fbpx – Mer heltid løser ikke sykepleiermangelen, så sett ned en lønnskommisjon! Hopp til hovedinnhold

– Mer heltid løser ikke sykepleiermangelen, så sett ned en lønnskommisjon!

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
VIL DE STYRE? – Høyre og Ap har manglende styringsevne. Vil de være styringspartier, må de kunne løse slike store samfunnsutfordringer, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

– En idiotisk pekelek som ikke lover godt, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. Hun mener politikerne ikke tar ansvar for et alvorlig samfunnsproblem: sykepleiermangelen.

Frivillig lønnsnemnd ga null kroner ekstra til sykehussykepleierne. Medlemmer i nemnden pekte på at politikerne må trå til for å løse bemanningsproblemene med et lønnsløft for utvalgte grupper.

Sykepleien spurte politikerne om de vil ta initiativ til et lønnsløft for sykepleiere.

Les hva de svarte: Sykepleierlønn slik politikerne vil ha det

– En idiotisk pekelek

– Hva ser du i kommentarene deres?

At de såkalte styringspartiene, altså Høyre og Arbeiderpartiet, ikke kan styre. De erkjenner at sykepleiermangelen er et alvorlig samfunnsproblem, men tar ikke sitt ansvar for å beholde sykepleiere, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Dette er en idiotisk pekelek som ikke lover godt når det gjelder å sikre livsnødvendig kompetanse i offentlige helsetjenester i årene fremover.

Hva hadde du forventet?

– At når de ser sykepleiermangelen, vil de gjøre sitt for å beholde og rekruttere. Svarene viser at de ikke tar det ansvaret.

– Er du skuffet over politikerne?

– Jeg registrerer at de ikke tar styring.

– Da hjelper det ikke å pushe ut mer heltid

NSF-lederen har likevel noe godt å si om svarene:

– Det positive er at alle partiene ser at økt lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere, og at sykepleiermangelen er dramatisk. Og at de mener det må gjøres noe med problemet.

Hun peker på at Arbeiderpartiet (Ap) trekker frem mer heltid som viktigste tiltak.

– Men våre undersøkelser viser at det er belastningene på jobb som er det største hinderet for å beholde og rekruttere sykepleiere. Heltid i seg selv vil ikke få ned belastningene. Belastningene må ned, og samtidig må lønnen opp. Da hjelper det ikke bare å pushe ut mer heltid.

– Ap-løsningen er ingen løsning

Larsen konkluderer:

– Ap-løsningen er ingen løsning for sykepleiermangelen.

Hun legger til:

– Men jeg er glad for at Ingvild Kjerkol (Ap) sier at kompetanse skal lønne seg, selv om hun ikke sier hvor mye det skal lønne seg. Jeg er også glad for at hun tydelig sier at sykepleieres videreutdanninger skal skje i et masterløp, og ikke avkortes.

Dette sa hun i debatten på Lovisenberg diakonale høgskole 9. september, ifølge NSF-lederen.

– Høyre og Ap viser manglende styringsevne

Både Høyre og Senterpartiet viser til at det er partene i arbeidslivet som må forhandle om lønn.

– Høyre sier at staten ikke er arbeidsgiver. Men staten har delegert ansvaret til arbeidsgiverne, som KS og Spekter. Likevel er staten, og dermed politikerne, ansvarlig for helsetjenestene, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Derfor forventer jeg at politikerne tar ansvar for sykepleiermangelen og vil øke lønnsnivået. Men her viser Høyre og Ap manglende styringsevne. Vil de være styringspartier, må de kunne løse slike store samfunnsutfordringer.

– Alle vil ha mer likelønn

Ut fra kommentarene ser Larsen at alle partiene vil redusere likelønnsgapet.

– Men hvordan skal de gjøre det hvis de ikke skal gjøre det fra politisk hold? SV sier de ønsker et likelønnsløft. Det gjør også Senterpartiet.

– Hva syns du om det?

– Jeg er interessert i å høre mer om hva det betyr. SVs Nicholas Wilkinson sier også at den nye regjeringen må gi tydelig beskjed til arbeidsgiverne på sykehusene om at de skal prioritere lønnsløft.

Fremskrittspartiet (Frp) vil ha et lønnsløft over tre år for sykepleiere og helsefagarbeidere.

– Det er bra. Partiet anerkjenner også en stor del av vår beskrivelse av situasjonen vi er i.

– Er det Frps forslag du liker best?

– På akkurat denne saken, ja, sier Larsen.

– En frivillig lønnsnemnd er ikke rett organ

Larsen viser til de nøytrale medlemmene i den frivillige lønnsnemnden som behandlet tvisten mellom Unio og Spekter.

– De mener at utfordringen med sykepleiermangelen ikke kan løses innenfor frontfagsmodellen.

Dette mener de tre nøytrale medlemmene i lønnsnemnden:

  • Det er behovet for at partene i arbeidslivet og ansvarlige myndigheter sammen vurderer tiltak, som i fremtiden kan sikre rekruttering og stabilitet for denne gruppen arbeidstakere.
  • Et mellomoppgjør, som nemnda nå behandler, er i begrenset grad egnet til å avhjelpe utfordringene.
  • En frivillig lønnsnemnd er ikke rett organ for å beslutte endringer i relative lønninger i Norge så lenge frontfagsmodellen er rammen.

Ønsker en lønnskommisjon

– Man vil ikke kunne løse problemene innenfor den rammen. Nettopp derfor peker nemndmedlemmene på regjeringen og Stortinget. Politikerne må gjøre noe. Vi trenger en tverrpolitisk løsning, sier Larsen.

– Frontfagsmodellen, som politikerne har så stor kjærlighet til, vil kun bidra til å opprettholde likelønnsforskjellene også de neste 60 årene. Myndighetene må på banen, om de mener alvor med likelønn.

Dette er NSF-lederens forslag:

– Regjeringen bør sette ned en lønnskommisjon som kan finne ut hvordan man skal ivareta helsetjenesten for fremtiden ved å beholde og rekruttere livsnødvendig kompetanse.

– Kan løse problemene med lønnsdannelse i offentlig sektor

– Det ble ikke mer likelønn av likelønnskommisjonen – som altså foreslo tre milliarder for å øke lønn til kvinnedominerte yrker. Hva kan en ny lønnskommisjon bidra med?

– Bevare frontfagsmodellen, men likevel løse problemene med lønnsdannelse i offentlig sektor.

Hun legger til:

– For øvrig burde de tiltakene likelønnskommisjonen foreslo, bare effektueres.

Les mer om likelønnskommisjonen: Menn tjener mer enn kvinner. Rettferdig?

– Floken må løses nå

– Politikerne kan lett komme i et uføre ved å favorisere frem enkelte yrkesgrupper, de må jo må ta hensyn til mange andre enn sykepleiere. Det er flere som ønsker seg mer lønn?

– Mange tenker at de fortjener mer lønn. Men for oss er det dessuten en mangel. Hva gjør et samfunn uten en fungerende helsetjeneste? Hvor skal folk bo når jordmødrene mangler? Eller når helsetjenesten for eldre svikter? Det er ikke fordi sykepleierne fortjener det at lønnen må økes. Det er fordi floken må løses nå, sier NSF-lederen.

Les også: Bemanning viktigere enn lønn for sykepleiernes partivalg

Snakker også om helsefagarbeiderne

– Hvordan samarbeider dere med helsefagarbeiderne? De er også mangelvare?

– Det mangler 7 000 sykepleiere og nesten 2 000 helsefagarbeidere. Helsetjenesten er avhengig av å løfte begge disse to gruppene. Jeg har jo sykepleierhatten på i min rolle, men snakker alltid om de to gruppene, sier Larsen.

– Begge grupper uttrykker at de er avhengig av god ledelse, bra fagmiljø, en trygg arbeidsplass og heltidsstillinger. Men også lønn er viktig. Dette må politikerne ta innover seg. Vi får det ikke til ellers.

Lill Sverresdatter Larsen håper politikerne vil slutte med å peke og skylde på hverandre:

– Hvis bemanningskrisen fortsetter, øker faren for et todelt helsevesen. Da vil de som har god råd eller bor i sentrale strøk, komme best ut av det.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.