fbpx Kommune doblet heltidsandelen for helsepersonell: – Vi har fortsatt en lang vei å gå Hopp til hovedinnhold

Kommune doblet heltidsandelen for helsepersonell: – Vi har fortsatt en lang vei å gå

Bildet viser utsikten over Horg mot Lundamo i Melhus kommune, sør for Trondheim

Heltidsandelen i Melhus er nå på landsgjennomsnittet for kommunene etter å ha ligget godt under i flere år.

Andelen heltidsansatte er lavest blant helsepersonell i turnus, ifølge tall fra KS. Samtidig har det vært en klar økning de siste årene: fra 20,8 prosent heltidsansatte i 2014 til 32,2 prosent i 2022. I samme periode har den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for turnusansatte økt fra 63,3 til 70,1 prosent.

Dobling på to år

I Melhus kommune i Trøndelag er heltidsandelen nå oppe på landsgjennomsnittet for kommunene. Heltidsandelen har økt markant de siste årene, viser tall kommunen selv har lagt ut på sine nettsider:

2019: 13 prosent

2020: 15 prosent

2021: 24 prosent

2022: 32 prosent

Gevinsten

Så hva har kommunen gjort? Flere avdelinger har gjennomført forsøk med alternative arbeidstidsordninger og lange vakter.

– Mye av forklaringen er det, sier rådgiver Stine Vinsnesbakk i Melhus kommune til Sykepleien.

Og utdyper:

– Det er veldig betent, men det er helgetimene. Selv om man går lange vakter, skal man kanskje ikke gå færre helger. For den mest vellykkede avdelingen har gevinsten i mange år vært langfri i tillegg til lange vakter. Den avdelingen er kanskje den som har flest helgetimer: 14 timer hver tredje helg. Det resulterer igjen i gode friperioder imellom, og sykefraværet har aldri vært oppe på tre prosent.

Interkommunalt samarbeid for mer heltid

Politikere, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal signerte i 2020 en heltidserklæring for helse- og omsorgssektoren. Et av målene i erklæringen er at minimum 50 prosent av ansatte som jobber turnus, skal ha full stilling innen utgangen av 2025. En bidragsyter inn i det interkommunale samarbeidet er «heltidsguru» Kari Ingstad ved Nord universitet.

– Det går rett vei. De siste årene har vi gjort de enkleste endringene. Men vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi kan ikke la framgangen de siste årene bli en hvilepute. Framover skal vi fortsette arbeidet med å skape heltidskultur, sier Vinsnesbakk i Melhus kommune.

Hun peker også på at oppgavedeling blir helt sentralt fremover. 

– Vi er inne i gode prosesser på oppgavedeling og har fokus på rett kompetanse på rett sted til riktig tid. Dette ses selvfølgelig i sammenheng med bemanningsplanlegging og heltidskultur, sier rådgiveren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse