fbpx Tilbyr trippel lønn for å verve sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Tilbyr trippel lønn for å verve sykepleiere

Tuva Skar Kvammen

Tuva Skar Kvammen har en 20 prosents stilling, men får betalt for 60. Til gjengjeld har sykepleierstudenten lovet å jobbe i kommunen to år etter at hun er ferdig utdannet.

– Når du er student, så har du ikke så mye å rutte med, så for meg er dette bare positivt.

Det sier Tuva Skar Kvammen (20) til Sykepleien.

For tiden går hun første året av sykepleierstudiet i Molde. Hver tredje helg jobber hun på sykehjemmet i hjemkommunen Aure. Hun skal også bidra der fem uker til sommeren.

– Det er veldig lærerikt, og jeg har mange gode samtaler med beboerne på sykehjemmet, forteller hun.

Kvammen er én av fire sykepleierstudenter ansatt i såkalte rekrutteringsstillinger i den vesle nordmørskommunen med rundt 3500 innbyggere.

Studentene jobber 20 prosent, men får betalt for 60.

Aberet er at de forplikter seg til å jobbe i kommunen minst to år etter at de er ferdig utdannet.

– To år er jo ikke så lenge, og om jeg skulle ønske å ta en videreutdanning, må jeg jo uansett ha klinisk erfaring først. Jeg ser dessuten for meg at jeg skal bo i Aure. Det er det som er hjemme.

– Hva er bra med Aure?

– Jeg liker at det er et kjent og lite miljø. Trygt og godt.

Fraflytting

Ikke alle tenker slik som Kvammen. Ordfører Hanne-Berit Brekken (Ap) kan fortelle at kommunen sliter med å holde folketallet oppe.

– Urbaniseringen er en realitet, og vi er en distriktskommune. Vi så at Aure ville få store behov for helsepersonell i årene fremover, så vi måtte gjøre noe.

Brekken forteller at andre kommuner i regionen er i liknende situasjon, og at det vil bli kamp om arbeidskraften fremover.

– Siden Aure ikke har videregående skole, mister vi ungdommene raskt og må jobbe for å lokke dem tilbake.

Vi ville satse på ungdommen
Hanne-Berit Bakken, ordfører Aure kommune

I 2021 ble det gjort en utredning om bemanningssituasjonen i kommunen. Flere forslag kom på bordet, og ordningen med godt betalte rekrutteringsstillinger var den som vant frem.

– Vi ville satse på ungdommen, sier Brekken.

Hun understreker at dette ikke er en løsning politikerne har tredd ned over de ansatte, men at prosjektet er utarbeidet i tett samarbeid med tillitsvalgte.

– Andre har lokket med engangsbeløp, men vi ønsket ikke det. Vi mener vår fremgangsmåte er mer langsiktig og dessuten gjør den at studentene opparbeider seg pensjonspoeng.

For tiden er fire av fire rekrutteringsstillinger besatt. Alle «rekruttene» studerer i Molde, tre på første året og én på siste, nemlig Benjamin Andersen, som NRK intervjuet da de først skrev om rekrutteringstilbudet i Aure. Tre av studentene har vokst opp i Aure, og den fjerde har også bodd der noen år.

Rekrutteringstiltaket er ikke forbehold dem med adresse i Aure, men har likevel rettet seg mot studenter med en viss tilknytning til kommunen.

– Da mener vi det er større sjanse for at de blir værende, sier Brekken.

Hanne-Berit Brekken, ordfører i Aure

Mentorordning

Avtalen innebærer altså at studentene jobber hver tredje helg pluss fem uker i løpet av sommeren, til sammen en 20 prosents stilling. De fyller dermed opp vakter som kan være vriene å dekke med ordinært ansatte, samtidig som helge- og sommerjobbing lar seg kombinere med studiene. Om studentene ønsker, kan de også ta ekstravakter, men da til ordinær lønn.

De rullerer mellom ulike avdelinger i kommunens helse- og omsorgstjenester slik at de ser hva det innebærer og forhåpentlig finner et felt som passer for dem. Alle skal innom hjemmetjeneste og sykehjem samt habilitering eller demensomsorg.

Hver student har også en mentor, det vil si en sykepleier som er på jobb når de selv er det, om enn ikke nødvendigvis på samme avdeling. Slik har de en fast person å støtte seg på om det er problemer eller noe de lurer på.

Studentene må binde seg til å jobbe fulltid i kommunen etter endt utdanning. Bindingstiden er på to år. Unntak gis for dem som kommer inn i ordningen med kun ett studieår igjen. Da får de kun ett års bindingstid også.

Plass til flere

Hanne-Berit Brekken forteller at de ikke klarte å fylle alle rekrutteringsstillingene med en gang ordningen ble etablert i 2021, men at ordet spredde seg etter hvert.

– Ballen begynte å rulle. Da vi lyste ut nå i høst, fikk vi raskt fylt opp med førsteårsstudenter. Om flere skulle dukke opp, finner vi nok plass til dem også, lover ordføreren.

Aure sikter seg også inn mot en målgruppe enda yngre enn sykepleierstudenter.

I sommer lanserte kommunen «Ung med omsorg», en ordning der 16-åringer tilbys sommerjobber som ekstrahjelp. De tar seg da gjerne av sosiale og trivselsfremmende oppgaver innen eldreomsorgen – oppgaver fast ansatte sykepleiere ikke alltid har tid til å prioritere.

Må tidlig inn

– For at noen skal velge omsorgsyrker, må de først vite hva det er og hvordan det oppleves for dem, sier ordfører Brekken.

Flere som var med i sommerjobbordningen i 2022, har ifølge Brekken sagt at de nå kan tenke seg å jobbe med omsorg. Enkelte av dem er tilkallingsvakter ved siden av videregående.

– For mange av dem er dette dem et første møte med arbeidslivet og en viktig realitetsorientering. Vi mister ofte ungdommen når de starter på videregående og flytter fra kommunen. Jeg tror flere ikke tenker på omsorg som et alternativ, fordi andre retninger er mer i vinden og får mer oppmerksomhet. Derfor må vi tidlig inn for å åpne ungdommens øyne for sektoren.

For Tuva Skar Kvammen var pandemien en indirekte årsak til at hun fikk øynene opp for en karriere innen omsorg.

– En periode var det mye hjemmeskole og lite sosialt. Jeg hadde lyst til å tjene penger, og begynte å jobbe i et bokollektiv, forteller hun.

– Det var givende. Jeg liker å være sammen med folk og får mye glede av det.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse