fbpx Vil ha mer forskning som funker Hopp til hovedinnhold
Ny redaksjon i Sykepleien Forskning:

Vil ha mer forskning som funker

Den nye redaksjonstrioen til Sykepleien Forskning har minst ett felles ønske og mål: At forskningen i enda større grad skal komme pasienter til gode.

Lise Tuset Gustad er nyansatt redaktør i Sykepleien Forskning, Jonas Debesay er ny assisterende redaktør, mens Tone Rustøen allerede har lagt et drøyt år bak seg i stolen som assisterende redaktører.

De tre erfarne sykepleieforskerne skal fordele redaksjonsarbeidet seg imellom med hver sin 20 prosents stilling.

Vil løfte faget

– Dere ser ut til å ha nok å gjøre i deres andre roller og stillinger. Hvorfor ville dere også jobbe i Sykepleien Forskning?

Gustad: – For å kunne være med på å løfte faget. Sykepleiere utfører så mye god forskning og fagutviklingsarbeid og å få være med å fremme dette, synes jeg er kjempespennende.

Ikke alle artikler vi tar inn behøver å omhandle pasientnær forskning, men en god del bør være det
Tone Rustøen

Debesay: – Sykepleien Forskning er en viktig kanal som leses av mange, og jeg så dette som en mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling.

Rustøen: – Jeg ønsker å motivere flere til å publisere og bidra med å spre kunnskap, slik at den kommer flere pasienter til gode.

Bør komme pasientene til gode

– Hva anser dere som de største utfordringene for sykepleierforskningen fremover?

Rustøen: – Det må være at kunnskapen i større grad tas i bruk ute i klinikk og kommer pasientene til gode. Ikke alle artikler vi tar inn behøver å omhandle pasientnær forskning, men en god del bør være det.

Gustad: – Jeg ser store lyspunkter. Det blir stadig flere sykepleiere med doktorgrad som forsker klinikknært og har kombinerte stillinger.

– I en spørreundersøkelse Sykepleien utførte i fjor blant sykepleiere med doktorgrad, oppga et betydelig flertall at de gjerne skulle hatt mer tid til å forske. Hva tenker dere om det?

Å presentere forskning på en forholdsvis lettlest måte, mener jeg er en styrke, men det kan være vanskelig å skrive lett om kompliserte ting
Jonas Debesay

Debesay: – Det ligger utenfor Sykepleien Forsknings mandat og muligheter å påvirke strukturer innen helsevesenet og akademia, men vi kan og bør være en naturlig kanal for dem som faktisk skriver og forsker. Å heve kvaliteten på artiklene er viktig, og i fasen vi er i nå er det også viktig å få enda flere til å skrive for oss.

– Undersøkelser viser også at mange sykepleiere sliter med å finne tid til å holde seg faglig oppdatert. Hva kan dere gjøre for at tungt forskningsstoff skal bli lettere tilgjengelig?

Debesay: – Å presentere forskning på en forholdsvis lettlest måte, mener jeg er en styrke, men det kan være vanskelig å skrive lett om kompliserte ting.

Gustad: – Vi desker og språkvasker jo artiklene i dialog med forfatterne.

Rustøen: – Det at vi i utgangspunktet har en lengdebegrensning på 3000 ord tror jeg også hjelper. Samt at alle artikler er åpent tilgjengelig på norsk og på nett.

Jonas Debesay, Lise Tuset Gustad og Tone Rustøen utgjør den nye redaksjonen i Sykepleien Forskning

Leses bredt

– Hvorfor bør alle norske masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere sende sine sykepleierelaterte artikler til dere heller enn internasjonale vitenskapelige tidsskrift?

Gustad: – Sykepleien Forskning er et organ som leses bredt i Norge av både sykepleiere i klinikk, akademikere, ledere og politikere. Det bør gjøre det til et naturlig førstevalg for enda flere.

Også ønsker vi at alle sider av sykepleiefaget skal være representert. Gjerne mer fra kommunehelsetjenesten.
Lise Tuset Gustad

Debesay: – Du når ut enda bredere hos oss enn i rene engelskspråklige tidsskrift. Alle fagfellevurderte artikler i Sykepleien Forskning publiseres på både norsk og engelsk. Vi oversetter gratis og indekseres internasjonalt i både Cinahl og Sherpa Romeo.

Drømmeartikkelen

– Er det noen type artikler dere gjerne skulle sett mer av?

Rustøen: – Jeg ønsker meg nok mer kvantitativ forskning. Det utføres mye god kvalitativ sykepleierforskning, men det kunne godt vært bedre balanse mellom metodebruken.

Gustad: – Dessuten ønsker vi at alle sider av sykepleiefaget skal være representert. Gjerne mer fra kommunehelsetjenesten.

Rustøen: – Og mer om barn.

Debesay: – Selv kunne jeg ønske meg mer om samhandling og organisering på tvers av sektorene.

– Har dere en drømmetittel dere gjerne skulle sett i Sykepleien Forskning?

Det blir stille noen sekunder.

Debesay: – Hva med «Avdelinger ledet av sykepleiere gir bedre pasientsikkerhet»?

Fakta
Sykepleien Forskning
  • vitenskapelig nivå 1-tidsskrift med fagfellevurderte forskningsartikler.
  • etablert i 2007, heldigitalt fra 2017.
  • har som mål å fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspekter av sykepleie.
  • indeksert i Cinahl og Sherpa Romeo.
  • ansvarlig utgiver er Norsk Sykepleierforbund.
  • ansvarlig redaktør er Anne Hafstad.
  • redaksjonen består i 2023 av Lise Tuset Gustad (redaktør), Jonas Debesay (assisterende redaktør) og Tone Rustøen (assisterende redaktør).
  • www.sykepleien.no/forskning
Fakta
Kort om redaksjonen

Lise Tuset Gustad, redaktør

Førsteamanuensis ved Nord Universitet, Levanger og fag- og forskningssykepleier ved Sykehuset Levanger. Forsker blant annet på risikofaktorer for sepsis, sammenheng mellom mental helse og hjertehelse, samt ulike kliniske problemstillinger.

Jonas Debesay, assisterende redaktør

Professor ved OsloMet, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Forsker blant annet på velferdsstaten, aldring og sykepleie, migrasjon og interkulturelle perspektiver. Medredaktør for blant annet boken «Migrasjon, helse og profesjon»

Tone Rustøen, assisterende redaktør

Disputerte i 1998 og er en av landets mest meriterte sykepleieforskere. Jobber i dag som forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, OUS og er professor II ved Universitetet i Oslo. Er også forskningsleder for sykepleie i Helse Sør-Øst og leder av det regionale forskningsnettverket Norsman.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse