fbpx Lengste ventetid for sykehusbehandling på sju år Hopp til hovedinnhold

Lengste ventetid for sykehusbehandling på sju år

Kvinne står ved vindu

I 2022 måtte pasienter i snitt vente 66,1 dager på behandling i spesialisthelsetjenesten, den lengste ventetiden siden 2015. – Vi må sette oss realistiske mål, sier helseministeren.

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten økte i fjor med drøyt 8 prosent sammenliknet med året før.

– Selv om ventetidene øker, er det flere pasienter som får hjelp, påpeker helseminister Ingvild Kjerkol via e-post til Sykepleien.

Hun viser til at per august i fjor hadde antall pasienter i spesialisthelsetjenesten økt med 3 prosent sammenliknet med året før.

– Når det er sagt, må vi ikke glemme hva vi har lagt bak oss, nemlig to år med pandemi og inngripende nasjonale tiltak som selvsagt påvirker situasjonen i dag, understreker Ap-statsråden.

– Jeg er imponert over fagfolkene våre som står på for at flest mulig skal få behandling raskest mulig.

Lengst på sju år

66,1 dager måtte pasienter med henvisning i snitt vente på behandling i fjor, et tall som ikke har vært høyere siden 2015 da ventetiden var 68,5 dager, ifølge Helsedirektoratets statistikk.


Økningen det siste året har vært størst innen somatikken, der ventetiden har gått fra 63,1 dager i 2021 til 67,8 dager i fjor.

Går vi enda ett år bakover i statistikken, så er det derimot innen psykisk helsevern utviklingen har vært størst, og da særlig for barn og unge. Siden 2020 har gjennomsnittlig ventetid her økt fra 44,4 dager til 53,6, det vil si over 20 prosent.

Innen rusbehandling har det på sin side vært en betydelig nedgang i ventetiden fra over 60 dager i 2012 til tallet ser ut til å ha stabilisert seg på drøyt 30 dager de siste årene.


Realistiske mål

Andelen fristbrudd har også økt det siste året, fra 5 prosent i 2021 til 7 prosent i 2022. Denne andelen var derimot enda høyere året før der igjen, med 7,4 prosent, som da var det høyeste siden 2012.

I sin sykehustale fra 2018 sa daværende helseminister Bent Høie (H) at målet var å komme ned i en ventetid på under 50 dager innen 2021. Fasiten for det året ble 11 dager mer.

Vi setter som mål at ventetidene ikke skal øke i 2023
Ingvild Kjerkol (Ap), helseminister

Sykepleien spør dagens helseminister om hun har satt seg konkrete mål når det gjelder ventetiden i spesialisthelsetjenesten.

– Vi setter som mål at ventetidene ikke skal øke i 2023. På sikt er det et mål med ventetider under 50 dager i somatikk, 40 dager i psykisk helsevern voksne, 35 dager i psykisk helsevern barn og unge og 30 dager for rusbehandling, presiserer Kjerkol.

– Sykehusbudsjettet for 2023 er stramt, og vi må sette oss realistiske mål på kort sikt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse