fbpx 6353 sykehusopphold hittil i år for pasienter som har ventet på hjelp fra kommunen de bor i Hopp til hovedinnhold

6353 sykehusopphold hittil i år for pasienter som har ventet på hjelp fra kommunen de bor i

Bildet viser en pasient i en sykehusseng

Hittil i år er det registrert 6353 sykehusopphold med utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn ved norske sykehus. Prislapp: 35 millioner kroner.

Harstad Tidende hadde nylig ett oppslag om en demenssyk mann på 89 år som lå utskrivningsklar i to måneder på Harstad sykehus på en madrass på gulvet. Flere andre medier har også dekket saken.

Foreløpige tall Sykepleien har fått fra Helsedirektoratet viser at det så langt i år er registrert 6353 pasienter som har ligget ett ekstra døgn på sykehus fordi kommunen ikke har kunnet gi dem et tilbud. Ifølge satsene fra Helsedirektoratet koster et liggedøgn 5508 kroner.

Det betyr at norske kommuner så langt er fakturert nesten 35 millioner kroner av sykehusene.

Sykehusene får mer

Regjeringen har lekket at de vil bevilge 6,2 milliarder ekstra til sykehusene i revidert budsjett. Ifølge regjeringen fordeles pengene som følger:

  • 2,5 milliarder kroner i varig bevilgningsøkning (oppfølging av nysalderingen 2022).
  • Om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet.
  • Om lag 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning.

Dette er gode nyheter for sykehusene, men dersom ferdig behandlede pasienter blir liggende på sykehus fordi kommunene ikke har kapasitet, må muligens kommunenes økonomi også styrkes. Om det skjer får vi først vite 11. mai når revidert nasjonalbudsjett legges frem.

21 000 utskrivningsklare i fjor

Tall Sykepleien har fått fra Helsedirektoratet viser at det i 2022 totalt ble registrert 21 039 sykehusopphold med utskrivningsklare pasienter. I perioden januar til mars i år, er det registrert 6353 sykehusopphold med utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn. (Se faktaboks nederst i saken)

Det kan tyde på at det blir en økning i utskrivningspasienter i år.

Tallene i tabellen under viser sykehusopphold med utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn. Tallene Sykepleien har fått er foreløpige.

– Følger influensasesongen

Odd Petter Nilsen er samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold. Han har oversikt over hvordan det ser ut ved Sykehuset Østfold. Ifølge Nilsen hadde sykehuset 589 utskrivningsklare pasienter ved sykehuset i slutten av mars.

Ifølge Nilsen er det to forhold som påvirker tallene.

– Når vi får mange pasienter inn, er det mange som skal ut – naturlig nok, sier han.

– Er tallet på utskrivningsklare pasienter sesongrelatert?

– Vi kan si det følger influensasesongen. Det vil si fra desember til ut mars. Vi er mer syke om vinteren og når vi da får influensasesongen på toppen, øker antall innleggelser. Det vil igjen bety at kommunene får høyere trykk til å ta imot dem når de er utskrivningsklare og de må ha oppfølging av kommunen, forklarer Nilsen

3,3 millioner så langt

Ifølge samhandlingssjefen har Sykehuset Østfold så langt fakturert sine kommuner med 3,3 millioner kroner for utskrivningsklare pasienter så langt i år.

– Men dette er ujusterte tall, og de vil med all sannsynlighet bli justert noe ned, sier han.

Totalt har Sykehuset Østfold mellom 10- og 11 000 utskrivningsklare pasienter hvert år.

– Det er store tall, sier han.

– Er det noen kommuner som sliter mer enn andre med å ta imot pasientene?

– Jeg ønsker ikke å henge ut noen. Historisk er det de store bykommunene som har hatt problemer. Det skyldes enkelt sagt at de har en stor innbyggermasse og dermed flere på innbyggere innlagt på sykehuset samtidig. Da kan de måtte ta imot mange pasienter på svært kort tid. Det utfordrer kapasiteten og logistikken sterkere enn hos de små kommunene som skal ta imot relativt få pasienter i løpet av for eksempel en uke, sier han.

Men Nilsen sier det er blitt bedre.

– Kommunene jobber steinhardt med dette, og mitt inntrykk er at det går riktig vei.

Normalen er ett til to døgn

– Ved Harstad sykehus lå en utskrivningsklar demenssyk pasient i 80 døgn i vente på sykehjemsplass. Hva er det lengste en pasient har ligget ved Sykehuset Østfold?

– Jeg kjenner ikke til liknende historier her. Men noen situasjoner er selvsagt mer utfordrende enn andre. For eksempel er det utfordringer dersom en demenssyk trenger skjerming etter utskrivning fra sykehuset og kommunen ikke har slike spesialplasser ledig på utskrivningstidspunktet. Da må kommunen kanskje rokere og flytte på pasientene sine, og det er jo ikke gjort på et øyeblikk. Normalen er at utskrivningsklare pasienter ligger i ett til to døgn før de får et tilbud i kommunen, sier han.

Fakta
Hvem er «utskrivningsklar»?
  • Utskrivningsklare opphold defineres som avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor pasienten er meldt utskrivningsklar, og har oppholdt seg på sykehuset over døgnskillet.
  • Overliggerdøgn er døgn pasienter har vært på sykehus etter at han/hun ble vurdert som klar for utskrivning av sykehuset.
  • Se flere definisjoner på nettsidene tilhørende statistikkvisningen for «Utskrivningsklare pasienter etter bosted – somatikk».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse