fbpx Langvakter: – Er 90 minutters pauser nok for å klare å stå i det? Hopp til hovedinnhold

Langvakter: – Er 90 minutters pauser nok for å klare å stå i det?

Tom Frost

18 avdelinger skal teste ut langvakter i sommer. Så skal turnusen evalueres grundig. – Jeg er spent, sier foretakstillitsvalgt Tom Frost.

Sykepleier og foretakstillitsvalgt Tom Frost har i lang tid forhandlet om lengre pauser, økonomisk kompensasjon og kortere arbeidsuke for dem som har langvakter.

Han har vært i dialog med arbeidsgiveren i Vestre Viken om hvordan langvaktene kan reguleres.

I november 2023 var partene uenige om pausetid og total arbeidstid for dem i langvakter.

– Vi vil ha 90 minutters pause på langvakten. Og en arbeidstid på 33,6 timer uken. Tilsvarende skiftarbeid, sa Frost til Sykepleien da.

18 avdelinger skal testes

Nå lurer Sykepleien på hvordan det har gått videre.

– Er dere blitt enige med arbeidsgiver?

– Vi har kommet frem til et rammeverk for året 2024. Vi skal teste ut langvaktene på nytt i et vesentlig større omfang enn før, sier Tom Frost.

Langvaktene er på 12,5 timer.

I fjor sommer var tre avdelinger på tre sykehus med i en pilotundersøkelse. Denne sommeren er det 18 avdelinger på fire sykehus som skal testes.

Det vil si somatiske avdelinger på sykehusene i Kongsberg, Drammen, Ringerike og Bærum. Flest avdelinger testes i Bærum.

Økt ubekvemstillegg for langvakter

De som frivillig jobber langvakter på disse sykehusene i sommer, skal jobbe hver tredje helg. 

Andre steder jobber de med langvakter færre helger.

– Det blir mye helgetimer, da. Og derfor får de kompensasjon, sier Frost om ordningen i Vestre Viken.

– Med en pengesum?

– Ja, ubekvemstillegget er i prosent. De som har lange vakter hver tredje helg, får en høyere prosentsats. En kompensasjon for at de jobber mange timer i helgen.

  • Vanlig sats er 26 prosent.
  • For dem som jobber langvakter hver tredje helg, er satsen 47 prosent.

Bruker eksterne for å unngå bukken og havresekken-effekt

De som skal teste ut langvakter, både sykepleiere og helsefagarbeidere, gjør det frivillig, understreker Frost.

– De går ved siden av dem som jobber på tradisjonell måte. 

– Går det fredelig for seg?

– Ja, jeg har inntrykk av det nå som vi har på plass ett rammeverk for videre pilotering. Så skal dette evalueres eksternt etter sommeren.

Til dette har de fått midler fra Helse Sør-Øst.

– I fjor var det arbeidsgiver som evaluerte. Nå ønsket vi å bli testet av en tredjepart. For å unngå bukken og havresekken-effekt, sier Frost.

Fikk gjennomslag for 90 minutters pauser

Akkurat i disse tider starter sommerturnusen.

Frost legger til:

– Selvfølgelig vil de med langvakter få 90 minutters pauser.

Det fikk dere gjennom i forhandlingene?

– Ja, bekrefter Frost. 

– Hva med kortere arbeidstid? Har dere fått en turnus som er likestilt med skiftarbeid, slik dere ønsket?

– Det fikk vi ikke gjennom. I denne omgang.

– Vil de klare å stå i det?

– Hva tror du evalueringen vil vise?

– Jeg vil ikke mene så mye om det, jeg skal være åpen i alle retninger.

Han skyter inn at Norsk Sykepleierforbund har vært med på å bidra med viktige spørsmål som medlemmene blir evaluert på.

– Jeg er spent, sier Tom Frost.

Kan det bli a- og b-lag?

– Hva har vært spesielt viktig å se på?

Frost ramser opp flere punkter:

  • Om det er nok med 90 minutters pauser for å klare å stå i det. 
  • Om man får gjennomført spisepausene.
  • Om sykepleierne opplever slitenhet, både psykisk og fysisk, etter flere langvakter på rad over en periode.
  • Om hvordan arbeidspresset er gjennom dagen. 
  • Har de en struktur der presset ikke er så voldsomt for dem som har langvakter, sammenliknet med vanlige vakter?
  • Klarer man å unngå at det blir a- og b-lag?

– Når langvakter er temaet, er det lett å glemme de andre. Det er jo ulike vaktordninger som skal gå i lag. Det gjelder å ivareta alle. Og frivillighet er viktig, sier Tom Frost.

– Vanskelig å vite hva kroppen ville si

– Kunne du selv tenkt deg å gå langvakter?

– Det hadde vært interessant å teste det ut. For å vite enda mer om hva jeg snakker om, ler Frost.

Og mer alvorlig:

– Om det var noe kroppen ville si var innenfor, er vanskelig å vite. Noen vet at de ikke tåler det. Andre kan få seg overraskelser: De tror de tåler det, men det viser seg at det er tøft over tid.

Som frikjøpt tillitsvalgt går ikke Frost i turnus.

– Alle blir hørt

Ledelse er et stikkord når man skal organisere nye vaktordninger på sykehusavdelinger, påpeker den foretakstillitsvalgte.

– Å legge opp arbeidsoppgavene gjennom dagen sånn at alle skal blir ivaretatt, krever god styring og ledelse. Det er ikke noe som går seg til av seg selv.

– Det virker som dere går dypere i materien enn andre har gjort?

– Ja, med denne inngående evalueringen, så vidt meg bekjent, virker som vi tar det et skritt videre for å undersøke om dette er bærekraftig, sier Frost. 

– Og sykepleiernes stemme blir viktig?

– Ja, de blir hørt. Alle blir hørt her.

– Lederne og?

– Ja. Også de som ikke har gått langvakter, om hvordan det har vært å jobbe sammen.

Eventuell endring i pasientsikkerheten skal også evalueres etter sommeren.

Hvem vil jobbe langvakter i året ellers?

Tom Frost er spent på om mange ønsker å teste ut langvakter utover sommerperioden.

– Det er et annet kapitel, sier han.

– Selv om noen familier får det til at sykepleieren går langvakter om sommeren, er det ikke sikkert det er praktisk mulig i perioder med hverdager. Det blir interessant å finne ut hvem som vil fortsette videre hvis piloten i sommer viser seg å være positiv, sier Frost.

4 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Kari

3 weeks 6 days siden

Hei! Når du sier at vanlig sats er 27, og at de som jobber langhelg hver 3 helg har sats 47. Hvor finner jeg disse satsene, hva utgjør de? Gjelder det også for de som jobber i kommuner?

AE

Psyk. Spl.
3 weeks 6 days siden

Langvakter er forsøkt i Helse Sør-Øst. Det kostet avdelingen så mye ekstra at nå må dette spares inn igjen. Alle vet jo hva det betyr: ingen innleie ved sykdom, mer bruk av personell uten utdanning innen helse, redusert kvalitet i tjenesten til pasientene og mer arbeid på fagpersonell. Som igjen genererer stressede ig mindre fornøyde personell og mer sykdom. Egentlig ikke så mye nytt.
Jeg leser at Frost er veldig fornøyd og synes sikkert at han har gjort en formidabel jobb med avtalen. Vi snakker om noen få kroner pr mnd og det uten å få jobbe færre helger. Andre steder som har fått til dette, halveres helge-jobbingen.
Jeg håper inderlig at sykepleierforbundet IKKE lar hovedtillitsvalgte o.l. signere på nok en avtale som har medført enda mer kontroll til arbeidsgiver og som gjør at medlemmene sitter igjen med omtrent null kontroll over egen fritid. Jeg snakker selvsagt om KALENDERPLANEN! En skulle jo tro at den var signert under omstendigheter hvor en ikke bør signere noe.
Det er ikke gjort noe undersøkelse fra sykepleierforbundet ifht hvordan medlemmene opplever kalenderplanen. Hvorfor skal jeg tro at det blir anderledes nå?
Jeg har gjort undersøkelse på lokalt nivå selv og INGEN sykepleiere er fornøyd med kalenderplanen. Ikke så mange andre heller.
Hva med å SPØRRE medlemmene FØRST når det skal lages avtaler som styrer fritiden vår?

Solveig

Geriatrisk spl
3 weeks 5 days siden

Jobber i sykehjem og har gått langvakter i 3 år.
Begynte under coronatiden. Det er flere av oss som liker det og synes det er greit.Jobbet først 14,5 t , med 60 min x 2 i pause. Hv 4 helg
Men nå har vi jobbet 12,5 t i 1/2 år med 90 min pause.hv 4 helg.12,5 t er mere stressende og frustrerende og mere ugreit i forhold til rapport og samarbeid med de andre i andre vakter.
Vi har ingen ekstra kompensasjon i ekstra lønn.
Det burde vi hatt, og vi burde hatt kortere ukenpå 33.5 t.
Jeg lurer også på hvor bedrifthelestjenesten er; det er ekstra belastende å gå langvakter , og jeg mener at man burde ha rett på ktr his bedrifteheksethebesten med slike vakter.
Og det er vanskelig å få spist nok mat, erter helg er man veldig sulten.
Jeg mener man burde ha rett på middag med langvakter. som når man jobber overtid.
Opplever at det har mye å si hvem man jobbet sammen med, at det er et godt samarbeid slik at pauser blir planlagt og gjennomført. Da måten ha et egnet pauserom å få slappe godt sv..
Jeg mener og man bør ha ekstra kompensasjon på langvakt da det er ekstra belasting.

Anne Mette Borg Almeland

Vernepleier
3 weeks 3 days siden

Hva med merbelastningen for de som jobber vanlige vakter, når de som jobber langvakter avvikler pause, kommer litt seinere/ går litt tidligere, er for slitne til å ta de mest krevende arbeidsoppgavene, osv? Burde ikke den kompenseres?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse