fbpx Halvparten av kommunene sliter med tilgang til helsepersonell Hopp til hovedinnhold

Halvparten av kommunene sliter med tilgang til helsepersonell

Bildet viser en sykepleier som triller en eldre pasient i rullestol.

Tilgangen på helsepersonell i kommunen er kritisk eller utfordrende i 50,2 prosent av landets kommuner, viser Helsedirektoratets ukerapport for uke 8.

Det er en økning fra rapporten i forrige uke der tilgangen til personell var god i 54 prosent av rapporterende kommuner, men utfordrende eller kritisk i 46 prosent av dem.

I de fire kommunene Nesbyen, Melhus, Rennebu og Ørland meldes det om kritisk tilgang til personell, mens tilgangen er utfordrende i 157 kommuner og god i 160.

Sykefraværet rapporteres som høyt i barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester, og det er lite reservepersonell tilgjengelig, spesielt lite av fastleger og sykepleiere, skriver Helsedirektoratet.

Fraværet gir også utfordringer innenfor transport og kollektivtrafikk, rapporterer Statsforvalter Nordland.

Overbelastning i helsetjenesten

Det er en økning i antall kommuner som vurderer risikoen som middels for at smitten neste én til tre uker vil overbelaste helsetjenesten (178 mot 155). Fire kommuner vurderer risikoen som høy – som er to færre enn forrige uke.

Det er 519 innlagte pasienter med koronasmitte per 24. februar. 56 av dem er på intensivavdeling, og 22 får behandling i respirator.

Per 23. februar utgjorde covid-19 pasientene en andel på 21,7 prosent av alle pasienter innlagt på intensiv. Kapasiteten samlet synes god, skriver Helsedirektoratet.

Høyt sykefravær

Antallet nye sykemeldinger er på samme nivå som i uken før (fra 56 039 til 55 738) Det er en økning på 57 prosent sammenliknet med samme uke i 2019.

52 prosent av alle nye sykemeldinger meldt til Nav i uke 7 var koronarelatert.

Det var et stabilt antall koronarelaterte sykemeldinger fra uke 6 til uke 7 (28 918 til 28 851), noe som indikerer at dette sykefraværet fortsatt er høyt og vil holde seg høyt en tid framover.

Tilgangen på selvtester er nå økende, og det er ventet cirka 16 millioner tester til det nasjonale felleslageret. Samtidig er det et markert fall i bruk av selvtester. Ved inngangen til uke 8 hadde kommunene mer enn 15 millioner tester på lager.

Helsedirektoratet anbefaler at det reserveres total 25 millioner av de lagrede testene til beredskap ved nye utbrudd.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse