fbpx Aldri hatt flere søkere til sommerturnusen: – Vi har klart å skape oss et godt rykte Hopp til hovedinnhold

Aldri hatt flere søkere til sommerturnusen: – Vi har klart å skape oss et godt rykte

Bildet viser en gruppe sykepleiere i Møre og Romsdal

Å få nok ferievikarer til sommerturnusen er krevende mange steder i landet. Men i hjemmetjenesten i Nesset omsorgsdistrikt er det ikke lenger en utfordring.

– I fjor brukte vi svenske medisinstudenter for å få kabalen til å gå opp, sier sykepleier Camilla Bugge Skåren. Hun er tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved hjemmetjenesten i Nesset omsorgsdistrikt, som ligger i Molde kommune. 

I flere år ble ikke feriekabalen løst før i siste liten. Hull i sommerturnusen måtte tettes med både fast ansatte og svenske medisinstudenter. 

Så bestemte ledelsen seg for å se på om det var noe de kunne gjøre for å forbedre situasjonen til den påfølgende sommeren.

Viktig å være inkluderende

De satte seg ned og diskuterte hvordan de kunne gjøre arbeidsplassen mer attraktiv, spesielt for studentene som allerede hadde vært innom i praksisperioden. 

­Vi tenkte over hvordan det var da vi selv var studenter og innså at man ofte kan føle seg som en byrde, sier verneombud Jeanette Fjøseide. 

Hun forteller at det har vært viktig for dem å inkludere studentene i arbeidsmiljøet tidlig. 

Det innebærer å vise dem at de blir verdsatt, ha et godt samarbeid med Høgskolen i Molde og å fortelle studentene om de gode læringsmulighetene i jobben. 

Framsnakket arbeidsplassen

Inger Anne Øyen er avdelingsleder for hjemmetjenesten, bofellesskapet ved helsehuset og somatisk dagsenter i Nesset omsorgsdistrikt. 

Hun mener at en viktig suksessfaktor har vært at de ansatte oppriktig viser studentene at de er viktige for dem, framsnakker sykepleiefaget og jobben de gjør, noe som igjen motiverer og inspirerer studentene. 

– Framsnakking er veldig viktig. Vi har vært opptatt av å fremsnakke både faget, arbeidsplassen og kollegene, sier hun og legger til:

­– Vi har klart å skape oss et godt rykte.

Resultatene av å satse mer på rekruttering av studenter kan de ansatte på Nesset nyte godt av denne sommeren. De fikk flere søkere enn noen gang og visste allerede i januar hvem som skulle jobbe i sommerferien. De fleste av dem var lokale studenter som hadde hatt praksis der tidligere. 

Synlig leder

En av årets sommervikarer er Serine Hånde (20), som går andre året på sykepleierutdanningen i Molde. 

Hun forteller at hun fikk et veldig godt inntrykk da hun hadde praksis i hjemmetjenesten og derfor søkte seg tilbake.

– De tok meg veldig godt imot. Sjefen var til stede i avdelingen, kom på morgenmøtet og var sammen med oss, sier hun.

Hun mener at en god arbeidsplass har rom for å gjøre feil. Hun trekker også frem godt samarbeid og en leder som er synlig i avdelingen. 

Alt dette har hun funnet i hjemmetjenesten i Nesset. 

– I tillegg er det naturen her. Det å få kjøre rundt og besøke brukere i dette miljøet er veldig fint, sier Hånde og legger til:

– Det er en god arbeidsplass og et fint sted å jobbe i sommer. 

– Kan stole på at brukerne får god hjelp

– Det at vi hadde hele sommerturnusen på plass tidlig, og i tillegg at flere av vikarene er ferdig utdannede sykepleiere, gjør at vi som er fast ansatt, kan slappe mer av denne sommeren, sier tillitsvalgt Camilla Bugge Skåren. 

At årets vikarer er eldre og mer erfarne enn tidligere, skaper mindre bekymringer.

De faglige vurderingene og observasjonene som studentene gjør, resulterer i at vi sykepleiere kan stole på at brukerne får god hjelp uansett hvem som måtte komme, sier Skåren. 

Fakta
Dette gjør de:
 • Alle ansatte inkluderer og ivaretar studenter når de er i praksis.
 • Veilederne og øvrige ansatte er faglig engasjerte, som smitter over til nye medarbeidere.
 • Har fokus på god omdømmebygging av tjenesten
 • Tjenesten er innovativ og åpen for nye måter å jobbe på.
 • Veilederne viser interesse for studentene sine, delegerer oppgaver og utfordrer studentene til å ta ansvar.
 • Nye medarbeidere får raskt delegert ansvar, utfordringer og blir selvstendige. De får også utnevnt en sykepleier som er ansvarlig for den nye ansatte (fadderordning).
 • Har gode fasiliteter på jobb med ergonomiske arbeidsstasjoner, romslige lokaler, tilstrekkelig medisinsk utstyr, nye tjenestebiler, hvilestoler for langvakt og nattevakter, nytt arbeidstøy som signaliserer tilhørighet til Molde kommune. 
 • Alle ansatte var inkludert i utarbeidelsen av ny turnus med langvakter og hver fjerde helg. Dette har gitt godt samhold mellom ansatte.
 • Ansatte er flinke til å skrive avvik, som brukes for å gjøre kvalitetsforbedringer. Avvikene blir beskrevet og tiltakene som er utbedret/forbedringsforslag, sendes til alle ansatte en gang per måned. 
 • Har jobbet bevisst med arbeidsmiljøet for å få til godt samarbeid på tvers av profesjoner. Dette med støtte fra kommunen.
 • Sykepleierne delegerer og veileder fagarbeiderne til å utføre faglige oppgaver.
 • Har mye godt humør med i arbeidet.
 • Spleiser på felles god lunsj på fredager og reflekterer rundt hva de står i.

Kilde: Nesset omsorgssenter

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse