fbpx Glukosemåling: – Kan virke enkelt Hopp til hovedinnhold

Glukosemåling: – Kan virke enkelt

Illustrasjonen viser to mennesker, et apparat for å måle blodsukker og en bloddråpe.

Men søl på fingrene er ett eksempel på at svaret kan bli feil.

– Som ved alle andre analyser, er det viktig å gjøre alle trinnene riktig, sier bioingeniør Thea Krogvig Bjørnstad.

Hun er leder for e-læring i Noklus, eller Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. 

– Flere forhold kan påvirke

Noklus er en ideell stiftelse, som store deler av helsevesenet er medlem av. Alle som er medlemmer, har tilgang til kursene som utvikles.

Sist ut er et kurs i glukosemåling for hjemmetjenesten.

Denne prøven tas kapillært, med et lite stikk i fingeren. En teststrimmel i et apparat berører bloddråpen, og resultatet vises etter få sekunder. 

– Det kan virke enkelt, sier Bjørnstad.

– Men det er flere forhold som kan medvirke til at svaret blir feil.

Anslag fra Diabetesforbundet tilsier at nesten en av fire brukere av hjemmetjenesten har diabetes.

– Det betyr at dette er en analyse mange hjemmesykepleiere må forholde seg til, sier Bjørnstad.

– Enkelte følger opp sykdommen sin selv, mens andre trenger hjelp.

Lege skal lage plan

I kurset legges det vekt på hvor viktig det er med gode rutiner.

Har pasienter i hjemmetjenesten diabetes, skal ansvarlig lege lage en plan for oppfølging og behandling.

– Hvor ofte pasienten skal måle blodsukker, skal ikke være opp til den enkelte hjemmesykepleier. Det skal være en rutine for det, sier Thea Krogvig Bjørnstad.

– Men hver enkelt sykepleier må selvfølgelig kjenne til symptomene på for høyt og for lavt blodsukker, presiserer hun.

– Og ta selvstendige avgjørelser om å måle ved endringer i tilstand som kan påvirke blodsukkeret. Det kan for eksempel være ved feber eller dersom brukeren har spist mindre enn vanlig.

Men har ikke brukeren en plan for oppfølging og behandling, bør sykepleieren etterspørre det, oppfordrer Bjørnstad.

I planen bør legen også angi hvor blodsukkeret skal ligge, og hvilke tiltak som skal iverksettes ved avvikende verdier.

Noen med diabetes skal ikke måle blodsukker regelmessig, men heller følges opp med måling av langtidsblodsukker, HbA1c, forteller Bjørnstad.

– Men hos de som bruker insulin eller behandles med tabletter som kan gi lavt blodsukker, er det anbefalt å måle blodsukker jevnlig.

– Da er det viktig at både forberedelser, prøvetaking og analyse gjøres riktig.

Unngå søl på fingre

– Hva er en typisk feil?

– Å måle blodsukker på en som ikke har rene fingre. Der kan det være søl som kan påvirke prøvesvaret.

Dersom brukeren har holdt i sjokolade, eller skrelt en appelsin, kan sukkerrestene forurense prøven og gi et feilaktig høyt svar.

– Så rene og tørre hender er viktig, sier Bjørnstad.

I tillegg anbefales det å måle på andre, og ikke første bloddråpe.

– Da får man en mer representativ prøve som ikke er tilblandet vevsvæske eller urenheter.

Husk engangslansett

Dersom sykepleieren skal stå for prøvetakingen, skal det brukes engangslansett.

– Og helst en som ikke stikker så dypt, anbefaler Bjørnstad.

– Det trengs ikke mye blod for å gjøre en glukosemåling, og det er viktig å skåne fingeren.

De brukerne som håndterer sin diabetes selv, kan bruke en stikkepenn.

– Men den er ikke anbefalt å bruke for helsepersonell, understreker Bjørnstad.

– Det er av hensyn til smittevern.

Pass på fukt

Bjørnstad minner også om at teststrimlene må oppbevares i original emballasje og ikke utsettes for fukt.

– Det er fordi de kan trekke til seg fuktighet og bli ødelagt, forklarer hun.

Hun sier man også må sjekke utløpsdato.

– Det gjelder alle typer reagenser. Er de gått ut på dato, har man ingen garanti for at de gir riktig svar.

Både rutine og akutt

I kurset handler det både om regelmessig måling av blodglukose, og måling i akutte situasjoner.

Dette er kunnskap Noklus erfarer at ansatte i hjemmetjenesten har god bruk for.

Senere i mars vil Noklus også lansere et e-læringskurs om glukosemåling i sykehjem. Tidligere er det lansert et liknende kurs for legekontor.

Fakta
Hvordan få tilgang til kurset:

Alle som er med i Noklus, har gratis tilgang

  • Kursene fins på Min side på Noklus.no
  • Krever brukernavn og passord

Sykepleiere på sykehus har tilgang via sykehuslaboratoriets kontrakt med Noklus 

  • Kontakt arbeidsgiver for å få brukernavn og passord

Sykepleierstudenter har tilgang via studiested

  • Kontakt studiested for å få brukernavn og passord

Nesten alle legekontor, de fleste legevakter og sykehjem, private laboratorier og sykehuslaboratorier er også medlem i Noklus. Det samme gjelder mange enheter i hjemmetjenesten. 

  • Spør arbeidsgiver
Fakta
Noklus
  • En ideell stiftelse
  • Opprettet av Den norske legeforening, KS og Helse- og omsorgsdepartementet
  • Har hovedkontor i Bergen, men har knyttet til seg legespesialister og laboratoriekonsulenter ved 22 sykehus
  • Noklus har samarbeidsavtale med de fire regionale helseforetakene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse