fbpx Studentleder støtter nasjonalt regelverk for fusk Hopp til hovedinnhold

Studentleder støtter nasjonalt regelverk for fusk

Bildet viser Daniel Tørresvoll Stabu, som er studentledr i NSF

I dag er det opp til universitetene og høgskolene å definere hva som anses som fusk. To studentledere ønsker en endring.

– Realiteten er i dag at vi ikke har en definisjon av fusk som skiller på alvorlighetsgrad, og er tydelig på hvilken straff som skal gis til studenter gitt denne alvorlighetsgraden.

Det sier Oline Sæther, som er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), til Dagsavisen.

Hun sier mangelen på et godt, nasjonalt regelverk har gitt institusjonene stort rom for egne tolkninger som gjør at vi har ulike regelverk på ulike institusjoner.

– Veldig beklagelig at studenter ikke blir behandlet likt

Daniel Tørresvoll Stabu er leder av NSF Student. Han spesifiserer at NSF Student ikke har en spesifikk politikk som sier noe om regler rundt fusk, men han stiller seg bak utspillet fra NSO-lederen.

– Vi ønsker at uavhengig av studiested så har studenten lik kompetanse. For å sikre likere utdanninger er NSF Student positive til nasjonale regler, slik at studentene forholder seg til det samme regelverket og blir behandlet likt, også når det gjelder regler om fusk, sier Stabu til Sykepleien.

Forskjellsbehandling opprører studentlederen.

– Vi mener det er veldig beklagelig at studenter ikke blir behandlet likt, og at studenter kan bli stående i en vanskelig rettslig situasjon på grunn av utdanningsinstitusjonenes autonomi og fritolking av regelverk. Et nasjonalt regelverk for fusk hadde gitt like konsekvenser for likelydende situasjoner, men også lik trygghet.

Kan bli utestengt

Når studenter tas i fusk, kan de få eksamen annullert og i noen tilfeller bli utestengt fra utdanningen i ett eller to semester.

I forslag til ny universitets- og høyskolelov foreslår regjeringen å øke strafferammen på fusk til inntil to år, noe NSO er svært kritisk til.

– Reaksjoner må komme basert på om det var med vilje at man jukset, eller om det var slurv og et dårlig stykke arbeid, sier Oline Sæther.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse