fbpx Svangerskapsdiabetes: Nå kan diagnosen stilles med pasientnær analyse Hopp til hovedinnhold

Svangerskapsdiabetes: Nå kan diagnosen stilles med pasientnær analyse

Bildet viser en gravid mage.
DIAGNOSE STILLES VED Å MÅLE GLUKOSE: Diabetes diagnostiseres normalt ved å måle hemoglobin A1c. Men ved svangerskapsdiabetes er denne prøven ikke egnet, og derfor måles blodglukose. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Stor gevinst ved å kunne stille diagnose med det samme, sier Lutz Schwettmann i Noklus.

Fra 1. mars åpner Helsedirektoratet for å ta i bruk noen typer pasientnære analyseinstrumenter (PNA) for glukose, for å stille diagnosene svangerskapsdiabetes og diabetes.

– Bruk av slike instrumenter som diagnoseverktøy har vært frarådet tidligere, og ikke bare i Norge.

Det sier Lutz Schwettmann, spesialist i klinisk kjemi. Han leder gruppen for årets tema, diabetes, i Noklus. 

Noklus er en ideell stiftelse som jobber for å heve kvaliteten på laboratoriemedisin.

Må oppfylle krav

– Grunnen til at de ikke har vært anbefalt til diagnostisering, er at de ikke har hatt god nok kvalitet, forteller han.

Derfor har for eksempel jordmødre og leger sendt slike prøver til analyse på laboratorium.

– Men de har blitt bedre og bedre, og nå er det ingen grunn til å tro at analysene blir mer korrekte dersom de sendes til for eksempel sykehuslaboratorier, sier Schwettmann.

Forutsetningen er at instrumentene, prøvetakingen og analyseringen oppfyller definerte anbefalinger. Les mer her: Glukose: Diagnostikk av diabetes

Færre til glukosebelastning

Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles ved å måle glukosenivået i blod. Dette til forskjell fra diabetes, som normalt diagnostiseres ved å måle hemoglobin A1c.

Det er analyse av blodglukose ved bruk av anbefalte PNA-instrumenter som nå kan brukes til diagnostisering lokalt. 

PNA-instrumenter for analyse av HbA1c til diagnose av diabetes har vært i bruk lenge.

– Det er en stor gevinst i å kunne stille diagnosen med det samme, sier Schwettmann.

– Det blir færre forsinkelser, og det vil spare flere gravide for glukosebelastningstest.

Glukosebelastning skal tas dersom fastende blodsukker er under en visst nivå, og svangerskapsdiabetes ikke kan utelukkes. For å unngå å måtte kalle pasienten inn på nytt tas ofte denne testen med det samme, før man vet om diagnosen kunne blitt stilt kun med fastende glukose.

Ifølge Schwettmann oppleves glukosebelastning ubehagelig for noen.

Har laget liste

For at PNA-instrumentene for glukose kan brukes til å stille diagnose, forventes god analysekvalitet:

 • Instrumentgruppen bør være anbefalt av Noklus
 • Den enkelte deltaker bør vise meget gode resultater i eksterne kvalitetskontroller
 • Deltakerne bør tilfredsstille spesifikke krav til intern kvalitetskontroll

Noklus har også utarbeidet en liste over hvilke instrumenter som anbefales, ikke anbefales og hvilke Noklus ikke kan uttale seg om.

Sverre Sandberg, spesialist i medisinsk biokjemi og leder for Noklus, sier han regner med at noen produsenter vil være misfornøyde med at de gjør dette.

– Hvordan kan dere være trygge på hvilke som kan anbefales?

– Vi gjør så godt vi kan, sier Sandberg og viser til at Noklus holder nøye kontroll på kvaliteten til disse instrumentene, blant annet ved bruk av ekstern kvalitetskontroll.

Alle norske legekontor er tilknyttet Noklus, og de følges opp av deres laboratoriekonsulenter. Dersom jordmødre vil bruke PNA-instrumenter for glukose, mener han også deres enheter bør knyttes til Noklus.

– Tidligere har ingen av disse instrumentene vært anbefalt i diagnostisering. Nå er flere anbefalt, sier Sandberg.

Han sier også at dette vil være en dynamisk prosess. Listen over hvilke instrumenttyper som anbefales, og ikke, vil revideres årlig.

Trombinrør som førstevalg

I tillegg til å anbefale enkelte PNA-instrumenter, kommer Noklus også med anbefalinger om hvilke prøverør man skal bruke dersom man ikke bruker PNA, men sender prøven til laboratorium.

Noklus anbefaler trombinrør som førstevalg.

Det som er viktig å huske, sier Schwettmann, er at disse rørene må sentrifugeres etter ti minutter.

– Det forhindrer at glukosen brytes ned.

Fem til sju prosent i timen brytes ned dersom røret blir stående usentrifugert.

– Det kan få store konsekvenser for prøvesvaret, påpeker Schwettmann.

– Det er sannsynlig en del med forhøyet blodsukker som har fått normale svar, nettopp fordi glukosen er brutt ned.

Når trombinrør er sentrifugert, tåler det å vente på analyse i 48 timer. Men vil det gå mer enn to dager til analyse, anbefaler Noklus å bruke serumrør som sentrifugeres etter 30 minutter. I disse har glukose en holdbarhet på flere dager.

Hemoglobin A1c og svangerskapsdiabetes
 • Hemoglobin A1c gir et mål på gjennomsnittlig glukoseinnhold i blodet de siste fire til tolv uker. Men denne prøven er uegnet til å diagnostisere svangerskapsdiabetes. Tilstanden utvikles raskt, og svangerskapet forstyrrer produksjonen av hemoglobin.
 • Derfor måles i stedet blodglukose, og det er denne analysen som nå kan utføres med PNA-instrument for å stille diagnose.
 • Analysen kan også brukes til å stille diagnose diabetes, i tilfeller der det ikke er mulig å bruke Hemoglobin A1c.

Kilde: Noklus

Les også:

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Fredag er totalt 1 325 060 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Over en million nordmenn har nå fått første dose. Av disse er over 20 prosent ansatt i helse- og omsorgsyrker, men 130 000 av disse har fått Astrazeneca-vaksinen.

Det er planlagt å vaksinere 375 831 ansatte i helsevesenet. Til nå har 204 299 fått én dose (54,4 prosent) og av disse er totalt 56 313 ferdigvaksinerte, de utgjør 15 prosent, ifølge FHIs ukerapport.

Astrazeneca-vaksinerte

Ifølge FHIs registreringer i Sysvak har 133 735 personer fått første dose av Astrazeneca-vaksinen, som har gitt noen alvorlige bivirkninger og er stoppet. Ingen har fått den andre dosen med Astrazeneca.

– Hvor mange av de ansatte i helsevesenet har fått Astrazeneca-vaksinen?

– Om lag 130 000 helsepersonell har fått én dose Astrazeneca-vaksine, de andre har fått Pfizer eller Modernas vaksine, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet i en e-post til Sykepleien.

– Har noen av dem blitt smittet av covid-19 i perioden etter vaksineringen?

– Vi er i ferd med å analysere om det er noen vaksinesvikt hos vaksinerte, men har ikke noen data nå, skriver Aavitsland.

Godt beskyttet

– Vi regner beskyttelsen etter én dose AZ som meget god. De vaksinerte vil likevel få et tilbud om videre vaksinering med annen vaksine som fortsatt er i vaksinasjonsprogrammet. Vi vil komme tilbake med informasjon om dette, skriver Aavitsland.

Over en million har fått dose 1

1 025 429 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 299 631 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 59 797 personer fikk første dose torsdag, og 105 personer fikk andre dose.

Kjøper ikke mere Astrazeneca

EU er i forhandlinger med Pfizer/Biontech og Moderna om nye vaksinekontrakter, mens ny Astrazeneca-bestilling er usannsynlig, ifølge en fransk minister.

– Vi har ikke begynt forhandlinger med Johnson & Johnson eller Astrazeneca, men vi er i gang med Pfizer/Biontech og Moderna, sier Frankrikes industriminister Agnes Pannier-Runacher til AFP.

Hun omtaler det som høyst usannsynlig at det blir bestilt flere Astrazeneca-doser, men understreker at det ikke er tatt noen endelig beslutning.

1,8 milliarder doser skal kjøpes

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen opplyste torsdag at EU forhandler om en stor kontrakt med Pfizer som skal strekke seg til 2023. Den innebærer kjøp av 1,8 milliarder doser.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.