fbpx Pensjonsforhandlinger: – Det handler om hva du får utbetalt og om fortsatt særaldersgrense Hopp til hovedinnhold

Pensjonsforhandlinger: – Det handler om hva du får utbetalt og om fortsatt særaldersgrense

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Det handler om selve summen penger du får utbetalt som pensjonist. Og om sykepleiere og andre fortsatt skal ha særaldersgrense, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Unio er nå i pensjonsforhandlinger med regjeringen.

– I første omgang skal det forhandles om modellen for pensjonsutbetaling, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Samtidig har regjeringen nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvem som skal ha særaldersgrense i fremtiden.

Larsen utdyper:

– Det handler altså om selve summen penger du får utbetalt som pensjonist, og om sykepleiere og andre fortsatt skal ha særaldersgrense.

NSF forhandler gjennom sin hovedorganisasjon Unio. Fristen for å bli ferdig er 1. juli.

«Du må regne med å gå av som ufør»

NSF-lederen viser til at mange sykepleiere går ut av yrket som ufør. Den gjennomsnittlige avgangsalderen i sykepleieryrket er 58 år. Trekker man fra dem som er ufør, er avgangsalderen 64 år.

– Hvis det ikke lenger blir mulig å gå av med særaldersgrense, blir det mer uførhet blant sykepleiere, sier hun.

Å fjerne særaldersgrensen vil få store konsekvenser for helsetjenesten fremover, mener Lill Sverresdatter Larsen.

– For hvordan vil det bli å rekruttere til et yrke med store belastninger og høy risiko for å bli ufør? Det er som å si til nyutdannede: «Velkommen til yrket. Du må regne med å gå av tidligere som ufør.»

Belastende yrke

Grunnen til at sykepleiere har særaldersgrense er den høye belastningen i yrket. Det skal derfor være mulig å gå av tidligere uten å tape på det.

Forhandlingene gjelder for dem som er født i 1963 og senere, altså de som nå er 60 år og yngre.

De som er født før 1963, beholder dagens regler.

Fakta
Dagens særaldersgrenser for sykepleiere:
  • 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger.
  • 65 år for underordnede sykepleiere.
  • 85-årsregelen gjør at svært mange sykepleiere kan gå av når de er 62 år.

85-års regelen betyr at man kan gå av 3 år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år.

Å beholde særaldersgrensen og bli enig om en god pensjonsløsning for dem med særaldersgrense som passer med pensjonsreformen, er en viktig del av det harde arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere, påpeker Larsen:

– Sykepleiere flest skal kunne gå av på en verdig måte med pensjon, ikke som ufør.

Renholdere og hjelpepleiere er andre yrker i helsevesenet som har særaldersgrense med samme begrunnelse som for sykepleierne.

Lavere særaldersgrense for politi

De største gruppene i Unio som har særaldersgrense, er sykepleierne og politiet.

Særaldersgrensen for politi er 60 år. Oppfyller de 85-årsregelen, kan de gå av når de er 57.

Mens særaldersgrensen for sykepleiere er begrunnet med høy belastning, er politiets knyttet til sikkerhet.

«Skal ikke komme urimelig ut»

I 2018 ble partene enige om en avtale om tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018 sier dette om særaldersgrenser:

«Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.»

Skal kunne gå av tidligere uten å tape pensjon

Unio, LO og YS står sammen i sine krav til regjeringen i forhandlingene.

De krever at de som har en særaldersgrense skal kunne gå av tidligere enn ansatte med ordinær aldersgrense uten å tape i livsvarig pensjonsnivå.

– Har du en særaldersgrense begrunnet i belastning eller sikkerhet, skal ikke det gi deg en dårligere pensjon enn andre, sier Unio-leder Ragnhild Lied på Unios nettside.

Har utsatt forhandlingene i flere år

Det er fem år siden 2018-avtalen om ny, offentlig tjenestepensjon utsatte spørsmålet om alderspensjon for dem som har særaldersgrense.

I 2019 og 2020 ble forhandlingene tatt opp igjen av Solberg-regjeringen, men strandet ifølge Unio fordi tilbudet var for dårlig.

– Uvissheten er til å ta og føle på for mange av våre medlemmer som ikke vet hvilken pensjonsordning de vil ha, sier Unio-lederen på nettsiden.

Tre parter forhandler

Levealdersjusteringen ble iverksatt i 2011 og gjelder for alle pensjonister.

Vi lever lenger, og de unge må stå lenger i arbeid.

Det er derfor dette forhandles om. Det gjøres i et trepartssystem:

  • Arbeidstakerorganisasjonene: Unio, LO, YS og Akadamikerne.
  • Arbeidsgiverorganisasjonene: KS, Spekter og Staten.
  • Staten: Regjeringen.

Staten er altså representert både som arbeidsgiver og som regjering.

Leder av dette arbeidet er arbeidsminister Marte Mjøs Persen. Forhandlingene startet 30. mai.

Prosessen med å avtale pensjonsløsninger for personer med særaldergrenser, som er tilpasset påslagsmodellen, skal etter planen avsluttes innen 1. juli 2023, melder regjeringen på sin nettside. Der står det også mer om utredning og prosess.

Parallelt arbeid

Regjeringen satte i januar ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. Les mer om arbeidet her.

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Reidun Hatlebrekke

Jordmor
1 year 1 month siden

Jeg håper virkelig at jeg (67år) kan få jobbe mer uten å tape pensjon .Jeg kjenner mange som er fortvilt over denne regelen .Det er nemlig ikke slik at alle er utslitt i en alder av 60 til 67.Det er behov for vår kompetanse , vi skal ikke bli lønnet på pensjonistlønn .I det private kan en jobbe , uforståelig for meg Nu er det sommer og masse ledige vakter.

Ole Marthin Rindal

Hjelpepleier
1 year 1 month siden

Jeg er født i 1962 og etter fylte 67 år så taper jeg pensjon,så den såkalte arbeidslinja som politikere snakker så varmt om gjelder ikke for meg.

Evy Dale Jansen

Intensivsykepleier
1 year 1 month siden

Vil NSF samtidig forhandle om fremtiden til pensjonerte sykepleiere som nå jobber 19,9% stilling? Og de som egentlig ønsker å jobbe mer? KLP har vel et ønske om å fjerne muligheten til å jobbe 19,9%. Hva tenker NSF? Må vi bare slutte? Vi er mange som gjerne kan/vil jobbe mer!

May Kristin Tveiten

Intensivsykepleier
1 year 1 month siden

Nå må dere jobbe for at pensjonister som vil kan jobbe det man vil uten og få trekk i pensjonen. Det meldes om ekstravakter hele tiden og jeg er klar, men de 80 timene i kvartalet blir fort brukt opp.☺️

Margit Øygarden Bergaust

Sykepleier
1 year siden

Jeg er pensjonist og har jobbet mer eller mindre i full stilling som ringevikar
Når behovet er så stort bør det bli endring slik at vi kan jobbe så mye vi vil på tariff
Skal begynne å jobbe i vikarbyrå har lyst til å jobbe, men ikke på pensjonistlønn 🤔
Har fått et midlertidige vikariat på natt som det ikke var søker til , men må gå på pensjonist lønn. Dersom jeg takker nei må de bruke fagarbeidere eller vikarbyrå som er en mye dyrere løsning og bemanningsplan blir brutt ved å tilsette fagarbeider

Anita Uggedal

Sykepleier
9 months 1 week siden

Til Lill Sverresdatter
Det er ikke det vi får utbetalt som teller, men antall timer vi jobber. Det var beskjeden jeg fikk fra KLP.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse