fbpx «Hvor finner vi denne legen?» Hopp til hovedinnhold

«Hvor finner vi denne legen?»

Det norske og det polske flagget satt skrått sammen til ett flagg

Språket er et hinder for polske immigranters tilgang til norske helsetjenester, viser en studie. Leger og sykepleiere kan hjelpe ved å være tydelige og hyggelige.

Polakker er den største gruppen av immigranter til Norge. Da Polen ble medlem av EU i 2004, økte utvandringen fra Polen til Vest-Europa markant. Forskning viser at tilgang til helsetjenester er et sentralt aspekt for vellykket integrering i et nytt land. Studier påpeker at polske immigranter i Storbritannia og Norge ofte ikke er klar over hvilke helsetjenester de har krav på i vertslandet. Språkproblemer og manglende kommunikasjon nevnes ofte som de vanligste årsakene.

Målet med denne kvalitative studien var å utforske faktorer som hemmer og fremmer polske immigranters tilgang til norske helsetjenester. Data ble samlet inn med 19 semistrukturerte intervjuer, som ble tatt opp på lydbånd, transkribert og tematisk analysert. Førsteforfatteren er selv polsk. Dermed kunne deltakerne – åtte menn og elleve kvinner – snakke friere på sitt eget språk.

Den mest hemmende faktoren var språkbarrieren, som førte til mangelfull kommunikasjon og manglende kunnskaper om hvordan de kunne finne frem i det norske helsevesenet. Deltakerne syntes også det var vanskelig å forstå hvordan norsk helsevesen er organisert, hva de kunne forvente av legen og hvilke holdninger norske helsearbeidere har. Tilgangen til helsetjenestene ble enklere med et godt sosialt nettverk med andre polakker. Også møter med vennlige sykepleiere og leger gjorde tilgangen lettere.

Følgende sitat fra artikkelen illustrerer det siste: «Jeg gikk til legen min, og han sendte meg en henvisning til en annen lege. Jeg fikk brevet, og det inneholdt en adresse, en dato og et kart. Jeg visste hvor jeg skulle gå, inn hvilken dør, og hvor jeg skulle snu.»

Referanse

Czapka EA, Sagbakken M. «Where to find those doctors?» A qualitative study on barriers and facilitators in access to and utilization of health care services by Polish migrants in Norway. BMC Health Services Research 2016;16:460.

Kommentar

I denne studien viser forskerne at polske innvandrere har problemer med å forstå hvordan norsk helsevesen fungerer. Dette kan få betydning for en vellykket integrering. En vellykket inkludering av innvandrere betyr også at de kan bruke norske helsetjenester, og at de forstår hvordan systemet fungerer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse