fbpx Venter diskusjon om å bo langt fra hjemmetjenesten Hopp til hovedinnhold

Venter diskusjon om å bo langt fra hjemmetjenesten

Skal det settes en grense for hvor langt unna man kan bo når man får hjelp fra hjemmetjenesten? Debatten kommer, tror NSF.

Torsdag legger helsepersonellkommisjonen frem sine anbefalinger. For et drøyt år siden fikk kommisjonen i oppdrag å se på hvor mye helsepersonell Norge vil trenge frem mot 2040.

Utfordringen med å rekruttere, utdanne og beholde fagfolk innen eldreomsorgen ventes å bli et sentralt tema i rapporten.

I mandatet pekes det på at det allerede i dag er mangel på personell i deler av helse- og omsorgstjenesten, og at tjenesten derfor er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

I mandatet står det også at utfordringene fremover vil bli særlig store i distriktene.

Fakta
Fakta om helsepersonellkommisjonen
 • Kommisjonen ble nedsatt i desember 2021.
 • Ledet av Gunnar Bovim, tidligere leder i Helse Midt-Norge.
 • Kommisjonen har samlet inn kunnskap om helse- og omsorgstjenestene. Presenterer tiltak for å møte utfordringer på kort og lang sikt.
 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar rapporten torsdag 2. februar.
 • Hvordan lønn spiller inn, har ikke vært en del av arbeidet.

Mandatet handlet om følgende hovedtemaer:

 • Behov for personell og kompetanse frem mot 2040.
 • Innovasjon, digitalisering og teknologisk utvikling.
 • Oppgavedeling og samhandling.
 • Rekrutteringsutfordringer i ulike deler av landet. Se på kjønnsfordeling og bruk av deltidsstillinger.
 • Vurdere hvordan man kan hindre frafall. Se på ubenyttet arbeidskraft.
 • Se på hvordan kompetanse og utdanning kan bli bedre tilpasset.
 • Utfordringer og løsninger varierer mellom byer og distrikter.

Kilde: NTB

Store avstander er en utfordring i deler av landet, erkjenner forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen. NSF har ikke selv foreslått for kommisjonen at det i fremtiden skal settes en geografisk grense. Men Larsen antar det er en diskusjon som er under oppseiling.

– Bakgrunnen er nok mangel på helsepersonell, at distriktene sliter betraktelig mer med sykepleiermangel, samt statsministerens og helseministerens tale om dyrtid og prioriteringer, sier hun til NTB.

Hun beskriver hvordan hjemmesykepleiere i spredtbygde områder kan bruke mange timer i bil hver dag for å gi helsehjelp.

Planlegge for alderdom

Det blusset opp ekstra da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forrige uke sa at hver enkelt av oss må planlegge for alderdommen. I tillegg bør det gjøres mer for å tilpasse boliger for å motta hjemmetjenester, poengterte hun.

Larsen kan ikke bekrefte om helsepersonellkommisjonen vil komme med konkrete anbefalinger på disse områdene.

– Det kjenner jeg ikke til, men jeg tolker helseministeren dit hen at hvor du kan bo for å få helsetjenester, er en del av prioriteringsdebatten. Klart det er utfordrende når sykepleierressurser brukes på veiene og transport fremfor sammen med pasient og pårørende, sier hun.

Tre ganger så mange over 80

De som er 80 år eller eldre, er storbrukere av helse- og omsorgstjenester. Denne gruppen vil nesten blir tre ganger så stor innen 2060 ifølge SSB.

– Vi må gjerne planlegge bedre, men da må vi ha i mente hvordan sosial ulikhet slår ut forskjellig på nettopp muligheten til å planlegge for egen alderdom – også må vi sikre at de som allerede er gamle får et omsorgsfullt og sykepleiefaglig forsvarlig tjenestetilbud, sier Larsen.

Tror mer på oppgavedeling

Fagforbundet, som organiserer helsefagarbeidere, mener debatten fremover vil handle mer om oppgavedeling.

Det er nødvendig å ta i bruk flere grupper, er budskapet fra Iren Luther. Hun leder Fagforbundets seksjon for helse og sosial, og har sittet i helsepersonellkommisjonen.

Man bør tenke nytt for å løse utfordringene som ligger i lange avstander og mye reisetid, mener hun.

– Det må kunne gå an å se på ulike typer løsninger ut fra hva man skal ha hjelp til. Da kan man organisere seg slik at i stedet for at en sykepleier og en helsefagarbeider tar hver sin tur, kan man se på om én av yrkesgruppene kan reise ut, sier Luther.

Hun beskriver det som «bare tull» at en sykepleier må reise på hjemmebesøk hvis det er snakk om å dele ut medisiner, mens en helsefagarbeider må reise ut hvis det er andre omsorgsbehov. Også helsefagarbeidere bør kunne gi eldre mennesker medisiner, såframt det er snakk om en person med en stabil medisinsk tilstand.

– Når det er såpass få sykepleiere, må de brukes til det de skal gjøre, sier Luther.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Kenneth Thomsen

Sykepleier
1 year 2 months siden

Bør ikke være et ideologisk spørsmål. Mer om hva som er praktisk mulig. Pragmatisme er nok hovedspørsmålet her.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse