fbpx Syn, hørsel og lysforhold hos eldre Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Syn, hørsel og lysforhold hos eldre

Dette er en presentasjon av en doktorgrad. Hvis du vil lese selve avhandlingen, må du ta kontakt med doktoranden eller utdanningsinstitusjonen.

« Hearing, vision, and lighting conditions among older recipients of home care»

Et av målene med avhandlingen var å gi økt kunnskap om hørsel og syn blant eldre som mottar hjemmesykepleie, samt å se om det var samsvar mellom de eldres egne vurderinger og standardiserte tester. Haanes ønsket også å måle effekten av en intervensjon utviklet for å forbedre hørsel- og synsfunksjon i tillegg til lysforholdene i hjemmet.

  • Doktorand: Gro Gade Haanes
  • Disputerte: 8. september 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Haanes

1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Min avhandling viser at mange eldre mottagere av hjemmesykepleie lever med hørsel- og synssvekkelser som ikke er undersøkt av spesialist. Den viser videre at de eldre i stor grad aksepterer sin situasjon og tilpasser seg denne. En ROC-analyse avdekket at egenvurdering av ett globalt spørsmål ikke er tilstrekkelig til å avdekke hørsel og synssvekkelser. Avhandlingen viser også at man ikke kan forvente at eldre selv skal utføre alle nødvendige tiltak for å bedre sin funksjonelle hørsel og sitt funksjonelle syn, samt bedre innendørsbelysningen. De trenger mer hjelp enn kun råd og veiledning; de trenger tett oppfølging og assistanse.

2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen er organisert i to delstudier med tre artikler, som er publisert i internasjonale tidsskrifter. Delstudie 1 består av en tverrsnittsundersøkelse for å beskrive hørsel, syn og lysforhold i hjemmet. Da jeg så at det var stor avstand mellom hvordan de eldre selv vurderte hørsel og syn sammenlignet med standardiserte tester, ble det gjennomført en ROC-analyse, som er en diagnostisk test for å undersøke dette mer i dybden. Delstudie 2 er en randomisert, kontrollert klinisk studie for å undersøke hvorvidt råd, veiledning og støtte bidro til å bedre funksjonell hørsel og syn, samt forbedring av lysforholdene.

3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Eldre mennesker selv, sykepleiere som jobber med eldre, pårørende og alle som har kontakt med eldre mennesker. Svekkelser i hørsel og syn kan true funksjon, trivsel, kommunikasjonsevne og livskvalitet blant eldre. En optimalisering av hørsel og syn er viktig for å sikre ADL/IADL-funksjoner, sosial deltagelse og unngå tilbaketrekking og ulykker.

Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.