fbpx Slik vil ChatGPT og chatbottene forandre innlæring og eksamensoppgaver Hopp til hovedinnhold

Slik vil ChatGPT og chatbottene forandre innlæring og eksamensoppgaver

silje fekjær prorektor på oslomet

– Studentene må lære seg å bruke chatbottene, mener prorektor og læringsdesignere. Sykepleien Forsknings assisterende redaktør tror på mer muntlig eksamen.

Forrige uke kom Kunnskapsdepartementets utredning om bruk av ChatGPT i skole og barnehager. Det er så langt ikke kommet noen liknende rapport for høyere utdanning. 

Mange av studiestedene forbereder seg nå på å forandre på hjemmeeksamener slik at ChatGPT og andre chatbotter ikke skal kunne løse oppgavene for studentene.

Oslomets prorektor Silje Fekjær sier dette om fusk ved hjelp av chatbotter:

– Reglene for hjemmeeksamen er som før, og vi mener de er dekkende også for å håndtere fusk ved hjelp av chatbotter. Det er ikke tillatt å utgi andres arbeid som sitt eget, uavhengig av om teksten er laget av en annen person eller en chatbot, skriver Fekjær.

– Eventuelle tilfeller av fusk behandles etter våre vanlige prosedyrer. Vi oppfordrer imidlertid våre fagmiljøer til å være bevisste i valg av eksamensformer og å tenke over hvordan oppgavene utformes.

– Er det juridiske sider ved dette som skaper problemer for de som underviser og er sensorer?

– En utfordring er at det kan være vanskelig å avdekke fusk. Verktøyene vi bruker for å avdekke plagiat, vil for eksempel ikke kunne brukes til å avdekke fusk ved hjelp av kunstig intelligens. Derfor er det viktig å utforme eksamensoppgavene på en måte som gjør det vanskelig å bruke KI, for eksempel ved at studentene må kople teori til erfaringer fra egen praksis.

– Nyttig verktøy

– Lærer dere elevene å bruke ChatGPT?

– Kunstig intelligens (KI) kan være et nyttig verktøy for studentene, for eksempel når de skal lære nytt stoff. Vi oppfordrer underviserne til å ta KI inn i undervisningen og diskutere verktøyet med studentene.

Fekjær mener det er liten tvil om at ChatGPT og annen kunstig intelligens vil ha stor nytteverdi i fremtiden.

– Vi ser at mange av våre fagmiljøer allerede er godt i gang med å utnytte dette for eksempel til innlæring av nytt stoff.

– Er det noen egne tiltak for sykepleiestudiet når det gjelder bruken av ChatGPT?

– Sykepleiestudiet jobber med dette på lik linje med våre andre fagmiljøer, og man diskuterer innad hvilke muligheter og begrensninger chatbotter kan gi innenfor sitt eget fag, skriver Fekjær.

irene lona og camilla foss

Denne uken skal undervisere på Oslomet delta på seminaret «Slik lager du eksamensoppgaver i en verden med kunstig intelligens».

Det er to læringsdesignere ved DIGIN (Digital innovasjon i undervisning), Camilla Foss og Irene Lona, som skal holde i seminaret.

I et digitalt møte sier Foss til Sykepleien at deres rolle er å veilede og tipse undervisere om hvordan hjemmeeksamen kan legges opp vis-à-vis chatbotter.

– Oppgavene kan for eksempel være nært knyttet til diskusjoner underveis i emnet og erfaringer fra egen praksistid, mener Foss.

Mer tidsaktuelle hendelser

– Eksamen kan også omhandle tidsaktuelle hendelser. Nært i tid er bra. Det vil ikke chatbottene ha mulighet til å være oppdatert på.

Foss og Lona understreker at disse tipsene har vært relevante tidligere også. Det er ikke noe nytt at studenter har søkt etter materiale på nett og kanskje fått hjelp til å skrive besvarelsen sin fra personer som tilbyr en slik tjeneste.

Et annet tips som deles med undervisere, er å la studentene jobbe med eksamen underveis i hele emnet, som et prosjekt. Da kan man for eksempel inkludere egne undersøkelser og kople teorien opp mot dette.

Kjøp lisens for å sikre lik tilgang

Foss og Lona mener undervisere bør gjøre seg kjent med mulighetene og begrensningene som ligger i å bruke kunstig intelligens, og at de må snakke med studentene om dette. 

– Chatbottene er noe alle studenter og undervisere vil måtte forholde seg til bruke i undervisningen, sier Lona.

– For eksempel kan det være aktuelt at studiestedene kjøper lisenser for å sikre lik tilgang, sier Foss.

I fremtiden vil de som starter på studiestedene i sykepleie og andre yrker, allerede kjenne til chatbottene fra tidligere undervisning på lavere nivå.

jonas debesay, assisterende forskningsredaktør i Sykepleien Forskning

Se på muligheter

Sykepleien Forsknings assisterende redaktør og professor ved Oslomet, Jonas Debesay, er opptatt av KI og mulighetene det gir.

– Man har hittil rettet søkelys mot utfordringene ved bruk av kunstig intelligens eller ChatGPT. Snart kommer det visstnok forbedrede versjoner, der kilder og kildehenvisning er innbakt i systemet. Da tenker jeg at det er mer nyttig å se på hvilke muligheter KI har å tilby med tanke på bedre og mer effektiv læring, sier Debesay.

– Innføre muntlig eksamen

– Utdanningene har godt av å vurdere pedagogiske metoder. Alle undervisere og studenter bør gjøre seg kjent med teknologien, mener Debesay.

– Utdanningsinstitusjonene må også tenke mer i retning av formativ læring. Få inn mer veiledningspreget undervisning, for eksempel ved at studenter kan få tilbakemelding på arbeid eller skriftlig tekst underveis, jobbe med arbeidsoppgaver i grupper eller innføre muntlig eksamen ved større prosjekter.

Debesay viser også til to ferske forskningsartikler om kunstig intelligens og sykepleie: 

The ChatGPT Storm and What Faculty Can Do: Nurse Educator 

Will ChatGPT undermine ethical values in nursing education, research, and practice? 

Onsdag kveld skriver NRK at ChatGTP er satt på pause, etter et bekymringsbrev fra 500 av verdens ledende teknologieksperter. De skriver at utviklingen av teknologien går for fort, og skaper «stor risiko for samfunnet og menneskeheten», ifølge NRK.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse