fbpx – Tas hemoglobin kapillært, kan svaret bli feil Hopp til hovedinnhold

– Tas hemoglobin kapillært, kan svaret bli feil

Illustrasjonen viser en hånd, som det faller en bloddråpe fra, med et spørsmålstegn inni.

Mens CRP og blodsukker kan tas med et lite fingerstikk, bør hemoglobin tas venøst.

– Akkurat med hemoglobin kan det være vanskelig å få tatt prøven korrekt.

Det sier Anne-Lise Ramsvig, bioingeniør og seksjonsleder for kurs og veiledning i den ideelle, landsdekkende organisasjonen Noklus.

Blandingsforholdet må være det samme

Mens infeksjonsmarkøren CRP og blodsukker fint kan tas fra fingeren, altså kapillært, bør hemoglobin tas fra arm, altså venøst.

– Om hemoglobin tas kapillært, kan svaret bli feil, sier hun.

Grunnen til det, forklarer Ramsvig, er at hemoglobinverdien angir mengde hemoglobin i forhold til total blodmengde. 

– Hemoglobin fins i de røde blodcellene, som flyter i blodplasmaet. For å få en korrekt prøve, må blandingsforholdet i prøven være det samme som i blodet. 

Men når man stikker hull i fingeren, og får ut én dråpe, kan blandingsforholdet i dråpen bli et annet enn inne i kroppen.

Er det for mye vevsvæske, kan hemoglobinet bli feilaktig lavt, er det kommet med for mange røde blodceller, kan det bli feilaktig høyt, ifølge Ramsvig.

Mens for CRP og blodsukker, som fins i plasmaet, er ikke prøvesvaret så avhengig av blandingsforholdet mellom blodets ulike komponenter.

Røret må vendes

Derfor er det anbefalt å ta hemoglobin fra armen, altså venøst.

Før det tas ut én dråpe av det venøse blodet til analyse, skal røret vendes opp og ned, slik at blodet blandes skikkelig.

– Da får man en prøve som er pålitelig, sier hun.

Erfaringen hennes er at det er mange sykepleiere som tar blodprøver, særlig på sykehjem. Og at hemoglobin ikke sjelden tas kapillært. 

– Kan hende er det fordi det oppleves enklere, sier hun.

– Men man skal være klar over at svaret lett blir feil. 

Illustrasjonen viser hemoglobin.

Legges inn med lav verdi, så tas prøven på ny

Konsekvensene kan være henvisninger og innleggelser på feilaktig grunnlag.

– Det er ikke uvanlig at pasienter legges inn på bakgrunn av en prøve som viser lavt hemoglobin, og så tas prøven på nytt på sykehus, og den er over transfusjonsgrense, forteller hun.

Å måle feilaktig lavt hemoglobin, er kanskje den vanligste feilen. Men det er også mulig å måle feilaktig for høy verdi.

Ifølge Ramsvig er laboratoriefagmiljøene klare på at hemoglobin skal tas venøst.

– Er ikke det mulig, kan det tas kapillært, sier hun.

– Men da skal det tørkes vekk to til tre bloddråper før det tas en dråpe til analyse. Det skal tas to kyvetter, som er små beholdere til prøvemateriale, og gjøres to målinger. Prøvesvaret skal angis som gjennomsnittet av de to målingene.

Om differansen mellom målingene er større enn 1 g/dl, for eksempel at én måling viser hemoglobin på 13 g/dl og den andre 15 g/dl, må det gjøres en tredje måling.

Enkle apparater er ok

Anne-Lise Ramsvig sier de enkle blodanalyseapparatene til hemoglobin er greie å bruke. Det er altså ikke feil å analysere bare én dråpe av blodet, men den dråpen bør være tatt venøst.

Hun opplever at disse apparatene jevnt over er av god kvalitet.

– Ved analysefeil kan apparatet selvfølgelig være årsaken, men stort sett er det prøvetakingen som er feil, sier hun.

Å få mer laboratoriefag inn i sykepleierutdanningen har Noklus jobbet for lenge.

Ramsvig minner om at sykepleierstudenter, i forbindelse med utbruddet av covid-19, har gratis tilgang til nettkurs og prosedyrer hos Noklus ut 2020. Den enkelte student kan få tilgang via sitt studiested. Ifølge Noklus er dette møtt med god respons. Siden april har sykepleierstudenter fra studiestedene som har takket ja til tilbudet, gjennomført 3260 e-læringskurs.

Å informere om riktig prøvetaking av hemoglobin er månedens tema i Noklus.

Ta quiz: Hemoglobin, det vet du alt om, eller?

Illustrasjonen viser referanseverdier for mann, kvinne og barn.
Fakta
Noklus
  • En ideell, landsdekkende organisasjon
  • Finansiert av Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og KS
  • Jobber for å bedre kvaliteten på medisinsk laboratoriearbeid

Kilde: Noklus

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse