fbpx Sykehusdirektør advarer mot Helseplattformen: Trussel mot pasientsikkerheten Hopp til hovedinnhold

Sykehusdirektør advarer mot Helseplattformen: Trussel mot pasientsikkerheten

Bildet viser sykehusdirektør Grethe Aasved

Helseplattformen utgjør en trussel mot pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital, advarer sykehusdirektør Grethe Aasved i et brev til Helseplattformen AS.

.– Vi har nå i mer enn ett år hatt leveranse av et journalsystem hvor meldingsutvekslingen, både internt og eksternt i systemet, gjentatte ganger har sviktet. Det truer pasientsikkerheten, skriver administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital i Trondheim til Helseplattformen AS, ifølge Sunnmørsposten.

Svikt i meldingsflyten gir «umiddelbar potensiell fare for pasientskade», skriver hun.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Det har vært store problemer rundt innføringen av systemet.

Aasved etterlyser status på arbeidet rundt den interne systemrevisjonen hos Helseplattformen. Hun skriver at St. Olavs ikke har informasjon om hvor langt man er kommet eller om det er satt av tilstrekkelig med ressurser til revisjon og feilretting av eventuelle avvik.

– Til tross for gjentatte anmodninger om å få kontroll på meldingsflyten i form av systemrevisjon med ende-til-ende-testing, har vi ikke fått noe svar på hvor man er i denne prosessen og når man forventer å ha full kontroll, skriver Aasved i brevet.

Fakta
Dette er Helseplattformen

En felles løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge for primær- og spesialisthelsetjeneste, basert på teknologi fra amerikanskeide Epic.

Disse er involvert eller skal involveres i prosjektet:

  • sykehus
  • kommuner
  • fastlege
  • private aktører
  • legevakt
  • hjemmetjeneste
  • sykehjem
  • helsestasjon
  • innbyggerne

Helse Midt-Norge har fire helseforetak eller sykehus. Det er totalt 66 kommuner, 170 fastlegekontor, cirka 140 avtalespesialister og cirka 340 andre aktører. Planen er at alle disse skal involveres.

Over 400 fageksperter er involvert, 220 fra helseforetakene og 220 fra kommunal helse og omsorg.

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF (60 prosent) og Trondheim kommune (40 prosent). Trondheims eierandel fordeles etter hvert som andre kommuner går inn i prosjektet.

Kilde: Helseplattformen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse