fbpx – Tas hemoglobin kapillært, kan svaret bli feil Hopp til hovedinnhold

– Tas hemoglobin kapillært, kan svaret bli feil

Illustrasjonen viser en hånd, som det faller en bloddråpe fra, med et spørsmålstegn inni.
IKKE FRA FINGEREN: Hemoglobinet kan varierer i hver bloddråpe tatt fra fingeren. Derfor er det ikke anbefalt å måle hemoglobin kapillært. Illustrasjon: Mostphotos/Monica Hilsen

Mens CRP og blodsukker kan tas med et lite fingerstikk, bør hemoglobin tas venøst.

– Akkurat med hemoglobin kan det være vanskelig å få tatt prøven korrekt.

Det sier Anne-Lise Ramsvig, bioingeniør og seksjonsleder for kurs og veiledning i den ideelle, landsdekkende organisasjonen Noklus.

Blandingsforholdet må være det samme

Mens infeksjonsmarkøren CRP og blodsukker fint kan tas fra fingeren, altså kapillært, bør hemoglobin tas fra arm, altså venøst.

– Om hemoglobin tas kapillært, kan svaret bli feil, sier hun.

Grunnen til det, forklarer Ramsvig, er at hemoglobinverdien angir mengde hemoglobin i forhold til total blodmengde. 

– Hemoglobin fins i de røde blodcellene, som flyter i blodplasmaet. For å få en korrekt prøve, må blandingsforholdet i prøven være det samme som i blodet. 

Men når man stikker hull i fingeren, og får ut én dråpe, kan blandingsforholdet i dråpen bli et annet enn inne i kroppen.

Er det for mye vevsvæske, kan hemoglobinet bli feilaktig lavt, er det kommet med for mange røde blodceller, kan det bli feilaktig høyt, ifølge Ramsvig.

Mens for CRP og blodsukker, som fins i plasmaet, er ikke prøvesvaret så avhengig av blandingsforholdet mellom blodets ulike komponenter.

Røret må vendes

Derfor er det anbefalt å ta hemoglobin fra armen, altså venøst.

Før det tas ut én dråpe av det venøse blodet til analyse, skal røret vendes opp og ned, slik at blodet blandes skikkelig.

– Da får man en prøve som er pålitelig, sier hun.

Erfaringen hennes er at det er mange sykepleiere som tar blodprøver, særlig på sykehjem. Og at hemoglobin ikke sjelden tas kapillært. 

– Kan hende er det fordi det oppleves enklere, sier hun.

– Men man skal være klar over at svaret lett blir feil. 

Illustrasjonen viser hemoglobin.
HEMOGLOBIN: Hemoglobinet fins inne i de røde blodcellene. De røde blodcellene er én komponent i blodet som flyter i årene. Illustrasjon: Science Photo Library/NTB Scanpix

Legges inn med lav verdi, så tas prøven på ny

Konsekvensene kan være henvisninger og innleggelser på feilaktig grunnlag.

– Det er ikke uvanlig at pasienter legges inn på bakgrunn av en prøve som viser lavt hemoglobin, og så tas prøven på nytt på sykehus, og den er over transfusjonsgrense, forteller hun.

Å måle feilaktig lavt hemoglobin, er kanskje den vanligste feilen. Men det er også mulig å måle feilaktig for høy verdi.

Ifølge Ramsvig er laboratoriefagmiljøene klare på at hemoglobin skal tas venøst.

– Er ikke det mulig, kan det tas kapillært, sier hun.

– Men da skal det tørkes vekk to til tre bloddråper før det tas en dråpe til analyse. Det skal tas to kyvetter, som er små beholdere til prøvemateriale, og gjøres to målinger. Prøvesvaret skal angis som gjennomsnittet av de to målingene.

Om differansen mellom målingene er større enn 1 g/dl, for eksempel at én måling viser hemoglobin på 13 g/dl og den andre 15 g/dl, må det gjøres en tredje måling.

Enkle apparater er ok

Anne-Lise Ramsvig sier de enkle blodanalyseapparatene til hemoglobin er greie å bruke. Det er altså ikke feil å analysere bare én dråpe av blodet, men den dråpen bør være tatt venøst.

Hun opplever at disse apparatene jevnt over er av god kvalitet.

– Ved analysefeil kan apparatet selvfølgelig være årsaken, men stort sett er det prøvetakingen som er feil, sier hun.

Å få mer laboratoriefag inn i sykepleierutdanningen har Noklus jobbet for lenge.

Ramsvig minner om at sykepleierstudenter, i forbindelse med utbruddet av covid-19, har gratis tilgang til nettkurs og prosedyrer hos Noklus ut 2020. Den enkelte student kan få tilgang via sitt studiested. Ifølge Noklus er dette møtt med god respons. Siden april har sykepleierstudenter fra studiestedene som har takket ja til tilbudet, gjennomført 3260 e-læringskurs.

Å informere om riktig prøvetaking av hemoglobin er månedens tema i Noklus.

Ta quiz: Hemoglobin, det vet du alt om, eller?

Illustrasjonen viser referanseverdier for mann, kvinne og barn.
HEMOGLOBIN: Referanseområdene varierer mellom kjønnene, og mellom barn i ulike aldre. Illustrasjon: Mostphotos/Monica Hilsen
Noklus
 • En ideell. landsdekkende organisasjon
 • Finansiert av Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og KS
 • Jobber for å bedre kvaliteten på medisinsk laboratoriearbeid

Kilde: Noklus

Les også:

– Å ta CRP er kanskje ikke så enkelt som sykepleiere tror

Illustrasjonen viser to reagensglass.
EN VANLIG BLODPRØVE: Men for et riktig resultat, må noen forutsetninger være til stede. Det vil Noklus at flere skal lære om. Illustrasjon: Mostphotos

Derfor har Noklus laget et eget nettkurs om denne blodprøven.

– Det er mange feilkilder, sier Thea Krogvig Bjørnstad, bioingeniør og leder for e-læringsgruppen i Noklus.

Noklus er en ideell stiftelse som jobber med å forbedre kvaliteten på laboratoriearbeid, finansiert av blant annet Helse- og omsorgsdepartementet.

Nå er Noklus klar med et eget nettkurs om CRP, en blodprøve som tas overalt i helsevesenet.

Flere ting å passe på

– Men, som med alt innenfor laboratoriearbeid, så det ikke alltid så lett som man kan tro, sier Bjørnstad.

– Å få et riktig analysesvar handler om mye mer enn å sette blod inn i et instrument og lese av resultatet. Et riktig resultat avhenger av:

 • Riktig prøvetaking
 • Følge prosedyren til instrumentet
 • Tolke svaret
 • Rett svar til rett pasient (altså føre riktig i pasientjournal)

Infeksjon og inflammasjon

CRP er et protein, som produseres i leveren og kan måles i blodet. Normalt er det mindre enn fem milligram i en liter blod. Men ved infeksjoner og inflammasjoner kan det stige raskt, opp til hundre ganger i løpet av få timer.

Derfor er dette en blodprøve som er nyttig å ta, for eksempel ved mistanke om infeksjon.

Prøven kan tas med et enkelt stikk i fingeren.

Egen analyseprosedyre

Blodet analyseres i et instrument, og det fins mange ulike typer pasientnære CRP-instrumenter. Derfor presiserer Thea Krogvig Bjørnstad at den som tar prøven, må være kjent med instrumentet, og at alle har en analyseprosedyre til sitt instrument

– Det er veldig viktig at sykepleiere vet hvordan de skal analysere CRP, og at sykepleiere på samme avdeling eller kontor følger prosedyren og gjør det likt, understreker hun.

– Opplever du at det gjøres mye feil?

– Ja, på noen instrumenter. De er litt ulike, og de har ulik brukervennlighet. Derfor må man kjenne prosedyren for det enkelte instrumentet.

Eksempler fra praksis

Kurset er i to deler og har en avsluttende kunnskapsprøve. Bjørnstad forteller at det både inneholder teori og pasienthistorier med problemstillinger fra den kliniske hverdagen.

Som for eksempel: En pasient som behandles med antibiotika for en infeksjon, og som følges opp med CRP-målinger fordi tilstanden ikke bedrer seg. Men analysene viser ikke det man venter.

Og der er vi tilbake til Thea Krogvig Bjørnstads budskap: Ved bruk av denne blodprøven må man vite at man gjør alt riktig. For eksempel:

 • Er prøven tatt fra riktig pasient?
 • Er reagenset (stoff som blir brukt til å påvise andre stoffer) håndtert riktig?
 • Er prøvetakingen utført riktig?
 • Er blodprøven analysert på riktig måte?

– Og, understreker Bjørnstad: 

– CRP kan aldri stå alene. 

– Svaret må alltid vurderes opp mot symptomer og kliniske funn, og sykepleiere må være varsomme med å tolke det uten i samråd med lege.

Må vurdere

– Er det én ting du vil trekke frem ved CRP?

– Det er viktig å vite at det ikke bare er infeksjoner som kan få CRP til å stige, men også inflammasjoner, sier hun.

Inflammasjon er en vevsreaksjon på skade. For eksempel vil en akutt hendelse som hjerteinfarkt gi inflammasjon, og det kan også en kronisk tilstand som leddgikt. 

Thea Krogvig Bjørnstad forteller at det er relativt vanlig å finne CRP-verdier som avviker fra det normale. Og da er det viktig å gjøre vurderinger: Se på svaret opp mot symptomer og klinikk, forsikre seg om at prøven er tatt fra riktig pasient, at den er tatt, og analysert, riktig, og at prøvesvaret er overført til rett journal. Med andre ord:

– CRP er mye mer enn å putte blod inn i et instrument og lese av svaret, sier Thea Krogvig Bjørnstad.

Ta quiz: CRP har du kontroll på, eller?

Hvordan få tilgang til kurset?

Alle deltakere i Noklus har tilgang på kurset gratis. 

 • Kursene fins på Min side på noklus.no
 • Krever brukernavn og passord

Sykepleiere på sykehus har tilgang via sykehuslaboratoriets kontrakt med Noklus 

 • Kontakt arbeidsgiver for å få brukernavn og passord

Sykepleierstudenter har via studiestedene gratis tilgang ut 2020

 • Kontakt studiested for å få brukernavn og passord

Nesten alle legekontor, de fleste legevakter og sykehjem, private laboratorier og sykehuslaboratorier er også medlem i Noklus. Det samme gjelder mange enheter i hjemmetjenesten. 

 • Spør arbeidsgiver
Noklus
 • En ideell stiftelse
 • Opprettet av Den norske legeforening, KS og Helse- og omsorgsdepartementet
 • Har hovedkontor i Bergen, men har knyttet til seg legespesialister og laboratoriekonsulenter ved 22 sykehus
 • Noklus har samarbeidsavtale med de fire regionale helseforetakene
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.