fbpx – For hemoglobin er det en klar anbefaling om at prøven må tas venøst Hopp til hovedinnhold

– For hemoglobin er det en klar anbefaling om at prøven må tas venøst

Bildet viser et blodprøveglass fylt med blod.

Noklus er klar med nytt kurs om en blodprøve som lett kan tas feil.

– Hvordan en hemoglobinmåling utføres er avgjørende for kvaliteten på prøvesvaret, sier bioingeniør Thea Krogvig Bjørnstad.

Hun er leder for e-læring i Noklus, eller Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, som er en ideell organisasjon, finansiert av blant andre Helse- og omsorgsdepartementet.

– Og ofte ser vi at det gjøres feil.

Tas i gram per desiliter

Mens blodprøver som CRP og blodsukker kan måles i kapillærblod fra finger, er det ikke anbefalt for hemoglobin. Grunnen er at hemoglobin finnes i de røde blodcellene og måles i gram hemoglobin per desiliter blod (g/dl). Dette er et forholdstall, og det er viktig at forholdet i prøven er det samme som i kroppen. Derfor bør prøven tas fra venene, som er større og har en jevnere blodgjennomstrømming enn de små kapillærene i fingrene.

– Om målingen utføres i kapillærblod, kan resultatet bli en hemoglobinverdi som er feilaktig lav eller feilaktig høy, forklarer Thea Krogvig Bjørnstad.

Hun håper mange sykepleiere vil ta det nye e-læringskurset, som er fritt tilgjengelig for alle virksomheter som er tilknyttet Noklus. Det gjelder blant andre 99 prosent av norske legekontor, 97 prosent av sykehjemmene og flere hjemmetjenester.

Kurset er lagt opp med teoretisk kunnskap koplet til ulike pasienthistorier. 

Må være klar over usikkerheten

Fra praksis vet Bjørnstad at feil prøvetaking har ført til unødvendige sykehusinnleggelser. For eksempel fra sykehjem, der det er blitt målt lave hemoglobinverdier på beboer, mens nye prøver på sykehuset har vist helt normale verdier.

– For hemoglobin er det en klar anbefaling om at prøven tas venøst, presiserer hun.

– Er det ikke mulig, så er kapillær prøvetaking et alternativ, men da må man være klar over usikkerheten. Og ta forholdsregler for å få en så god prøve som mulig. Som å varme opp stikkstedet, og bruke en lansett som sikrer god blødning.

– Vi råder også til å utføre to målinger, forteller Bjørnstad.

– Og så regne ut gjennomsnittet. Men de to verdiene man regner ut fra, må ikke avvike for mye. Forskjellen bør være mindre enn 1,0.

Altså, hvis prøve en viser for eksempel 13,9 g/dl og prøve to 12,5 g/dl så er differansen for stor.

Ingen luftbobler i kyvetten

Hun presiserer også at det er viktig å følge prosedyren for analyseinstrumentet man bruker. For eksempel må kyvetten, eller testutstyret, fylles i ett drag.

– Hvis ikke, kan det komme luftbobler i kyvetten, sier hun.

Hun minner også om at blodsøl må tørkes forsiktig av kyvetten før den settes i instrumentet, uten å trekke blod ut fra kyvetten.

– Det er også viktig å vurdere om det er forhold som kan påvirke prøvesvaret, og å formidle disse forholdene til lege, sier hun.

– For eksempel fører ødemer til mer væske i blodårene, noe som gjør at hemoglobinsvaret feilaktig kan bli for lavt. Mens dehydrering fører til det motsatte, og kan gi et hemoglobinsvar som er feilaktig høyt.

En annen måte å nå ut på

Noklus har flere e-læringskurs rettet mot sykepleiere.

Thea Krogvig Bjørnstad opplever at sykepleiere er interesserte i å ta dem. Hun forteller at de primært retter seg mot sykepleiere utenfor sykehus, men at de også er aktuelle for sykepleiere i sykehusavdelinger som har pasientnære analyseinstrumenter.

– Å bruke e-læring gir oss enda en måte å nå ut med kunnskap på, sier hun.

– Og så er det en type læring som man kan gjøre i sitt eget tempo. Når det passer den enkelte sykepleier.

Fakta
Hemoglobin
  • Fargestoffet i de røde blodcellene (erytrocyttene).
  • Binder til seg oksygen og frakter det rundt i kroppen, og binder til seg karbondioksid som fraktes til lungene og pustes ut.
  • Bidrar til riktig surhetsgrad i blodet.
  • Nivået av hemoglobin er høyt ved fødsel, synker frem til 6 - 9 ukers alder og stiger så igjen.
  • Etter første menstruasjonsblødning har kvinner lavere hemoglobinverdier enn menn.
  • Gravide kvinner har 5 - 10 prosent lavere hemoglobinverdier enn andre kvinner.

Kilder: Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi og Store medisinske leksikon

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse