fbpx Studiebarometeret 2022: Sykepleierstudentene er minst fornøyd Hopp til hovedinnhold

Studiebarometeret 2022: Sykepleierstudentene er minst fornøyd

Bildet viser Sigrid Husøy Larsen

– Nå er det på tide at de som har myndighet til å gjøre noe med denne utviklingen, tar resultatene på alvor, sier leder i NSF Student, Sigrid Husøy Larsen.

Sykepleierstudentene er minst fornøyde med utdanningen, ifølge Studiebarometeret. Men også studenter på lektorutdanning og grunnskolelærerutdanningen er misfornøyde. Det bekymrer forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp).

– Det bekymrer meg at det det er så store variasjoner mellom fagene. Spesielt på en del av profesjonsutdanningene er studentene mindre fornøyde med undervisningen. Det bør vi ta som et tydelig signal. Nå jobber vi med en stortingsmelding hvor vi ser på hvordan vi kan gjøre innholdet i disse utdanningene bedre og mer relevant for arbeidslivet, sier statsråden i en pressemelding.

De mest fornøyde studentene studerer fysikk, arkeologi og geologi.

– Ingen overraskelse

Leder i NSF Student, Sigrid Husøy Larsen, deler ministerens bekymring, men er ikke overrasket.

– Det er nok mange årsaker til at studentene oppgir dårlig tilfredshet for studiet. Vi ser at de skårer spesielt dårlig på omfang av tilbakemeldinger og veiledning under studiet, sier Larsen.

Hun tenker det kan det ses i sammenheng med store kull og mangelfulle lærerressurser.

– Veiledning og refleksjon er et viktig ledd i kvalitet på læringen, både i praksis og når studentene er på campus. Vi mener høyere finansiering til utdanningen, som gir bedre kapasitet til lærerne på studiet og ikke minst veiledningskompetanse og avsatt tid for veiledere i praksis er et viktige steg i riktig retning, sier hun.

– Må lytte

– Nå er det på tide at de som har myndighet til å gjøre noe med denne utviklingen, tar resultatene på alvor, sier Larsen.

Hun mener både myndighetene og utdanningsinstitusjonene har et felles ansvar for å bruke tallene systematisk for å snu denne trenden.

– Tror jeg kan si på vegne av hele samfunnet at vi ønsker motiverte og dyktige sykepleiere inn i helsevesenet. Studentene sier ifra, og da er det et felles ansvar å lytte til behovet de har, sier hun.

Jobber mer

Generelt viser tallene at studentene er mindre tilfredse med studiet de går på enn før. I tillegg bruker de litt mer tid på betalt arbeid og litt mindre tid på studiene.

I årene 2017 til 2020 jobbet studentene i snitt åtte timer. I 2022 har dette økt til 9,4 betalt arbeid i uken.

– Jeg synes det er fint å se at flere studenter har mulighet til å jobbe litt ved siden av studiene, i en periode med lav arbeidsledighet og høy inflasjon og prisvekst, sier Borten Moe i en pressemelding.

Moe vil ha møte

I samme periode har gjennomsnittlig tid brukt på faglige aktiviteter gått tilsvarende ned.

– Her er det viktig at lærestedene følger opp, at de får opp læringsaktivitetene igjen etter pandemien og sørger for god kvalitet og intensitet i utdanningene, sier Borten Moe, som har invitert studentorganisasjonene, fagmiljøer og relevante aktører i sektoren og utdanningskomiteen på Stortinget til et møte om studentpolitikk og studentvelferd.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse