fbpx Svangerskapsdiabetes: Nå kan diagnosen stilles med pasientnær analyse Hopp til hovedinnhold

Svangerskapsdiabetes: Nå kan diagnosen stilles med pasientnær analyse

Bildet viser en gravid mage.

– Stor gevinst ved å kunne stille diagnose med det samme, sier Lutz Schwettmann i Noklus.

Fra 1. mars åpner Helsedirektoratet for å ta i bruk noen typer pasientnære analyseinstrumenter (PNA) for glukose, for å stille diagnosene svangerskapsdiabetes og diabetes.

– Bruk av slike instrumenter som diagnoseverktøy har vært frarådet tidligere, og ikke bare i Norge.

Det sier Lutz Schwettmann, spesialist i klinisk kjemi. Han leder gruppen for årets tema, diabetes, i Noklus. 

Noklus er en ideell stiftelse som jobber for å heve kvaliteten på laboratoriemedisin.

Må oppfylle krav

– Grunnen til at de ikke har vært anbefalt til diagnostisering, er at de ikke har hatt god nok kvalitet, forteller han.

Derfor har for eksempel jordmødre og leger sendt slike prøver til analyse på laboratorium.

– Men de har blitt bedre og bedre, og nå er det ingen grunn til å tro at analysene blir mer korrekte dersom de sendes til for eksempel sykehuslaboratorier, sier Schwettmann.

Forutsetningen er at instrumentene, prøvetakingen og analyseringen oppfyller definerte anbefalinger. Les mer her: Glukose: Diagnostikk av diabetes

Færre til glukosebelastning

Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles ved å måle glukosenivået i blod. Dette til forskjell fra diabetes, som normalt diagnostiseres ved å måle hemoglobin A1c.

Det er analyse av blodglukose ved bruk av anbefalte PNA-instrumenter som nå kan brukes til diagnostisering lokalt. 

PNA-instrumenter for analyse av HbA1c til diagnose av diabetes har vært i bruk lenge.

– Det er en stor gevinst i å kunne stille diagnosen med det samme, sier Schwettmann.

– Det blir færre forsinkelser, og det vil spare flere gravide for glukosebelastningstest.

Glukosebelastning skal tas dersom fastende blodsukker er under et visst nivå, og svangerskapsdiabetes ikke kan utelukkes. For å unngå å måtte kalle pasienten inn på nytt tas ofte denne testen med det samme, før man vet om diagnosen kunne blitt stilt kun med fastende glukose.

Ifølge Schwettmann oppleves glukosebelastning ubehagelig for noen.

Har laget liste

For at PNA-instrumentene for glukose kan brukes til å stille diagnose, forventes god analysekvalitet:

  • Instrumentgruppen bør være anbefalt av Noklus
  • Den enkelte deltaker bør vise meget gode resultater i eksterne kvalitetskontroller
  • Deltakerne bør tilfredsstille spesifikke krav til intern kvalitetskontroll

Noklus har også utarbeidet en liste over hvilke instrumenter som anbefales, ikke anbefales og hvilke Noklus ikke kan uttale seg om.

Sverre Sandberg, spesialist i medisinsk biokjemi og leder for Noklus, sier han regner med at noen produsenter vil være misfornøyde med at de gjør dette.

– Hvordan kan dere være trygge på hvilke som kan anbefales?

– Vi gjør så godt vi kan, sier Sandberg og viser til at Noklus holder nøye kontroll på kvaliteten til disse instrumentene, blant annet ved bruk av ekstern kvalitetskontroll.

Alle norske legekontor er tilknyttet Noklus, og de følges opp av deres laboratoriekonsulenter. Dersom jordmødre vil bruke PNA-instrumenter for glukose, mener han også deres enheter bør knyttes til Noklus.

– Tidligere har ingen av disse instrumentene vært anbefalt i diagnostisering. Nå er flere anbefalt, sier Sandberg.

Han sier også at dette vil være en dynamisk prosess. Listen over hvilke instrumenttyper som anbefales, og ikke, vil revideres årlig.

Trombinrør som førstevalg

I tillegg til å anbefale enkelte PNA-instrumenter, kommer Noklus også med anbefalinger om hvilke prøverør man skal bruke dersom man ikke bruker PNA, men sender prøven til laboratorium.

Noklus anbefaler trombinrør som førstevalg.

Det som er viktig å huske, sier Schwettmann, er at disse rørene må sentrifugeres etter ti minutter.

– Det forhindrer at glukosen brytes ned.

Fem til sju prosent i timen brytes ned dersom røret blir stående usentrifugert.

– Det kan få store konsekvenser for prøvesvaret, påpeker Schwettmann.

– Det er sannsynlig en del med forhøyet blodsukker som har fått normale svar, nettopp fordi glukosen er brutt ned.

Når trombinrør er sentrifugert, tåler det å vente på analyse i 48 timer. Men vil det gå mer enn to dager til analyse, anbefaler Noklus å bruke serumrør som sentrifugeres etter 30 minutter. I disse har glukose en holdbarhet på flere dager.

Fakta
Hemoglobin A1c og svangerskapsdiabetes
  • Hemoglobin A1c gir et mål på gjennomsnittlig glukoseinnhold i blodet de siste fire til tolv uker. Men denne prøven er uegnet til å diagnostisere svangerskapsdiabetes. Tilstanden utvikles raskt, og svangerskapet forstyrrer produksjonen av hemoglobin.
  • Derfor måles i stedet blodglukose, og det er denne analysen som nå kan utføres med PNA-instrument for å stille diagnose.
  • Analysen kan også brukes til å stille diagnose diabetes, i tilfeller der det ikke er mulig å bruke Hemoglobin A1c.

Kilde: Noklus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse