fbpx Flere studenter starter på sykepleie i Alta Hopp til hovedinnhold

Flere studenter starter på sykepleie i Alta

bildet viser viserektor Bente Haug

Sykepleierstudiet i Alta går motsatt vei av hva som er vanlig for mindre studiesteder: I januar 2024 øker antallet studenter for første gang siden nedgangen i 2020.

33 studenter har takket ja til deltids-sykepleierstudiet ved Universitetet i Tromsø (UiT), campus Alta, fra januar 2024. Det er det høyeste antallet siden 2019 da 38 svarte ja til tilbudet.

Bare 22 takket ja ved de to forrige opptakene i henholdsvis 2021 og 2023.

Det vil si at 11 flere studenter starter i 2024 enn ved de to siste opptakene, til tross for ganske like søkertall.

grafen viser oversikt over søkere som har akseptert

– Et lyspunkt

– Antall studenter til sykepleie går ned over hele landet, men opp her i Alta. Det er et lyspunkt. Det er vanligvis de store byene som klarer å fylle studieplassene, sier viserektor Bente Haug ved campus Alta.

Alta er et av fire studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning i Finnmark. Hammerfest tilbyr fulltidsstudium over tre år, mens Kirkenes og Kautokeino tilbyr i likhet med Alta en samlingsbasert deltidsutdanning over fire år. Kautokeinos tilbud er en samisk sykepleierutdanning.

Fra 2025 skal de samlingsbaserte studiestedene synkronisere opptakene, slik at de tar opp studenter samtidig, men kun annethvert år.

– På den måten kan vi bli mer fleksible når vi skal fordele praksisplassene, sier Haug.

Ulike grunner

– Hvorfor er dere i Alta så populære ?

– Det skyldes nok flere faktorer: Vi har blant annet et godt samarbeid med både kommunen og Klinikk Alta om praksisplasser, sier Haug.

Klinikk Alta er en del av Finnmarkssykehuset som tilbyr blant annet elektiv behandling og har ambulerende leger tilknyttet seg.

bildet viser studenter og lærere på åpen dag, Campus Alta

Haug fortsetter:

– Dessuten er deltid en studieform som passer stadig flere. Det har å gjøre med den dårlige økonomiske situasjonen mange i landet er i for tiden. Det er kostbart å flytte for å bo på et studiested, slik man må for å ta et fulltidsstudium.

Videre nevner hun at de har markedsført studiet godt gjennom lokalavisene.

– I tillegg har vi jobbet med å gjøre det enkelt å søke fra nettsiden vår.

Flest fra Nord-Norge

Mellom 70–80 prosent av studentene i Alta kommer fra Nord-Norge, viser tallene for de tre siste opptakene til og med 2023. Resten kommer fra Sør-Norge eller har uregistrert bosted.

Med direktefly fra Oslo til Alta går det lettere å komme seg til samlingene som er cirka tre ganger per halvår.

– Det tar en time og tre kvarter å fly fra Oslo, så de kan være på campus i løpet av to og en halv time, sier Haug.

Universitetet i Tromsø, campus Alta, er et relativt nytt bygg med plass til 50 sykepleierstudenter for hvert kull, selv om de kun har godkjennelse for 30 studenter.

30 plasser, men 50 fikk tilbud

Campus Alta har 30 studieplasser på papiret. Men studiestedet overbooker og ga tilbud til alle de 50 som var kvalifiserte søkere for opptaket for januar 2024.

33 svarte ja.

– Da har dere tre flere studenter enn dere er godkjent for. Hvordan går det?

– Det skal gå veldig bra. Nedgangen ved de andre studiestedene frigjør praksisplasser til oss.

– Men hva hvis alle 50 hadde sagt ja?

– Det hadde også gått bra. Vi har ikke plassproblemer. Klasserommene tar 50 stykker, vi er den største campusen ved UiT.

Men viserektor Haug er spent på hva som blir utfallet for omstruktureringen av Helse Nord. Hun er særlig urolig dersom forslaget om å legge ned psykiatritilbudet i Tana går gjennom.

– Det er det eneste psykiatritilbudet i Øst-Finnmark og er et viktig sted for å gi studentene den viktige psykiatripraksisen, sier hun.

NSF Student: – Håper de faktisk møter opp

Sykepleien spør studentleder i Norsk Sykepleierforbund, Daniel Tørresvoll Stabu, om hva NSF Student synes om å gi tilbud til 50 stykker når man bare har 30 plasser.

Han understreker at de i utgangspunktet mener at utdanningsinstitusjonene ikke skal ta opp flere studenter enn de har tilgjengelige studieplasser til.

– Det handler om kapasitet i praksisstudier og kapasitet for veiledning, tilbakemeldinger og lærertetthet, sier han.

– Likevel ser vi at det spesielt i år er flere som takker nei til studieplass, og som ikke møter ved studiestart til tross for at de har takket ja til studieplassen. Av de 50 som du refererer til, var det kun 33 som takket ja. Så håper vi at de som har takket ja til studieplass, faktisk møter opp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse