fbpx Prisvekst anslått til 3,3 prosent: – NSF må ha mer enn frontfagsrammen Hopp til hovedinnhold

Prisvekst anslått til 3,3 prosent: – NSF må ha mer enn frontfagsrammen

Silje Naustvik, nestleder i NSF

Ekstraordinært usikker, sier TBU om prisveksten for 2022. – Vi har ennå ikke fremmet kravene i lønnsoppgjøret for motparten, sier NSFs nestleder. Men NSF vil ha en større ramme for det offentlige enn for industrien.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har i dag, 10. mars, anslått en vekst i konsumprisindeksen på 3,3 prosent fra 2021 til 2022.

For bare tre uker siden anslo samme utvalg en prisvekst på 2,6 prosent for 2022.

– Den betydelige endringen henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene, utvalget i en pressemelding.

TBU viser også til at energiprisene har økt kraftig. Det har også prisene på andre viktige råvarer og matvarer.

– Har ikke noe annet å forholde oss til

– Hvordan påvirker den usikre prisveksten dere som snart skal forhandle om sykepleiernes lønn?

– Vi lever i en ustabil verden om dagen. Krigen i Ukraina har store følger også for verdensøkonomien. Nå har TBU kommet med et nytt tall, og vi har ikke noe annet å forholde til oss enn det, sier Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun er også nestleder i Unio kommunes forhandlingsutvalg. Unio er NSFs hovedorganisasjon.

– Må ha en større ramme enn frontfaget

– Vi har ennå ikke fremmet kravene for motparten. Heller ikke frontfaget har sagt et eksakt tall i kravet sitt, som ble levert i går 9. mars, bare at kjøpekraften skal opprettholdes.

– Men dere vil ha mer enn dem?

– Ja, vi har sagt at vi må ha en større ramme enn frontfaget, altså konkurranseutsatt industri.

– Hvorfor det, i disse usikre tider?

– Både fordi vi må ta igjen etterslepet og for å rekruttere og beholde sykepleiere, sier Naustvik. 

– Det er viktig fordi offentlig sektor har kommet dårlig ut flere år på rad. Frontfaget bommet på anslaget for rammen. Vi i det offentlige har måttet forholde oss til anslaget, mens deler av privat sektor har gått betydelig over. For eksempel varehandel og finans.

– Vi kaller det verdsettingsdiskriminering

– Arbeidsgiverne teller på en annen måte og viser til at hvis noen vil ha mer, må andre få mindre?

– Vårt hovedpoeng er at lønnen for sykepleiere ikke står i forhold til utdanning, arbeidsoppgaver eller ansvar. Det er stor forskjell på lønnen for våre medlemmer i offentlig sektor og dem med tilsvarende utdanningslengde i privat sektor, sier NSFs nestleder.

Naustvik legger til:

– Vi kaller det verdsettingsdiskriminering. Det handler ikke bare om tall, men om at sykepleiere ønsker å bli i jobben sin.

– Hvorfor er det viktig? 

– Er det noe vi ser i denne ustabile verden, så er det at et velfungerende helsevesen er viktig for beredskapen, både i Norge og andre land, sier Silje Naustvik.

– Ekstraordinær usikkerhet for 2022

Det var 18. februar Teknisk beregningsutvalg kom med en foreløpig rapport, som et utgangspunkt for årets hovedoppgjør. Utvalget varslet da at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2022 på nytt i mars.

Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær, står det i dagens pressemelding.

Spesielt er den knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, matvarepriser, kronekursen og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi, skriver TBU.

TBU-leder: Min jobb er å bidra til faktagrunnlag

Geir Axelsen, som til daglig er direktør i Statistisk sentralbyrå, er leder for TBU.

– Hvordan påvirker denne usikre prisveksten lønnsoppgjøret for sykepleierne, tror du?

– Jeg kan ikke uttale meg om det. Min jobb er å bidra til faktagrunnlag, sier Axelsen til Sykepleien.

– Det er opp til partene å konkludere med hva dette skal bety.

– Du har kanskje et råd til dem på veien?

– Nei. Jeg gjør en jobb på vegne av partene.

– Det kommer ikke flere anslag om prisveksten fra dere nå?

– Vi har ingen planer om det. Det uvanlige i år er at dette andre prisanslaget avviker såpass mye fra det første vi kom med, sier Axelsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse