fbpx Helsepersonellkommisjonen: – Det er en god stemning i rommet Hopp til hovedinnhold
Helsepersonellkommisjonen:

 – Det er en god stemning i rommet

bildet viser Torbjørn Solberg

– Vi krangler ikke, men vi har til dels livlige diskusjoner, avslører Torbjørn Solberg, en av medlemmene i helsepersonellkommisjonen.

– I mai-møtet skal vi diskutere oppgavedeling. Da trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at det begynner å dra seg til, sa medlem av helsepersonellkommisjonen Torbjørn Solberg til Sykepleien tidligere i vår.

Kommisjonen møttes den 19. mai i Oslo. Vi traff Solberg dagen etter for å høre om hvor hardt det egentlig dro seg til.

– Vi måtte utsette oppgavedelingsdiskusjonen litt, men vi er i gang og vil gi ytterligere gass i august, sier han.

Solberg sitter også i Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre og er virksomhetsleder for miljøtjenesten i Bodø.

Fakta
Helsepersonellkommisjonen:

Helsepersonellkommisjonen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet fram til 2040. De skal levere sin utredning (NOU) innen februar 2023.

Les mer om kommisjonens mandat og medlemmer her.

Beskriver nåsituasjonen

– Hva driver dere med i komiteen nå, da?

– Vi får på plass de deskriptive kapitlene i rapporten og sikrer at vi har en omforent forståelse av nåsituasjonen. Vi blir enige om bakteppet for kommisjonen, altså hvorfor en kommisjon er nødvendig, sier Solberg.

– Krangler dere?

– Nei, dette er kloke folk og mange har møtt hverandre før. Men vi har til dels livlige diskusjoner. Det er høyt under taket, og det må det være.

– Helsetjenestene er som en trakt

– På det siste møtet diskuterte vi at fremtidens helseutfordringer i større grad vil løses utenfor helsesektoren enn innenfor. Helsetjenestene er som en trakt. Jo mer som håndteres på utsiden av trakten jo bedre blir det, sier Solberg.

Han har merket en klar forventning i kommisjonen om at forebygging skal få større oppmerksomhet.

– Mandatet for helsepersonellkommisjonen er fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, men ytterligere to ministre er involvert i det: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Mye av løsningene vi ser etter ligger nemlig utenfor helsesektoren, sier Solberg.

– Uhelse premieres

Han fortsetter:

– I dag er det slik at uhelse «premieres» med overbehandling. Men noen ganger er det enkle det beste. Vi må unngå at livsstilssykdommene havner i helsetjenesten. Men det krever en opplyst befolkning, og det er ikke alle som klarer å bli det. Da er det viktig med den offentlige helsetjenesten.

Torbjørn Solberg brenner for dette. Han snakker i vei, både på inn- og utpust:

– Det er klart det kan høres banalt ut at man skal gå i trappa i stedet for å ta heisen, men i et livsløp er det ikke det. Hvis folk opplever å ha det bra, opplever de også bedre livsmestring. Pandemien viste oss jo at opplevd ensomhet ga uhelse.

– Skal innom finansieringsmodell

Solberg går videre:

– Alt dette betyr at det ikke bare er kirurgens aktivitet som skal utløse inntekt i en stykkprisfinansiert helsetjeneste.

– Skal kommisjonen diskutere finansieringssystemet også?

– Vi skal i hvert fall innom finansieringsmodell og skal snakke med sykehusutvalget i november. Vi har jo ikke akkurat diktatmakt, men jeg tror vi vil bli hørt hvis det er råd som er godt faglig begrunnet.

– Ellers drøftet vi mye rundt hvilke tiltak som må til for å beholde det helsepersonellet som allerede jobber i tjenestene. Vi skal jo komme med forslag til konkrete tiltak på det etter hvert. Det vil si at vi diskuterer hvilke rammebetingelser som må til.

– Snakket dere om alt dette på møtet?

– Ja!

– Uten krangling, altså. Ikke noen fraksjoner blant dem som tilhører samme yrkesgruppe, heller?

– Det er en god stemning i rommet. Vi tillater oss å være uenige fordi det bringer oss fremover. For mye enighet kan være kvelende, sier Torbjørn Solberg.

Bildet viser Gunnar Bovim

Over 300 innspill

Vi ringer Gunnar Bovim som er leder av helsepersonellkommisjonen. Han forteller om stort engasjement på nettsiden der de har bedt om forslag til tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell.

De har ikke satt noen deadline for når nettsiden skal stenges. Her kan du sende inn ditt innspill.

– Hittil har vi fått over 300 innspill. Mye er knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold. Vi er spesielt interessert i hvordan man skal få rekruttert til distriktene, sier han.

Høringsmøte i oktober

Den 3. oktober skal kommisjonen ha et høringsmøte i Oslo, åpent for alle interesserte.

– Vi kommer ikke til å leie Oslo Spektrum, akkurat, men vi vil ha et møte der vi legger frem hva vi arbeider med og ber om synspunkter på det. Vi vil lufte litt ulike problemstillinger og har lyst å diskutere dem, sier Bovim.

– Kommer kommisjonen til å se på finansieringsmodell?

– Vi skal se på hva som kan hjelpe på rekruttering til upopulære steder. Finansieringsmodell blir ikke hovedfokus her, men hvis det kan ha betydning for å få tak i nok helsepersonell, vil vi nevne det, ja.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse