fbpx Det flasker seg hos helsepersonellkommisjonen Hopp til hovedinnhold

Det flasker seg hos helsepersonellkommisjonen

bildet viser Torbjørn Solberg

3. oktober hadde helsepersonellkommisjonen et åpent møte. Den fikk innspill til hvordan helsevesenet bør organiseres når det blir færre helsearbeidere per pasient.

Mandag den 3. oktober hadde helsepersonellkommisjonen et tre timer langt åpent møte i Oslo. Leder av kommisjonen, Gunnar Bovim, informerte først kort om ståa i helsesektoren og hva kommisjonen hadde tenkt så langt.

Fakta
Helsepersonellkommisjonen:

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Kommisjonen ledes av Gunnar Bovim og består av 16 medlemmer, fire av dem er sykepleiere.

Kommisjonen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene fremover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Kommisjonen skal legge frem sin utredning (NOU) innen 1. februar 2023.

Pyramide

Kommisjonen ser for eksempel for seg en pyramide når det er snakk om oppgavedeling: At helsevesenet bygges nedenfra og opp etter LEON-prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå) med de mest spesialiserte yrkesgruppene på toppen.

Den tenker også at mye kan løses utenfor helsesektoren. Det vil si at andre sektorer i samfunnet må forebygge eller fremme helse mer enn de gjør i dag.

bildet viser Gunnar Bovim

– Vi blir færre helsepersonell per pasient, men det blir likevel nødvendig å rekruttere mer. Særlig helsefagarbeidere. Og særlig gutter, sa Bovim og slengte med et par spørsmål:

– Bør vi anbefale å premiere helgearbeid og det å jobbe i grisgrendte strøk? Og hvorfor skal sykepleiere jobbe bare til de er 58, mens leger må slepes ut når de er 70?

Gjennomsnittlig sluttalder for sykepleiere er nemlig 58 år, mens den for leger er 70 år.

Ba om innspill i åpent møte

Selv om kommisjonen har fått flere hundre innspill på nettet allerede, ønsket den seg enda flere på møtet. Møtedeltakerne var bedt om å mene noe om:

  • Arbeidstakerperspektivet.
  • Arbeids- og oppgavedeling.
  • Samhandling, organisering og pasientforløp.
  • Utdanning og kompetansebygging for helse- og omsorgstjenesten.
  • Prioritering og uønsket variasjon.
  • Eventuelle andre tema deltakerne har på hjertet.

Etter Bovims innledning, var det innspillene det handlet om. De ble stort sett lagt frem av personer fra ulike fagorganisasjoner innen helse.

– Har ikke bomma på oppgaveløsninga

Representantene fra kommisjonen hadde allerede diskutert det meste som ble presentert.

– Det sier meg to ting: At vi har en god representasjon inn i kommisjonen og at vi ikke har bomma på oppgaveløsninga, sier sykepleier Torbjørn Solberg, et av medlemmene i helsepersonellkommisjonen.

Han er virksomhetsleder for miljøtjenesten i Bodø og sitter i forbundsstyret til Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Hørte du noe nytt, som er verdt å ta med seg videre?

– Nei, jeg fikk mer et forsterka inntrykk av at nedenfra og opp-modellen vi ser for oss er en klok ting. NSF-benken bak meg under det åpne møtet var tydelig og «på», særlig om arbeidstid. Det liker jeg.

– Vi må huske at ingenting er skrevet i stein her. Det vil være mulig å kunne endre rammebetingelsene for arbeidet, sier Solberg.

Skrivearbeidet begynner

Onsdag denne uken skal medlemmene gå gjennom alt som kom frem på det åpne møtet.

– Det blir en del av bakgrunnsmaterialet til NOU-rapporten som vi nå er i gang med å skrive, sier Solberg.

De bruker Sharepoint, det vil si at alle kan skrive inn i det samme dokumentet.

– Er du fornøyd med møtet?

– Ja, jeg er fornøyd, men utålmodig. Det er allerede sykepleiermangel på bakken i dag. Vi trenger en bedre forventningsavklaring, det vil si mer samsvar mellom de oppgavene som skal løses og de ressursene som blir gitt for å løse dem.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse