fbpx Somaliske innvandrerkvinner har problemer med å forstå helseinformasjon Hopp til hovedinnhold

Somaliske innvandrer­kvinner har problemer med å forstå helse­informasjon

Bildet viser fire somaliske kvinner
PROBLEMATISK: Det er vanskelig for somaliske kvinner i Norge å ta riktige beslutninger om helse. Illustrasjonsfoto: iStock / Jann Huizenga

Innvandrere fra Somalia har dårligere helse og begrenset tilgang til relevant helseinformasjon. 

Norges innvandrerbefolkning, altså innvandrere og deres norske barn, steg fra 183 000 personer i 1992 til 759 000 i 2014. Av disse er cirka 30 prosent flyktninger, og den største gruppen kommer fra Somalia. Vi finner innvandrere i alle norske kommuner, der Oslo har høyest andel: 32,5 prosent av innbyggerne. Innvandrere i Norge, spesielt flyktningene fra Somalia, har både dårligere helse og begrenset tilgang til relevant helseinformasjon. Årsakene til dette er nytt land, nytt språk og ny kultur. Flere studier rapporterer om en positiv sammenheng mellom utilstrekkelig helseinformasjonsforståelse og innvandreres helseproblemer. 

Til tross for mye forskning på temaet har vi fortsatt lite kunnskap om helseinformasjonsforståelsen til innvandrerkvinner fra Somalia bosatt i Europa, og enda mindre om dem som bor i Norge. Målet med denne tverrsnittsstudien var derfor å måle helseinformasjonsforståelsen til 302 somaliske kvinner over 25 år bosatt i Oslo og Akershus. Data ble samlet inn med en kortversjon av «The European Health Literacy Questionnaire» i strukturerte intervjuer og analysert med logistisk regresjon.

Resultatene viste at 71 prosent av somaliske kvinner har vanske med å forstå og benytte seg av helseinformasjon og helsetjenester. De greier heller ikke å ta riktige beslutninger tilknyttet helse. Å være arbeidsledig og dårlig sosialt integrert bidrar til manglende helseinformasjonsforståelse blant somaliske kvinner.

Forbedret helseinformasjonsforståelse vil mest sannsynlig øke sjansen for å bedre helsen til innvandrere og bevege oss mot en mer likeverdig helsetilstand for alle innbyggerne i Norge. Derfor må myndighetene og helsepolitikerne fokusere på tiltak som kan øke helseinformasjonsforståelsen i norske innvandrermiljøer.

Referanse

Gele AA, Pettersen KS, Torheim LE, Kumar B. Health literacy: the missing link in improving the health of Somali immigrant women in Oslo. BMC Public Health 2016;16(1):1134.

Kommentar

I denne studien viser Gele med kollegaer hvorfor det er problematisk for kvinnelige somaliske immigranter å orientere seg i den norske helse- og velferdsstaten. Manglende helseinformasjonsforståelse og dårlig sosial integrering fører dem inn i en vond sirkel med dårligere helse som resultat. Dette er viktig kunnskap for helsepersonell som møter dem som pasienter.

Les også:  Reduserer språkbarrierer på sykehus og Har ikke ord for depresjon.

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.