fbpx Forener krefter for forskning og utdanning Hopp til hovedinnhold
Ny faggruppe:

Forener krefter for forskning og utdanning

Anne Kristine Sørstrøm

To faggrupper i Norsk Sykepleierforbund har slått seg sammen og dannet NSF Forskning og utdanning. Leder Anne Kristine Sørstrøm mener medlemstallet kan bli lang høyere enn i dag.

Tidligere i år forente faggruppene Norsk selskap for sykepleieforskning NSF og NSF faggruppe for undervisning, forskning og fagutvikling seg sammen og dannet NSF Forskning og utdanning (NSF Utforsk).

– Gruppene hadde overlappende interesser, og det var naturlig at vi slo sammen, forklarer leder av den nye unionen, Anne Kristine Sørstrøm til Sykepleien.

Vi skal fremme forskning som omhandler sykepleiefaget, helsetjenesten og befolkningens helse
Anne Kristine Sørstrøm

Et nytt styre er på plass med representanter fra alle landsdeler og fra institusjoner som blant annet NTNU, Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet, VID, Oslomet og OUS.

Det uttalte målet er å «utvikle sykepleiens kunnskapsmessige fundament gjennom forskning og utdanning».

Skal fremme forskning

– Vi skal fremme forskning som omhandler sykepleiefaget, helsetjenesten og befolkningens helse, utdyper Sørstrøm, som til daglig jobber som universitetslektor ved fakultet for sykepleie- og helsevitenskap, Nord universitet.

– I tillegg skal vi fremme forskning på og utvikling av sykepleierutdanning på alle nivå, arbeide med forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål og bidra til publisering av forskning.

Faggruppen bistår også fag- og helsepolitisk avdeling i NSF med planlegging av neste års utdannings- og forskningskonferanse.

Oppgavene er med andre ord mange og da må det prioriteres. Verken Sørstrøm eller andre styremedlemmer er frikjøpt fra sine ordinære stillinger for å jobbe med faggruppen.

– Vi har nok ikke kapasitet til å gape over så mye i starten, men vil gjerne ha innspill fra våre medlemmer om hva vi skal jobbe for og hvilke typer aktiviteter de ønsker seg.

Vil forske mer

En spørreundersøkelse Sykepleien utførte i fjor viste at mange sykepleiere med doktorgrad ønsker å forske mer enn de får gjort, og at undervisning og administrative oppgaver fyller opp dagene. Kan dere bidra med noe her?

– Det er en av tingene vi skal jobbe med videre. Samtidig vet vi at det er knapt om folk til å undervise rundt om ved utdanningsstedene, og det må også ivaretas.

– En annen kjent utfordring innen sykepleierforskning, er at mange jobber med frittstående forskning i mindre skala heller enn å delta i større og tverrfaglige prosjekter som kan ha mer gjennomslagskraft.

– Vi kjenner til problemstillingen. Jeg er selv blant dem som har funnet problemstilling og skrevet doktorgrad alene, og jeg ser absolutt utfordringer med det. Samtidig er mitt inntrykk at sykepleiere som tar doktorgrad, nå oftere blir med i større prosjekter enn tidligere. Det er også viktig at institusjoner som tilbyr ph.d.-programmer har solide fagmiljøer som legger til rette for at stipendiater fullfører sine løp.

Planlegger konferanse

Henvendelser Sørstrøm har fått fra medlemmer til nå, har blant annet dreid seg om NSFs forhandlinger om doktorgradstillegg, høringsuttalelser og 12. mai-kampanjer.

Vi har plass til flere medlemmer, og vi ønsker å tilby dem attraktive og nyttige aktiviteter
Anne Kristine Sørstrøm

Ellers går mye tid med til planlegging av Nordic Conference in Nursing Research som går av stabelen på Island 2.–4. oktober, og som arrangeres i samarbeid med NSF Utforsks skandinaviske søsterorganisasjoner.

Plass til flere

Før sammenslåingen hadde Norsk selskap for sykepleieforskning NSF rundt 100 medlemmer, mens NSF faggruppe for undervisning, forskning og fagutvikling hadde snaut 200. Selv etter sammenslåingen er faggruppen dermed blant de mindre i NSF, men Sørstrøm har ambisjoner om og tro på vekst.

– Vi har plass til flere medlemmer, og vi ønsker å tilby dem attraktive og nyttige aktiviteter, understreker hun.

Blant annet lokkes det med skrivekurs, som planlegges arrangert hver høst. Det vurderes også kurs i å skrive søknad om økonomisk støtte til prosjekter.

Medlemskap gir dessuten tilgang til tidsskriftet Nordisk sygeplejeforskning, som NSF Utforsk er medeier i, sammen med sin danske søsterorganisasjon Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.

– Alle sykepleiere som jobber med forskning, undervisning eller som fagsykepleiere og liknende ute tjenestene er velkomne hos oss.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse