunksjoner, mange dosetter som varsler når man skal ta medisin, meir automatisk lystenning hos brukere.
• Nytt system for trygghetsalarmer og utvkling av velferdsteknologi
• E-lås, fallregistrator
• Mobilt rapporteringssystem jeg kan ha med meg ut til pasienten, både for å lese meg opp på pasienten og rapportere etter utført arbeid.
• GPS-sendere.
• Jeg vil gjerne ha mer test-utstyr på min arbeidsplass, så det koster mindre tid å vurdere fysiske tilstand av pasienter, så jeg får mer tid til personlig pleie og omsorg.
• Teknologiske løsninger må først og fremst bli sikre i bruk og fungere!
• Ønsker heller mer kompetanse på sykepleiere og hjelpepleiere
• Blodprøvetaking i hjemmet
• Mobilt dokumentasjonssystem
• GPS på demente for å sikre dem en friere hverdag uten at de hele tiden blir stoppet i døren. Noen tilsyn kunne vært gjort ved video-/datahjelp. Kanskje kunne pasientene da fått lengre samtale med sykepleier enn nå når de bare skal inn i døren og se at alt er bra. Bil (og ressurser) til å ta pasientene med på tur. Alarmsystem på omsorgsboligen som funker, slik at man ser hvor de andre kollegaene er og slipper å bruke tid på å leite etter dem.
• Nettbrett og at apotek, fastlege og sykepleier har tilgang til samme database/dataprogram der medisinlisten til pasienten står slik at man begrenser muligheten for feil og effektiviserer samarbeidet mellom yrkesgruppene.
• Lettere tilgang på alarmer/overvåkning/sensorer når det er fare for at pasientene kan falle hjemme. Mulig videokommunikasjon med pasient.
• Mulighet for overvåkning i større grad. Kan være madrasser som gir mer individuelt tilpasset antidecubitus-effekt og lignende. Administrering av medisiner. Forflytning av pasienter.
• Effektivisering av tungdrevent administrativt arbeid som dekking av ledige vakter og kontakt med vikar, bedre flyt med paientinfo mellom de ulike linjetjenestene
• Elektroniske pasientjornaler på alle rom.
• Alarmer på demente.
• CRP-maskin. Blærescanner. Muligheten for å ta blodprøver hjemme hos pasienten.
• Urinstix, CRP-måler. Takheiser for tunge pleietrengende. Data som faktisk fungerer. Android mobiler slik at man kan ha felleskatalogen i lommen (bedre dekning til mobilene). GPS.
• Mer kompatible pasientjournalsystemer, nettbrett til dokumentasjon, tilgang på hjelpemidler som kan hindre utferdstrang til pasienter, lettere tilgang på GPS.
• Mer fleksibelt låsesystem på dører i avdelinga. Nettilgang/nettbrett mer sentralt i avdelinga. Bedre sengealarmer.
• Sensorer som kan registrere bevegelser, toveis videokontakt
• Bærbar datamaskin, nettbrett med journalopplysninger som kan taes med ut i felten i hjemmesykepleien.
• At teknologien kan bedre pleie- og omsorgskvaliteten som utøves, men da må ikke teknologien erstatte sykepleierne, bare supplere.
• Som leder ønsker jeg hjelp til administrative oppgaver som lønnsregistrering, ferie og så videre. Omsorgsteknologi til praktiske oppgaver og å lette dokumentasjonen. Bedre alarmsystemer. Sensor på alle senger for personer med demens.
• GPS
• Bedre og mer effektive dokumentasjonsløsninger. It-kommunikasjon som fungerer mellom første- og andrelinjetjeneste.
• Direkte kommunikasjon med tverrfaglige.
• At de ulike journalsystemene snakker mer sammen.
• Nettbrett som kan tas med rundt til pasientene, alarmer som viser om beboere/pasienter har gått ut av rommet/leiligheten. GPS-sporing slik at demente kan oppretholde livskvalitet ved å kunne bo hjemme lengst mulig.
• Journalprogram som er raskere å betjene. Rask pålogging og utlogging av programmer. Raskere metode for bestilling av medisiner fra apotek. Fax tar lang tid. Brus-/drikkeautomat varm og kald drikke lett tilgjengelig for pasienter og ansatte. Sikrere teknologiske løsninger for administrering av medisiner. Multidoser er ikke trygt nok ved medisinendringer.
• Alarm når pasienten går ut av senga
• Jeg ønsker meg trådløst nettverk slik at jeg kan finne frem til oppdatert forskning og benyttte meg av felleskatalog, samt tilby pårørende trådløst nett. Jeg ønsker meg mer samkjøring av like dataprogram over hele landet slik at det blir lettere å samle informasjon til en pasientjournal, svar på blodprøver og lignende.
• Fallalarm. Trådløs ringesnor. Videoovervåkning på natt. Pasientjournal som er enkel og oversiktlig.
• Elektronisk pasientjournal som samsvarer med det systemet de har på sykehuset/legekontor/institusjon/legevakt. Ett journalsystem som er felles i hele landet slik at informasjon er lett tilgjengelig. PDA slik at jeg kan reise rundt til pasienten hjemme og alltid ha tilgang til informasjon. Ønsker meg bedring av de systemene som finnes idag. Det er vanskelig å navigere og finne fram. Har vi ett system bør dette læres på sykepleiehøyskolen hvor det bør være et stort fag slik at vi sikrer god dokumentasjon og pleie for pasientene våre. Ellers finnes det mange hjelpemidler, men ønsker at det skal tas mer i bruk.
• Jeg har det jeg trenger av teknologiske løsninger. Jeg trenger bedre lønn og flere ansatte, samt tydelige ledere.
• Elektronisk nøkkel. Telemedisin. Betre alarmsystem hjå pasientane
• Nettbrett
• Ingen tanker om dette. Det er den direkte nærheten til pasienten som er det viktigste når en arbeider på sykehjem.
• Lettere tilgjengelig, som for eksempel Ipad eller lignende. Teknologi som jobber raskere, da det nå tar mye tid bare å logge på en PC. Kunne spart mye tid hvis teknologien bak var kjappere. Et mer logisk oppbygd jounalsystem. Jobber nå med Gerica, som er veldig uoversiktlig, har mange ulike jounalkoder. Vanskelig å finne igjen informasjon. Vanskelig å lære. Mange jounalkoder fører til at man ofte må dobbeltføre informasjon, dette er lite effektivt.
• Jeg kunne ønske at flere fikk tildelt motorisert løfte-/ hvilestol.
• Jobber på korttidsavdeling. Først og fremst savner jeg en felles database/journalsystem (Gerica/Dips/Profil) for sykehus, fastlege, apotek, hjemmetjeneste, sykehjem og lignende. Der tilgangen til informasjon og muligheter kunne være forskjellige, men alle fikk se det som var viktig for dem og at man kunne snakke sammen/sende informasjon lett. Se prøvesvar/diagnoser og oppdatere medisinlister. Gode og raske analysemuligheter for ting som hb/crp. Gode takheiser som fungerer, går dit det er behov for at de skal gå og er brukervennlig.
• Der jeg jobber trenger vi høye nok doer og vasker, plass til å tørke pasienten uten å gå ut av badet først, plass til å sette sengen i rommet slik at man kan stå en på hver side. Heis, dostoler, store nok vaskevannsfat, døråpnere. Men plassmangel gjør mye av dette umulig.
• Arbeidslister/program på smarttelefon/nettbrett
• Sensorer på alle vinduer og dører som leder ut. Kameraovervåkning av uteområder. Mer bruk av GPS på pasienter og bevegelsessensorer ved senger.
• Fallforebyggende tiltak
• Ipad med ut på jobb, slik at administrativt arbeid i åpent landskap med mye avbrytelser blir mindre, rapportene kan skrives og henvendelser elektronisk til lege, rett etter besøk hos den enkelte bruker.
• Vil bruke mer datateknologi i stedet for papirer. Hver sykepleier må ha egen PC, kan føre inn viktige opplysninger der og da.
• Flere PC-er for lettere å kunne dokumentere, ikke vente på ledig PC. Flere ståheiser.
• Har ikke tenkt på noe spesielt. Eller kanskje et system der du bare med et tastetrykk kunne registrere at du hadde gitt en pasienten medisinen.
• Jeg har ikke god nok innsikt i hvilke teknologiske løsninger vi kan ha nytte av til å uttale meg om alt. Men jeg har tenkt av vi på sykehjemmet burde prøve ut å ha små nettbrett lett tilgjengelig til å for eksempel skrive rapport på underveis på vakta, signere for medisiner gitt og prosedyrer utført med mer. Jeg har også tenkt på at teknologien kan være til god hjelp i demensomsorgen.
• Tilgang til data på bogruppene, ikke bare på vaktrom. Overvåkingsløsninger som kan gi demente større frihet uten det går utover sikkerhet.
• GPS-sender som kan brukes på beboere som ønsker å gå ut sjøl, men kan ha vansker å finne tilbake. Alarm som varsler når beboere går ut av senga på natta (ved behov). Jobber på et aldershjem med lite teknologi.
• Ipad for lettere å kunne dokumentere på avdelingen. Lettere muligheter for sporing av demente som vandrer ut av sykehjem.
• Dosetter med alarm.
• Lett tilgjengelighet til datamaskin, Ipad, mobil til bruk i arbeidet for å arbeide mer effektivt.
• Enklere journalsystem. At systemene snakker sammen og at det er lett å få oversikt over pasientens totale situasjon.
• Bærbar PC slik at en straks kan dokumentere etter utført oppdrag.
• Overvåkning av pasientrom, spesielt på dementavdelinger.
• Kvalitetssikring/kontroll av medisinutdeling. Hjelpemidler til at pasienter i større grad kan ivareta personlig hygiene selv. Rask kontroll av næringsinnhold i mat/drikke knyttet til pasientens behov.
• Trenger ikke så mange nye så lenge de gamle kan oppgraderes og være raskere
• Enklere verktøy til å dokumentere
• Opplæring i bruk av elektronisk verktøy slik at jeg blir mer effektiv, Ipader i avdelingen med trådløst nett slik at jeg kan ta det med til pasienten når jeg dokumenterer, et nettverk som kan tåle belastningen og være hurtig nok, nå er det så tregt at mye tid går bort til å vente på pålogging, dørsensorer, GPS, bevegelsessensorer slik at vi kan forebygge fall, unngå at pasienten går seg bort, calling-systemer der vi kan snakke med pasienten og gi info om når vi kommer, slik at de er forberedt og føler at vi tar dem på alvor selv om de må vente litt
• Vanlig nytt utstyr til CRP blødprøver. Urin-styk-apparat. EKG-utstyr.
• Enkelte nye velferdsteknolgiske hjelpemidler. Økt lønn!
• Jeg ønsker meg GPS til demente slik at de vil kunne ha et friere liv. Dette har vi ikke på vårt sykehjem. Det gjelder særlig demente som har plass på somatiske avdelinger.
• Vi har veldig bra teknologiske løsninger men tiden vil vise om det blir enda mer, nytt og bedre.
• Falldetektor på rommene til pasientene. Mer bruk sv GPS
• Overvåkning av demente. Generelt fokus på sikkerhet.
• Sporingsverktøy av demente som ikkje går ut over deira verd og autonomi
• Registrering for gitt medisin på data. Enklere å dokumentere, tilgang via data på hver enkelt pasientrom.
• Administrative systemer som legger alle forhold til rette for å utføre god individuell sykepleie. Teknologi som sørger for at dokumentasjon kan gjøres på en mer effektiv måte, og som sørger for mer gjenbruk av data (For eksempel ved overføring av pasienter mellom institusjoner).
• Tror ikkje teknologiske løsninger kan erstatte sykepleiefaglig kompetanse. De eldre trenger trygghet, god omsorg og pleie sine siste leveår.
• Bedre og raskere dataprogrammer. GPS. Doseringsautomat til faste medisiner.
• Nett med mulighet for dokumentasjon.
• "Overvåkingssystemer" av urolige demente pasienter. Mer teknisk utstyr til dårlige pasienter. Bedre tilgang på datautstyr.
• Elektronisk nøkkelsystem!
• Datautstyr som virker.
• Bærbar PC.
• Syntes det allerede er mye teknologi (jobber i en nybygd institusjon). Tenker det er mange oppgaver som ikke kan eller bør løses med teknologi.
• Pasientjournal på nett til å ta med til pasienten. Nøkkelkoder. Installering av smarthus hos pasienter. Også kunne kommunisere med sykepleiere i andre deler av kommunesektoren, idag kan det kun gjøres med fastlegen.
• Nettbrett hvor jeg kan gjøre alle nødvendige data, inkludert sende e-meldinger til lege og andre tverrfaglige kolleger mens jeg er ute hos pasienten. Det må være raskt å logge seg inn og lettvint.
• At pasienten har en kalender/klokke som alarmerer når for eksempel medsiner skal tas, når de skal stå opp og om de skal bort og hva de skal på.
• Vi kan ha de nye teknologiske løsninger til en viss grad.
• Økt bruk av GPS i demensomsorgen for å gi personer med demensdiagnose større frihet og økt tryghet.
• Spesielt teknologi som kan hjelpe pasienter med demens. For eksempel: Som passer på bevegelsene av pasienter, registrerer spise- og drikkemengde på 24timer. Sensorer i dosetter som gir signaler om pasienter tar medisiner fra riktig luke eller ikke. Særlig de som klarer seg mest og administrerer selv.
• Økt alarmsystem.
• Smarttelefon/Ipad til å ha med ut. Bedre (nyere) PC-er på kontor
• Toveis alarm, sensor for å forebygge fall/færre tilsyn,
• Jeg ønsker teknologi som hjelper sykepeiere til å jobbe nøye og med mer sikkerhet. Når man har avansert teknologi, så vet man den er med aller siste kunnskap som veiviser i observasjon, og riktig oppfatning av pasientens problem og riktig tiltak.
• I og med at jeg jobber på en bolig og eldresenter har jeg kort vei til en PC. Ellers kunne jeg ønske meg at jeg hadde nettbrett med meg med pasientenes data tilgjengelig.
• Fallsensorer. Bedre verktøy for journalføring
• Sengealarmer, alarmsystem som gjør det mulig å snakke med brukeren,
• Vanskelig å si, vet for lite om hvilke som er på markedet.
• For de som bor hjemme og i omsorgsboliger kan det muligens være nyttig med GPS, og kontakt via PC (med bilder av hverandre) for å holde kontakten, og gi trygghet. Men i sykehjem mener jeg folk ofte er såpass reduserte når de kommer at de trenger god, trygg sykepleie, og også bedre bemanning enn ellers.
• Ønsker kvalifisert ledelse som gir oss den lønnen vi fortjener og som snakker til oss og SER hva vi virkelig gjør.
• Enklere system når man skal benytte hjelpemiddelsentralen for å søke om hjelpemidler. Ønsker egentlig mindre teknologi og bedre tid og mulighet til å jobbe med og for pasientene.
• Tilgang på journalsystemene på Ipad - det ville øke sikkerheten og forenkle arbeidet mitt.
• Nettbrett, nettkontakt med en bakvaktslege knyttet til sykehjemmet
• At pasienter som det er forsvarlig for kan bruke GPS.
• Forflytningsutstyr. Det jeg ønsker meg mest er tid til å være sykepleier, tekniske løsninger kan ikke erstatte menneske, men være et suplement.
• Interaktive dataskjermer. Alarmmatter.
• Lite tjent med mye teknologi til demente.
• Utbedring av løsninger til toalett/bad, bedre senger.
• Felles tilgang til apoteksystemer for resepter og ordinasjonskort.
• CRP-maskin, mulighet for å gi i.v. væske/AB
• Det er ei hånd å halda i, tryggheten dette gjer pasienten på dagens sykehjem, som er ein mangel nå
• Bedre senger som avlaster ved forflytning,
• Bærbar PDA. Medisinmaskin.
• Diverse til forflytning.
• GPS-sporing av demente.
• Enklere/mindre tidkrevende dokumentasjonssystemer, flere og mer tilgjengelige data/nettbrett, nøkkelkort i stedenfor nøkler, mer kurs/info bør være elektronisk, alle ansatte har telefon på seg til enhver tid.
• Et dokumentasjonssystem som er enklere
• Flere og raskere PC-er. Evt Ipad til enkle rapporter. Lettere tilgang på GPS til demente.
• Rørpost. Laboratorieutstyr. Trådløst pasientsignal. Trådløst nett. Bærbar it-løsning. Treningsutstyr movi tec.
• Bedre kommunikajonssystemer mellom sykehus, leger og kommunehelsetjenesten.
• GPS av demente for å sikre at den demente ikke går seg bort/skader seg, og for å gjøre hverdagen og livskvaliteten bedre for pårørende. Men jeg skjønner at dette er et etisk dilemma.
• At elektronisk kommunikasjon får mer flyt. For eksempel labsvar og overførings/ innkomstrapporter fra annen institusjonson kommer automatisk inn i pasientjournal. Også bedre utstyr/hjelpemidler som styrbare stoler, heisbar badestol.
• E-rom, dokumentasjon på nettbrett på pasientrommene, legemiddelkabinett.
• Ytterligere direkte kontakt med fastleger etter behov. At alle fastleger tar i bruk elektronisk melding-kommunikasjon slik at sykepleier raskt kan sende forespørsel og få svar. Raskt svar fra fastlege er viktig. At hver enkelt sykepleier får nettbrett, men at man også får mer tilrettelagt " kontortid" slik at man slipper å skrive på nettbrett mens man et i et direkte pasientkontakt forhold. I pasientkontakt bør man av respekt for bruker ha god kommunikasjon, observasjon og øyekontakt med bruker. Ønsker også at det raskere må blir tilrettelagt med hjelpemidler i brukers hjem. Slik at situasjonen kan gjøres lettere både for bruker selv, pårørende og hjelpeapparatet.
• Mobilt dokumentasjonssenter.
• Monitoring, mer tilgang til leger gjenom internett
• Større fleksibilitet i alarmsystemet. Mulig å snakke sammen via et alarmsystem.
• Noe som tillater å følge med på det de demte holder på med på romme, bak en lukket dør. Ofte er det store overraskelser en kan støte på.
• Jeg vil gjerne ha god bemanning i den avdelingen jeg jobber i, fordi vi har veldig tunge og sengelingnende pasienter, og det blir veldig tung å jobbe.
• Ønsker blærescanner, oksygenkonsenteator, forstøverapparat, Ekg, hjertestarter, flere bt-apparat og Crp-analysere
• Bærbare løsninger for rapportering og innhenting av pasientinformasjon
• Multidoser(!). Alarmsystem som varsler at dement pasient er på vei ut av sengen.
• Bedre alarmsystem som kan forebygge og hindre skader. Bedre IKT-løsninger, spesielt effektivisering av EPJ-system.
• Forebyggende sikkerhetsutsyr
• Kunne vært ønskelig med digitalt medisinkardex, ellers det er vanskelig å erstatte den menneskelig faktor med teknologi.
• Brukerjournal på telefon.
• Dokumentasjonsverktøy i større kvanta.
• Digitale journaler på hvert rom. Medisinrom som finner medikamentet for deg.
• Journaltilgang, chattilgang og dokumentasjon direkte på pasientrommet. Direkte overføring av ulike målinger til journalen. Større bruk av GPS/trådløse sendere med tanke på signalanlegget.
• Nettbrett, mer brukervennlig dokumentasjonsprogram
• PDA
• Ingen ting. Er ikke så stor tilhenger av tekniske løsninger.
• Nettbrett med oppslagsverk, prosedyrer og lignende Lettere å finne fram elektronisk journal og slikt.
• Mer transportabelt sykepleieutstyr.
• For meg er det viktigste at dagens teknologi faktisk virker og fungerer til enhver tid før jeg skulle tenkt på å ønske noe som helst nytt!
• Bærbar PC/enhet for dokumentasjon slik at jeg ikke fysisk må forlate pasientene for å lese rapport og dokumentere sjøl.
• Ipad eller lignende systemer slik at vi kan dokumentere ute, ha oversikt over brukeropplysninger, ha ett system (i dag papirlister i flere utgaver). Vil spare mye tid, være sikrere på kvalitet, og gi mulighet til oppdateringer som når ut til personalet med en gang. "Skype"-løsninger med brukere, ville gi anledning til å gjøre enkelt oppgaver fra kontor eller underveis. Ikke alle som har behov for at det faktisk kommer noen med personlig oppmøte, evt ha en kombinasjon.
• Mobilprofil. Ipad, Velferdsteknologi
• Snakke med bruker via nett (lik Skype) / Enkle og lett forståelige tekniske løsninger som kan minne brukere på å ta sine medisiner
• Nettbrett/tilgang til pasientjournal/rapport ute i felt.
• Mer kurs til sykepleiere.
• Bedre it-systemer/ -løsninger
• GPS
• Elektrisk trykkavlastende madrasser. Blærescanner. Digitalt BT-apparat/oxymeter.
• Raskere, enklere og flere datamaskiner/Ipad for bedring av dokumentasjon.
• IKT-løsninger som ikke har dagens brister med at legevakt ikke har tilgang til pasientopplysninger pga ulike system. Mange alvorlige feil på grunn av dette. Mer vekt på god opplæring av alle brukere av ett system slik at det benyttes best mulig.
• Et felles nasjonalt dokumentasjonssystem, som er brukervennlig og mulig å tilpasse etter behov!
• Lettere medisinhåndtering
• Pilly
• Blærescanner, CRP blodprøvesett, meir hjelpemidler for å lette arbeidsmengden
• Diktafon med automatisk utskrift, eventuelt privatsekretær. Smarttelefon med pasientjournal hjemme hos pasienten
• Blærescanner, Ipad med arbeidets system, EKG
• Et lite kontor med tilgjengelig utstyr
• Fagprogram som alltid virker og som virker raskt. Bruker altfor mye tid på å vente på at datasystemer skal reagere. Medisinkabinett knyttet til fagprogram for pasientopplysning.
• Mer elektroniske skjemaer, mindre papirarbeid.
• Robottoaletter. Oppdaterte senger. Stoler som er tilpasset brukers behov. Dusjekabiner.
• GPS
• Håndholdt PA, bedre utstyr for overvåking, infusjoner og transfusjoner.
• Madrassvarsler
• Muligheter til å ha direkt kontakt med pasienter gjennom monitor eller intercom.
• Prate med de som ringer på alarmsnoren i en telefon, slik at jeg kan høre om de er tungpustet eller har det ok. Da kan jeg forklare for de at de må vente hvis jeg er opptatt på et rom. Vil trygge meg som sykepleier og pasient.
• GPS på demente
• GPS slik at pasienter kan gå ute i området alene.
• GPS på pasienter med demens.
• Varsling, mer teknologi for pasientane våre som gjør dem trygge og hjelpe uten tilsyn.
• Life Mobil Care (eller liknande) i heimetenesta. Touchscreen på kvart pasientrom der ein har tilgang til det elektroniske pasientjournalsystem som er i bruk. Sensoren som registrer om pasienten er ute av senga om natta. Mogelegheit av GPS-overvåking av pasienter med demens. ID-brikke som gjev raskt tilgang til elektronisk pasientjournalsystem og rask utlogging for å spare tid.
• Et datajournalsystem som faktisk klarer å bruke mindre enn 3 minutter på å logge seg på. Samt at jeg skulle ønske at hele Helsenorge kunne bruke EN eneste aktør på dette markedet. Snart skal mitt sykehjem over til nytt journalsystem, samtidig som vi må overføre enkelte ting til dagens (Profil) fordi hjemmesykepleien skal beholde dette. Det blir med andre ord dobbeltføring, som om vi ikke allerede brukte nok tid på å sitte foran dataen. Jo, jeg skulle ønske vi kunne diktere rapport, i steden for å skrive den. Veldig mange kunne spart mye tid på dette.
• GPS
• Paseringsalarmer, mulighet til å se pasient som trykker på tygghtsalarmen, fallalarmer, dosetter med alarm som åpner rett luke, varsel ved behov for å skifte innlegg, flere e-læringsprogram, bedre funksjoner i profil (lettere å bytte pasient mellom ruter, varsel på kalenderhendelser)
• Medisindosering ved hjelp av automater.
• Nettbrett som gir meg adgang til blant annet journal, pasientinformasjon og annet verktøy underveis i arbeidshverdagen, og et e-meldingsystem på tvers av kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten som gjør det mer sømløst og bedre dialog og samarbeid om pasientene!
• GPS på demente samt andre varslingssystem.
• Faste heiser i alle senger,med faste seil i sengene
• Et bedre kommuniserende offentlig system, slik at papir (epikriser/respeter/søknader/ordinasjonsark/signeringslister/tiltaksplaner) er enkelt og lett å finne. Gjerne et fullstendig digitalisert sikkert system
• Mobilt måleutstyr som inkluderer blodtrykk, CRP, HB, metning og andre viktige verdier, som er så kompakt at jeg lett kan ta det med ut i hjemmet. Kanskje også med INR-måler, slik at vi kan sende verdiene til fastlege og kan få dosering samme dag til alle, og vi slipper den ekstra turen innom legesenteret for å levere prøveglasset.
• Ipad til fortløpende dokumentasjon.
• Tilgang til pasient informasjon som medisinlister, journaler, og kommunikasjon direkte med spesialisthelse og leger når vi er ute i felten eller hjemme hos pasienten. Ved å bruke Ipad for eksempel,
• Ipad og bedre dokumentasjonsprogrammer.
• GPS merking.
• Ultralyd . Blærescan, mobil røntgen
• Røntgenapparat
• Hjärtstartare
• I-pad, Mobil Pleie
• Alarmer om nokon demente går ut
• Bedre program til å lage arbeidslister og annet som har med organisering av hverdagen til pleiepersonell å gjøre og at det blir utført av andre, som er kvalifisert til det.
• Scannings-apparat för å lettere se vener. Dator för signering av medisiner. Bedre dokumentasjons-system än Gerica.
• Løfteutstyr
• Raskere utstyr til å måle blant annet CRP og HB med.
• Jeg vet ikke hva alt som finnes, men det systemet vi har i dag for å dokumetere hva vi gjør er altfor dårlig. Vi trenger flere datamaskiner som er raske og et system som fungerer og at alle blir opplært. Alarmmatter, alarmer til pasienter,
• Nytt medisinsk-teknisk utstyr, gode hjelpemidler til forflytning.
• Automatisk belysning om natten til beboer at de ikke falle nå de reise seg. Så kan de i tillegg orientere seg bedre.
• At alle ytterdører i bolig/hjem har kodelås.
• Ønsker meir tid til pasientene, synes teknologien tar for mykje tid
• GPS
• IT-systemer på tvers av nivåer som samhandler bedre enn idag. Felles systemer. Teknologiske løsninger som virker etter intensjon.
• Bedre hjelpemidler som kan sikre de eldre.  En mer oversiktlig rapport system. Utstyr som kan brukes på lettere måte
• Fungerende sengevakter som en kan stole på. Ellers er jeg fryktelig skeptisk til alle overvåking. Og en kan sjelden stole på tekniske hjelpemidler
• Ingen. Teknologi kan ikke overta med menneskelig kontakt, dette er jeg motstander av.
• E-journal
• Bærbar PC
• Bedre heiser, bedre alarmer
• Ha en liten pad med slik at mye av dokumentasjonen kan gjøres ved pasienten kontinuerlig samordning av datasystemer mellom kommunene og sykehusene
• GPS som gir demente mer frihet. Bedre mulighet til at demente kan observereres på rommet slik at en kan forebygge fallrisiko og at de kan få hjelp når de trenger det.
• Oppdatert datasystemet. Nu må man gjøre mange ting på gammeldagsmåte og bruke mye tid til det. For eksempel bestilling av legetilsyn, blodprøver, legenotat etter tilsyn, signering av doserte og gitte medisner. Faktisk til dags dato har ikke min arbeidsplass tilgang til internett heller, dette har vi ventet på snart tre år. Tungvint med varebestilling og så videre når du skriver skjemaer og fakser dem.
• Ny teknologi i forbindelse med måling av BT, BS , puls. Toveis kommunikasjon med døve/døvstumme. Digitale overvåkningssystemer festet for eksempel på arm. Lettere tilgang til lege og apotek. Alt dette er nå store tidstyver. Fjerner man tidstyver frigjør man trolig mye tid.
• Mindre teknologiske løsninger, og mer medmenneskelig tilnærming
• At teknologien som allerede idag eksisterer fungerer optimalt, da mye av en arbeidsdag går med til å plages med profil. Optimalt elektronisk meldingssystem mellom sykepleier/fastlege, og elektronisk system på ordinasjonskort mellom lege/apotek. Mye av tiden som brukes her kunne blitt brukt hos bruker.
• Bedre varslingssystem dersom fall. Pasienter kan i dag risikere å ligge lenge
• Enklere å få hjelpemidler fort inn i ett hjem og toaletter med understell spyler til alle eldre, slik at man slipper å hjelpe til med nedentilvask daglig.
• I noen tilfeller flere hjelpemidler.
• Bedre utveksling av elektroniske meldinger mellom flere aktører i spesialisthelsetjenesta og kommunene, samt system som "automatisk" påminner helseaktørene om datoer og tider for neste time/konsultasjon/røntgen og andre avtaler som gjelder pasienter/pårørende. Går vekk mye tid til å sjekke/dobbeltsjekke/skrive beskjeder til neste skift. Ønsker meg et datasystem (for eksempel i Profil), der det kommer opp ei liste over alle pasienter som har avtaler om ditt og datt, legetimer, blodprøver, injeksjoner (oversikt uten at man må gå inn på den enkelte pasienten)
• Enklere medisinhåndteringsystem. Bærbart dokumentasjonsystem, slik at en kan dokumentere der en er. Trådløst nett. Godstoler med heis/lift til alle.
• Hjelpmidler til forflytning og for å sikre pasientene
• GPS som fungerer. Dørsensorer. Slik sykkel med tv-skjerm som viser hvor man sykler
• Lettere tilgang til data, elektroniske signeringsskjema
• Elbiler
• Spyle-WC, aircondition
• Kontinuerlig filming av alle inngangsdører for kontroll med hvem som kommer inn til sårbare pasienter og på kveld og natt med få personale på jobb. Overgrep og tyveri forekommer, vi er altfor naive.
• Sensorer i senger til urolige pasienter.
• Nettbrett med ordinasjonskortene, medisinoversikt, og andre oppgaver som skal utføres daglig hos hver enkel pasient. Da kan en også signere fortløpende for det som er gjort og gitt. Dette vil vi spare tid på, som vi kan bruke på pasientene
• "Hotelldør"-mekanismen. At kun den som bor på rommet har tilgang til eget rom gjennom sin alarmbrikke.
• Bedre kommunikasjon med ulike instanser og at boliger er innredet med trygghetsalarm, fallalarm, og i forhold til brann
• GPS, diverse alarmer, trygghetspakker, kognitive hjelpemidler,
• Først og fremst ønsker jeg et alarmsystem som fungerer. Det faller ofte ut og gir ikke beskjed om at noe er galt. Dernest ønsker jeg smykkesendere som er lettere å trykke på for pasienter med nedsatt kraft i fingrene og at pasienten selv kan se et lys på senderen som indikerer at de har trykket på. 
• Bedre utbygde smarthusløsninger der personalet får varsel når pasienten står opp (kan rekke å hindre fall hvis du er der raskere), når de går ut av rommet. Større og sikrere uteområder slik at pasienten føler frihet, uten at vi "mister" dem. GPS til noen personer med demens kan være bra. Datakommunikasjon med hjemmeværende pasienter, kan kanskje avhjelpe noe ensomhet.
• Teknologi som ivaretar demente i forhold til at man vet hvor de oppholder seg (type GPS). At de husker å ta medisinene sine til rett tid (enkle betjente multidosedispenser)
• Elektronisk pasientjournal på hvert pasientrom. For lettere tilgang på opplysninger!
• Bruk av GPS på personer med demens
• Sensorer på pasientrom som utløser alarm hvis de er oppe om natta.
• Hånd-holdt elektronisk journal til å ha med ut til pasienter i hjemmesykepleien
• Kamera. Sensor på dører, gulvmatter. GPS-sporing på pasienter. Nettbrett i lomma for dokumentering og endring underveis. Isteden for ringesnor så ringer de gamle og kommer opp på skjermen, så sier de hva de trenger hjelp til og får beskjed om å vente alt etter hvor mye det haster (senke stressnivået på de få på jobb).
• Smartere alarmer som sammen utløser kun faktiske alarmer. Tekniske løsninger som bidrar til at eldre kan klare mest mulig selv på tross av ulike funksjoner (automatisk fortrekk av gardiner og lignende). Medisindispenser med alarmfunksjon og varsling for eksempel til hjemmetjenesten når en dose ikke er tatt er standard-løsning når man ikke klarer å administrere sine medisiner selv. Bedre og lettere muligheter til videokommunikasjon eller videoovervåking i tett samhandling med den som trenger økt trygghet og hjelp.
• Mobil omsorg - letter dokumentasjonsarbeidet i hjemmesykepleien. Tilgang til opplysninger. Kommer imidlertid snart i vår kommune.
• Bedre og mer stabil kommunikasjon, lettere tilgang til relevant pasientopplysninger.
• GPS for å kunne oppspore demente personer eller andre personer som ikke er orienterte for sted og tid
• Bærbare løsninger for rapporteringssystemer. Enklere, mer lettfattelige rapporteringssystemer.
• Bedre kommunikasjon mellom institusjoner, fastlege, hjemmetjeneste og pasient. Et verktøy som har oversikt over hvor pasienten er, hvilke medisiner/behandling han har fått og lignende. Slik kan alle hjelpeinstanser ha bedre oversikt over behandlingen av pasienten. Øker effektiviteten og minsker antall avvik. Vi bør se mer til andre land og ta i bruk verktøy og teknologi som allerede fungerer i andre land.
• Likt dokumentasjonssystem hos kommune og sjukehus.
• Ville vært glad hvis journalsystem/andre systemer vi bruker daglig hadde fungert hele tiden.
• Ingenting. Teknologi kan ikke erstatte personlig kontakt.
• Ipad til å ha med rundt til pasientene og som inneholder alle pasintopplysninger. Vil da kunne innhente informasjon hurtig og unngå mye papir.
• Flere på multidose. Mulighet for GPS på demente. Fallalarmer
• Skrive rapport fortløpende
• GPS og annen teknologi som kan fange opp når brukere beveger seg i områder de ikke burde. Sensorer for å forebygge fall.
• E-læringsprogrammer. Kunne dokumentere fra rommet til pasient i forbindelse med stell. Ser da tiltakene på Gerica og kan observere og rapportere fortløpende før en går til neste pas. Varslingssystemer for å forhindre fall hos demente ("Almas hus" )
• Jeg ønsker ikke mer teknologi, jeg ønsker flere mennesker
• Ringetilsyn over skjerm.
• Pasientinformasjon/journal på Ipad eller lignende tilgjengelig hos bruker/pasient
• E-room - nettbasert datadokumentasjon direkte fra pasientrom eller hhjemme hos bruker / dataovervåking - for pasientsikkerheten. Datakonsultasjoner. E-meldingutvekslinger til alle fastleger og sykehuse. E-veiledning til bruker - hjemmesykepleie/bruker
• IT som fungerer. Musikk, bilder, informasjon/veiledning og bevegelsesfrihet for brukerne. Systemer for rutineoppgaver, som bestilling av mat, medisiner og medisinsk forbruksmateriale, ut i fra de elektroniske medisinlistene og systematiserte pleieplaner.
• Bedre journal-/rapportsystem. Gerica er svært tungvint
• Hjelpemidler som gir større handlingsfrihet og selvstendighet for den som behøver det
• PC som du kan dokumentere med ute hos pasient
• En egen data og noe som varslet om forskjellige oppgaver. Syntes ellers at vi skulle hatt noe som letter i forhold til dokumentasjon. Det stjeler masse tid ifra omsorgsoppgavene. Beboerne skulle hatt et varslingsystem som fungerer bedre enn ringesnoren vi har i dag. Ellers varsling når beboere står opp. Tenker da på forebygging av fall. Likeså varsling når beboere går ut. Bruker mye tid å lete etter beboere som vandrer på egen hånd.
• Hjelpemidler som kan bidra til økt livskvalitet for beboerne
• Mer logistikk og samarbeid mellom de ulike yrkesgruppenes systemer. For eksempel apotek, fastlege, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleien, sykehjem, fysioterapeuter og så videre.
• Bedre kommunikasjon mellom alle aktører rundt pasienten, for eksempel en journal som alle kan dokumentere i og at det du trenger for å gi helsehjelp er synlig for deg som utøver. Bedre tekniske løsninger for hjelp i hjemmet, for eksempel varslinger. Bedre kommunikasjon mellom pårørende som ikke er tilstede og pasient, for eksempel lignende Skype
• At alle pasientene kan få elektriske senger.
• EKG og blærescanner
• Fallsensorer
• Alarmsystemer som varsler fall og ferdsel på området som er til fare for bruker, med mulighet til kommunikasjon via skjerm/mikrofon. Media som stimulerer demente positivt via bilder, musikk, lyder, farver. Løsninger i bolig og sykehjem dom gjør det mulig at brukere med nedsatt mobilitet kan være mer frie og selvhjulpne.
• Bedre løsninger for å ivareta demente hjemmeboende. Hjelpemidler som kan søkes på via Helfo
• Ingen. Har mye moderne teknologi som jeg har god kunnskap i å anvende, men det stjeler tid fra pasienterettet arbeid selv det som er mening skal frigjøre tid til pasientrettet arbeid.
• Mer PC-er overalt, at man kan skrive alt opp med ein gang og ikkje må sitte seinere og prøve å komme på hva som var tidligere. Mer forflyttningsmidler som hjelper oss og gir mer tid.
• Ingenting, for mye som det er.
• Alarmer som indikerer fall, pasienter har forlatt senga og lignende. GPS-sendere på demente/kognitiv svikt.
• Større pasientrom med plass for hjelpemidler.
• Nettbrett/smarttelefon til hver enkelt ute i felten, for å kunne ha alt man trenger av informasjon/verktøy tilgjengelig hos brukeren. Bluetooth fastmontert i bilene, slik at man slipper å stoppe bilen for å svare telefonen når den ringer eller man får alarmer man må svare på. Bedre datasystem som er mere moderne og brukervennlig, som erstatning for gammeldagse Profil. Noe som ligner mer på for eksempel DIPS.
• Enklere og sikrere dokumentasjon, GPS-løsninger der det er behov, raskere pakking av multidose etter ny dosering.
• Har ikke udelt positive opplevelser av nye teknologiske løsninger, så ingen fler før de vi har i ett nytt "banebrytende" bo- og behandlingssenter fungerer som de skal.
• Bedre og billigere GPS-muligheter for demente med utferdstrang
• Ipad eller bærbare journalsystem.
• Godt utviklet EPJ-muligheter
• Sao2-måler, manuelle blodtrykksapparater, måleinstrument til Crp, blodprøvetakingsutstyr. Dette er ikke "nye teknologiske løsninger", men utstyr vi gjerne skulle hatt for å kunne gi brukerne våre et bedre tilbud.
• At det kan utarbeides andre løsninger slik at helsepersonell slipper å lage mat, servere mat, vaske klær, vaske rom og skifte sengetøy, bøte på hull i klær. Alle ting vi gjør i dag som ikke er relatert direkte til sykepleie.
• Bedre datasystem, hvor en i for eksempel KS kan kommuniserte med en enklere måte med lege.
• Bærbart utstyr som alle ansatte har med seg i forhold til dokumentasjon.
• Automatiske dosetter. Nøkkelbokser. Ordninger der eksempelvis KOLS-pasienter kan sende inn prøvesvar direkte til hjemmetjenesten.
• Jeg jobber med mennesker, jeg ønsker meg tid til de som trenger det uten alt for mye byråkrati. Teknologi er vel og greit med vil aldri erstatte en hånd og et øre
• Nettbrett
• Nettbrett som er koblet opp
• Nøkkelfrie dører til brukerne.
• Nettbrett med mulighet for å dokumentere/rapportere underveis i løpet av dagen, noe som gjør at man trenger mindre tid til å sitte på kontoret for å dokumentere. Samt nettbrett for å benytte GPS, Felleskatalogen, og til å søke opp annen aktuell informasjon. Ønsker å kunne effektivisere samarbeidet med mine kolleger ved hjelp av nettbrett/smartphone, ved å raskt sende forespørsel til alle som er på vakt om bistand/ stille seg disponibel for å bistå andre.
• Dør alarmer, og at ikke alle kan gå inn på alles pasientrom, vi har svært mange vandrende som alltid legger seg i andres seng eller verre
• Bedre heiser, elektriske stoler, dusjstoler. Har datateknikk tilgjengelig for pasientene, men de forstår den ikke.
• En felles journal - uavhengig av omsorgsnivå/behandlingsnivå. Gode IKT-verktøy - mobil PC for å kunne unngå dobbeltføringer og så videre.
• Data-styrt føring av vitale tegn og lignende Inne hos hver pasient, som samsvarer med dokumentasjonsprogram. Ganske enkelt; slutt på dobbeltføringer. Alarmsystem hvor du kan snakke med pasienten gjennom.
• Gode arbeidsstillinger. Sittekrakk i varierbar høyde. Gode pasientheiser. Varselsystem som ikke forstyrrer alle, som varsler når pasienten går ut dører.
• GPS-overvåkning av demente pasienter, bedre alarmer, mulighet til å snakke med pasienten via tv-skjerm, dosetter som registrerer om/når medisinen er tatt ut, raskere it-løsninger, bedre samkjøring av ulike it-systemer (eks. mellom fastlege, sykehus og institusjon).
• Ønsker samme datasystem for hele Norge
• Løfte-hjelpemidler
• Det er spesielt personløftere vi trenger i eldreomsorgen, men det har vi ganske bra tilbud på hos oss. Det vi trenger er flere hender til medmenneskelig omsorg og miljøskapende arbeid/aktivitet.
• Bærbart digitalt verktøy, Ipad eller lesebrett, slik at dokumentasjon kan gjøres fortløpende og nødvendige opplysninger innhentes mens man er hos pasienten.
• Vet lite om hva som finnes, men ønsker GPS på enkelte pasienter, alarm når pas står opp av seng, mulighet for tilsyn via kamera, matter som varsler epilepsianfall, bedre kommunikasjon via alarmanlegg/telefoner
• Alarmsystemer
• Bedre heis som helsepersonell kan få opp beinbuksene til beboere uten å flytte beboere på ett annet sted.
• Jeg vil ha tilbake mennesket, kallet i yrket. Det blir brukt for mye tid til PC arbeid, dokumentasjon og liknende. Tid man kunne brukt på pasienten
• GPS til eldre demente.
• Blærescanner, tråløst journalsystem/nettbrett,
• GPS-sporing. E-vindu/Ipad til bruk for dokumentasjon. Dosett med alarm. Filmkamera til overvåking/tilsyn på natt for pasienter som ønsker det
• Fullstendig elektronisk journal/elektronisk forbindelse med fastlege og sykehus ( prøvesvar, forordningen og så videre)
• PC-skjerm med tilgang til pasientens journal på pasientens rom, dokumentere før en går ut av rommet
• Hjelp til løft
• Mobil data (Ipad) til å hente pasientinfo raskt
• Sensorer for fall, bevegelse, dører, trykk/vått, tilsyn over skjerm på natt, medisindispenser i HT.
• Moderne bygg med innebygde hjelpemidler på hvert rom, slik at ikke trange rom er fulle av tekniske hjelpemidler som står i veien. Flere heiser slik at vi slipper å vente på tur. Flere apparater slik at vi har ekstra dersom noe skulle slutte å virke.
• Mobilt data, for å få tilgang på pasientjournaler ute i feltet.
• Ingenting
• En Ipad eller bærbar data så man kan skrive rapport på fellestuen sammen med pasientene slik at jeg kan være tilstede. Jeg jobber på en skjermet enhet for demente hvor det oppstår mye uro dersom pleierne ikke er tilstede hele tiden
• I hjemmesykepleien: Kode eller annet system enn boksnøkkel. At E-link hadde fungert hos alle legekontorene for enklere kommunikasjon mellom hjemmesykepleie og lege.
• Bærbart dokumentasjonssystem
• GPS slik at jeg blir gjenfunnet, men det finnes allerede.
• Fallalarm. Alarm som varsler epileptiske anfall.
• Ønsker ikke teknologi, ønsker flere faglærte!!
• Ingen
• Ipad. Kamera til noen pasienter på natt istedenfor tilsyn. At flere enkle tester kan tas av hjemmesykepleien, som å måle HB og CRP.
• Blærescanner, bærbar ekg.
• Mer brukervennlig data systemer
• Fortere, enkelte og mer tilpassede data system til å gjøre dokumentasjon lettere og mindre tidskrevende (det tar ca 5 minutter bare å få tilgang til riktig program). Flere teknologiske hjelpemidler tilgjengelig så man bruker mindre tid til å lete etter eller vente på utstyr. F.eks. blodprøve, b.t., temp og så videre.
• mer teknologi for hjemmeboende demente, bedre opplegge rundt dette. et lettere system rundt administrering av medidisner rundt hjemmeboende som trenger hjelp til dette. datasystem som kommuniserer på tvers av nivå i helsetjenesten
• Blærescanner
• Automatisk døråpner til brukere med tjeneste hjemmespl. Forbedring av Gerica. Bedre teknologi på LMP. / Bedring av medisinhåndtering, ved endringer av medisiner. Kommunikasjon med apotek gjennom Gerica-systemet og bestilling av medisiner gjennom Gerica-systemet.
• Tube-låser. Lik nøkkel til alle brukere.
• Data/PC på medisinrom, akuttrommet
• Redskap til å dokumentere etter hvert oppdrag i hjemmetjenesten
• GPS på demente som vil ut og gå. Takheis.
• Sengealarm, eventuelt døralarm
• Jeg ønsker bedre hjelp til personer med demens, spesielt i den tidlige fasen. Da er det en mulighet for at de kan bo enda lengre hjemme. GPS er under utprøving noen steder. Det er et kjempegodt verktøy, men personalet må læres godt opp og bli trygge på dette.
• Mobil omsorg
• Vanskelig å si. Tilgang til PPS på arbeidsplassen. GPS sporing til demente.
• Tilgang til dokumentasjonsprogrammet på alle pasientrom
• GPS på pasienter som går ut/vandrer. Enklere rapportsystem, som er mer oversiktlig og ikke har " error" som et fast gjest. Et system som benytter tanken og enkelheten fra det gamle Kardex-systemet, og få det i data. Har ingen informasjon når data ligge nede, (uforsvarlig ofte). Benytte bilde av pasienten.
• Vekt til å henge på takheis. Bedre og flere personheiser. Sengealarmer. Lufttrykk madrasser for å forebygge liggesår. Infusjonspumper. CADD smertepumpe.
• Alarmanlegg
• Bedre pasientoversikt som gir demente pasienter mer frihet
• Bedre alarmsystem, sikkerhetssystem, GPS m.m.
• Elektronisk signering medisiner, elektroniske løsninger på pleieplan
• Løsninger som medfører at jeg i størst mulig grad kan klare meg selv i eget hjem. Alt i forhold til personlig hygiene, forflytninger, mat, legemidler, muligheter for å komme meg ut. Det er jo i dag utviklet mye som ikke er testet godt nok ut.
• Gerica-tilgang på mobiltelefon
• Omsorg, men det kan ikke all verdens teknologsike løsninger bidra med. Teknologiske løsninger reduserer ikke behovet for pleiere. Men det er en stor teknologisk industri som vil få oss til å tro det og dermed kome inn på vårt "marked" og få sugerøret sitt i statskassa. Jmf. elektronisk pasientjournal. Alt skulle bli så mye bedre og enkelere (!) Det er mest tekn. Industrien som har tjent/tjener masse på det (penger) og byråkratene som tvinger travle pleierene til å registrere data for seg (ved å legge det inn i dokumentasjonskravene). På tide å protestere mot mer sjarmoffensiver fra datateknologien! Øk heller pleiefaktoren!
• Nettbrett
• Ønsker at pasientene som det passer for kan utstyres med GPS sånn at de kan bli friere. 
• Ingen formening. Synes egentlig det er nok teknologiske løsninger pr i dag
• Felles journalsystem stat og kommune
• Teknologi kan ikke erstatte mennesker... Hjelpemidler må vi ha, men ikke omsorgsgivende og pleiende dukker!
• Mobilt journalsystem. Mulighet for å ta bilder og kommunisere disse direkte til spesialisthelsetjenesten Raskere maskinvare og mer funksjonelle IT-løsninger (journalsystem)
• Gode IT-løsninger, bærbare PC, pasienten trenger omsorg, ikke teknikk
• Mobil omsorg
• Elektronisk nøkkel på Ipad. Jobber i hjemmesykepleien og ser frem til denne løsningen.
• Bedre samhandlingsmuligheter mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Enklere kommunikasjonsmuligheter og gode løsninger for hjemmeboende som bidrar til at eldre kan bo hjemme lengst mulig.
• Ønsker elektronisk journaler montert på rommene til pasienten slik at det blir mindre tid til å dokumentere på slutten av dagen. Dokumentere hver gang man er inne hos pasienten og det vil bli lettere å huske hvilken problemer pasienten har og hvilken tiltak som er gjort. Og det er lettere å få tilgang til hver enkeltes journal. På denne måten vil jeg også ha en nøkkelkort eller brikke ved innlogging til pasientjournal. Kjempefin idé, ikke sant?
• Fjerndiagnostikk med video/bilde
• Arbeider med demente og da er det menneskelig kontakt som gjelder.
• Bærbar data ved oppdrag i hjemmesykepleien slik at en kan sende e-link direkte til fastlegen fra der brukeren er. / Nyere datamaskiner.
• Bedre måte å passe på pasientene på nattevakt
• Jeg jobber ved et nytt sykehjem, og vi har det meste av teknologi. Vi mangler hender og hodet til et menneske som kan være der når pasienten ønsker og melder behov for en sykepleier!
• Veldig usikker. Mennesker trenger mennesker. Det blir flere og flere ensomme. Gamle trenger nærvær og empeti
• Bedre grunnbemanning, vi treng hender og ikke teknologi!!!!!
• Sengealarm og alarm på utgangsdører
• For urolege pasientar har eg ved tidlegare arbeidsplass sett at diverse bevegelsesdetektorar er greie hjelpemiddel, tidleg alarm gjer at pleiaren er tidlegare hos pasienten og t.d.fall kan hindrast. Eksempel: madrassalarm, døralarm og direkte bevegelsesalarm. Fleire og enklare pasientheisar med betre batteriløysingar. Meir tilgjengeleg utstyr som O2-målar, BT-apparat mm på alle avd så me slepp å leite huset rundt
• Et datasystem på tvers av organisasjonene.
• Enklere dokumentasjonsmetoder og mindre papirarbeid slik at vi kan være mer sammen med pasientene
• Eksosjelett. Flere sykepleiere. Sykepleierjobb til sykepleiere. Slippe å vaske klær og vaske opp etter brukerne
• Robot
• Tilgang til pasientopplysninger utenfor kontorer. Kodelås/nøkkelboks på døren. Mer avansert (hjemme-)alarmsystem. Bedre samarbeid med legevakt/sykehus. Bedre tilrettelagt psykiatritjeneste på natt
• Nettbrett til å ha i lommene, evt en stasjon hvor det er hurtigere å innhente informasjon og å skrive rapporter til gang til prosedyrer på en lettere måte.
• Sikrere ivaretakelse av demente
• Vi bruker velferdsteknologi på avdelingen hos oss. Ipad, GPS, armbånd som fjernstyrer låsing av ytterdører (vedtak). 
• GPS på enkelte pasienter.
• Fagprosedyrer og lovverk på Internett. Undervisning.
• Effektive alarmsystemer som fanger opp f.eks. når pas. med fallrisiko prøver å stå opp.
• Bedre utviklede forflytningshjelpemidler, raskere elekrtonisk pasientjournal med bedre oversikt og brukervennlighet.
• Internettilgang på prosedyrer og div. Ha nyere datamaskiner som fungerer.
• Lettere og raskere å dokumentere. Det er for mye skjema og for tungvint. I dag er det helsepersonell som står for mat, klevask, generell rengjøring. Da måtte det vært noe som fjernet dette
• Gerica mobil pleie, flere trygghetsalarmer, fall sensorer, tele medisin og veiledning via dette.
• Elektroniske nøkkelkort, kameraer på beboerrom, PC-er på alle beboerrom
• Teknologi som kan gjøre samarbeidet mellom ulike behandlingstjenester og tjenesteytere lettere og mer effektivt enn i dag. Elektronisk meldingsutveksling har blitt et nyttig verktøy for hurtige avklaringer.
• Jeg vet ikke helt hva som finnes der ute, så i første omgang ønsker jeg informasjon. Ønsker ellers et datasystem som er raskt, logisk, enkelt å forholde seg til, og som virker som det skal. Bruker mye tid på å "krangle" med PC på jobben.
• Anretninger som gjør det fysisk lettere å jobbe, tekniske hjelpemidler. Datateknologi der alle samarbeidspartnere kan kommunisere og overføre matriell til hverandre på en lett og sikker måte.
• Midler til å undersøke mer i hjemmet. Bla. Inr-maskin slik at syke eldre kan få måle inr hjemme. Et aparat som viser brukerne av hjemmetjenesten hvem de kan forvente å få besøk av neste gang, slik at det kommer færrest mulig ukjente og at de skurkene som benytter seg av å si de er fra hjemmesykepleien for så å rane brukerne ikke får muligheten like lett.
• Elektronisk nøkkelløsning
• Et bedre system for å dokumentere. Enklere.
• Rompespyler, samtalepartnere til pasienter, TV og radio for syn og hørselshemmede som alltid virker
• Mulighet for å snakke og se pasienten via dataskjerm. Overvåkingskamera. GPS på demente. Dørklokker som snakker til demente pasienter som vil gå ut av hjemmet.
• Mulighet til kommunisere med brukere gjennom skjerm. (Noen pasienter er tilknyttet telemedisin, men hjemmesykepleien er ikke med på dette).
• Type overvåkning av demente pasienter. Større mulighet for å kjøre enkel lab (Hb, INR) på stedet.
• Enklere dokumentasjonssystemer, med stasjoner på hvert pasient rom så dokumentasjonen kan leses og skrives fortløpende.
• GPS til personer med demens
• Mobil enhet for raskere å kunne fylle inn rapporten, enklere kontakt med andre helse institusjoner, fastlege, spesialisthelsetjenesten. Hente opp data på pasienten, sparer tid, gir oppdaterte opplysninger raskt. Lettere å hjelpe andre kollegaer ved å kunne hente opp opplysninger om pasienter som trenger akutt hjelp eller ved andre spørsmål vedrørende pasienter i gruppa.
• Enklere og snabbere it-teknologi i forhold til dokumentasjon.
• Alarm/telefoner som fungerer mellom pas og pleier
• Elektronisk medisinskap som en slags tobbaksautomat for å hindre svinn av A- og B-preparater. Mer avanserte senger og heiser som hjelper pasienten opp, slik at det blir mindre tunge løft. GPS-overvåkning av demente slik at de får større frihet til å gå ut.
• En type piktogram som er digitalisert, for å vise vei til for eksempel WC, kjøkken og lignende. Trådløst musikkanlegg innbygd på hvert pasientrom, med individuelt tilpasset musikk.
• Nettbrett til å ta med ut i hjemmene. Slik at jeg har mulighet til å se i pasientens journal og oppdatere den underveis, og finne opplysninger jeg trenger.
• Heve og senkbart WC med spyling og tørking.
• Velferdsteknologi i form av GPS til demente og såkalte hotelldører på sykehjem.
• Har liten tro på at teknologiske løsninger kan erstatte menneskelig kontakt.
• Journalsystem som følger pasienten rundt i ulike deler av helsevesenet. Nettbrett og lignende hvor jeg kunne føre direkte inn ulike målinger og journal.
• Gode datasystemer som gir muligheten til effektiv og viktig dokumentasjon, dette tar for mye tid i dag som går ut over tidsbruk til pasientene
• Man trenger mer nestekjærlighet og ikke teknologiske løsninger. Nestekjærligheten er borte, de gamle er en plage. Alt dreier seg om prosedyrer og hygiene, ja, viktig, men nestekjærligheten er en mangelvare.
• Ulike teknologiske løsninger må i fremtiden kommunisere godt med hverandre for å kunne være gode trygge redskaper både for utøvere og tjenestemottakere
• Videotelefon når brukere kan ringe inn på sonekontoret og du kan observere de i større grad enn per vanlig telefon.
• Vanskelig å si. I kommunen min er utviklingen av teknologiske hjelpemidler kommet langt, og jeg har aldri tenkt på at "vi burde hatt en sånn" for å avlaste på arbeidsmengden. Det jeg oftere savner er ekstra bemanning.
• Raskere dokumentasjonsverktøy. Altfor mye tid går bort i dokumentasjon og venting på tilgang.
• Android telefon med epj-systemet som er i bruk. Epj-system som snakker sammen, derav sykehjem, sykehus, fastlege, forvaltning og hjemmesykepleien.
• Endoser med medisin fra apotek. GPS til de pas som har evner til å gå ut alene. Noe skummelt å skulle tenke teknologi og omsorg. Vet at de som blir eldre er mer vant til data og mobil, og derfor vil noe fungere bedre i fremtiden enn på i dag.
• Hjelp til mating,
• Flere seng- og døralarmer. Bedre lab utstyr. GPS.
• Bedre fungerende e-link/bedre kommunikasjon med den øvrige kommunehelsetjenesten
• Mer lettvint dokumentasjon
• Felles datasystem for alle
• Bruk av sensorer for å varsle uønskede hendelser, mobil pasienjournal
• Gode dokumentasjons program. Medisinteknisk utstyr som virker og er up to date.
• Bedre tilgjengelige dokumentasjonssystemer for eksempel på medisinrom og også muligheten til å dokumentere på pasientrommene etterhvert.Frigjør tid og gir høyere bedre kvalitet på dokumentasjonen.
• Bedre datasystemer, bedre muligheter til tekniske hjelpemidler til f eks demente
• Enda enklere måter å måle blodtrykk, blodsukker, puls og så videre
• Noe bærbart/annet som kan åpne døren inn til institusjonen etter stengetid. Lettere måter å raskt innhente nødvendig informasjon om en pasient samt enkel og rask måte å dokumentere på, gjerne fortløpende- for eksempel en Ipad på hvert rom med lett tilgang til dokumentasjon og pasientinformsjon/kurve. Men dette må funke og det veldig bra! Et bedre alarmsystem, fra rom til for eksempel vaktrom
• Jeg ønsker at alle har sin egen telefon, som man også kan kommunisere med hverandre på i arbeidssituasjonen. Den må også ha mulighet til å åpne ytterdøren når noen ringer på. / Jeg ønsker at flere PC'er var på plass og tilgjengelige. / Jeg ønsker meg en raskere og større oppvaskmaskin. Alle på avd bruker mye tid på oppvasken. / Jeg ønsker meg alarmklokke til alle pasientene. (Jeg arbeider på nyopprettet helsehus hvor opprinnelige enerom er gjort om til tomannsrom.)
• Jeg vet ikke hva som finnes av teknologiske løsninger men har hørt av de som har vært på kurs at det finnes mange løsninger som kan hjelpe
• Multidosetter
• Bærbart nettbrett med pasient info,etc.
• Masse.
• Nettbrett
• Jeg føler meg heldig, og arbeider ved en institusjon med mange sterke spl.ledere (enhetsleder også utdannet spl.), som har kjempet for at vi skal få ordentlig utstyr i forbindelse med kommunal akuttplass som ligger til min avd. Vi har mulighet for å ta ekg, ha pas. På enkel monitorering, o2 utstyr, spo2-måler , samt infusjonspumpe/ernæringspumpe. Hos oss fungerer dette kjempegodt. Er fornøyd med den teknologi tilgj. På min avd. Det skal dog presiseres at jeg arb. Ved rehabiliteringsavd. Med KAD-plassene i kommunen, helt anderledes å være spl. På langtidsavd. På samme sykehjem.
• Mer teknisk utstyr til pasienter/beboer som har selvbestemmelse men begrenset i fysisk aktivitet.
• Hvilken nye teknologiske løsninger har vi .
• Jeg ønsker meg ikke noen nye teknologiske løsninger. Men ser for meg at det vil komme mer løsninger for kommunikasjon mellom pasient og personell, der en kan ha 2 veis kommunikasjon med lyd og bilde. Mer "overvåking", GPS- sporing, veiledning eller diagnostisering via nett.
• Bærbar PC
• Ipad
• vet ikke
• Løsninger som gjør at pasienter kan gå fritt ut som de ønsker på en forsvarlig måte.
• Elektronisk hjelpeutstyr til pasientene
• Vet ikke
• Full elektronisk journal mellom alle nivåer som flettes inn i hverandre av seg selv.
• Lettere kommunikasjon mellom institusjoner og hjemmesykepleie. Lettere kommunikasjon mellom institusjoner og sykehus. Enklere systemer for å dokumentere på pas. Systemer som gjør at man slipper føring av narkotikaregnskap.
• Hotellås, overvåking av urolige demente som stikker av
• Bedre forflytnings-hjelpemidler til tunge og pleietrengende pasienter.
• Smertepumpe, pps, Heis med skinner i taket inn til bad, tilgang til journalsystemet på nettbrett,
• Bedre hjelpemidler
• Vet ikke.
• GPS, slik at pasienter kan gå mer ut. / Forbedring av alarmsystemer.
• Dosering av medisiner.
• Godt fungerende bevegelsessensor som kan varsle FØR pasienten står opp fra senga og eventuelt faller i gulvet. GPS som er lettvint og brukervennlig.
• E - lås i hjemmetjenesten - trygghetspakker for eldre, slik at de kan bo hjemme lenger - forbygge for plass i insitusjon
• Ipad som journalverktøy. Enkelt å ta med,kan dokumentere og slå opp underveis.
• Alarm når pas. rømmer
• Blærescanner og ekg
• Brukersikkerhet. / Effektivitet.
• Bærbare mobile enheter til dokumentasjon
• Enklere dokumenteringprogrammer / Flere PCer / Mer labutstyr på sykehjem (mye tid blir brukt til å lete)
• Flere armer og ben - og kloke hoder
• Apparater som CRP målinger,mulighet til å ta blodprøver og iv behandlinger hjemme
• GPS sender på enkelte pasienter, varslingsystemer for når pasienter forlater senga,
• Bærbare nettbrett som brukes av pleiere på avdelingen. Takheiser, GPS i alarmvarslinganlegget.
• GPS på demente
• Ønsker, om noe, mindre teknologiske løsninger, og mer menneskelig nærhet til pasienter. I omsorgsyrker kan teknologi aldri erstatte mennesker.
• Et helhetlig, samsnakkende dokumentasjonssystem på tvers av alle helseforetak, leger, pleiepersonell og bruker/pårørende som er effektivt og fungerer knirkefritt.
• Få nye datamaskiner på jobb. / Bedre linje med Sykehuset.
• Raske og gode dokumentasjonsverktøy
• Bærbare maskiner som nettbrett.
• Alarmsystem med kamera
• Nettbrett / Tilsyn via video-overføring
• Bedre mulighet for rapport skriving underveis i arbeidsdagen - for eksempel med Ipad
• Sensorer til dørene for eldre, demente som bor hjemme. Men også liknende på sykehjem. Om urolige som ikke kan gå selv begynner å røre seg fra stolene, og er utsatt for fall burde en alarm gå.. men først og fremst bør alt "normalt" utstyr være i orden!!
• GPS på demente
• Kun avvik er nødvendig å dokumentere skriftlig bortsett fra relevant informasjon for videre oppfølging / Ha et system som ikke krever så mange innlogginger før man kommer inn i systemet for å gjøre endringer i tjenestebilde eller dokumentere eller endre tiltak / Ha med seg et nettbrett hvor man kan sjekke mail, svare på elektroniske meldinger, innleggelsesrapporter o.l / Ha et system som ikke krever nøkkel men kode eller kort / Tid sparer penger. Og av og til må man bruke penger for å oppnå akkurat dette
• Direkte Kommunikation med sykehus på tvers av dokumentasjonssystemer. Prøvesvar burde kunne legges direkte i pasientjournalen digitalt, så får man ut en oversikt. / Nok spesialtilpassete hjelpemidler, rullestoler- det tar måneder å få de på plass.
• Datasenter som har felles programmer for sykehuset bestiller enhet, sykehjemmet og hjemmetjeneste som er enkelt å betjene.
• Bedre alarmsystem for pasienter som står opp om natten. GPS. / Sykkel hvor pas. gjennom PC kan sykle på turer i Norges land.
• "Dyr" som monitorerer sovende pasienter med demens. / Bedre og mer oversiktlig journalsystem. / Sykkel med tilhørende filmer.
• Nok teknologi. Bedre tid til pasienter og bruke mindre tid på all verdens dokumentasjon og IPLOs
• Min erfaring er at nye teknologiske og databaserte oppgaver er TIDSTYVER, vi får mindre tid til hver enkelt pasient
• Automatisk påslått lys når pas. står opp etter leggetid. Flere varslingsmuligheter. Mulighet til å prate med pasienten pr bilde/lyd dersom vi ikke har anledning til å gå inn til ham/henne.
• I omsorgen for en gammel eller demenssykdom person bør vi ikke engang tenke på å erstatte personell med moderne teknologi.
• Siden jeg jobber med personer med demenssykdom, ønsker jeg spesielt utprøvde hjelpemidler til denne gruppen.
• Er best på vanlig sykepleie uten all teknologi. Prøver å oppdatere meg på det jeg må for å kunne gjøre jobben min i hjemmesykepleie/ sykehjem.
• Forenkle noen oppgave som dokumentering.
• Smart telefoner, bedre og hurtigere datamaskiner
• Elektronisk felleskatalog (Ipad eller lignende), avtrekksvifte for antibiotika blanding (skal ikke ha noe å si på hvor mange antibiotika som blir blandet i løpet av et døgn/måned!), bedre og enklere dokumentasjonssystem
• En Ipad el lignende til å dokumentere på, med kjørelister og det man trenger ute i hjemmetjenesten.
• Ser større potensialet i hjemmesykepleien enn på sykehjem
• Lettere hjelpemidler til bruk i hjemmet.
• Et fagsystem som lever opp til dagens muligheter innen teknologi. Relevant informasjon tilgjengelig om pasienten på Ipad hjemme hos bruker. Mulighet til kommunikasjon med pasienten med bilde og lyd, som er enkelt å betjene for både pasienter og ansatte
• Bedre kvalitet på dagens alarmer. Bedre hjelpemidler til forflytning.
• En elektronisk multidosedispenser.
• elektronisk sporing av pas
• Egen jobbtelefon som sykepleierene kan ha med seg i lommen, hvor det er raskt å slå opp på internett eller andre apper, f.eks felleskatalogen og norsk helseinformatikk. Stasjonær data er ofte for treg! / Også Ipad eller lignende som en kan ha med rundt ved f.eks målinger av blodtrykk og puls, slik at du får skrevet rett inn på dokumentasjonssystemet og ikke må gjøre dobbeltarbeid.
• Tid og kvalitet
• Sensorer som kan erstatte dagens trygghetsalarmer, GPS for demente, nettbrett/ PDA på institusjon slik at en har pasientopplysninger for hånden og kan dokumentere etterhvert
• Jeg. Har ingen mening, fordi jeg opplever ganske kaos, når ikke får riktig opplæring i forhold til alle nye oppgaver.
• Signer på nettbrett når bla medisin er gitt, prosedyrer utført
• GPS sporing, smartere utforming på pasientrom mht dørplassering og gulvfarger for demente, elektronisk varsel for bleieskift, ut av seng, på bad for lenge, utenfor rom, smart varme og lysstyring, netbrettløsninger med strekkodeskanning for utførte oppdrag, forbruksmaterielluttak, interaktiv rapport, mye mere Lean tankegang i arbeidet, isosertifiresring av sykehjem, smarte uteområder for demente, bedre tekniske hjelpemidler til vasking og stryking, bedre data og tv muligheter på rommene, trådløst gjestenett, et minimum med parkeringsplasser utenfor, ettersom bussforbindelser er ikke eksisterende på rød rød dager de fleste plasser i landet.
• GPS, tv/PC kontakt - dialog
• Nettbrett for de dataløsninger som er i kommunen. Felles datasystem for mer sømløs kommunikasjon tverrfaglig.
• Nye senger med større reguleringsmuligeter
• Forskjellige telemedisin løsninger, f.eks. overvåking flere eldre ved bostede fra et kontor med en helseperson. sette sensør på badet, kjøleskap og søveplas og følge vanlige bevegelser. Blodsukker, BT måleapparat som er koblet til datamaskiner mens bruker er fortsatt hjemme.
• Høyere sikkerhet ift medisinlegging. / Bedre kommunikasjon gjennom dokumenasjonssystemene.
• Sensorteknologi, for eksempel. på nattevakt, meldesystem når pasienten står opp. GPS, kodet ringesystem ( for eksempel. Farge forteller hvilken type behov). Oversikt på display på rommet som forteller hvor andre pleiere er. Kanskje et internt. callingsystem som gjør det mulig å anrope en person ved behov for hjelp.
• GPS / kunne samtale med klare pasienter fra vaktrommet når de ringer på / toaletter som er løftbare, kan skylle og tørke / Muligheter til å ta avføringsprøve og urinprøve direkte på toalettet, i WC, uten å måtte frakte det til legekontoret
• Robot som kan servere mat og drikke på avdelingane
• Jeg er usikker. Men jeg syns at alle ansatte skal ha telefoner slik at kommunikasjoen mellom personalet kan bli noe enklere, slik at vi slipper å løpe etter hverandre. / På institusjonen vi jobber fungerer alarmene som enten "alarm" eller "nød". Jeg skulle ønsket at det også var en "behov for assistanse" kanpp, slik at må ringe på "falsk nød-alarm".
• Flere heiser og elektriske rullestoler.
• GPS / Robot- kosedyr / Ipad
• Elektronisk journal på nettbrett, og andre slike hjelpemidler i avdelingen
• Jeg vet at det kommer og vår rådmann snakker varmt om hvor mye mer vi skal rekke over,men vi har ikke fått ressurser til og jobbe med dette og kan det jo ikke før vi har lært det.
• Muligheten til å utføre flere prøver/undersøkelser ute hos brukerne.
• Mer avanserte trådløse varslingssystem. Spesielt på natt er det et større behov for dette. Gjerne noe som også letter kommunikasjon med andre pleiere på vakt, samt mulighet til å ha direktekontakt med pasienten før du kommer til rommet.
• Mulighet til å dokumentere mellom hvert oppdrag, på Ipad/telefon i arbeidsbilen
• lovlig varsling og "overvåkning" av demente vandrere på boliger og sykehjem. Apparater som f.eks kan ta flere prøver og analysere ulike prøvesvar samtidig.
• jeg tror vi har det vi trenger
• Elektronisk pasientjournal, bedre og enklere datasystemer/programmer, direkte kontakt m fastlege via Ipad,.
• At alle systemer skal snakke med hverandre , systemene må bli enklere
• Elektronisk vaktbok med SMS varsling, elektronisk kurve og bedret kommunikasjon mellom kommune og spesialhelsetjenesten
• Hjemmetjeneste via data/nettbrett (som skype)
• Flere sykepleiere/ helsefagarbeidere på jobb pr. Vakt. Alltid veldig travelt.mye alle skal gjøre. Kan da ødelegge trivsel, blir ikke tid til pause dermed Ikke noe særlig prat med kollegaer. Man går lei, kan bli utbrent, vet at en må springe hele vakta. Litt demotiverende. / Pga travelheten er det Eg ikke alltid får lyst til å anbefale yrket. Jeg liker arbeidsoppgavene, men blir sliten. EG skjønner ikke de som klarer å jobbe 100% som sykepleier. Dette yrke er for krevende til å jobbe 100% synest jeg! / De fleste Har familie/ barn, hus og heim, Aktiviteter. / Mer folk på jobb, slik at alle eldre og syke får god hjelp og blir fulgt på en god å verdig måte! Da kan en vurdere om en kan øke stillingen og Evt jobbe 100%
• Der jeg jobber er det få hjelpemidler installert på pasientrommene. Det hadde vært en enklere hverdag med f.eks takheis på hvert bad og større bad.
• Mininettbrett I lomma. Mulighet for å kunne sende bilde av "skade" etc til legevakt for vurdering for å kunne sleppe å sende pasient unødig til legevakt.
• Bedre journalsystem
• GPS, elektronisk overvåkning i form av alarmer
• Flere tek.løsninger kan erstatte oppgaver, eks multidosemaskin, men tilsyn og den lille praten er viktig. Evt må flere gamle motiveres til dagsenter ol, så sos. aktivitet opprettholdes.
• Toalett som kan stilles opp og ned i høyde elektronisk. Heiser hvor også hjulene er elektroniske.
• Felles journalsystemer mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, også mellom forskjellige virksomheter.
• PC med medisinark på medisinrom / Etter eller anna system for mobil journal
• Bedre hjelpemidler som kan avlaste ryggene våre, f.eks bedre tilpassede senge-heiser. Bedre rullestoler og rullatorer .Et team i kommunen som har oversikt over hva som finnes og som kan bistå i hjelp av hjelpemidler, og et smidig system for å få disse hjelpemidlene og opplæring i bruk. / Bedre dokumentasjonsystem. Lettere å skrive avvikmelding.
• koordinering / GPS av hvor hjemmesykepleiere er slik at det til en hver tid er den som er nærmest og har kapasitet og kompetanse til å ta ex akutt oppdrag. ( det må også gjelde de som ikke har bil )
• Større mulighet til å "overvåke" demente med teknologi slik at de opplever større frihet. Dette er en gruppe som føler seg overvåket med en pleier som stadig henger på de.
• En ny bygning med storre plass og oksygen eller surstoff som er "built inn på hvert rom...
• I-phone der man kan laste ned mange nyttige apper i forhold til spl yrket
• Ønskelig å få til to-veiskommunikasjon med brukere for å se at de har det bra.
• En sykepleiers omsorg, kunnskap og kliniske blikk er uerstattelig mtp teknologiske løsninger...kommer ikke på noen vi ikke har i farten...kanskje bedre alarmsystem...mtp pasientsikkerhet.
• Medisindispenser, mer telesykepleie (vil spares inn etter et par år selvom det koster mye å anskaffe), smarttelefon på jobb.
• Medisindokumentasjon må bli felles for primærhelsetjenesten og lege. Fastlege må foreta endringer som automatiskblir endret i vårt system samt hos apotek. Store avvik fordi man opererer med mange ulike lister som ikke oppdateres
• lettare måte å journalføre på
• Bærbare rapportsystem
• Bedre it- løsninger, slik at en får mer tid til pasientkontakt
• bladderscan, defibrilator, tablett.
• Inførste omgang ønsker jeg meg nåværende teknologiske hjelpemidler som kommunen jeg arbeider i ikke har råd til, som flere PCer, blæreskanner og annet som vil gjøre hverdagen lettere.
• Tekniske løsninger i medisin rom som forenkler telling/bestilling av medisin. / Nettbrett på hvert patientrom. / Automatisering av lager og bestilling til lager.
• Mindre data programmer.
• Setter så stor pris på pasientkontakten at jeg har vanskelig for å se dette... Dette å registrere uønsket pasientbevegelse, få meldinger om pasienter som er oppe og går på rommet om natten - det finnes vel allerede. Har lite fantasi! / En bedre kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten ville være ønskelig, men dette forsøkes vel innen IT...
• Bedre dokumentasjonssystem. Noe som forteller om en pasient står opp fra senga slik at vi raskt kan gå inn til pasienten og unngå fall ulykker.
• Bedre data/it løsninger / kommunikasjon mellom de forskjellige sykehus /sykehjemmene og legekontorene
• Direktekontakt med pasienten ved behov - skype. Flere typer alarmer som vil gi trygghet for brukeren. GPS på fysisk aktive demente for at de skal få frihet til å bevege seg, og trygghet for at de vil bli funnet hvis de går seg bort.
• Elektronisk multidose.
• Bedre utstyr, som er oppdatert slik at man f.eks ikke bruker 30 min på å ta en CRP.
• Bedre systemer for pleietrengende både i sykehjem og i hjemmene for å tilkalle hjelp. Mer bruk av a- pad o. L istedet for stasjonære PCer.
• Nettbrett
• GPS til personer med demens der det er en risiko for at de går seg bort/ikke finner hjem igjen. / Tilgang på internett i hjemmesykepleiebilen slik at man lettere og raskere kan søke opp nummer, adresser, prosedyrer (PPS), felleskatalogen mm. / Bedre løsning på EPJ via våre nettbrett, det vi har i dag fungerer bare +/-70%. dette "stjeler" tid. / Spillteknologi for å aktivisere pasienter. / Vakumpumpe til sårbehandling. / Fallalarmer.
• I-pad til å ta med ut i feltet. Løsninger i forhold til medisiner. Bedre teknologisk samarbeid mellom sykehus, fastlege, hjemmesykepleie, sykehjem.
• Jeg jobber ved ett botiltak for psyk. utviklingshemmede. Beboerne blir stadig eldre, og har gjerne flere diagnoser og ett sammensatt sykdomsbilde. På boligen har vi ikke en gang blodtrykksapperat; - så her grengs det meste.
• Nøkkelsystem som gjør at en slipper å ha med seg en nøkkel for hver pasient. flere funksjoner i mobil omsorg, slik at en har tilgang til mer informasjon, og mer kommunikasjon, for eksempel e-meldinger ute hos pasient. større funksjon ifht alarmer, slik at en slipper hyppige tilsyn. Multidosedispensere hjemme hos pasienter.
• Direkte kommunikasjon med lege ute hos brukeren.
• Et calling senter, der man tar imot alarmen
• Touch-skjerm på hver pasientrom, for å kunne logge på for å finne informasjon angående pasienten, behandlingen og for å kunne dokumentere.
• I vår kommune har vi kun fallalarm og trygghetsalarm/brannalarm, så alle tekniske hjelpemidler: GPS, "snakkende klokke" som gir beskjed om at nå skal medisin tas, og så videre ønskes velkommen!
• Forflytning. / Mulighet for fysisk/ mentalt svekkede å komme seg ut hvis de ønsker det på en trygg og enkel måte. / Store fremskritt innen smertelindring. / Automatiske løsninger på administrative oppgaver som stjeler mye tid. F eks medikamenthåndtering, rask fortløpende dokumentasjon, målinger går automatisk i journal og så videre
• Journalføring på nettbrett
• Mer utnyttelse av sporing i demensomsorg, slik at den pasientgruppen bevarer friheten lengst mulig.
• Mulighet til større bruk av Ipad ute hos bruker, slik at for eks. sår kan registreres og bli vurdert av flere mens spl. ennå er hos bruker.
• Elektronisk signering av gitt medikament (hele kardeks)
• Lyd / bilde studio for å kunne benytte oss av kurs og utdannings materiale som ligger tilgjengelig. / Mobil profil / Eks : EKG, Bt apparat som legger resultatene direkte inn i profil
• Har ikkje sett meg godt nok inn i kva som finnes på markedet, men veit der er mange nyttige løsninger. Det som er største utfordringa der eg jobber er mangel på personale, for mange ikkje sjukepleie oppgaver som skal gjerast. og mangel på tid til å holde i hendene til engstelige og gamle mennesker. Dersom det finnes hjelpemiddel som kan frigi tid til å vaske klede, tømme oppvaskmaskin, rydde etter måltid og så videre hadde det vært flott
• Hjelpemidler, datasystemer som gir større oversikt og dermed gjør arbeidsoppgavene enklere
• Et bedre datasystem ifht til dokumentering som er oversiktlig og lett å bruke.
• Kanskje meir elektronisk reaksjon på kvar pasienten er, for å kompensera personalmangel, der det er aktuelt.
• mer løsninger som bruker kan styre, eksempel tekniske hjelpemiddel " smart hus", håndholdte terminaler og at det er nettforbindelse alle steder slik at den kan brukes fra bruker og kontor.
• Sensorer hos demente hjemmeboende
• GPS
• Først og fremst et bedre og raskere datasystem! I dag bruker man fryktelig mye tid på og logge seg inn i datasystemet - noe som fører til dårligere dokumentasjon (som igjen er vårt viktigste verktøy)! Og datasystemene er generelt tidkrevende ved medisinendringer eks. Flere syke eldre blir raskere sendt hjem/til sykehjem fra sykehus! Tygden og sykdomsbildet til de som bor på sykehjem øker, men man har forstatt lite hjelpemidler og benytte seg av! Eks: blodtrykksapparat, heiser, blodsukkermål, blærescanner, Hb- og INR-verdimålere!
• Usikker
• Cosdoc på Ipad slik at man hele tiden har med seg relevant informajon.
• Bedre it-løsninger som personal er opplært i og bruker.
• Varsling om bevegelse/demente ut sv seng. Varsling om rømninger fra bokoll. Varsling pleiepersonell imellom
• Mer tid til faget og pasientene
• I hjemmesykepleien er telefoner gamle..dårlig dekning og oftest uten bluetooth som gir utfordringer når man kun har tid snakke mens man kjører. Felles nøkkelordning til pasienter ville forenklet hverdagen-_kode på dører f.eks. samt et bedre fungerende datasystem enn profil med tilhørende smarttlf. At alle instanser bruker samme system.At resepter fornyer seg selv v kontrakt m hsy. Elektrisk sykkel grunnet få biler gir dårlig logistikk.
• Ipad for dokumentasjon, sengealarmer
• Har alt som trengs. Men er nysgjerrig og åpen for å prøve noe ??
• PC/Ipad på hvert pasientenrom som man kan bruke til journalarbeid og evt underholdning for pasientene. Deltakelse i eget journalarbeid er en rettighet men lar seg ikke gjennomføre med dagens tilgang på PC
• Direktelinjer til annet helsepersonell. Bruker mye tid på eksempelvis å skulle komme igjennom på tlf til fastlegekontor..
• Matordning, rydding på kjøkken,
• Nettbrett
• GPS overfor demente
• Eige laboratorium, sekretærer til å utføre diverse kontorarbeid, fleire fysioterapeutar for å utføre rehabilitering,,,,
• Usikker, men GPS for å øke pasientsikkerheten.
• I fremtiden tror jeg det vil bli flere eldre en det er i dag, og nettopp derfor blir det en større jobb og mer behov for helsepersonell. Den eneste tingen jeg kommer på i farten, er senger med tidsinnstillt motor som snur pasienten automatisk eks. hver 2-3 time alt etter behov. Siden antallet eldre øker, vil også antallet sengeliggende øke, både i hjemmet og på sykehjem. Dette tror jeg vil resultere i at helsepersonell kan prioritere andre ting og kan vere med å lette arbeidet til helsepersonell.
• meir tekniske undersøkelseapparater på alle avdelinger , og personer til å bruke disse.
• betre ringesystem slik at pasienten ikkje er "bunde" til ei snor med mogeleghet for to vegskommuniasjon og enkelvarslingpå diveste ting, vaskerobot kunne frigjer vaskepersonell til arbeid på avdelingskjøkken som igjenn frigjorde helsefagarb og spl .mobil omsorg for lettare dokumentasjon.
• Bedre arbeidsplaner.
• Tilgang på elektronisk spl. journal når vi er hjemme hos pasienten.
• GPS, alarmsystem som virker, mobilt alarmsystem, bærbar epj
• Enklere prøvtkakningsitstyr
• Chip under huden for å spore vandrende demente.
• Et bedre laboratroium så vi kan utføre flere prøver på sykehjemmet.
• ingenting..eldre folk trenger omsorg..Det trenger tid, det trenger noen som kan prate med..Det føler trygg hvis noen sitte sammen med. Teknology er ikke løsning for eldre mennesker. Det trenger kjærlighet,høy kvalitet omsorg..sunt mat. Arbeidsgiver trenger å lei folk. Det har ikke alternativ . Eldremennesker trenger høy kvalitet livet fordi det er på vei ned..Det betale høy skatt når det var ung.
• Oppdaterte datamaskiner og aktuelle programmer som kan nyttast i eldreomsorgen.
• E-lås hos alle brukerne.
• Samstemte kommunikasjonsveier med apotek, fastlege, sykehus og hjemmesykepleie/sykehjem, via Ipad med forenklede systemer hvor informasjon, løsninger og samtale kan gjøres på færrest mulige plattformer slik at pasientens situasjon kan løses på kortest mulig tid med enklest mulige løsninger. Færrest mulige ledd før skreddersydd løsning for den enkelte
• Bandasjer som har en indikator som viser behov for sårskift. / Dataprogram som samkjører medisinlister fra fastlege / sykehus / tilsynslege. / Pasientalarm på pas.rommene for de som ikke har kraft i fingrene / hendene, slik at de også kan ringe på for hjelp.
• Trygghetspakke
• Mulighet for å ta bilder og legge inn på PC slik at lege og andre instanser kan se dem. / Kommunikasjon med leger og sykehus pr emelding.
• bedre dokumentasjonssystemer og felles elektronisk kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlege, apotek og kommunehelsetjenesten.
• Ønsker først og fremst mer kunnskap om hva som finnes. Har for lite kunnskap om dette.
• GPS brikker for demente, slik at de i større grad kan bevege seg fritt og allikevel være trygge, de kan slippe å måtte skjermes selv om de vandrer - selvfølgelig innebærer det også et krav om bemanning.. for øvrig, BEDRE it-verktøy, og ikke minst, bedre opplæring i bruk av dem - nå får man en Mercedes - og beskjed om å lære seg å kjøre bil - helt på egenhånd..
• Løfterobot
• GPS. Utstyr som kan alarmere oss v behov, eks fallsensorer.
• Meir funksjonelt datasystem for dokumentasjon, ein del hjelpemiddel til forflytning, hjelpemiddel som kan gjere kvardagen enklare for pasientane, og lignende. Eg er meir skeptisk til alle dei teknologiske hjelpemidla som skal "minske behovet" for fysisk tilsyn og å vere tilstade hos pasientane. Her må vi vere på vakt!!!! Pasientane treng det tilsynet dei får i dag. Det er innskrenka nok som det er. Men klart, dette er i dag. Om tjue år har vi ei heilt anna pasientmasse som er "barn av datateknologi". Dei kan heilt sikkert gjere seg nytte av teknologiske løysingar på ein heilt annan måte. Teknologiske løysingar må vere brukarstyrt og ikkje sett ut i frå økonomiske strenge ramer i ein stram kommuneøkonomi.
• Bedre dataprogrammer som er lettere å bruke.
• GPS, fallsensor. Bevegelsessensor. Hev/senk toalett. Nettbrett, trådløst nett. Lydløst alarmanlegg. Takheis i alle rom.
• Elektroniske dosetter, smarthus
• Mindre papirarbeid, transportsbelt dokumentasjonssystem. Enklere kommunikasjon med samarbeidspartnere, via mobil.
• Pasientknyttet journal. Journal på alle pasientrom med kvitteringsfunksjon og lese/skrive funksjon. Da kan en dokumentere underveis og lese rapport der du er. GPS på demente pasienter i sykehjem etter behov. Lettere tilgang på hjelpemidler som sikrer at pasienter får tak i personalet/personal får alarm når pasienten trenger det. Wifi på alle sykehjem- eldre øker sin sosiale verden og kommer nærmere med familie og ut i verden via aviser og så videre via sosiale medier. Mer moderne pasientløftere/heiser som reduserer belastningen på personalet som kan intergreres i felles rom og toalett og pasientrom- skaper økt mulighet for å kunne kvile middag i godstolen og sitte på toalett uten at det blir en bry og ork.
• nettbrett, for å kunne dokumentere selv om jeg sitter sammen med beboerne i stua
• Forbedrede gode pleieregulerende senger.
• GPS. Alarm matter fir å forebygge fall. Gode ikt løsninger og dataprogram som kommuniserergodt mellom etater, sykehus, leger, apotek etc. Multidose.
• En Ipad i lomma for å kunne være tilkoblet dokumentasjonssystemet / Infomasjon direkte på sms ( på privatmobil)
• Et enklere journalsystem.
• Et skikkelig system som snakker sammen på alle felt. Nå har vi ulike systemer, ulikt bruk og ingen kommunikasjon mellom all info.
• Gode alarmsystemer, døralarmer, oppdaterte datasysten journaler og så videre
• Elektroniske døråpner, elektronisk medisindispenser, fallalarm, GPS.
• Lettere dokumentasjon
• Automatisk registrering av gitt medisin fra ukedosett.
• Lette,enkle metoder for å skrive,dokumentere på data !
• Akutt koffert
• Kunne skrive rapport direkte fra pasientens rom. Ha tilgang til data og journal inne på rommet. Ha direkte tilgang til prosedyrer via data der prosedyren skal utføres. Enklere dataprogrammer/pleieplaner, enklere systemer for registrering av avik.
• Mulighet til å f.eks overvåke enkelte pasienter på avstand. Det er veldig ressurskrevende å ha ustabile, alvorlig syke pasienter i sykehjem. En pasient krever ofte da en pleier f.eks om natta. Og oftest skjer det ingenting, men fordi pleieren har et ansvar så blir man ofte sittende kanskje selv om pasienten sover. Jeg skulle ønske det i større grad var mulig å overvåke deler av bygningen, enkelte rom eller pasienter i situasjoner hvor det er en stor risiko for akutte hendelser hovedsaklig på kveld og natt.
• Nettbrett og trådløst nettverk for å kunne arbeide med pleieplaner, skrive rapport og så videre nærmere pasienten.
• Overvåkingssystemer for å sikre pasienter / alarmsystmer for å avdekke når pasienter trenger hjelp
• Overfallsalarmer på alle avdelinger, ikke bare på en av de ti avdelingene vi har. Mobiltelefoner på hver avdeling slik at vi på natten kan kommunisere med hverandre på tvers av avdelinger. / Jeg ønsker at det skal være lov å bruke døralarmene som allerede er montert, at det blir sett på som et hjelpemiddel og ikke et lovbrudd! / En bærbar PC/nettbrett slik at vi på natten kan samles og ha felles rapport på alle på huset. Da blir det oppdatert informasjon der og da med legevisitter og det som er dokumentert med mulighet for å gå tilbake i tid, ikke bare det som ble gikk i de muntlige rapportene fra kveldsvakten.
• dippedutter som allerede fins på markedet, men som ikke blir kjøpt inn pga pengesparing.
• Maskin som doserer dagsdosetter. Vi må ofte dosere selv om vi har multidimensjonalt. Dette tar tid og vi bør være to sykepleiere for å kontrollere. / Små lettvinte heiser. / Maskiner pasientene kan administrere selv, til strømper ol. / Vakumpumper til sår. / Helt sikker flere og viktigere maskiner, men kommer ikke på det nå.
• Bedre og flere hjelpemidler. Pasientene blir stadig tungere å pleie og det skal så lite til for å pådra seg en skade
• "FaceTime" med pasienter som skal utføre enkle prosedyrer som eks. Skal mål av bl.s og sette insulin, som klarer det selv, men trenger noen som observerer, da slipper vi mye kjøring i hj.tj. Flere hjelpemidler ift demens, GPS, ulike varslingssaken hjelpemidler, medisindosett spesielt tilpasset demente....
• Overvåking av svært dårlige pasienter / Tilgang til pasientopplysninger hjemme hos bruker via nettet
• GPS
• GPS, nettbrett
• gode løsninger for medisinutdeling / alt varelager blir tatt hånd om slik man gjør i butikker / all dokumentasjon er enklere ferdig løsninger minst mulig fritekst / Pas.kan lese inn sin sykehistorie og dette blir lagt inn i journal / Robot som kan gjøre all rutine jobb på skyllerom ++diverse
• Pps / Forbedret datakommunikasjon mellom 1. Og 2.linjetjenester. / Bedre løsninger i forhold til hygiene. Bedre utviklet tek. Utstyr til bruk i forflytning
• Spesialsenger som kan vippes fra side til side, slik at forflyttning på sterkt overvektige pasienter blir mindre belastende. / / Enklere lovverk i forhold til bruk av dørvarsling, bevegelsessensorer på rom, og bruk av GPS
• At sykepleier får være sykepleier og ta hånd om oppgavene vi har kompetansen til.
• Elektrisk/motorisert pasientvendeutstyr (vendelaken) av typen "Vendlet". Skånsomt og trygt for pasienten og / sparer personalet for tunge og skadelige løft.
• Alarmsystemer
• Bedre dokumentasjonssystem. / Flere tekniske muligheter som GPS til hjemmeboende eldre.
• Oppdatert datasystem. Gerica er en ulempe som vanskeliggjør dokumentasjon mellom faggrupper. Skulle ha vært byttet ut for mange år siden. / Bærbare datasystemer.
• Nettbrett.
• For de som er friske nok, at de og pårørende får tilgang til internett, slik at de kan holde kontakt via Skype etc. Mulighet for beboeren til å ta direkte kontakt med den som har ansvaret for beboeren på vakt.
• Har ikke oversikten på hvilke nye teknologiske løsninger løsninger som eventuelt finnes på markedet.
• Har ikke tenkt så mye på teknologiske løsninger egentlig. Det personalet i omsorgtjenesten ønsker er flere på jobb slik at vi har mer tid til å faktisk gjøre den jobben vi har.
• GPS på personer som er demente.
• Bedre/enklere og oppgradert dataprogram enn Gerica. / Nøkkel kodesystem hos alle brukerne for lettere å komme hjem til brukere i hj.spl uten tenke på husnøkkel.
• En måte og kunne dokumentere raskere på..Gerica har for mange valg og mye dobbeldokumenteres.Sykehjem kunne dokumentert på mer lik måte som i hjemmesykepleien..Så kunne kun unntakene blitt dokumentert med ord.Fallmatter f eks burde vært ok og tatt i bruk mer der det er behov på natt..For pasientenes skyld.Ellers tror jeg lite av oppgavene og omsorgen kan erstattes av teknologi i ett sykehjem.Såfall må det være teknologi som kan taes med for livsglede..Som treningsapparater,spillemaskiner..etc.
• Håndholdte enheter
• Lettere å komme inn i datasystemet for å dokumentere.Mindre tastetrykk for å komme inn i datasystemet
• Tidsbesparende maskin!
• Ipad for dokumentering, bedre alarmsystem!
• Bærbar PC slik at jeg kan dokumentere og lage tiltaksplan hjemme hos pasienten
• Ipad o.l i stedet for arbeidslister i papirform. / Bedre trygghetsalarmsystem: at hjemmesykepleien mottar tekstmelding med navn, adresse og tlfnr til brukerne, i stedet for talemelding. Veldig vanskelig å oppfatte hva som blir sagt, og dette fører til lengre utrykningstid ved alarm.
• Mer sykepleieoppgaver og mindre pleie.
• GPS
• Bedre lønn
• Da jeg jobber på korttid/rehabavd. tror jeg det kunne vært tidsbesparende å kunne hatt kunne hatt smart-tlf. Stor tidstyv,det å måtte logge seg inn på PC for hver gang. Det seg være se elektroniske mld, eller lese/skrive rapport i forhold til observasjoner etc. Det å kunne hatt en slik teknologisk løsning,ville også vært effektivt med tanke på dokumentasjon av sår,ved å kunne ta bilde av de.
• Bedre nøkkel og alarmløsninger i hjemmesykepleien.
• Nettbrett i lommeformat. Dokumentasjon og oppgaveliste i lommen.
• Varslingssystemer. GPS. Varsling på beboerrom dersom det ikke har vært bevegelser innen gitt tid. Automatisk lys av og på
• Jeg har liten kunnskap om hvilke teknologiske løsninger som finnes.
• Enklere og mer brukervennlige elektroniske systemer, mht. journalføring og kommunikasjom mellom omsorgsnivåene. Det brukes nå alt for lang tid foran datamaskinene. ønsker også fler elektroniske hjelpemidle, eks. infusjonspumper og andre el.hjelpemidler, enklere lagerhold og bestilling av varer f.eks. ved scanning.
• Varsel- dørmatter. / GPS-varsling
• Tilgang til dokumentasjons-og journalsystem på mobil ("mobil omsorg"), trygghetsalarmer hvor bruker kan snakke direkte til smykket/armbåndet slik at legevakt og vi sykepleiere kan få kontakt med pasienten.
• Kvalitetssikring av de faktiske jobbene som blir gjort. Avvik kommer opp i dagen, blir synlige og tiltak iverksatt. Ord til handling.
• Mulighet til å skrive rapport fortløpende, dvs smarttlf eller lignende.
• Velferdsteknologi som videokommunikasjon, GPS, roboter, nettbrett, mhelse, ulike alarmer og sensor.. som snakker sammen og er ett system. Det må integreres med fagsystem og ikke alle leverandører må ha sin egen adm side... Ønsker meg mye!
• Elektroniske meldinger mellom lege plo og sjukehus plo inn i mobil omsorg. / Kunne lage nye mapper i journal på mobil omsorg.
• Alle bør ha nett brett i hjemmetjenesten. Digitale trygghetsalarmer. Bevegelsessensorer til utgangsdører for demente. GPS for alle demente der det er behov. Nok mennesker til å ta seg av og kunnskap om ny teknologi. Det hjelper ikke å investere i teknologiske løsninger hvis ingen kan bruke dem eller ikke har tid til det. Ny teknologi er prisen for å kjøpe ca. 20% mens driften er ca.80% derfor må det også settes av penger til drift, ikke bare innkjøp. Man må ikke være sykepleier for å drifte slike ting selv om det er en del av tjenesten.
• I det hele ønsker jeg mer tid til pasienten, altfor lite sykepleiere. Sykepleiere idag må kunne godt norsk, syke eldre msk kan ha store probl med å forstå. Jeg setter faglig dyktighet høyt.
• Diverse automatiske alarmsystem som overvåkar pasienten for å erstatte tilsynsbesøk, alle duppedittar som gjer personane sjølvstendige
• E-nøkkel
• En annen løsning ang nøkler (i hjemmesykepleien). Dette for å slipper og bære rundt på en nøkkelhanke med 30 nøkler for så å bruke tid til å finne den rette nøkkelen.
• mulighet for fastlegen å overføre ordinasjonskort direkte til heimesjukepleiens dokumentasjonssystem. Vil spare mykje tid for sjukepleiarane som dei kan bruke direkte opp mot pasienten og kvaliteten blir betre.
• En pasientjournal som er forenklet og lett å forholde seg til. / Nettbrett som kan brukes til å notere ute hos pasient eller i bilen og som kan redigere når kommer inn til basen/kontoret. / Elektronisk kjørebok. / PC skjermer som er stor og god å jobbe med i tekstfelt.
• Teknologi kan ikke erstatte menneske og omsorg som eldre har behøv
• Løftehjelp, bedre sykehussenger som kan justeres mer og snu brukeren f. Eks.
• Ikke så mye jobb med papirene
• Nyere og bedre PCer som fungerer som de skal. Ett verktøy som ikke fungerer fører til lengre tid ved PC og mindre tid til pasientrettet arbeid.
• Medisinautomat, wc med nedentilvask. Robothjelp i dusjen. Robothjelp til påkledning.
• GPS til demente. Er elles litt redd for at for mye ny teknologi kan komme til å skyve sykepleierne mer bort fra den direkte kontakten med pasienten.
• Fallsensor på pasientrommene
• Usikker på hva jeg skal svare, da vi mangler mye teknologi i avdelingen.
• Det blir ikke prioritert nok tekniske løsninger generelt. Trenger flere stasjonære PC og nettbrett. Burde ikke måtte vente på ledig maskin når vi i utgangspunktet er få på jobb.
• Løfteutstyr, bedre overvåking av demente,
• Direkte telekommunikasjon med pasientene, mulighet for å få overført måleparametre per tlf.
• Flere bærbare PC, bedre kommunikasjonsutstyr/tlf, teknisk utstyr må følge pasient ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.
• God internett + intranett på hele sykehjemme og nettbrett på jobb til enhver sykepleier
• En måte å kunne finne ut om demente spiser når de er alene, noe som kan registrere om de åpner kjøleskapet og så videre
• Kjernejournal
• Ipad på pasient rom
• Har for liten kjennskap til teknologiske løsninger til å si det
• Utstyret jeg trenger for å ikke skade kroppen. Og utstyr som virker og kan bidra til enklere kommunikasjon mellom sykehus og resten av helse Norge, som f.eks felles journal
• Teknologi kan aldri erstatte mennesker. Vi har fått ny teknologi på alarmsystemet. Bemanningen er lavere pga teknologi. Teknologien fungere veldig dårlig.
• Bedre datasystem
• Hjelpemidler- takheis,sykler med monitor foran, og så videre,INR aparat,PC til medisinrom,id kort med kode som kan brukke til loging eller som nokel.
• Jobber ved ett helt nytt sykehjem - mye er bra, men en del er lite gjennomtenkt! / Ta med sykepleiere fra "gulvet" i utarbeidelse av nye avdelinger og sykehjem, de som sitter på kontor bak en skjerm hele dagen har ikke peiling - det er vi som vet hva som fungerer for vår pasientgruppe! / Ønsker meg en gjennomførbar bruk av GPS på pasienter med kognitiv svikt, slik at de kan oppleve frihet!
• I-pad for fortløpende dokumentasjon og informasjon.
• EKG, UL, blærescanner, og så videre.
• Kortere responstid på CosDoc og CosDocMobil
• At sykepleierne har bedre innsikt i pasienters tidligere journaler. Tettere samarbeid med leger angående elektronisk pasientjournal og epikriser fra sykehus/opphold andre steder en på sykehjemmet. Bedre og nyere elektroniske hjelpemidler til hjelp for evt tunge løft og lignende. At alle har egen tilpassede rom med alt av hjelpemidler for hver enkelt bruker/pasient og at de har eget rom (ikke fellesrom)- burde vært ulovlig å ligge på dobbeltrom og lignende med tanke på taushetsplikt, skjerming og privatliv.
• Overvåking på rommene vil spesielt kunne sørge for en økt trygghet på natt og mindre forstyrrelser for pas. GPS på demente pas. som vandrer. Med. dosering med multidose på apparater som man kvitterer ut med eget kort.
• Raskere rapportsystem
• Flere ståheiser, flere stenger fra gulv til tak både bad, soverom og oppholdsrom. store smoothie-maskiner som presser gønnsaker også. Pasientsykler med vidioprogram hvor de sykler i kjente omgivelser. Mobiler med apper til alle sykepleiere så felleskatalogen blir lettere og fortere tilgjengelig.
• Et dokumentasjonessystem som pasientene og hjelperne kan komunisere sammen i
• Raskere data. Sikkrere personvern. Madrasser som man kan bevege slik at imobille pasienter får stillingsforandringer.
• Dopler til ankel/arm undersøkelser
• Bevegelsesensor med varslinger av ulike slag. Mulighet for GPS sporing slik at pas kan gå friste. Nettbrett hos heimbusnde. Mulighet for kommunikasjon gjennomdette.
• Elektronisk dokumentasjon på veien, tidsbesparende..
• Nettbrett med arbeidslister og mulighet for å lese og skrive rapport rett før og etter en har vært hos pasientene. / Flere muligheter til at pasientene kan adm medisinene sine selv. / At alle sykehjem og hjemmesykepleiesoner har samme journalsystem, slik at en lett kan lese rapporter til pasienter som kommer hjem fra et korttidsopphold. Mange har samme system, men ikke alle. En risikerer å gå glipp av viktig informasjon. / Et bedre nøkkelsystem. Nå har vi en nøkkel pr pasient.
• Bedre og nyare alarmsystem.
• Tilgang til elektronisk journal ute hos pasienten. Kamera til å ta bilder av sår og lignende Utstyr for å måle INR hos personer som bruker Marevan. Blodsukkersensor med varsling til hjemmesykepleien for diabetikere med kognitiv svikt.
• Vet ikke om noe som kan erstatte pleie og omsorg i sykehjem
• Stemmestyrte rullestoler med sensorer så de ikke kjører inn i noe. / Vasketoaletter / Hev/senkbar dusjstol / Takheis / Medisinrobott / Dokumentasjonssystem med god brukergrenseflate og superrask svartid, nettbrett i alle Beboerrom. / Fallsensor i gulvene / Diverse overvåkningsutstyr (puls, BT, våte senger etc) / Senger som kan hjelpe beboere til å sitte på sengekanten / Gåstøtteanordninger / Lys, gardiner etc. Som kan stemmestyres (intelligent hjem løsninger i det hele tatt) / Påkledningsrobott som kan stemmestyres / Forflytningsrobott / spiserobott
• Mulighet til GPS sporing av demente. Varsling når demente forlater rommet sitt om natta.
• I Pad der pas.opplysn ligger slik at når vi er ute i "felten" lett kan logge oss inn og finne nyttig info om den pas vi er hos.
• GPS sporing. Smarte dører.
• Helst ikke noe - skal vi gjøre en god jobb, må vi være ved senga. / Det er VED SENGA GOD SYKEPLEIE UTØVES!
• Et dokumentasjons- opplegg som ikke er tidkrevende. Dokumentasjon tar mye av tiden vi har, fra pasientene.
• Ipad istedetfor gammeldagse ordinasjons og kvitteringspermer.
• Håndholdte enheter med tilgang til journalisystemet nåran er ute hos pasientene.
• Ferdige dosetter fra apoteket
• Det hadde vært fantastisk å ha en Ipad som arbeidsverktøy. Den skulle hatt dagens arbeidsliste tilgjengelig, tilgang til Profil (journalsystem), mulighet for oppfølging av sår og andre tilstander med bilder som kan lagres i journal, og trygghetsalarmer til "mine" pasienter skulle kunne rutes direkte inn på "min" Ipad med mulighet for å snakke med og se pasienten, oversikt over pasienter med HLR- og apper til veiledning i alskens prosedyrer.
• Ønsker ikke flere teknologiske løsninger, men flere sykepleiere som kan jobbe med direkte pasient kontakt
• Bedre datasystem / GPS / Wifi / Callere/persøk
• Sykepleieprosedyrer knyttet opp mot pleieplan.
• Sykepleieoppgaver digitalt. Huke av når det er blitt gjort. / Sykepleieopogave-dagsplan digitalt
• GPS til demente og andre
• Beholde alarmsystem via tlf. Men det må fungere!! Ipad for å sitte smen med beboere når vi dokumenterer. Har ingen tro på GPS for sykehjemsbeboere , de er for dårlige. Men får hjemmeboende kan det øke friheten.
• Nettbrett med tilgang på all informasjon om pasienten. Samt tilgang til å utføre dokumentasjon fortløpende.
• GPS som fungerer bedre enn dagens løsninger som prøves ut. / Sensorer når noen prøver å gå utenfor et definert område.
• På grunnlag av erfaring med bruk av omsorgsteknologi, ser jeg utfordringene iforhold til at teknologi erstatter mennesker. Teknologi effektiviserer nødvendigvis ikke hverdagen. For å kunne ha nytte av teknologiske hjelpemidler i bo og behandlingssenter er man også avhengig av tilstrekkelig bemanning, opplæring og oppfølging. Jeg ønsker meg flere folk på jobb!
• Pr idag har jeg ingen ønsker for nye teknologiske løsninger i nåværende jobb.
• Håndholdte enheter slik at jeg kan hente opplysninger om pasienten når det er behov selv om er ute og kjører
• Ingen
• Elektronisk medisindispenser, utstyr for helsesjekk i hjemmet, trygghetshjelpemidler for demente som kan øke opplevelse av frihet: dørsensor, GPS, videotilsyn for natt(som ikke forstyrrer nattesøvn)
• Savner ikke noe.
• Nytt og bedre utstyr som kan avlaste rygg, skuldre og armer ved tunge løft og forflyttninger.
• Overvåkingsmuligheter som bidrar til økt trygghet for pasienter med demens. / Enklere og mer effektive dokumentasjonsmetoder. / Mer bruk av internett, bildeoverføring, videooverføring i kontakt med legetjeneste og spesialisthelsetjeneste for mer effektiv behandling.
• Data systemer som jobber fortere
• Tunge løft
• GPS for personer med demens
• Usikker, teknologien tilfredsstiller behovene pr i dag på min arbeidsplass
• Synes teknologien kan ta over mye av sykepleieroppgaver. Spesielt på sykehjem.
• Ingenting.
• Ipad med elektronisk pasientjournal med ute. Lettere kunne kommunisere elektronisk med fastleger når en er ute å jobber
• Bedre og tryggere medisin løsninger, bedre kommunikasjonslinjer til samarbeidspartnere elektronisk.
• Vet ikke.
• Sensorer skjermer på alle rom
• Ønsker en type "steril pose" som man kan legge i toalettet for å ta urinprøver. Jobber på en avdeling med demente og det er en utfordring å få tatt urinprøver. Det som ofte blir gjort er å legge en søppelpose i toalettet for å samle opp urin. Dette er jo ikke sterilt og vi får ofte svar på prøvene at de er forurenset. Det kan jo være en av årsakene. Kanskje ikke noe direkte teknologisk, men hadde gjort det litt lettere.
• Jobber på splitter nytt sykehjem, med mye teknologi. Veldig bra! Trenger ikke mer
• Mer brukervennlige journalsystem.
• Skjermkontakt. Div. hjelpemidler for å trygge pasienten.
• Pleieplan/web modul på hvert pasientrom. / Andre meldingssystem i forhol til pas med demens/uro
• GPS til demente
• Ønsker mindre teknologiske løsninger
• Usikker
• E-lås / Tv-overvåkning- mulig å se pasienten og prate med vedkommende
• Raskere PCer, mulighet for å kontakte leger ol via PC eks. Legevakt
• Ipad, øretemp,
• Teknologiske løsninger for medisinering til rett tid. Mer bruk av GPS- demnte / Mer bruk av fallalarm og sengealarm
• Lettere tilgang til PC/internett og kontor
• Jeg ønsker et kommunikasjons verktøy som eldre kan lære seg lett, og som de kan bruke i stede for ringesnorer/alarmsnorer eller mobiler, til å kommunisere med pårørende eller pleiere.
• Usikker
• Alarm/varsel system som virke. / Enklere data system/program istedenfor den tunge og upraktisk vi har idag
• "Overvåkning"- to-veis-kommunikasjon
• Nyere, og bedre forflytningsverktøy. / Et bedre fungerende dokumentasjonsprogram. / Automatisk bestilling av medisiner, og organisering av medisinrom.
• GPS, større mulighet for elektronisk samhandling og samarbeid med blant annet sykehus og fastlege, døralarmer og sikkert mye jeg ikke vet finnes på markedet.
• usikker
• Flere takheiser
• Tilrettelagt Hjspl biler. Med data, mobil og div utstyr integrert. Som små kontor. / Skiftestuer med utstyr. / Nok datatilgang.
• bra som det er.
• Håndholdt enhet til dokumentasjon, internettilgang for pasientene
• Flere automatiske måleinstrumenter, koblet direkte til journalsystem
• Bedre utstyr generelt
• Medisintellere, bedre dataprogrammer/journalsystemer.
• GPS sporing i sanntid
• ikke sikker
• Helst ingen. Kaldt og upersonlig. Er ikke helt orientert om hvilke muligheter vi har i dag heller jeg. Så det kan være teknologiske løsninger jeg ikke er klar over som kan være nyttig. Er åpen for det, men vi må ikke slutte å være nær og til stede hos pasienten i tillegg.
• Jeg har det meste jeg trenger. Det vigtikste er hudet og god uddaning. Og det er det som teller.
• Tilgang til alarmer og GPS
• Tilgang på pasientinfo. (medisiniversikt, diagnoser, rapporter, epikriser), felleskatalog og prosedyrer uansett hvor jeg befinner meg (jobber i hjemmetjenesten).
• Ipad, hvor man med enkle touch kan få frem medisinkort, pasientdata o.l
• Varslingssystemer slik at vi har bedre muligheter til å oppdage om noe skjer raskere. GPS slik at demente får mere frihet
• Har liten kjennskap til nye teknologiske løsninger
• GPS
• Litt flere armer
• En slags liten bærbar datamaskin, som man kan ha med seg rundt på medisinrunden for å slippe å måtte signere elektronisk på dette senere, blir på mange måter dobbelt arbeid
• Multidose. Lokalsjukehus. Hjertestartar. Tilgjengelige leger i nærheten.
• vet ikke hvilke alternativer som finnes!
• Varsling om pasienter går ut av senga, eller forlet bygningen. GPS for å kunne følge med demente pasientar som har behov for å vere ute og gå i nærmiljøet.
• Kamera på rommene, avanserte løfteanordninger på senger. Lik rapporteringssystem i alle ledd (sykehus, fastleger, sykehjem/hjemmesykepleien.
• GPS til beboere som et demente og vandrer ut av sykehjemmet
• Usikker
• Annet alarmsystem, systemer for pas som kan forebygge fall og ulykker, bedre dokumentasjonssystem som snakker sammen med andre systemer etc.. etc..
• Håndholdte datajournaler
• Ipad i lomma til dokumentasjon og notat der og da. / Bevegelses sensor for urolige og demente . Letter tilsyn/bemanningssituasjon. / Toalett med automatisk vask.
• Nettbrett
• At dørene til pasientrommene kun kan åpnes av den som bor på rommet
• Bærbare dokumentasjons verktøy med kamera. Tale til skrift dokumentasjon - så kunne vi lest inn det vi skulle dokumentere.
• GPS for pasienter som kan klare seg til en viss grad ute.
• Mer dataopplæring.
• Nettbrett til å skrive rapport mens eg sit saman med pasientane ( arbeider med demente, dei treng pleiarar i nærleiken heile tida) Betre pasientjournalprogram med mulighet til å føre kurver, sjå trendar ( t.d. Vekt, blodsukker, Hb, BT) over tid. Har Gerica no.
• Vet ikke
• Bedre IKT program som kan gjøre dokumentasjon enklere og fortere.
• PC med tilgang til journal på pasientrom
• usikker på hva som finnes i dag og hvordan det brukes.
• Bærbare datore med tilgang på aktuell pasientdokumentasjon og faglitteratur
• Tror ikke tekniske løsninger løser så mye vi ønsker
• Kanskje gos på vandrende demente. Men jeg tror det blir en utfordring å håndtere nye tekniske apparater og teknologi. Jeg ønsker heller at for eksempel dataverktøyet vårt hadde vært mer brukervennlig og raskere, idag er det "tregt", har ofte "heng" og feilmeldinger. Jeg tror ikke at hverdagen vil bli så mye bedre med ny teknologi, vi har prøvd sengealarm, var vanskelig å bruke.
• Tekniske hjelpemiddel med raskere respondstid når pasienten forlater senga Eit system som kan registere bevegelsen til pasienten utan å filme pasienten. Dette for å unngå fall.
• Jeg ønsker meg et journalsystem som jeg og mine kollegaer får opplæring i (og det er ikke mye å be om!) slik at vi kan bruke journal systemet effektivt og hensiktsmessig. / Bærbare nettbrett til å kunne dokumentere raskt og gjerne inne på rommet til pasienten.
• Bedre system for å sikre at pas.får hjelp når de har behov spesielt på natt. Stoler og senger som er lett å regulere. Toaletter som lsr seg heve og senke og dusjstoler
• Bedre varslingstjeneste som gjør at vi har bedre oversikt over pas og ansatte
• Enkel og brukervennlig dokumentasjonsystem for hele helsenorge som samhandler med kommunetjenesten, spesialisthelsetjenesten, bydeler, fastlegen, laboratorier, andre omsorgstjenester. Gerica slik som den er i dag er ikke brukervennlig. / / Elektronisk medisinkaredex, for å innhente aktuelle medisiner til beboere på eks.sykehjem og for å registrere gitt medisin til beboere. Med bilder av tabletter, medisiner, som samhandle med eks.felleskatalogen. Og som automatisk kjører interaksjonsanalyse. / / En smart sengelaken, som kan brukes til kartlegging av trykksår. Evt legges i rullestoler og varsle om fare for trykksår. / / Elektroniske/smart dosetter hvor man må registrere at medisin er tatt ut til riktig tidspunkt og gitt til riktig beboer ( beboer må da også ha en smartbrikke for å bekrefte). / / Elektroniske/smarteløsninger i bleier som forteller om beboer er våt og har behov for å skiftes på. / / Elektronisk/smarteløsninger av medisinrom/medisinkabinett hvor alle medisiner er låst inn og man kan kun låse ut medisiner til den aktuelle beboeren. Intigrere slik at den kan samhandle med ansvarlig lege og automatisk dosere legemidler til beboere. Sykepleier må dobbelkontroller før den kan taes ut av medisinrom. Mulighet for at den kan også bestille medisiner automatisk.
• GPS til demente hjemmeboende. Og at det blir satset på nettbrett ved min arbeidsplass for å spare tid og for å få en større trygghet ved at en har tilgang til informasjon om pas
• Robot til vask av rom
• Alarminnretninger til beste for pasienter og brukere, og at muligheten til å bruke slike blir enklere. Ikke se på slikt som tvang, men en "forsikring". Kan føre til at personer kan bo lengere hjemme, og at pårørende kan ha sine lengere hjemme og føler det trygt.
• Toalett med spyl og føn på alle rom. / Skjerm til å kunne ha videosamtale mellom pasient/pårørende på pasientrommene. / Sensorer ved fall, slik at ingen trenger å ligge lenge før de får hjelp hvis de faller.
• Flere alarm-matter / dør-alarmer o.l slik at vi fortere kan komme pasienter i møte om natta.
• Lettere å dokumentere. (smart Phone i hsy er jo på vei inn). Forbedring av emeldingssystemet mellom 1 og 2 linjetjenesten. (medisiner blir skrevet inn får hånd. Opplever til tider avvik pga feilskriving)
• Døralarmer, GPS- overvåkning av demente, trygghetsalarm for ansatte i jobb for å kunne tillkalle hjelp, gammeldagse alarmklokker-ikke alarmtelefoner,
• Bedre utviklet datajournalsystem, der allt integreres og er brukervenligt og kan anpasses av pesonell etter den vård som bedrivs på stedet. / Bedre og lettere kontakt med leger. / Lettere kommunikasjon mellom ulike vårdinstanser som gjør det letere og sikkrere for både pasient og behandlande personell. / Kommunikasjon må settes i fokus! / Utvikle mer BRA standaliserade kontrollverktyg som integreres i journaler og er lette å bruke. / Bedre og fler apparater på sykehjem for diagnostisering. / Lette å raske måter å få prøvesvar på. / Mordene hjelpemidler som er lette å bruke og få tak i ved behov, som takheiser (gjerne in til do), antidikubitusmadrasser (lease mer avanserte produkter) og så videre.
• Ingen
• Datautstyr som er raskere. / Programvare som er enklere i bruk
• Raskere og mer brukervennlig dokumentasjonssystem.
• Jobber mye med demente som kan ha store problem med å forstå lyd og bilde både fra tv og radio og som har problem med å administrere mobiltelefon. Tror det kan bli vanskeli å benytte seg av slike hjelpemidler for at demente bla. skal kunne bo hjemme lengst mulig. For kognitive friske eldre kan enkelte teknologiske løsninger være med på å trygge og forbedre hverdagen. Har liten sans for å skulle erstatte pleiere med teknologi da den medmenneskelige kontakten i mange tilfeller er like viktig.
• Mer medisinsk tekninsk utstyr.
• Nyere it utstyr og bedre journalsystem
• Medisinsk utstyr som gjør at vi kan sikre at pasienten får god nok forsvarlig helsehjelp i institusjonen.
• Min arbeidsplass glimrer med sitt fravær av teknologi. Det hadde vært fint med mer og bedre løfteutstyr selv om det vi har er passe godt. GPS for de pasientene som ønsker å gå uten at vi har mulighet å være med dem, et trådløstnettverk som er raskt og som det er mulig å se på gamle filmer/bilder mm, madrasser som snur pasientene selv i sengen hadde også vært bra. Disse tingene er jo egentlig ikke nye teknologiske løsninger, men løsninger som allerede er tilgjengelig men som kommunen ikke har råd til å kjøpe eller benytte seg av. En ting jeg ønsker meg er en lett truse som fungerer som en airbag når pasienten faller, slik at man kan forebygge brudd. (vet det finnes hipsafe, men dette er upraktisk for personer med demens)
• Elektronisk pasientjournal, robotsel, GPS sporing
• Nettbrett for å ha pasientinfo tilgjengelig hele tiden.
• Teknologi/utstyr som letter løft av tunge pasienter. Men også gjør hverdagen lettere mpt dusj,sårskift og så videre. Moderne institusjoner.
• Pr. idag har jeg ingen ønsker. Det er mennesker vi først og fremst trenger. Teknologi kan ikke erstatte den menneskelige kontakten
• System for varsling av pasienter som forlater avd, GPS , slik at en kan finne de dersom de ønsker å gå en tur alene, og en kan hente de når de forsvinner.
• Usikker
• Elektronisk nattilsyn og sensorer som utløses når det er behov/ mer velferdsteknologi
• GPS / Kamera på rommene på sykehjemmet slika at en ikke forsyrrer ved å gå inn / Dør sensorer / Og sikkert mye fantasien ikke strekkertil med
• Teknologi for å registrere/varsle ved epileptiske anfall. / Medikamentkardex elektronisk og bærbar
• Større plass til å bruke de hjelpemidlan vi har
• Mobil rapport system som man kan ha med seg til enhver tid på jobb i hjemmespl.
• Usikker, bedre hjelpemidler
• Blærescanner.
• Bærbar PC med trådløst nettverk / Bedre telefonløsninger / Bedre varslingsmuligheter til andre medarbeidere når det skjer noe akutt / Bedre løsninger for ansatte å slippe inn besøkende / Bedre løsninger når besøkende eller nye pasienter kommer til institusjonen, for at de skal komme på rett sted uten at tiden til pleiere blir brukt / Varslingsmuligheter på for eksempel telefon, når for eksempel pasienter skal ha medisin til andre tider enn de faste
• Lys etter bevegelsessensor
• Nok PC`er tilgjengelig, slik at man kan dokumentere der og da. Ikke slik som nå, at vi må løpe rundt for å finne en ledig PC. Ønsker oss alarmmatter, alarmsystem koblet til mobiltelefoner, trådløst nett og PC tilgjengelig i tilnærmet alle rom på huset. Storskjerm i alle fellesrom. Sikkert mye mer om jeg hadde kjent til alle de teknologiske løsningene som finnes. Men som det fremkommer av svaret, er det mangel på elementær teknologi.
• Mulighet til å ta tilsyn av beboere uten å forstyrre (kamera), med direkte dokumentasjon i den elektroniske journalen.
• Utstyr som gjør arbeidsdagen lettere. F.eks elektroniske måleapparat.
• Videreuvikling av nettdatasystemer
• Brukervennlige, tilgjengelige og oppdaterte elektroniske dokumentasjonssystemer, desinfor eksempeljonsrobot til smittevask av rom, storskjermer til tavlemøter/dagens oppgaver som oppdateres automatisk ut fra kvalitetssikrede prosedyrer og anbefalinger, egen e-post på jobb til bruk i jobbsammenheng, systemer som gir et sammendrag av pasientstatus siste uke/måned ift avføring, vekt/ernæringsstatus, BT og puls, medisinendringer og så videre...
• Sensorer som registrerer fall, varme, temp, blodsukker, GPS, flere interaktive tjenester, Face time, Wc som håndterer all personlig intim hygiene, mer utviklede løfteanordninger (personheiser)
• Bedre nettdekning
• Ipad på med.rommet til felleskatalogen. Elektronisk oppslagstavle til pasienter, med oversikt over deres medisiner og dagens gjøremål.
• GPS til personer med demens blir brukt i større grad.
• En slags pratende alarm som sier ifra når det er på tide å ta medisinene sine.
• GPS tildemente, de får mer frihet.
• Forflytningsløsninger for å hindre belastningsskader
• Velferdsteknologi av forskjellige typer.
• Økt tilgang på mulighet for overvåkning av hjemmeboende personer med demens.
• Det som kan erstatte tidstyvene mens man får bedre tid til pasientrettet omsorg.
• Sensorer (bevegelse, fall, fukt,) Takheis. Tilfredsstillende og mer intuitivt EPJ, datasystem som snakker sammen.
• Usikker
• Senger med flere funksjoner.Maskiner på jobb som kan pakke medisiner som blir forordnet også for korte perioder. Lettere tilgang til Gerica fra pasientrom,via nettbrett eller telefoner.Alarmanlegg med flere muligheter(eks varsling av pas som er på vei ut,sensorer i seng/bleie som sier om pas er våt.sensorer på rom som sier om en pas er på vei ut av seng.)
• Usikker , kanskje mer bruk av GPS for å kunne gå ute mer fritt.
• Takheis, dusjstol
• Bruker mye tid på dokumentasjon og stadig mer som skal kvalitetssikres. Oppgaver som tar sykepleieren bort fra pasienten.
• Ipad som kan brukast til å rapportere fortøpende når ein har vore hos ein pasient.
• Flere kan ta medisiner på riktig tid  = Pilly / Noe hjelp ift. løfte teknikk / GPS alarm
• GPS som gir beskjed når en dement person forlater avdelingen, men kun som et varsel. Vanligvis er jeg veldig til stede så det er en ekstra sikkerhet når jeg står opptatt inne på et rom og vil aldri erstatte personell. Ønsker meg og et forbedret dataprogram. Jeg spurte en gang om å få lov til å være med en IT-ansvarlig for å utvikle ønskene jeg hadde som jobbet "på gølvet"...men jeg fikk et nei, de hadde egne IT-ansatte (på et kontor, lurer jeg...?)
• Slipper å gjøre kjøkkentjenester. Kaste søppel. Re seng.
• Raskere og enklere datatjenester som "snakker" med andre deler av helsevesenet. / Kontroll med a-preparater og evt andre løsninger til medikamenthåndtering.
• Bedre el senge, værktøy til bedre pasient oppfølgning. Lettere/ mere flydende overgange mellem omsorgsnivåer på data. Der går for mye tid med å innhente pasientopplysninger mellom tjenester som det er i dag.
• Bedre kommunikasjon - IT - mellom ulike instanser , flere hjelpemidler i hverdagen
• Vi er inne i en tid, der vi har fått innblikk i mye av den teknologi som er kommet. Det kan være større bruk av datakommunikasjon - som jeg håper blir bedre utbygget mellom kommuner og sykehusene. Ønsker mer teknologiske apparater som kan være med å sikre sikrere diagnostikk og ta sikrere målinger; blod, urin, O2 m.m. ut i felten. At det er flere som kan benytte dette. Behandle mer i nærheten til der pasientene bor. Kanskje mer til demente som GPS, alarmmatter, varslere som gir lyd ved påminning om f-eks mat, medisin, m.m. Kols -koffert og lignende som kan bede tilgang mellom pasient og spesialkompetansen. Alt dette kan gi tryggere, raskere og bedre og sikrere beh. og vi kan spare mye unødvendig tid. Å sikre bedre helse. Og inngå at så mange trenger store hjelperessurser.
• Lettere måte å dokumentere, bedre programmer!
• Blærescanner. Bedre og enklere dataprogram ift dokumentasjon.
• I eldreomsorgen er det gode heiser som er i orden blandt annet, tunge gamle sliter på skuldre og rygg hos ansatte.
• GPS / sporing av demente. Tidsinfo hos glemske pasienter (måltid og gjøremål) .
• Ingenting pr i dag
• Videokonsultasjoner for eksempel i forhold til sår, enda bedre it- løsninger og journalsystem
• Bærbart dokumentasjonssystem.
• Enklere blodprøveanalyser
• Takheis, GPS
• Enklere dokumentasjonssystem, pasientjournal elektronisk som følger pasienten .
• Ingen jeg kommer på. Ønsker meg flere ansatte til å gi de eldre en mer verdig og innholdsrik hverdag.
• Dette er et omsorgsyrke. Vi trenger fortsatt den menneske varmen for å ytte omsorg. Så teknologi er kun nødvendig for å sørge for at man har til disposisjon hjelpemidler som trengs
• Trygghetsalarm på mobil / Elektronisk "nøkkel" i hjemmetjenesten
• Vet ikke
• Ambulante tjenester som hjemmesykepleie og miljøtjeneste innen psykisk helse må få tilgang til elektronisk pasientjournal på nettbrett/mobil. Hjemmesykepleien må få bedre nøkkelsystem, for eksempel opplåsing av dører med applikasjon på telefon som Bærum kommune har prøvd ut med godt resultat.
• Flere teknologiske hjelpemidler som avlaster tunge løft
• Helt sikkert mye, men først og fremst et datasystem som fungerer optimalt og som ikke sluker tiden vår!
• Bedre dokumentasjons program, bedre PC, Ipad
• Det hadde vært en drøm å ha mange nok PC' er, slik at man får dokumentert det man skal.
• Mobil tlf med pasientjournal tilgjengelig i arbeid i hj.spl til raskere dokumentasjon. Og da har en alltid med seg informasjonen en trenger. / Hjelpemiddler til pasienter med demens(for eksempel dosetter som minner på pasienten å ta medisiner, som gir kunn en dose)
• Flere tekniske sikkerhets alarmer i hjemmet. Eks døralarmer ol. Lettere tilgang til informasjon ute i feltet. Eks nettbrett med tilgang til rapporter og journaler og medisiner.
• Bedre oassientsikkerheten når pleier ikke er tilstedet / / mer fokus på hjelp til selvhjelp
• Meir oversikt
• Tilgang til journal fra hver pasientrom
• Varsling på at pas står opp uten tilsyn. GPS på demente.
• En trådløs løsning der man kan ha journaler på nettbrett. Dermed har man muligheten ril å oppdatere pasientinformasjon fortløpende igjennom hele dagen, og man slipper at ting blir glemt ført i journal. Sånn som det er i pleien i dag har man knapt 10 minutter på slutten av dagen til å skrive journal. Dette ser jeg ofte fører til mangelfulle journaler.
• Medisindosett med alarm/tidsur. / Digitale døråpnere hjemme hos brukern, slik at man ikke trenger å ha med nøkler .
• En profil for helseinstitusjoner som gjør at en kan sende og motta elektronisk overføring av dokumenter for bedre kvalitetssikring!
• Blærescanner, ekg, GPS brikker
• Moderne og nye teknologiske hjelpemidler som kan brukes på pasienter med demens.
• Vet ikke. Det er greit å hospitere og se hvordan andre løser problemer.
• Teknologi? Jeg ønsker meg flere kolleger. Tid til å kommunisere, reflektere, diskutere fag, flere hender til å gi pleie, flere hoder som kan tenke.
• Bedre pasientvarslingssystem, trådløs varsling? (ringesnora er alltid for kort/feil plassert/vanskelig å bruke). Fleksibelt og enkelt system for høydejustering/plassering av wc og vask tilpasset den enkelte pasient.
• Enklere dokumentasjonsprogram. GPS løsninger til demente brukere slik at de kan gå alene ut/være mer selvstendig. Bedre IT - løsninger mot samarbeidspartnere som labben,legeseksjon,ergoterapien og apotek.
• Bedre dataløsninger. I-pad ute i tjenesten
• Apparat til å måle inr. Flere takheiser.
• Mobil pasientjournal / Felles pasientjournal med oppdaterte helseopplysninger når pasienten har vært på ulike konsultasjoner i det private eller offentlige. Spesielt oppdaterte medikamentlister.
• Ipad
• Vasling når pasientene står opp, GPS på demente slik at de kan bevege seg utenfor institusjonen.
• Mer effektiv journal system,
• Oversikt
• På hjemmetjenesten tilsyn via video?
• Flere datamaskiner.
• Enklere medisinhåndtering f eks medisinkabinett / Sensorer som registrer når pasientene står opp av sengen. F eks demente med fallfare. Nettbrett med tilgang til Gerica på alle pasient rom
• Mindre papirer. Mye må i dag skrives på papir, dette kunne ha blitt skrevet på data/pda/nettbrett med en gang. Bedre elektronisk kommunikasjon med andre distanser som legevakt, apotek, sykehus ol. Det sparer tid.
• Større uteområder med GPS.
• Mer lettvinte løsninger, flott med alt som foregår på data for tiden er for det. Men nå begynner det å bli så mye administrativt at sykepleiere er til tider mer foran en maskin enn ute hos pasientene. Skal en ha systemer på data må det være av den art at det er raskt å utføre det en skal ha gjort.
• Skifte tempurmadrass mot luftmadrass till pasienter som har risk för å få trycksår eller har trycksår. / Ipad / Legemiddelssignering og kardex på data
• Det spørs jo hva som kommer av teknologiske løsninger. Men viktig at omsorgen ikke blir "kalde" hender.
• Ønsker ikke at teknologi skal føre til mindre menneskelig kontakt, men noen av de foreslåtte "overvåkningsduppedittene" til bruk hos demente tror jeg kan være positivt. Det kan gi de demente større frihetsfølelse.
• Bedre dokumentasjonssystem, bedre sengealarmsystem
• Alt som ikke rutiniserer livet til pasienten. GPS/ Selvmatere/ forenklet dusjing.
• Videosamtale
• Pasientheiser med lavere vekt og høgere tilpasningsevne.
• Ingen. Kaldt nok som det er...
• GPS-merking av demente som sjøl samtykker i det.
• Dersom noen faller skulle jeg ønske meg at det ble utløst en alarm som gikk til en pleier. I dag er mange utstyrt med trygghetsalarm, men en del skjønner ikke at de må trykke på en knapp for å få hjelp.
• Oksygenuttak frå vegg. C pap / Betre lab utstyr / Betre og fleire datamaskiner
• Mer automatisere datasystemer med tanke på uttak/kontrollering av medisin.Pasientliste som ligger i datasystemet, og som kan oppdateres til hver rapport og printes ut med for eksempel navn, fødselsnummer,diagnoser og så videre
• Bedre Internetttilgang først!
• E-lås, fallsensor, sensor på ytterdør
• Gode og gjennomtenkte " verktøy" for å vite hvor demente er, og som kan gi demente veiledning i hvor de f. Eks skal bevege seg. det være seg f.eks sporingsverktøy og f.eks ledelys til wc.
• Bedre datautstyr / Muligheter til overvåking av mennesker som ikke kan ta vare på seg selv.
• Nytt ringeanlegg med sensorer ved unaturlig bevegelsesmønster
• Teknologisk løsning som kan forebygge fall i hjemmet ..! Eller på institusjonen, noe som pasienten ikke føler seg overvåka av.?
• Toalett med vask og tørk. / Mer utbredt bruk av GPS for å gi pasientene opplevelse av frihet, da mange eldre sier de føler at de lever i fengsel.
• Ingenting. Sykepleie er ikke datastyrt men utført av trygge hender, et faglig hode og et medmenneskelig hjerte
• Ipad med spesiel laget program. Slik at man kan nytte tiden bedre. For eksempel skrive rapport mens pasienten sitter på toalett. Arbeidsoppgavene forsvinner fra listen etter hvert som de blir huket av. Dosetter som snakker til pas. Toaletter med vask og før funksjon.
• Ipad 
• At det som ein allereie har fungerer
• enklere kommunikasjonsløsninger rettet mot pasient.
• Mobilt utstyr for å ha med journal i lommen og for prosedyrer og tilgang til medisinsk assistanse.
• Ingen for øyeblikket, men kanskje dosett med varsler på .
• Sensorer som sier ifra når en pasient er på vei opp av sengen, sier ifra når sengen er våt, hvis pasienten faller eller er urolig og så videre.
• Et skikkelig dokumentasjonssystem som er så tregt og umoderne. Bruker utrolig lang tid på å vente, og ting må føres inn flere steder.
• GPS
• Jeg skulle ønske at kommunen kunne ansette (hadde råd til) en til på IT slik at vi raskt fikk hjelp når datasystemet lå nede. / Flere varslingsmatter/systemer for urolige pasienter som går ut av sengen om natten
• Varsel og smartløsninger, videreutvikle kommunikasjon via ikt med laboratoriet , lege, telemedisin, sykehus/spesialist
• GPS registering / Kosedyr / Dokumentasjonssystemene snakker sammen
• PPS programvare. utstyr for å ta crp. Ipad/ nettbrett som et hjelpemiddel i arbeidet.
• Felles rapporteringssystem mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Elektronisk rapporteringsverktøy som jeg kan bruke i utetjenesten. Mer undervisning på nett. Elektronisk bærbar tilgang til min skiftplan, ledige vakter og annen informasjon.
• GPS
• Bedre data systemer! Bedre medisinsk tekniske hjelpemidler
• Gode kommunikasjonsmuligheter mellom spesialhelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten!
• Å kunne dokumentere mellom hver pasient. Å ha mulighet til å ha opplysninger om hver pas. tilgjengelig når du er hos pas. Å kunne ha saturasjonsapparat, blæreskanner med i bilen. At pas. hadde dørlåser som hj.spl. kan låse opp eller igjen med en app, slipper da nøkler og nøklebokser. At pas. kan ha en eller annen slags ordning som vil si ifra/minne om når pas. skal ta sine medisiner f.eks.
• Jeg tror ikke dette er noen god løsning. Hvis det hadde vært meg som hadde behov for dette,hadde jeg heller gjort alt jeg kunne for å klare meg selv...
• Fallregistreringmadras / Alarm system hvor man kan svare pas. og det ikke ringer i hele avdelingen / GPS på enkelte pasienter
• Dosetter som er automatiserte, bedre moderne senger, bedre rullestoler
• Større bruk av alarmmatter, sånn at en vet når pasienten står opp- kan forhindre fall.
• Enklere rapporteringer. Scanning av multidose opp mot medisinark,
• Dei fleste oppgavene eg har må utførast av hender. Raskare og bedre IT system kunne gjort kvardagen enklare.
• Bedre utbygd nettverk, vedre samhandling mellom 1. Og 2. Linjetjenesten via video konferanse
• For eksempel å kunne ta CRP.
• Bedre og raskere datautstyr / Bærbare og trådløs datautstyr
• GPS til demente som stikker av, takheiser, nytt og bedre alarmsystem, aircondition, PDA (kommer).
• Varslingssystemer som fungerer,
• En i pad som jeg kan skrive på mens jeg er rundt omkring.
• GPS sporing av hjemmeboende demente
• Bedre teknologi. Bærbare datasystem. Skrive rapport etter hvert besøk, kunne ha oversikt over alle brukerne med medisin oversikt etc. Vil gi Økt kvalititer. trygghet for brukeren
• Bedre datasystem som kommuniserer enkelt mellom hjemmespl, fastlege, sykehjem og sykehus.
• Et datasystem som er raskt og effektivt. Et dokumentasjonssystem/redskap som er oversiktlig, tidsbesparende, og gir mye og god informasjon. / Vet ikke om det er teknologiske løsninger jeg ønsker, mye har med bemanning å gjøre og politikk, og sparing av penger. Alle får beskjed om å spare: Kjøkkenet sparer ved at smøring av mat, varming av mat, oppvask blir forflyttet over på pleiepersonalet. Kontoret sparer penger ved at det ikke er sekretær som utføre bestillinger. Hva med å ha noen som har ansvaret for å fylle på utstyr? / Mykere gulv slik at belastning på hæler, knær, hofter og rygg blir mindre. Utstyr som er tilpasset den enkelte. Nok utstyr som silkelaken, ståheiser og lignende Senger som kan settes opp med rygg og knekk i knær, og deretter kan heve hodeenden, uten at knekken under knea går ned
• Ønsker ikke teknologiske løsninger der jeg er i dag
• Bedre journalsystem / Datasystemer som effektiviserer planleggingen av arb.oppgaver til sykepleiere. Slik at de kan brukes på direkte pasient kontakt.
• Toalett som og vasker nedentil, da beboere som er avhengig av ståheis ol. synes det er vondt å stå i heisen å bli vasket nedentil. Og synes det er ubehagelig å bli vasket i seng
• At me ikkje erstatter den personlege kontakten heilt.
• Bedre dokumentasjonssystemer og bedre kommunikasjon/samhandling mellom kommunale og spes.heslsetjenester
• Nettbrett
• Egentlig ingen. Ønsker heller mer tid til oppgavene som skal gjøres.
• Wifi på heile sjukeheimen, smart tv som dei gamle kan sjå naturprogrammer/dyreprogram m.m kortid som helst om vi søkjer det opp. Enklere kommunikasjon med sykehus, legekontor og apotek.
• Sensorer av ulike salg som gir beskjed til tjenesten ved endringer for eksempel fall, temperatur og så videre. Smarthus. Lettere kontakt med fastlege/spesialister, tilgang på prøvesvar og undersøkelser på nettbrett.
• Egen iPod med enkelt pasient program, bruker altfor lang tid på ulike dårlige dataprogramer. Bedre samkjørte journaler som overholder taushetsplikten.
• Nøkkel-løsninger, mobil omsorg =(journal/rapportsystem på Ipad for de som er ute i feltet), bedre program enn Profil med varslingssystem på ting som må huskes på, bedre dosett-løsninger "Pilly", "Giraffer" etc.
• Vet ikke helt, men blodtrykkmåling i hjemmet direkte tilknyttet hjemmetjenesten, samt Skype slik at man kan få kontakt med sykepleier for konsultasjon/ bekymrede pasienter
• Har ikke oversikt over hva som finnes på markedet.
• Gjøre jobben lettere for oss, mindre belastning, lettere og bedre hverdagsliv for eldre (både kvalitet og kvantitet)
• Felles elektronisk meldesystem mellom kommune,fastlege,sykehus. / ferdigfylte dosetter.. / At hjemmesykepleien har mer utstyr til å fks måle crp,hb,inr +++ for å slippe å sende pasienter til og fra sykehus hvis de heller kan få behandling hjemm og få stilt diagnose tidligere. / kompresjonsstrømper på sprayboks :) :)
• Alarmer til bruk på demente
• Lettvinte systemer for pasientinformasjon/dokumentasjon. Og personaladministrasjon.
• Kanskje det burde vært tillatt med varsling, for å unngå at en pasient, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, klarer å komme ut av sengen å skade seg selv, da spes. på natten da det er lavere bemanning... kunne fått færre fallulykker da....
• Kommunikasjon med pasient via Skype, i-pad ol.
• lettere å flytte mennnesker ved funksjons/bevegelses svikt,raskere oppdage helse forandringer-problemer med flere diagnostiserende apparater
• Muligheten til tilgang på bruk av internett på smartbrett i felten, eks pps, elektronisk helhetlig pasientforløp på intranett. Datamaskiner på arbeidsplassen som fungerer og tilgang til nok datamaskiner. Flere over på multidose.
• Enda bedre og smartere løfteheiser.
• Muligheten til å kunne se demente pasienter på rommet.
• Digital vaktbok
• Bedre og mindre tidkrevende dokumentasjonssystemer som også gir lettere kommunikasjonsflyt mellom ulike tjenestenivåer. GPS til personer med demens som er enklere å bruke i praksis enn de som finnes per nå. Medisindoseringsapparat el.l. for å bruke mindre tid på dette og for å unngå feil. Smart-tavle el.l. til å holde bedre oversikt over oppgaver knyttet til pasientoppfølging. Enklere medisinsk-tekniske apparater - måleutstyr og lignende
• Mer tilpassede digitale løsninger blant annet i forhold til dokumentasjon (eks. smartskjerm med tilgang til dokumentasjonssystemer på alle pasientrom).
• videostyrt (skype) tilsyn til hjemmeboende på natt. Generellt flere digitale hjelpemidler mange år med prat - lite handling
• GPS sender på demente som vil ut å gå tur. / Mobiletelefon med dokumentasjonssystem i alle kommuner / Flere spl. som er med å utarbeide våre elektroniske dokumentasjonssystemer / PAD på syekhus for å lese og dokumentere
• Noe så enkelt som bærbar PC og Ipad til bruk i avdelinga.
• Lap top til rapportskriving, kamera til nattsykepleierne så de har oversikt på avdelingen, eventuelt GPS på de demente pasientene som kommer seg ut fra sykehjemmet (med forbehold, kun i ekstreme tilfeller der politiet ofte må kontaktes).
• Enklere og letter tilgjengelig dokumentasjonsverktøy
• Flere hjelpe apparater,for eksempel : CRP-maskin
• Fall alarm GPS
• Større frihet for demente pasientene slik at de kan bevege seg utendørs og inne på sykehjemmet uten å bli forfulgt av en pleier. Løs bare dører med fingscann, for pasienter og pleiere. Bede og raskere PC dokumentasjon. Bruker for mye tid på å vente på å få dokumentert.
• Bedre IT verktøy og gode alarm løsninger
• Brikker som forhindrer pasienten i å gå inn på andre sine rom/ bad. / Roboter til å gå med brev/faxe/små ærend som krever mye gåing. / + rydding av kjøkken/oppvask/vaske klær. / + hjelp til å få pasienter opp på sengekanten. / Små dataenheter som vi kunne ringe med+ skrevet rapport på.
• at disse teknologiske løsningene er kjent og blir brukt for å heve kvalitet , kompetanse og god menneskelig omsorg for pasienten .
• Elektronisk arbeidsliste. Mulighet til å låse opp dører med telefon. / Medikamentmaskin som kan minne brukere om å ta medikamentene. GPS .
• Sensorer og alarmer. Geofence. GPS. Kommunikasjon og informasjonsutveksling der pasienten er. Journalopplysninger tilgjengelig der pasienten er. Automatiserte og standardiserte behandlings- pleie- og dokumentasjonsløsninger. Nettbaserte skyløsninger.
• Døralarm, GPS på urolige,rømmande pas, alarm framfor sengene. Ipad til dokumentering
• Pasientvarslingssystem på hvert rom, vannalarm, døralarm, multidose for medisiner, flere datamaskiner og mer nyttig journalsystem
• GPS
• Enda flere funksjoner på PDA. Viktig verktøy i hjemmetjenesten. Å kunne kommunisere også visuelt med andre instanser.( personvernsensitivt)
• Ingen
• GPS mulighet for pasienter med demens i sykehjem slik at man ikke møter stengte dører, kan og vil ut, men ikke finner noen som kan hjelpe. Og at man da kan varsles dersom pasienten går utover avtalt/trygg sone.
• Mer funksjonell seng, lettere forflytnings hjelpemiddel
• GPS hos brukere med demens
• Nettverk og data i hjemmesykepleiens biler.
• Jeg skulle ønske at alle Spl hadde Ipad slik at prosedyrer etc var lett tilgjengelig.
• GPS
• Gode IT redskaper. Smart telefon og nettbrett
• Bedre og lettere samarbeid over nettet med alle instanser som vi trenger. Mye tungrodd system nå, men lite oversikt. Det er for lett å gjøre feil.
• Det viktigste er mer tid til pasientene! / / Sikrere metoder (teknologiske) for å unngå å gi feile medikamenter- mye synonympreparater som gjør både oss og pasientene forvirret. / / Like datasystemer for kommune og stat- mye mer oversiktlig om man hadde alt av opplysninger om pasient som man kunne funnet selv (vi har Gerica- sykehuset har DIPS). 1/4 epikriser er mangelfulle spesielt ift medikamenter og det blir mye tlf til sykehuset som kunne vært unngått hvis man kunne letet selv.
• Blir du støttet og verdsatt kan man nesten gjøre hva som helst! Det vi trenger er flere å dele arbeidet med! Savner at pårørende tar mer ansvar for småting som klesvask, passe på at de eldre har det utstyret de trenger av klær, døper, mat o.l da hadde sykepleierne hatt bedre tid til å ta vare på pasientene!
• Det hadde vore greitt å hatt eit varslingsystem for personer med demens (GPS) slik at me veit at dei er trygge når dei tar turen ut. Det er svært ressurskrevande når dei er ute ein tur og det vert satt i gang leiteaksjon. Det er ein fin balanse å trygge pasienten og det å stenge ein avdeling for utgang... Elles så er det anna meir vanleg medisinsk utstyr som er ønskeleg som: blærescanner, pulsoxymeter, EKG-apparat og så videre. då kan ein avklare situasjoner, og få rett hjelp raskare.
• Flere datamaskiner
• I- pad.
• Nettbrett i hjemmesykepleien for mer effektiv dokumentasjon og tilgang til viktige opplysninger.
• Direktsvar på blodprøver!
• Jeg mener at teknologi har begrensninger når det gjelder eldre, sårbare pasienter. Terskelen for å få sykehjemsplass er høy, og pasientene våre har ofte mange diagnoser. God observasjonsevne og faglig tyngde i forhold til å iverksette tiltak er avgjørende. Det å ha tilgang på laboratoriefunkjsoner, blærescanner, pulsoksymeter, m.m. er viktig - men aller viktigst er de ansatte sine kunnskaper og erfaringer. Det er disse som danner grunnlag for gode observasjoner og tiltak. For demente pasienter er det også helt avgjørende med nærhet til et personale som har kunnskap om denne pasientgruppen. "Fiffige" tiltak som seler/katter til pasientene kan ikke erstatte kompetente ansatte. I hjemmesykepleien ser jeg også med bekymring på en situasjon der teknologi erstatter menneskelig kontakt. Mange eldre sitter alene store deler av dagen, og det å snakke med hjemmesykepleier på en skjerm kan ikke erstatte det å møtes ansikt til ansikt, få et smil, få låne et øre eller ei hånd å holde i. Jeg ser også en utfordring i at mange av dagens eldre opplever det som en barriere å ta i bruk ny teknologi. Det finnes også tekniske løsninger, som reiser noen etiske vurderinger. Eks.: bruk av GPS - personvern. Selv jobber jeg ved et eldre sykehjem uten tilfredsstillende ventilasjon eller brannsikring, og hvor også ringesignalanlegget stadig byr på utfordringer. Dette er teknologi jeg gjerne skulle hatt på plass!
• Digitalt tilsyn / Trygghetspakker / Digitale trygghetsalarmer / Smarte personløftere / GPS / Bruk av nettbrett for facetime og lignende / Spillteknologi
• Samkjørt journalsystem mellom hjemmesykepleie, sykehus og sykehjem. / Datastyrt pleieplan inne hos hver bruker hvor behov og tiltak til enhver tid oppdateres og er synkronisert mot journal. Kodeløsning for å gå inn og se og endre.
• GPS sender som pas. kan ha på seg når de går ut. For å kunne finne pas igjen om han ikke finner tilbake selv. / Noe som forteller pasienten at det er natt, og at nå må du gå å legge deg / igjen. Brukes i institusjon og ikke bare hjemme. Nettbrett som er sikker nok til ta med seg rundt der en arbeider. Letter dokumentasjonen.
• Bedre GPS slik at de demente som ønsker det kan bo lenger hjemme og fam føler de er trygge. / ( GPS vi har prøvd, er et stort belte som er lett å ta av).
• Opplæring
• Ingen spesielle, men heller en oppgradering av de utstyr vi har. Som for eksempel datasystemer, medisinske oppslagsverk. Bedre kommunikasjon mellom institusjoner.
• Mindre tidkrevende elektronisk journalsystem. Journaler som "taler" sammen. Flere datamaskiner(slippe å vente på tur for å skrive rapport). / Blærescanner / Dråpeteller / Flere personheiser
• Bedre dataverktøy for å lette samarbeidet m andre instanser. ( samhandlingsreformen) eks, labsvar, epikrise elektronisk. / Ipad og pps.
• Jeg ønsker flere "heldøgn omsorgs" plaser der du bor i egen leilighet, med pleiepersonalet 24 timer i døgnet rett utenfor døren din. Da kan jeg få den hjelpen jeg trenger raskt, mens jeg likevel beholder privatlivet i min leilighet, og kan ha kort vei til aktiviteter og andre mennesker.
• bedere ringsystem og alarm når pasienten går ut av sengen på natt særlig til demente
• smarttelefoner til de ansatte som er koblet opp til alarmsystemet på avdelingen. / Ipad på alle rom slik at man kan ha tilgang til journalen når man er hos pasienten.
• Mer utstyr som kan tilpasses høyde, for å spare ryggen.
• At heiser til forflytning av pasienter, blir lettere og enklere i bruk. / / At journalsystemer er de samme i alle nivåer i helsetjenesten for å forenkle og kvalitetssikre utveksling av pasientopplysninger- og info.
• Kunne følge mer med på pas uten å forstyrre dem, overvåking
• Enklere IT løsninger for rapportering slik at det ikke tar så mye tid fra pasientretta oppgaver. For mye tid går vekk til dokumentering og renhold/matlaging.
• Automatisk multidose maskin / Bedre hjemsendelse av pasienter fra sykehus/korttids.
• Blodtrykksmåler/blodsukkermåling der verdiene går direkte til fastlegen og hjemmesykepleien for tettere oppfølgning. Nettbrett, md-dispenser med alarm. Bedre løsninger på journalføring på smarttelefon i forhold til observasjoner.
• Datatrafikk som virker når det skal og som det skal. / -dokumentasjonsprogram som er enkelt å dokumentere fortløpende i / -dokumentasjonsprogram som korresponderer med andre helseforetak og -institusjoner / -e-link(som blir fulgt opp) på tvers av kommuner og foretak/institusjoner / -dersom en begynner med PDA, eller noe tilsvarende, i institusjonstjenesten, slik at vi skal logge inn og ut av besøk og få arb.lister der, må en kunne hente opp kun spl.oppgave, eks:sårstell, slik at annet helsepersonell kan hente pleieoppgaven. da kan en verne om spl.oppgavene, samtidig som pas får helhetlig tilbud fra kvalifisert personell. På dager med høyt arb.press hvor spl. har mange oppgaver, både pas.rettet og administrative og pas.fjerne.
• Ingen. Vil ha flere levende hender
• Sjerm \ journal på hvert rom med opplysninger på hver pasient.
• TID. Mer tid til å ta seg av alt det administrative vi blir pålagt.
• Bedre datasystem som Gerica o.l som gjer bedre oversikt om det viktige og ny med pasienten.
• Ingen nye teknologiske løsninger, men større budsjett, slik at vi kan ansette flere personer.
• GPS sporing,
• Vet ikke, men ønsker meg engasjert doktor tilgjengelig hver dag!
• Ipad som kan gi oss større frihet til å komme inn på viktig info i felten og teknologi som kam hjelpe oss å gjer det forsvarleg å la personar med demens bu heima lengre. / I min kommune er ikkje nye teknologiske løysingar tatt i bruk i det heile tatt.
• Forbedring av dokumentasjonsmetoder. lcp og Esas på Ipad. Rekneskap for A og B prep på Ipad/data. Der du samtidig blir linka til den som får medikamentet. Trur det hadde gitt bedre kontroll.
• Lesebrett / Åpent nettverk til brukerne / Prosjektor
• Bedre nøkkelsystem i hjemmesykepleien. Bedre datasystemer. Enklere datasystemer. Diagnoser og legemidler inn i systemet som samsvarer med lege og sykehus, for å unngå feil/avvik ved skifte av omsorgsnivå(innleggelse). Sjekklistesystem som reduserer faren for feil.
• Teknologi som forhindrer at pasienter går seg bort utenfor institusjonen
• Mobil omsorg, mobile badeløsninger
• Vet ikke, men midler til å kjøpe det vi trenger eller ønsker oss er en god start
• Tråkkematter, dørvarslere, takheiser på alle rom, enkle lette GPS eks armbåndsur, toaletter med vask/tørk funksjon. Stoler med heisfunksjon, spesialvask til hårvask. Enkle trappeheiser til hjemmeboende. Enklere saksgang på hjelpemidler til hjemmeboende.
• Bærbar PC. Smittevaskemaskin
• GPS slik at vi kan følge med pasientene og de eventuelt kan følge med pasientene.
• Noe som gjør at vi slipper all tungvint og tidkrevende dokumentering og signering. Jeg har ikke utdannet meg til sekretær/arkivering/sentralborddame ol..
• Mer tilrettelagt arbeidssituasjon. Bedre trygghetsalarmer, GPS for demente.
• lettere håndterbare senger, dette gjelder også forflytningsheiser - ellers annet utstyr som gjør det lettere å foflytte pasientene uten for stor belastning på pleier - også utstyr som det er behagelig for pas. å bli forflyttet i / lett tilgang til elektronisk kontakt med andre inst. /sykehus etc.
• Ipad med rundt til pasient i forhold til det system vi har i dag det vil spare oss for tid og gi viktig informasjon i forhold til kontakt lege innleggelse medisiner og så videre . De nye sykehussenge i noen situasjon vil man spare å gå to personer ved forflyttning
• Først og fremst trådløst nett med god dekning. Bærbare enheter til å slå opp i EPJ og kunne dokumentere raskt fortløpende.
• bedre dokumentasjonsprogram
• Ting som kan hjelpe meg, men IKKE erstatte meg. Det er ikke mulig å erstatte sykepleiere med teknologi.
• Talende klokker, som angir dag, dato og klokkeslett / Bevegelseslys.
• Alle teknologiske løsninger som sikrer den enkeltes helse og sikkerhet. GPS som en selvfølge for å unngå stort bruk av politi til leteaksjoner.
• Roboter for renhold (jobber på en smitteavd der vi utfører renhold selv). / Flere datamaskiner. Data på medisinrom. Nøkkelkort til medisinrom (for å minske risiko for misbruk)
• Liten Ipad der du har tilgang til prosedyrer for sykepleiere,app med felleskatalogen
• Mye mindre teknologi. Latterlig å bruke masse tid på å signere på Gerica unødvendig hvis det er nok dekning av hjelpepleiere på en avdeling. Vi må fokusere mer på kjærlighet til eldreomsorgen, og verdighet til de eldre, framfor å føre skjema på alt.
• Nye forflytnings inretninger, bedre alarmsystem.
• Et langt bedre data system. Kanskje en bedre overvåking av demente
• Bedre tekniske apparater, PC/tlf som man kan sende E-link med, bedre system for å låse seg inn hos pasienter i deres hjem
• Bedre dokumentasjonsystem, bedre varslingsystem.
• Elektronisk samhandling med alle samarbeidspartnere. At ikke fastlegene kan velge vekk elektronisk samhandling
• Bedre IKT og samarbeid mellom de ulike institusjoner i kommunen og spesialisthelsetjenesten
• Mulighet for å dokumentere og finne opplysninger om pasientene når man ute hos brukerne, der og da ikke når man kommer inn.
• bedre opplæring og tilgjengelighet
• nettbrett, system som gjør at pasienten ikke kan gå inn på andre pasienter sine rom, fallalarm
• enklere å dokumentere på data, mulig en Ipad på hvert pasientrom som man kan oppdatere til enhver tid - touchsystem, låse opp med evt nøkkelkort o.l / / Flere elektroniske hjelpemidler ifht underholdning, forflytning og trening på hvert rom og så videre / Monitorer eller GPS der man lettere kan holde et øye med pasienter som trenger mer enn normalt tilsyn, DVs de som kan finne på å stikke av, falle, de som må overvåkes mer på nattestid o.l / / f.eks
• Ipad i feltet / bilen som jeg kan bruke til å finne informasjon om bruker raskt. At vi kan slippe å reise inn på kontor for å se på PCen.
• Nettbrett eller smartmobil. Bedre alarmsystemer. Bedre rapporteringssystemer.
• Ipad
• Ingen. Det er allerede mer enn nok teknologi som helsepersonell bare delvis mestrer. Vi får ikke sjans til å lære å bruke de tekniske løsningene, - det er det ikke tid til og kursing og så videre. er strøket av budsjettet. Når vi endelig mestrer et minimum av teknologiske løsninger, byttes de ut.
• GPS på eldre demente som er i fare for å gå seg vill, og ikke klare å ta vare på seg selv
• Ipad til ha med hjem til pas. slik at pas.journal kan oppdateres fortløpende.
• Takheiser, bedre PC-er og mobiler, alarmer/sikringer for demente, mere tekniske utstyr for demente hjemmeboende, som f.eks minner de på om medisiner, mat, personlig hygiene og så videre
• Ipad/ nettbrett på det enkelte rom slik st dokumentasjon jan gjøres der og da.
• Ønsker meg egentlig bare et dokumentasjonssystem som fungerer hensiktsmessig (ikke Gerica).
• Flere takheiser
• Mobile data maskiner. Mer avansert skuv utstyr
• Ipad til å dokumentere utført oppgave med en gang
• Mulighet for å benytte mobil tilgang til profil
• Flere hjelpemidler .
• GPS
• Ipad, tablettleveringsløsninger, velferdstjenester i pasientens hjem
• Mer hjelpemidler
• Håndholdt PC med arbeidslister og mulighet og skrive rapporter på, som man kan ha med ut til pasientene.
• Hjelp til tunge løft og feil belastninger!
• Elektronsike medisinkurver (både for dosering og signering). Automatisk løsesystem på dører, tilpasset brukeren. Enklere forflytningsutstyr. Og masse mer...
• Mer tekniske løsninger som kan gjøre folk mer selvstendige i det daglige liv samtidig som de kan oppleve trygghet og verdighet. Mer fleksible ordninger og mer på pasientens premisser
• Nettbrett med tilgang til journal.
• Nettbrett
• Nettbrett som vi kan ha med ut i avdelingene med dokumentasjonsprogrammet vårt på.
• Ingenting
• En maskin som legger i dosetter,
• GPS til demenspasienter. Andre typer varslingssystemer.
• Smarttelefon med tilgang til felleskatalogen og dokumentasjon. Alt i ett
• Jeg jobber som nattevakt og skulle gjerne hatt mulighet til å se pasientrom på en monitor for å trygge pasientene.
• Har ingen ønsker om flere.
• Varsling, alarmer.
• GPS til bruk for demente som i dag er hindret fra å gå hvor de vil.
• Nettbrett for å få lettare tilgang tilgang til dokumentasjon.
• Datasystemer som er like for all helsetjenester!
• Elektronisk døråpner via mobil, bedre og mer innovativt/brukervennlig dokumentasjon system.
• U.A
• Bærbare PC-er/smarttelefoner slik at jorunalsystemer er tilgjengelig utenfor kontoret. / "Smarte" bad/WC slik at pasienter kan klare mer stell og WC-besøk uten hjelp.
• Pasientheis i taket, felles program/ at ulike programmer "snakker" sammen i forhold til sykepleiedokumentasjon/ journaler. I tillegg hadde det vært fint om teknologiske løsninger som finnes blir reparert når de går i stykker. Mangler penger til å reparere.
• GPS sporing av demente
• Mobil omsorg
• i pad,
• Lettere tilgjengelig dokumentasjon og oppslagsverk ute i brukers hjem.
• Ipad hvor en kan gå inn på pasient journal ute i felten. / Alarm løsninger hvor vi kan se og snakke med pasientene.
• Enklere systemer
• et apotek som pa s-hus.
• Et dokumentasjonssystem som inkluderer alle helseinstitusjoner, legevakt, trygghetssentral. For en mer koordinert tjeneste
• GPS
• Godt fungerende, pålitelige, brukervennlige trygghetsalarmer.
• Hurtigere automatik i legemiddelbestillinger og reseptbestillinger / / Samme rapporteringsbase på data for alle som har med pasienten og gjøre, fastlege sykehus ergo fysio sykepleiere etc
• GPS på demente - enkel tilgang på utstyr og enkle rutiner. Elektronisk lås m personlig nøkkelkort på alt av medisiner, traller, rom, A+B prep skap/skuffer, roboter som rengjør areal/flater, intelligente senger som heiser seg selv uten at vi må bruker fjernkontroll, stemmestyrt alarm og samtale med personale både for pasient, pårørende og ansatte, Ipad el på alle rom: skrive rapport der en er - og denne skal også kunne benyttes av prårørende og pasient til å fylle inn kartleggingskjema og så videre. E-læringsprogram for: alle fagprosedyrer, medisinkurs, ejournal,iplos/ADL, lab oppgaver, teknisk utstyr, førstehjelp, brannteori, mm; som alle ansatte må gjennomføre både ved nyansettelse og jevnlig etter det for å opprettholde "godkjenning" som kvalifisert personal/ansatt. Velværerom for ansatte (massasjestol, fotmassasje og så videre for å vedlikeholde kroppen).
• Lettere og mer organisert datasystem. Foretrakk Dips-modellen istedenfor Gerica som vi bruker. Av utstyr er alt veldig gammelt og umoderne. Trenger det meste.
• Pasientheis på skinner i taket, bedre it systemer som også snakker sammen med sykehusets og legenes systemer.
• Bedre løsning av systemer mellom sykehus / lav/ fastlege/
• Tilgang til pasientdata der pasienten fysisk befinner seg slik at en slipper å gå ifra pasienten for å innhente nødvendig data ved en akuttsituasjon.
• Enklere dokumentasjonsverktøy. Mer bruk av standardtekst.
• Bedre rapporterinssystem, terminaler på hvert pasientrom
• Elektroniske nøkler
• Har gode teknologiske løsninger på jobben min. Eksempelvis alarmer som alle pasienter har rundt halsen, egne alarmtelefoner til de ansatte. Elektroniske dørkoder og pleiebrikker.
• Sykehjemmet jeg jobber ved er midlertidig i påvente av at det skal bygges et nytt. Takheis er en ting jeg håper vi kan få der.
• Bedre rapportsystem.Nettbrett i avdelingen.Lettere tilgjengelighet.Kvittering og medisinkort på nettbrett i avdelingen.
• Utførelse av renholdsoppgaver og tilberedelse av mat.
• JEG FORETREKKER Å JOBBE MED MENNESKER BARE.
• Jeg jobber på en skjermet demensavdeling . Der ser vi at antall pleiere på jobb er vesentlig i forhold til å skape trygghet og evt skjerming . Disse oppgavene kan ikke erstattes av teknologi .
• 1. Bedre kommunikasjon mellom legekontor, sykehjem og apotek (et program, som virker ritig). / 2. Insulinpumper.
• GPS
• Bærbart håndapparat (PC og så videre)
• Flere gode praktiske løsninger som er tidsbesparende.
• Sengealarmer som varsler når pas har tisset i bleie, går ut av seng. Evt fallsensor.
• Dersom en pasient forsvinner fra sykehjemmet, vil det være en stor hjelp om vedkommende hadde på seg en teknisk innretning som gjorde det lett å finne vedkommende. Dessuten ønsker jeg et sikkert og brukervennlig datasystem som fungerer. Vi trenger ikke mer teknikk, men mer tid til medmenneskelighet og praktisk omsorg.
• Utvidet elektronisk kommunikasjon mellom kommune - fastlege - sykehus i realtid.
• Ikke teknologi, men struktur som kan ivareta teknologien
• Ipad m pasientjournal.
• Håndholdt datamaskin som kan brukes i bilen
• - Varslesystem nattestid for beboere som vandrer og setter seg i fare. / - Moderne raske datasystemer og videre utdanning i IKT. / - Bedre teknologisk apparater.
• Nettbrett til medisinutdeling, signering direkte på data. / Bedre data og it- løsninger, ingen mannsdominerte yrker hadde godtatt så dårlige løsninger. For få datamaskiner, Gerica er ikke intuitiv, treghet i systemet og venting hver gang man skriver.
• GPS sparing av pasienter med demens. Nettbrett til å skrive rapporter inne på avdelingen med. Elektronisk avviksmelding.
• Nettbrett
• Ulike alarmer, m.a fall og bevegelsaøarmer, GPS, skype, elektrisk dosett
• Gode løsninger for at demente/ mennesker med redusert orienteringsevne skal kunne bevege seg fritt utendørs! Vil tro det må være mulig å få gode kommunikasjonsløsninger til hjemmeboende, for å gi trygghet, enkle, billige, lettvinte løsninger for å få tatt blodprøver.
• Bedre rapporteringssystem. Nåværende er ALTFOR tidkrevende
• Ipad
• Bedre dokumentasjonsverktøy.
• Kjappere IKT løsninger der ein har tilgang til t.d Ipad. Dette for at ein skal kunne ta teknologisk hjelpemiddel med seg når ein får akutt sjuke pas og ein må rådføre seg med AMK/lege samtidig som ein kan observere pas og gjere dei ulike målinger som trengs
• Mer alarmsystemer på dører - omtenksom overvåking. alarmmatter av ulike slag. Lettbetjente GPS, Langt bedre teknologiske dataløsninger. IPAD journaler, trådløse systemer. Alt på elink. Enklere dataløsninger. Mer selvforklarende enn i dag.
• mer opplæring, påfyll av nye teknologier, kommer stadig noe nytt, vi får alt for lite oppdatering
• GPS på demente.
• Mer løsninger med frivillig overvåking på god måte for at demente skal få bevare friheten og bo i eget hjem. Mange flere tekniske løsninger for at de som ønske det skal klare seg selv mer i hverdagen. Løsninger som kan brukes i tidlig stadie for å opprettholde egen funksjon.
• GPS som ( nesten ) ikke veier noe, og heller ikke tar noe plass.
• Jeg kommer ikke på noe men det er viktig å rekrutere flere unge til å studere Sykepleier. / Jeg skulle ønsket at vi kunne ha mer tilgang til PPS i hjemmetjenesten.
• Flere hjelpemidler i hjemmet slik at man kan gjøre en grundigere vurdering før man kontakter lege. For eksempel crp apparat, saturasjonsmåler og lignende.
• IT teknologi som varsling hos både demente og andre som ønsker det. Bedre løsninger for forflytning når pasienten ikke klarer det selv.
• Apper med ulike aparater som pasienter kan bruke selv, som f.eks BT og BLS målinger, hjelpemidler som er mer selvgående, demens teknologi / og enklere dokumentasjonssystem
• GPS varsling ( som trygghet) , bedre tilgang på "robotdyr" som kan skape glede hos demente
• Kontorarbeid tar for mye tid, selv om vi ikke har avsatt tid til det.
• GPS
• Alarm for opp av seng/ut av dør.
• PDA med tilgang til Felleskatalogen. En face-to-face løsning når hjemmeboende bruker trygghetsalarm.
• Ipad og tilgang på lettere løsninger innen dokumentasjon. Profil er en dårlig og tungvint dokumentasjon system
• Nyere mobiltelefoner, datasystemer som fungerer bedre, kurs i journalføring til alle ansatte så alle gjør likt, i bilen (tilgang til sårutstyr, blodtrykksmåler, blodsukkermåler mm)
• Vi har profil som er eit elendig rapporteringssystem så det kan bli bedre. Heis i taket slik at pasient kan løftes fra seng til toalette eller bad smidig uten at det blir ubehagelig for pasient eller dei som skal hjelpe, sengeheis som virker, utstyr som lettere arbeide med løft av pasienter som ikkje kan stå. Utstyr som vasker gulv fordi det forventes at spl og hjelpe pleier skal vaske gulvene til pasient romene, pga reinhold personell blir ikkje prioritert og ansetter for få personer for å holde sykehjemmet reint.
• Sensorer som forteller når pasientene er ute av sengen hadde vært nyttig. Mye teknologi finnes allerede, men det er for lite kunnskap om det. I tilegget er jo lovverket strengt og komplisert. Omfattende prosess å få tak i hjelpemidlene, så ofte blir det utsatt, og dermed ikke gjort i det hele tatt.
• Bedre, mer brukervennlig og raskere datasystem / - enklere og felles kommunikasjonskanal med spesialisthelsetjeneste og fastlegekontor / - felles pasientjournal / - elektronisk løsning på utdeling av medisiner, dosettlegging
• Flere hjelpemidler, blant annetløfteheis i taket på hvert rom, likt rapportsystem på PC i kommunen, dvs. at sykehuset og sykehjemmene har samme program
• Ønsker flere tilganger til å komme på data slik at man får dokumentert på pasienter og å hente inn prosedyrer og så videre. / Ønsker lettere kommunikasjon mellom sykehus, legevakt, fastlege og sykehjem.
• Bedre og mer tilgjengelig bærbare it-verktøy.
• Ingenting
• Trygghetsalarmer med fleire funksjonar, medisindispensere men enkel funksjonalitet, kommunikasjonsløysingar kontor/pasient, mekanisme for å ta på og av støttestrømper.( i dag består mange oppdrag i h.spl i å ta på og av sokker, utførast både av spl og fagarb,)
• Falldetektorer
• Større muligheter for toveis kommunikasjon med pasienter i hjemmene, både videosamtaler og å kunne sende informasjon mellom pasient- hjemmesykepleie- lege. / Felles elektroniske systemer for alle linjer innenfor helsevesenet, sikre informasjonsflyten. / GPS til flere vandrere. / Bevegelse sensorer koblet til trygghetsalarmen, slipper å forstyrre pasienter om natten for å se at de ikke er oppe og våkne. / "narkobank" for sikrere narkotikakontroll. / Multidose til utvalgte pasienter (+ alle medikamenter i boks i stedet for blister).
• Det er mye bra av teknologiske løsninger i da, og mer vil komme. Men det jeg ser er som et problem er implementeringen av dette i den enkelte avdeling. Mye er snakk på et overordnet plan, og ikke nødvendigvis tatt ned til avdelingene.
• Bedre muligheter for at eldre kan bo lengre hjemme med demens
• En slags id brikke som kunne gi demente mere frihet til å bevege seg dit de vil, når de vil. så lenge det ikke går ut over deres sikkerhet.Trafikk og så videre
• Kanskje raskere og bedre kommunikasjon mellom første og andrelinje tjenesten,
• Jeg vil ikke snakke om teknologiske løsninger,men vi trenger mer folk på sykehjem til å med passe eldre.
• Direkte kontakt med kirurgisk poliklinikken via Ipad i forhold til sårprosedyrer. / Sensorer fall i hjemmet. / Sensorer urinlekkasje / Istedenfor medisinrom, en maskin hvor man kan scanne brukers medisinkort og deretter få ferdig trykte poser for hele døgnet. Skulle vært tilknyttet hver enhet, så det var tilgjengelig for hjemmesykepleien og sykehjem. / Lenestoler med innbygd toalett, som en dostol. / Automat installert hos LAR bruker, hvor bruker får utdelt sin medisin hver dag til samme tid ved å avlegge fingeravtrykk. Bruker blir filmet av automat ved inntak av medikamentet. Om bruker ikke inntar medikament på rett måte, avløses en alarm til hovedansvarlig sykepleier. / Insulinpumpe med automatisk blodsukkermåling. Når bruker skal spise trykkes det bare på en knapp, blodsukker blir målt og insulindose blir satt ut i fra programmert dosering fra lege. Alarm til ansvarlig sykepleier ved for høyt eller lavt blodsukker. / Hos personer med hukommelsessvikt, installert skjermer på hvert rom med video og sensorer hvordan dusje seg, hvordan utføre morgenstell, hvordan pusse tenner, hvordan smøre mat, hvordan lage kaffe. Hjemmebesøk hver måned hvor situasjon blir vurdert i forhold til hukommelse. En har mulighet til å legge til flere videoer i forhold til hvordan hukommelsen svekkes.
• Nettbrett / Diktafon og tale til skrift
• bedre heissystemer, ringeanlegg som funker, datamaskiner som funker, enkle og effektive dokumentasjonssystemer (ikke helios)
• Bedre utviklet alarmsystemer i hjemmetjenesten. Gjerne et system som "overvåker" brukeren på en bedre måte. Med madrasser som merker da de står opp, og et system som fanger opp de som forlater egne bolig.
• Mer tilgjengelig hjelpemidler og mindre byråkrati for å få praktiske hjelpemidler (gjelder kommunale institusjoner)
• Fallsensoralarm, teledosett, nattbordlampe og video konferanse for de alle svakeste pasienter som ikke kan komme til fastlege av forskjellige grunner da kan time skjer i stuen med sykepleier og evt. pårørende.
• GPS til personer med demens. PPS med tilknytning til journalsystemet. Elektronisk minnealbum/livshistorie til beboere som kan brukes til identifisering for beboerne selv.
• Nytt trygghetsalarmsystem for hjemmeboende er på vei, mobilomsorg er startet opp og skal videreutvikles. Toaletter som både vasker og tørker finnes allerede, og flere pasienter kunne hatt nytte av det. Men teknologien vil aldri kunne erstatte alt. Mange utfordringer kunne vært løst med bedre ledelse. Utbrente sykepleiere som ikke orker pasienter eller turnusarbeid blir fort dårlige sjefer som dessverre ikke klarer å fange opp menneskelige ressurser. Sykemeldinger og gjennomtrekk av personell som resultat blir dermed et hinder for faglig kontinuitet og trivsel.
• Trygghetsskapende teknologi/løsninger, som gjør at personer kan bo lengre hjemme, eller har mulighet til å påkalle hjelp på en lettere måte enn i dag.
• Pasientene har egen journal/ helsekort brikke til bruk i all offentlig helsevesen.
• Forbedret IKT løsninger. Enklere EPJ systemer.
• Enklere dataprogrammer som tar mindre tid
• Alarm på pas.seng til demente som gir beskjed når dei står opp. Evt sporing av heimebuande demente. Skal få Ipad i heimespl.slik at du har tilgang på journal
• Fysioterapi og andre aktivitetsmidler. Forskjelige heiser.
• Et mer effektivt journalsystem. Automatisk legemiddelforsyning.
• Heisanordning som kan henge i taket inne på rommet permanent. bevegelses sensor i seng..
• Bærbare løsninger for å hente frem informasjon(med.lister,journal og så videre) og for å dokumentere "i farta" siden det stadig dukker opp nye ting som må huskes til man får tid til å skrive. Vi har tre gamle PC'er på ett trangt, støyete vaktrom fullt av både pleiere og vandrende demente. / Ønsker også noe som kan aktivisere pasientene (lignende wii - med flere spill og treningsprogram bedre tilpasset eldre og en stor skjerm med internettilgang og ett sted der musikk, gamle filmer, lokalhistoriske dokumentarer og variert, bedre underholdning er samlet)
• At folk med demens kan se og høre sine pårørende på en skjerm, spesielt når de er urolige. Slippe beroligende medisiner.
• Først og fremst at alle nødvendige fysiske oppdaterte hjelpemidler bevilges midler til, for å beskytte ansattes rygger og helse og for å lette arbeidet, effektivisere, og gjøre tunge pleieoppgaver bedre og vesentlig mye tryggere for pasientene. Heiser, vendesystemer for seng og så videre finnes men er for dyrt, på bekostning av ansattes rygger, hofter og knær, og arbeidet er også mer tidkrevende enn det hadde trengt å være.
• Vi må ha ett journal system som fungerer til det det er ment til!!
• Alarmer for ytterdør,for å registrere når demente er på tur ut. Alarm ,overvåking når demente går ut av sengen.
• Medisinske hjelpemidler. Ekg, blæreskanner, aut.bt målere, blodsukker app, digitalt medisinlager og så videre
• Mulighet til å kunne skype med brukere av for eksempel heimesjukepleien. Dosetter som levere ut medisin for rett tid og dag. Apparat for måling av blodsukker som brukere av heimesjukepleia lett kan administrere og som sender resultatet via for eksempel ein app til sjukepleiaren.
• Skikkelig datautstyr
• Roboter som tar de tyngste løftene, legger dosetter, tar kjøkkenoppgaver og annet foretakene arbeid.
• Smarttelefon og Ipad.
• teknologi som varsler pas om når medisiner skal tas (vet dette finnes men blir ikke brukt i hjemmespl d.d)
• Telefoner og datamaskiner som alltid fungerer. Elektriske senger på batteri i stedet for kabel.
• Jeg ønsker å få midler til å kjøpe utstyr som allerede er på markedet. Ipad til bruk ute i avdelingen. Ellers er eneste ønske flere sykepleiere!
• Bedre heiser, men ingen teknologiske løsninger kan veie opp for at det er forliste folk på jobb
• GPS for demente de får da bedre livskvalitet
• GPS på demente pasienter slik at de kan få bevege seg mere fritt. / Teknologiske boliger for demente som varsler brukerne og div. F.eks ta medisin, nå må du spise, nå er det snart natt og så videre.
• Bedre og mer tilgjengelig dokumentasjonssystem. Effektivisering av medikamenthåndtering.
• Lettere dokumentasjonssystemer
• Videosykkel (trimsykkel med video av nærmiljø) / Automatisk tillaga medikamentdosetter / Betre IKT løysing med progam som kommuniserer med kvarandre i større grad enn dagens e-meldingar (betre kommunikasjon mellom dips-infodoc og profil) / Større bruk av telekommunikasjon og telemedisin både når det gjeld kompetanseheving og pasientbehandling
• Bedre løfteanordninger, tilrettelagte bad, i det hele tatt oppdatert utstyr som virker!
• Bedre og raskere datasystem
• Jeg ønsker senger og madrasser som bedre ivaretar pasientenes behov for stillingsendring og trykkavlasting. Senger som bedrer pleiernes jobbsituasjon. Jeg ønsker kontroll og overvåkningssystem for pasienter. Både monitorering av bt puls og o2-metning og kontroll for urolige pasienter. Jeg ønsker blærescanner og dopler. / Jeg ønsker bevilgninger som dekker både utstyrsbehovet i sykehjemmene og vedlikeholdsoppgaver slik at vi kan kvitte oss med bakteriefeller som sprukne fliser, råtne innredninger og fillete gulvbelegg.
• Mulighet til å kommunisere m pas via web kamre i stedet for å måtte kjøre ut til de noen ganger. / Fokus på teknologi fremover da kommende generasjon vil kunne benytte disse bedre enn dagens generasjon. For eksempel treningsfilmer de kan gjøre selv og logge hvor sykepleier og andre går gjennom program etc med de( forebygge etc)
• God nettilgang så pasientene/ pårørende kan skype / Utvidet bruk av GPS og sporings muligheter / Skjermer på vakterom for plan av arbeidsoppgaver / Mange flere PC er, gjerne små bærbare for dokumentasjon og informasjon underveis
• PC med i bilen i hjemmesykepleien. Slik at jeg har med meg all info. over brukere som er tilgjengelig for oss sykepleiere. Bilen er stort sett vårt "kontor" i hjemmesykepleien, og sparer mye tid på å kjøre inn og ut fra kontoret. Kan lettere svare på spm. der og da både fra blant annet leger og / eller pårørende, enn at vi må ringe de opp igjen senere. GPS på brukere som gjerne vil ut, men ikke alltid finne veien hjem igjen.
• Bedre alarmsystem / Ipad bruk hos pas.seng
• Mulighet til å utføre flere oppgaver på institusjonen uten å være avhengig av eksterne aktører. For eksempel røntgen ol
• sporingsteknologi av demente, varslings- og kommunikasjonssystemer for demente, flere høyteknologiske senger og heiser.
• Bra som det er
• Bærbare terminaler, evnt "veggtavler" på alle rom til journalføring
• Ingen teknologiske løsninger kan bytte menneskeheten...pasienter, brukerne, alle vi... særlig når vi er syke, trenger vi ekte mennesker...men...jeg trenger flere datamaskiner som fungerer godt, og trenger ikke å vente til de andre er ferdig å skrive.
• GPS-overvaking så pasientane får meir fridom. / Underhaldningsteknologi med meining) (for eksempel sykle framfor skjerm) / Mogelegheit til å snakke med pasientane via alarmen deira. / Toalett som vaskar og tørker pasienten nedentil. / Betre forflytningsutstyr
• Veiledning av pasienter og pårørende, direkte kommunikasjon med sykehus, fastlege og andre samtidig
• Ønsker meg enklere dataprogrammer i journalføringen....hurtigere PC..mer samordning i pasientjournaler mellom ulike institusjoner.
• Enklere dokumentasjon system
• Elektroniske pasientjournaler i mobile format, slik at det var tilgjengelig i felt / Økt bruk av trygghetsalarm(Ja at den erstatter unødige tilsyn) / Data/video tilsyn av relativt friske pasienter. (Samme grunn som over) / Diagnoseverktøy (el.BTapparat, O2 måler EEg/m overføring,)
• Enklere, mer tilgjengelige og mobile dokumentasjonsverktøy. Bedre nøkkelsystemer i hj.spl.. Pasientrettede hjelpemidler bør også tas mer i bruk. Telemedisin, videotilsyn/"skype", tablettdispensere med alarmer ol, vask/føn toaletter, og så videre.
• GPS demente så de bevege seg fritt. Teknoinske hjelemiddler hjemme.
• Enklere og sikrere system for dokumentering
• Enklere teknologiske løsninger - et dokumentasjonssystem - en rutine for e-mld som omfatter hele norge, mulighet til å ha tilgang på legejournal fra legekontor
• GPS scoring av demente
• Flere med GPS
• Nettbrett eller PDA der man har tilgang på profil eller liknende ute hos pasienten.
• Ingen flere teknologiske hjelpemudler
• Ingenting! Finnes ingen teknologi som kan erstatte den menneskelige kontakten, og den er grunnleggende viktig for å yte god sykepleie.
• Hjertestarter
• Alarm for å hindre fall. / GPS for at demente kan bevege seg friere under kontroll.
• Mer bærbare utstyr til prøvetaking og kommunikasjon
• Mobil omsorg. Ulike sensorer i hjemmet for å forbygging fall, beskjed om epileptisk anfall og så videre. Videokommunikasjon.
• Takheiser, bevegelsevarsler på alle rom. Det viser seg også at skyvedør til bad, dosetter i kontrastfarge, sansehager hvor man kan gå fri, mindre avdelinger til demensrammede er også blant nye teknologiske løsninger.
• IT-system som gir oss samme info uansett hvor man jobber, samkjøring av informasjon
• GPS på eldre. Landsdekkende datasystem slik at at kommunen fikk alle de samme dokumenterte dataene som på sykehus. Bruker for mye tid på purre på å få røntgensvar og notat fra spesialist.
• At man kan sende bilder av sår og så videre, evt at pas kan kommunisere via Skype funksjon med spesialisthelsetjenesten.
• Oppdatert pasientjournal med på oppdrag, f.eks Ipad med eget program. / Mer samhandling mellom ulike tjenester.
• Mobil omsorg / En skypeløsning mellom lege, pasient og sykepleier i f.eks. sår stell sammenheng
• Bedre heiser/lifter, elektriske toaletter og vasker, annet alarmsystem.. Etc
• GPS på demente så de kan være ute.
• PDA-teknologi.
• En mer utbredt bruk av hjelpemidler for å overvåke demente- I form av fallalarm-døralarm-GPS etc. / Automatisk medisinutdeler for dem som har medisin I hjemmet. Da kan hverken pasient eller pleier gi feil dose iallfall.
• Enklere tilgang til å dokumentere. / - Ett felles journalsystem
• Mobil/pad med pasientliste, nøkkel, sykdomshistorikk og pårørendeinfo til å å med ute i feltet
• Profil på mobilen.et raskere nettverk,
• Fallalaramer, døralarmer
• Bärbar PC,mer mulighet til sykehjem og har kontakt til sykehus,elektronisk meldinger er veldig lite,trenges mer.
• Har ingen ønsker akkurat nå. Har det vi har behov for pr. d.d
• Ønsker mer tid til pasientoppfølging. Ikke nødvendigvis mer omsorgsteknologi. Økt samarbeid/informasjonsveksling mellom spl/lege/annet for optimal oppfølging av pasient.
• Fall og lysregulerende sensorer. System som kun åpner døren inn til rett pasientrom
• Gode verktøy og rapport systemer som er lette å bruke.
• Aktiviserings teknologi i hjemmet, mer telesykepleie via skjerm.
• - GPS-sporing av demente med utfartstrang.
• Laptop som kan tas med ut til brukerens.
• Samme journal system mellom institusjoner som f.eks sykehus, både psykisk og somatisk, sykehjem, hjemmesykepleien, på tvers av kommunegrenser
• Bærbar journalføring
• Multidoser/Scanner for A- og B-preparater
• Ipad
• Ønsker vel mest at prisen skal reduseres på det som alt finnes der ute slik som ringe matter. 10 000,- for en vanntett ringematte! Det er kjempefint at det finnes, men vi får ikke kjøpe det for vi har ikke råd.
• Tilgang til databaser med forskning
• Smarttelefon og nettbrett, bedre varslingssystem som fall alarm og sengealarm. Flere funksjoner på sengene, raskere datasystem, bedre kjøkkenutstyr, multidose
• At vi har råd til å få mulighet til teknologi

Les mer:

Tema: Eldreomsorg 2035

Jeg ønsker systemer som snakker sammen.
Jeg ønsker GPS-sporing på demente
Jeg ønsker elektronisk nøkkel til pasientenes ytterdører i hjemmesykepleien
Jeg ønsker vaskemaskin til rullatorer, rullestol og prekestoler.
Jeg ønsker spyle-WC.
Jeg savner ikke teknologi, men arbeidskollegaer.
Jeg ønsker meg blærescanner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse