fbpx Kommune med massiv tiltaksplan for å lokke til seg nye sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Kommune med massiv tiltaksplan for å lokke til seg nye sykepleiere

Modum kommune sliter med å rekruttere sykepleiere, spesialsykepleiere og vernepleiere. Nå har de utarbeidet en tiltaksplan på 12 sider.

Ifølge Bygdeposten [bak betalingsmur] har Modum kommune utarbeidet en plan som skal legges frem for kommunens hovedutvalg for helse- og sosialsektor tirsdag 30. august.

Rapporten er delt opp i tre tiltaksområder. Rekruttering, belønning og å beholde de ansatte man har.

Dette er noen av rekrutterings- og belønningstiltakene:

 • Igangsettingslønn for nyrekrutterte sykepleiere og vernepleiere på 20 000 mer enn garantilønn.
 • Øremerke midler til utdannelse av sykepleiere og vernepleiere, samt videreutdanning (master) for sykepleiere og vernepleiere.
 • Lønnskompensasjon til veiledere per student i praksis: 5000–7000 kroner.
 • Presentere jobbmulighetene i kommunen for Universitet i Sørøst-Norge.
 • Praksisplasser for sykepleiere og vernepleiere.
 • Rekrutteringsprosesser skal gjennomføres med profesjonalitet.
 • Mentorordning med eget introduksjonsprogram for nyansatte sykepleiere og vernepleiere.
 • Sluttsamtaler for å avdekke sluttårsak.

Noen av tiltakene er allerede iverksatt, skriver Bygdeposten.

Fagdager flere ganger i året

Det foreslås også en rekke tiltak for å beholde de sykepleierne man har:

 • Gode arbeidstidsordninger for å lette familieliv og sosialt liv.
 • Heltidskultur for å øke kvalitetene på tjenestene. Alle høyskolestillinger i helse- og sosial skal lyses ut på 100 prosent.
 • Systematisk lederutvikling.
 • Fagdager 2–4 ganger i året.

– Viktig med gode arbeidstidsordninger

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i kommunen, Silje Overn, har deltatt i arbeidet med planene.

– Er de tiltakene som foreslås gode nok mener dere?

– Vi er i startgropen for mye av dette arbeidet fremover og håper at dette skal kunne bidra til å rekruttere inn til de stillingene som kommunen har behov for i fremtiden. Om det er tilstrekkelig vil tiden vise, skriver Overn i en e-post til Sykepleien.

– Gode arbeidstidsordninger er også en stor del av det å beholde kompetanse i kommunen, og vi håper at kommunen også kan tilrettelegge for det.

– Hvilke av tiltakene brukes i dag?

– Stipendordninger for studenter, kompensasjon til veiledere for studenter, rekrutteringstillegg til nyansatte sykepleiere og vernepleiere, avansementstillegg for relevant videreutdanning, støtte til relevant videreutdanning i henhold til den strategiske kompetanseplanen til kommunen.

– Alltid ledige sykepleierstillinger

– Vi er også i gang med å se på mentorordning for nyansatte sykepleiere og har kommet et godt stykke på vei der. I tillegg skal vi se på det med oppgavefordeling fremover, for å spisse arbeidsoppgavene enda mer ut ifra kompetanse, forteller Overn.

– Hvor mange stillinger står tomme i dag?

– Det er stort sett alltid ledige sykepleierstillinger i kommunen til enhver tid. Det synes jeg er synd, fordi jeg mener at kommunen vår har mye bra på gang og har mye å tilby, skriver hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse