fbpx – Sykepleiere med spesialisering kommer til å merke godt at de stiger i lønn Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere med spesialisering kommer til å merke godt at de stiger i lønn

Mette Øfstegaard, Hovedtillitsvalgt NSF/ Barnesykepleier, Helse Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

– Etter fem års kamp får de nå lønn som spesialsykepleiere, sier hovedtillitsvalgt Mette Øfstegaard. – Vi er veldig glade. Men vi skulle jo hatt dette for lenge siden, sier en av sykepleierne.

– Vi har kjempet i fem år for at våre medlemmer som har tatt spesialutdanning skal får spesialsykepleierlønn, sier Mette Øfstegaard.

Hun er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– NSF og andre fagforbund har i dag inngått en særavtale med arbeidsgiver, forteller hun.

Dette skjedde 15. november.

Særavtalen gjelder altså på SUS for åtte videre- eller masterutdanninger innen psykisk helse.

(Se nederst i saken hvilke utdanninger det gjelder.)

– Vil merke det godt

– Vi er glade for at arbeidsgiver nå bruker penger utenom lønnsoppgjøret på dette, sier Mette Øfstegaard.

– Dette betyr mye. De kommer til å merke godt at de stiger i lønn, sier hun.

Men det er et «men»:

– De mister mastertillegget. Jeg ville hatt i pose og sekk, både spesialsykepleierlønn og mastertillegg. Jeg mener de skal ha begge deler. Men det mener ikke arbeidsgiver, sier Øfstegaard.

Mette Øfstegaard vet at sykepleierne med master har vært frustrerte.

– De har følt seg litt lurt. Fordi de ikke har fått lønnen som de trodde de skulle få.

(Saken fortsetter under bildet.)

Stine Svimbil og Inger Kittilsen, sykepleiere ved Sola dps

En av sykepleierne den nye avtalen gjelder for, er Stine Svimbil. Hun kontaktet Sykepleien to uker før avtalen ble signert.

Hun hadde lest saken om spesialsykepleierne på Nord universitet som hopper av masterutdanningen, fordi det ikke lønner seg å fullføre.

Både Svimbil og kollegaen Inger Kittilsen jobber på Sola distriktspsykiatriske senter. Begge har tatt master i relasjonsbehandling og får mastertillegg. Men de følger ikke lønnsstigen for spesialsykepleiere.

– Vi er flere sykepleiere som ble anbefalt av NSF å ta videreutdanning i psykisk helse i stedet for en master, fordi sykehuset har lønnet bedre for videreutdanning enn master, fortalte Svimbil til Sykepleien.

– Så nå tar jeg videreutdanning, i tillegg til min master, kun på grunn av lønn. Vi har purret på sykehuset flere ganger, men de har ikke gjort noe med det, sa Stine Svimbil.

Altså før nå. Svimbil visste ikke om forhandlingene som har pågått.

– Vi skulle jo hatt det for lenge siden

17. november, en time etter at avtalen er signert, sier Stine Svimbil dette:

– Dette var greier! Kjempebra at vi endelig får betalt for utdanningen vi har tatt!

Svimbil legger til:

– Men vi har jo jobbet for det i mange år. Jeg har følt at vi ikke er blitt hørt i det hele tatt.

Inger Kittilsen, som også er plasstillitsvalgt, er også godt fornøyd.

– Det er jo en kjempeseier, men vi mister jo mastertillegget, sier hun.

– Vi ble veldig glade. Samtidig så har vi gått underbetalt i årevis. Det er litt surt. Vi skulle jo hatt det for lenge siden, sier Kittilsen.

Starten

De har kjempet i årevis. Svimbil forteller om da det startet i 2015:

– Vi var en motivert gjeng sykepleiere som startet på et flunkende nytt masterløp.

Det vil si klinisk master i relasjonsbehandling.

– Den er skreddersydd for sykepleiere som jobber i psykisk helsevern, og sykehuset ønsket at vi skulle ta den.

Problemet var at sykehuset ikke lønnet dem slik de mente de hadde krav på.

Fakta
Om masteren i relasjonsbehandling:
 • Praksisnær, gir 90 studiepoeng.
 • Går over tre år. Inkluderer 20 timer prosessveiledning per semester.
 • Krever minst to års klinisk praksis med pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Studentene må være i relevant klinisk praksis under utdanningen.
 • Masteren er utarbeidet av Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssykehus.

– Jeg forhørte meg på forhånd om lønn og tittel etter endt master, og fikk skriftlig svar fra sykehuset om at jeg ville få både tittel og lønnskode som spesialsykepleier, forteller Svimbil.

Flere kolleger fulgte derfor etter på utdanningen. Inger Kittilsen startet året etter Svimbil.

Fikk kontrabeskjed

Da Svimbil var ferdig med masteren – i 2018 – kom kontrabeskjeden: Opplysningen hun hadde fått var feil. Masteren ville kun gi et mastertillegg på 35 000 i full stilling, men lavere stillingsprosent graderes tillegget tilsvarende ned.

– Så en med videreutdanning på 60 studiepoeng har før årets lønnsoppgjør cirka 30 000 mer i året enn en med 90 studiepoeng, fastslår hun.

Slik lønnes de nå (november 2022):

 • Inger Kittilsen jobber fullt i todelt turnus og får 35 000 i mastertillegg.
 • Stine Svimbil, som jobber 60 prosent natt, får avkortet sitt tillegg. Hun tar mange ekstravakter, men får ikke mastertillegg for ekstravaktene.
 • En sykepleier med master i relasjonsbehandling med ti års ansiennitet får 573 000 kroner (538 000 i vanlig sykepleierlønn pluss mastertillegg på 35 000).
 • En sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og minst ti års ansiennitet får spesialsykepleierlønn på minst 602 000, også på ekstravakter og merarbeid. Pluss turnustillegg på 10 000.

Se hva de vil få i lønn med den nye avtalen lenger nede i saken.

  Lønnsoppgjøret sikret 650 000

  Årets lønnsoppgjør, altså for 2022, for sykehusene endte blant annet opp med dette:

  • Spesialsykepleiere med ti års ansiennitet er sikret en lønn på 602 000 kroner i år og er garantert en lønn på 650 000 kroner senest 1. januar 2024.

  Gått foran på Jæren

  Helt siden kontrabeskjeden kom i 2018, har dette blitt tatt opp i lokale forhandlinger, men sykehuset ville altså ikke godkjenne at denne masteren gir lønnskode for spesialsykepleier.

  Stine Svimbil viser til at Jæren distriktspsykiatriske senter har gått foran og godkjent lønnskode som spesialsykepleier.

  – Der gir de også mastertillegg på toppen. I Danmark har de også godkjent den som «spesialsygeplejerske i psykiatri».

  – Høyere utdanning er lik lavere lønn

  Svimbil syns det er rart at sykehuset ikke har villet anerkjenne sin egen master.

  – Hvilke andre yrkesgrupper som har en master, blir lønnet dårligere enn de som har en lavere utdanning? Altså: Høyere utdanning er lik lavere lønn. Eller omvendt: Lavere utdanning er lik høyere lønn.

  – Det har føltes helt uholdbart. Flere av disse sykepleierne har vurdert å finne noe annet å gjøre, sier Svimbil. 

  – Lederen min har meldt at vi har mistet sykepleiere på grunn av dette, bekrefter Inger Kittilsen.

  Men nå har altså SUS snudd.

  Øker grunnlønnen med 45 000

  Inger Kittilsens grunnlønn vil fra nyttår øke fra 573 00 til 618 000 kroner. (602 000 som spesialsykepleier med ti års ansiennitet pluss et tillegg på 6 000 og et tunustillegg på 10 000.)

  Stine Svimbil har ikke regnet ut hva hun vil få fra 1. januar.

  – Men nå vil jeg få økt lønn også på ekstravaktene. Når man går i redusert stilling, er det veldig bra.

  – Jobber du nesten fullt?

  – Ja, egentlig. Jeg har jobbet veldig mye overtid.

  – Vil du fortsette på videreutdanningen nå?

  – Jeg tror det, men må tenke på det. Det er jo greit å ha den utdanningen, men det koster jo penger, og det tar tid, sier Stine Svimbil.

  (Saken fortsetter under bildet.)

  Stine Svimbil og Inger Kittilsen, sykepleiere ved Sola dps

  – Veldig fin utdanning

  – Var masteren dere tok en fin utdanning?

  – Ja, veldig. Vi hadde forelesere fra Sverige og Danmark, sier Stine Svimbil.

  – Ja, de var forfattere av pensumbøkene vi hadde. Proffe folk, sier Inger Kittilsen.

  Kittilsen skrev masteroppgave om selvrefleksjon hos miljøterapeutene.

  – Vi er jo tett på pasientene, så det var nyttig, sier hun.

  Svimbil skrev om mestringsstrategier som kan erstatte piller.

  Frykter at noen har sluttet

  Hovedtillitsvalgt Mette Øfstegaard håper at alle medlemmene hun har støttet, fortsatt jobber på sykehuset.

  – Min bekymring er at noen har sluttet underveis i denne kampen.

  – Hvor mange gjelder den nye avtalen?

  – Vi har ikke hatt opptelling. Vi skal være med og dobbeltsjekke at ikke noen som har rett på tittelen har glippet. Det er viktig for oss.

  – De bør kanskje ha 700 000 og 50 000 på topp

  – Vil du jobbe videre for at alle med master skal få full uttelling?

  – Ja, vi vil gi innspill på NSFs tariffkonferanse om at dette må i boks, sier Mette Øfstegaard.

  Dette er årlige konferanser for tillitsvalgte i forkant av lønnsoppgjøret.

  – Vi mener at spesialsykepleier med master og ti års ansiennitet skal ha 650 000 kroner i årslønn – pluss mastertillegget på 35 000.

  Øfstegaard korrigerer seg selv:

  – Eller de bør kanskje ha 700 000 som spesialsykepleier, og 50 000 på topp.

  Mastertillegget har jo vært 35 000 helt siden 2008.

  – Men dette er ingen autorisasjon. Det ville det vært hvis det hadde vært spesialistgodkjenning for disse utdanningene. Da ville dette også være opplyst om i helsepersonellregisteret.

  Avtalen gjelder to klinikker

  Særavtalen som ble signert av sykehuset, NSF og andre forbund 17. november, gjelder lønn for relevant videreutdanning og mastergrad i to klinikker: Klinikk psykisk helse voksen (KPHV) og klinikk psykisk helse barn, unge og rusavhengige (KPHBURA).

  Avtalen gjelder fra 1.1.2023.

  Fem ulike videreutdanninger og tre masterutdanninger er listet opp.

  Disse utløser tittel som psykiatrisk sykepleier:

  (Studiepoeng i parentes)

  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid (60)
  • Master i rus og psykisk helsearbeid (120)
  • Master i helsevitenskap – med fordypning i psykisk helsearbeid (120)

  Disse utløser tittel som spesialsykepleier:

  (Studiepoeng i parentes)

  • Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk (60)
  • Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis (60)
  • Videreutdanning i SEPREP (navnet kommer fra Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) (60)
  • Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom (KAT) (60)
  • Master i relasjonsutdanning (90)

  Alle disse skal nå få spesialsykepleierlønn. De vil ikke få kompetanse- eller mastergradstillegg.

  «Det gis altså ikke uttelling for samme kompetanse flere ganger», står det i avtalen.

  1 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Cesilie Holsen

  Sykepleier
  7 måneder siden

  Jeg og en kollega står i litt av den samme problemstillingen selv nå. Arbeider på palliativ sengepost ved HUS og ble akkurat ferdig "spesialsykepleier" i vår (60 sp ved VID). Fikk plutselig beskjed om at dette IKKE var godkjent som spesialsykepleier. Avdelingen er ny og de som har blitt ansatt da avdelingen ble opprettet har fått spesialsykepleier tittel OG tilhørende lønn (samme utdanning) fordi de allerede hadde det fra andre arbeidsforhold. Jeg og en kollega som er første som er ferdig etter at vi ble ansatt blir avspist med et "funksjonstillegg" på 20000 i året og ingen endring i tittel. Slutter vi vil vi få tittel og lønn på ny arbeidsplass. Begynner vi igjen på HUS så vil vi beholde spesialsykepleiertittel og lønn. Håper ingen syns det er rart at sykepleiere rømmer fra jobbene sine

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse