fbpx Lill Sverresdatter Larsen: – Det blir en krevende vår i offentlig sektor Hopp til hovedinnhold

– Det blir en krevende vår i offentlig sektor

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Vi har sagt at vi må se femtallet. Noe annet vil være rart, når vi ser utfordringene med prisveksten og reallønnsnedgangen de senere år, sier NSFs leder etter at storstreiken i LO er et faktum fra mandag morgen.

Både LO og YS går ut i streik etter at meklingen med NHO ikke nådde frem.

25 000 medlemmer er tatt ut i streik fra mandag morgen, 17. april. Dagen etter starter lønnsoppgjøret i sykehusene. Da skal Unio levere krav til Spekter.

– Det var ikke privat sektor som var taperne i fjor

Det er Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), som er forhandlingsleder i Unio Spekter.

– Hva nå, med denne storstreiken i kulissene?

– Det er jo brudd i privat sektor, og det forholder vi oss til, sier NSF-lederen til Sykepleien.

 – Når det viser seg at det er så vanskelig å bli enige der – det var jo ikke privat sektor som var taperne i fjor – sier det noe om at det blir en krevende vår for offentlig sektor, sier Larsen.

– Vi har sagt at vi må se femtallet

– Hvordan påvirker streiken Unio, som starter flere forhandlinger om noen få dager?

– Vi starter opp, uavhengig av hva som skjer mellom LO og NHO. Samtidig er det jo frontfaget som går først og legger rammen. Vi vil vente til de er ferdig. Men vi starter med de innledende forhandlingene som planlagt, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Vil dere komme med prosentkrav?

– Vi har sagt at vi må se femtallet. Noe annet vil være rart, når vi ser utfordringene med prisveksten og reallønnsnedgangen de senere år.

– Nå begynner vi med å diskutere datoer med motparten og hvordan vi skal gjøre forhandlingene fremover, sier Larsen.

Forhandler for flere forbund

Sykehusoppgjøret er først ut av lønnsoppgjørene som involverer sykepleiere.

Tirsdag 18. april leverer Unio sine krav til Spekter.

Som forhandlingsleder for Unio Spekter forhandler NSF-lederen på vegne av flere fagforbund innunder Unio-paraplyen.

Unio er hovedorganisasjon for sykepleiere, lærere, fysioterapeuter og flere andre yrkesgrupper.

Handler om penger

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som altså dreier seg kun om penger. Man kan streike også i mellomoppgjør, slik sykepleierne og andre grupper i Unio gjorde for to år siden. Og nå også LO og YS.

Som NSF-leder forholder Larsen seg stadig til verkebyllen sykepleiermangel. Økt lønn kan bøte på det, mener hun:

– Men jeg har ingen tro på at det kan skje i lønnsoppgjøret alene. Altså innenfor frontfagsrammen, sier hun til Sykepleien.

Og legger til:

– Fra arbeidsgivers side er den rammen ofte forstått som et tak.

Vil prioritere erfaring og spesialisering

NSF går inn i lønnsoppgjøret med noen forutsetninger.

– Vi vil prioritere sykepleierne med lang erfaring og spesialisering. Det var rådene vi fikk fra tariffkonferansene.

Disse konferansene holdes rundt om i landet i forkant av lønnsoppgjøret.

– Lederne er presset

Lill Sverresdatter Larsen er også opptatt av lederne:

– De står i et stort press.

Hun viser til helsepersonellkommisjonen, som blant annet vil ha ny ansvars- og oppgavedeling og ny organisering. Og se nærmere på ledelse.

– Kommisjonen tegner sitt bilde av problemene i helsevesenet og foreslår prioriteringer ut fra det. Men mye av dette gjør sykepleielederne allerede.

– De har ansvar for å administrere personell og de organiserer lagerbeholdning. De koordinerer riktig personell og rett utstyr til riktig pasient. Lederne skal også ha ansvar for innovasjon, oppdage feil, finne løsninger og iverksette nye systemer.

– Det er sykepleielederne som må gjøre alt dette?

– Ja, de er jo i de rollene. Og dette vil bli tøffere fremover. Dette må vi diskutere i lønnsoppgjøret: Hvordan skal vi lønne lederne.

650 000 i årslønn: – Setter press på kommunene

Larsen viser til at i sykehusene har spesialsykepleiere med ti års erfaring fått tariffestet at de skal ha minst 650 000 i årslønn.

– Dette setter press på kommunene. De må også sikre seg spesialkompetanse, sier NSF-lederen.

– Fordelingen av penger er også viktig

Torsdag 20. april er det kommunenes tur. Unio skal i oppgjøret levere krav til KS, som er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon. Krav skal også leveres til Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

Silje Naustvik, nestleder i NSF, er også nestleder i Unio kommune.

– Mangelen på sykepleiere er stadig størst i kommunene. Det er vel størrelsen på selve lønnsrammen som blir stridstemaet i møte med arbeidsgiver?

– Lønnsrammen er viktig, samt hvordan pengene fordeles, sier Naustvik.

– Vi er opptatt av at kommunen skal klare å rekruttere til de kommunale tjenestene, men også at de klarer å beholde, særlig personell med høy kompetanse og lang erfaring, sier Silje Naustvik.

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere i 2023-oppgjøret:

  • Spekter (A-del): 18. april
  • KS-områder (kommunene): 20. april
  • Oslo kommune: 20. april
  • Staten: Torsdag 27. april
  • Virke: 19. og 20. juni
  • NHO: Avtales senere.
  • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 15. juni

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Blir de ikke enige i meklingen, blir det streik. I så fall er sannsynlig streikestart i slutten av mai.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse