fbpx – Å ta CRP er kanskje ikke så enkelt som sykepleiere tror Hopp til hovedinnhold

– Å ta CRP er kanskje ikke så enkelt som sykepleiere tror

Bildet viser hender som tar en crp-prøve av en ung jente.

Derfor har Noklus laget et eget nettkurs om denne blodprøven.

– Det er mange feilkilder, sier Thea Krogvig Bjørnstad, bioingeniør og leder for e-læringsgruppen i Noklus.

Noklus er en ideell stiftelse som jobber med å forbedre kvaliteten på laboratoriearbeid, finansiert av blant annet Helse- og omsorgsdepartementet.

Nå er Noklus klar med et eget nettkurs om CRP, en blodprøve som tas overalt i helsevesenet.

Flere ting å passe på

– Men, som med alt innenfor laboratoriearbeid, så det ikke alltid så lett som man kan tro, sier Bjørnstad.

– Å få et riktig analysesvar handler om mye mer enn å sette blod inn i et instrument og lese av resultatet. Et riktig resultat avhenger av:

 • Riktig prøvetaking
 • Følge prosedyren til instrumentet
 • Tolke svaret
 • Rett svar til rett pasient (altså føre riktig i pasientjournal)

Infeksjon og inflammasjon

CRP er et protein, som produseres i leveren og kan måles i blodet. Normalt er det mindre enn fem milligram i en liter blod. Men ved infeksjoner og inflammasjoner kan det stige raskt, opp til hundre ganger i løpet av få timer.

Derfor er dette en blodprøve som er nyttig å ta, for eksempel ved mistanke om infeksjon.

Prøven kan tas med et enkelt stikk i fingeren.

Egen analyseprosedyre

Blodet analyseres i et instrument, og det fins mange ulike typer pasientnære CRP-instrumenter. Derfor presiserer Thea Krogvig Bjørnstad at den som tar prøven, må være kjent med instrumentet, og at alle har en analyseprosedyre til sitt instrument

– Det er veldig viktig at sykepleiere vet hvordan de skal analysere CRP, og at sykepleiere på samme avdeling eller kontor følger prosedyren og gjør det likt, understreker hun.

– Opplever du at det gjøres mye feil?

– Ja, på noen instrumenter. De er litt ulike, og de har ulik brukervennlighet. Derfor må man kjenne prosedyren for det enkelte instrumentet.

Eksempler fra praksis

Kurset er i to deler og har en avsluttende kunnskapsprøve. Bjørnstad forteller at det både inneholder teori og pasienthistorier med problemstillinger fra den kliniske hverdagen.

Som for eksempel: En pasient som behandles med antibiotika for en infeksjon, og som følges opp med CRP-målinger fordi tilstanden ikke bedrer seg. Men analysene viser ikke det man venter.

Og der er vi tilbake til Thea Krogvig Bjørnstads budskap: Ved bruk av denne blodprøven må man vite at man gjør alt riktig. For eksempel:

 • Er prøven tatt fra riktig pasient?
 • Er reagenset (stoff som blir brukt til å påvise andre stoffer) håndtert riktig?
 • Er prøvetakingen utført riktig?
 • Er blodprøven analysert på riktig måte?

– Og, understreker Bjørnstad: 

– CRP kan aldri stå alene. 

– Svaret må alltid vurderes opp mot symptomer og kliniske funn, og sykepleiere må være varsomme med å tolke det uten i samråd med lege.

Må vurdere

– Er det én ting du vil trekke frem ved CRP?

– Det er viktig å vite at det ikke bare er infeksjoner som kan få CRP til å stige, men også inflammasjoner, sier hun.

Inflammasjon er en vevsreaksjon på skade. For eksempel vil en akutt hendelse som hjerteinfarkt gi inflammasjon, og det kan også en kronisk tilstand som leddgikt. 

Thea Krogvig Bjørnstad forteller at det er relativt vanlig å finne CRP-verdier som avviker fra det normale. Og da er det viktig å gjøre vurderinger: Se på svaret opp mot symptomer og klinikk, forsikre seg om at prøven er tatt fra riktig pasient, at den er tatt, og analysert, riktig, og at prøvesvaret er overført til rett journal. Med andre ord:

– CRP er mye mer enn å putte blod inn i et instrument og lese av svaret, sier Thea Krogvig Bjørnstad.

Ta quiz: CRP har du kontroll på, eller?

Fakta
Hvordan få tilgang til kurset?

Alle deltakere i Noklus har tilgang på kurset gratis. 

 • Kursene fins på Min side på noklus.no
 • Krever brukernavn og passord

Sykepleiere på sykehus har tilgang via sykehuslaboratoriets kontrakt med Noklus 

 • Kontakt arbeidsgiver for å få brukernavn og passord

Sykepleierstudenter har via studiestedene gratis tilgang ut 2020

 • Kontakt studiested for å få brukernavn og passord

Nesten alle legekontor, de fleste legevakter og sykehjem, private laboratorier og sykehuslaboratorier er også medlem i Noklus. Det samme gjelder mange enheter i hjemmetjenesten. 

 • Spør arbeidsgiver
Fakta
Noklus
 • En ideell stiftelse
 • Opprettet av Den norske legeforening, KS og Helse- og omsorgsdepartementet
 • Har hovedkontor i Bergen, men har knyttet til seg legespesialister og laboratoriekonsulenter ved 22 sykehus
 • Noklus har samarbeidsavtale med de fire regionale helseforetakene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse