fbpx Helse Møre og Romsdal utsetter innføringen av Helseplattformen Hopp til hovedinnhold

Helse Møre og Romsdal utsetter innføringen av Helseplattformen

Styret i Helse Møre og Romsdal kommer ikke til å innføre Helseplattformen etter planen i april neste år. Det kan koste Helse Midt-Norge 600 millioner kroner.

Planen har vært å ta i bruk det omstridte systemet på sykehusene fra april i 2024. Men administrerende direktør Olav Lødemel innstilte på en utsettelse på grunn av problemene i Trøndelag i dagens styremøte i helseforetaket.

Nå er systemet utsatt på ubestemt tid.

Pasientsikkerheten viktigst

Dette gjøres etter vurderinger rundt pasientsikkerhet og forsvarlig drift. Styret anerkjenner at det er gjort flere tiltak for å rette opp feil, men mener det fortsatt er viktige områder som må forbedres, skriver VG.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

– Har advart

President Anne-Karin Rime i Legeforeningen sier at dette er en klok og fornuftig beslutning som de støtter fullt ut.

– Vi har lenge advart mot videre utrulling av Helseplattformen når systemet ikke fungerer tilfredsstillende ved St. Olavs, sier Rime.

Hun peker på at det ikke er avsatt nok ressurser til å avhjelpe situasjonen på sykehuset hvis man samtidig innfører systemet i ytterligere to nye helseforetak, med de konsekvenser dette får for driften og pasientsikkerheten.

– Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet en beslutning det står respekt av, sier presidenten.

Nye feil oppdaget

Mange alvorlige feil med systemet har ført til en betydelig skepsis mot å ta Helseplattformen i bruk.

Senest onsdag 6. desember kom meldingen om at over 300 henvisninger fra fastleger til ulike enheter i Trondheim har ikke blitt fanget opp i systemet.

– Trondheim kommune kartlegger nå omfang og eventuelle konsekvenser for pasienter, men så langt ser det ut til at henvisningene er blitt fanget opp på andre måter, sier Line Kristoffersen, faglig leder for Helseplattformen i Trondheim kommune, i en pressemelding, ifølge NRK.

Vil koste 600 millioner

Utsettelse av Helseplattformen kan koste over en halv milliard. Det viser dokumenter som Helse Midt-Norge sendte ut onsdag i forkant av styremøtet neste uke, skriver NRK.

Det er styret i Helse Midt-Norge som endelig avgjør om innføringen blir utsatt. Det skjer i et styremøte 12. og 13. desember.

En utsettelse av journalsystemet Helseplattformen kan koste Helse Midt-Norge 600 millioner kroner. Og de pengene finnes ikke i prosjektet, ifølge foretaket.

Fakta
Dette er Helseplattformen

En felles løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge for primær- og spesialisthelsetjeneste, basert på teknologi fra amerikanskeide Epic.

Disse er involvert eller skal involveres i prosjektet:

  • sykehus
  • kommuner
  • fastlege
  • private aktører
  • legevakt
  • hjemmetjeneste
  • sykehjem
  • helsestasjon
  • innbyggerne

Helse Midt-Norge har fire helseforetak eller sykehus. Det er totalt 66 kommuner, 170 fastlegekontor, cirka 140 avtalespesialister og cirka 340 andre aktører. Planen er at alle disse skal involveres.

Over 400 fageksperter er involvert, 220 fra helseforetakene og 220 fra kommunal helse og omsorg.

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF (60 prosent) og Trondheim kommune (40 prosent). Trondheims eierandel fordeles etter hvert som andre kommuner går inn i prosjektet.

Kilde: Helseplattformen

Her er Helseplattformen innført

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse